Asistenčné služby – PZP, havarijné poistenie

Motoristi vo väčšine prípadov pri uzatvorení povinného zmluvného poistenia získavajú aj určitý rozsah asistenčných služieb na území SR, prípadne aj v zahraničí.

Asistenčné služby sú dôležité okrem PZP a havarijného poistenia aj pri poistení do hôr, nakoľko nečakávané udalosti, ako napríklad strata v horách, sú nebezpečné.

Aby ste získali najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie, odporúčame vybaviť si ho cez našu kalkulačku PZP. Kalkulačka za Vás porovná najlacnejšie ponuky PZP. Pár klikmi sa ihneď dozviete o tých najvýhodnejších ponukách na trhu.

Vybaviť najlacnejšie PZP >

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je forma poistky na auto, ktorá je vyžadovaná zákonom v mnohých krajinách, vrátane Slovenska. Jeho hlavným účelom je poskytnúť finančnú ochranu vodičom a iným zúčastneným osobám v prípade škôd spôsobených prevádzkou motorových vozidiel.

Povinné zmluvné poistenie je súčasťou povinnej výbavy auta pričom kryje náhradu škôd, ktoré poistenec spôsobí iným osobám pri dopravnej nehode.

To zahŕňa náhradu škôd na majetku, ako napríklad opravu alebo nahradenie poškodeného vozidla, a tiež náhradu škôd na zdraví a živote, ako sú náklady na lekársku starostlivosť, invalidný dôchodok alebo náhrada straty príjmu.

PZP zabezpečuje, že obete dopravných nehôd majú prístup k náhrade škôd, bez ohľadu na to, či vodič spôsobujúci nehodu disponuje finančnými prostriedkami na ich úhradu.

Väčšinou existuje povinná minimálna výška poistenia PZP, ktorú musia vodiči splniť. Táto suma sa môže líšiť v závislosti od krajiny a legislatívy. Poistenie PZP je zvyčajne podmienené platbou pravidelných poistných dávok vodičom a je obvykle viazané na konkrétne vozidlo, nie na osobu.

To znamená, že poistenie kryje škody spôsobené konkrétnym vozidlom, bez ohľadu na to, kto ho v danom okamihu ovládal. Ak si niekto práve vybavuje povinné zmluvné poistenie, kvalitné porovnanie PZP je nevyhnutné na nájdenie toho optimálneho.

PZP – asistenčné služby

Pri povinnom zmluvnom poistení (PZP) obvykle nie sú zahrnuté priame asistenčné služby, ktoré by sa poskytovali v prípade havárie alebo poruchy vozidla. PZP sa zameriava najmä na krytie zodpovednosti vodiča voči tretím osobám za škody spôsobené dopravnou nehodou.

Avšak mnohé poisťovne ponúkajú doplnkové služby, ktoré možno zakúpiť spolu s PZP alebo samostatne. Tieto doplnkové služby môžu zahŕňať asistenčné balíčky, ktoré poskytujú pomoc pri haváriách a poruchách vozidla. Medzi bežné asistenčné služby patria:

 1. Odtiahnutie vozidla: V prípade, že vaše vozidlo nie je schopné pokračovať v jazde z dôvodu havárie alebo poruchy, asistenčná služba zabezpečí odtiahnutie vozidla na najbližší servis alebo doležitý cieľový bod.
 2. Pôžičná vozidla: V prípade, že vaše vozidlo je mimo prevádzky a je potrebné, aby ste mali k dispozícii náhradné vozidlo, asistenčná služba vám poskytne dočasné pôžičné vozidlo, aby ste mohli pokračovať v jazde.
 3. Pomoc na cestách: Asistenčná služba môže poskytnúť technickú pomoc na cestách, ako napríklad opravu defektu pneumatiky, rozbehnutie vybitého akumulátora, dodanie paliva a podobne.
 4. Doprava pre cestujúcich: V prípade, že vozidlo nie je schopné pokračovať v jazde a cestujúci sa nachádzajú na vzdialenom mieste, asistenčná služba môže zabezpečiť ich prepravu na cieľové miesto.

Je dôležité si overiť konkrétne asistenčné služby a podmienky poskytované jednotlivými poisťovňami, pretože sa môžu líšiť. Pri výbere poistnej spoločnosti a poistného produktu je preto vhodné porovnať dostupné asistenčné služby a zvážiť, ktoré sú najvhodnejšie pre vaše potreby a očakávania.

Na trhu však existuje aj PZP bez asistenčných služieb, resp. PZP s možnosťou pripoistenia asistenčných služieb, prípadne za príplatok môžete získať nadštandardný rozsah asistencie.

Väčšina majiteľov vozidiel pri uzatváraní poistenia neprikladá význam rozsahu poskytovaných asistenčných služieb, skôr sa o to zaujímajú tí, ktorí už pomoc asistenčnej služby potrebovali a majú reálnu (či už pozitívnu alebo negatívnu) skúsenosť s ich využitím.

Skutočnosťou je, že kvalita a rozsah poskytovaných služieb aj najlacnejšieho PZP je rozdielna a motorista má čo porovnávať a z čoho vyberať. V čom sú rozdiely a na čo si dať pozor pri porovnavaní poskytovaných služieb?

 • územná platnosť poskytovania asistenčných služieb a limity plnenia (SR – zahraničie)
 • rozsah asistencie pri nehode, poruche, krádeži vozidla…
 • či je poskytnutá služba asistenčnou spoločnosťou hradená (teda ju poskytuje do určitej výšky – limitu) alebo len organizovaná (teda zaplatí za ňu klient)
 • pomoc pri zabuchnutí dverí, kľúčov; vybití batérie, defekte pneumatiky, zámene paliva
 • náhradná doprava, taxi, ubytovanie…

Havarijné poistenie – asistenčné služby

Existujú asistenčné služby, ktoré sú súčasťou havarijného poistenia vozidla. Tieto služby poskytujú pomoc v prípade dopravnej nehody, poruchy vozidla alebo iných havarijných situáciách. Ich cieľom je zabezpečiť rýchlu a efektívnu pomoc poistencom v prípade potreby.

Asistenčné služby môžu zahŕňať nasledujúce:

 1. Odtiahnutie vozidla: Ak vozidlo nie je schopné pohybu, asistenčná služba zabezpečí jeho odtiahnutie do najbližšej autoservisnej dielne alebo do miesta určenia.
 2. Opravy na mieste: V prípade menších porúch vozidla môže asistenčná služba poskytnúť technickú pomoc na mieste, aby sa vozidlo mohlo opraviť a pokračovať v jazde.
 3. Náhradné vozidlo: Ak je vozidlo z dôvodu havárie nepoužiteľné, asistenčná služba môže poskytnúť náhradné vozidlo, aby poistenec mohol pokračovať v jazde.
 4. Pomoc v prípade úrazu: Asistenčné služby môžu zabezpečiť urgentnú lekársku pomoc a koordináciu s potrebnými zdravotníckymi zariadeniami v prípade úrazu.
 5. Pomoc so sťahovaním a uskladnením vozidla: V prípade, že vozidlo nie je možné opraviť na mieste, asistenčná služba môže pomôcť s jeho sťahovaním a uskladnením.

Na vybavenie najvýhodnejšieho havarijného poistenie je vhodné využiť online kalkulačku havarijného poistenia, kde si každý môže porovnať ponuky na trhu a vybrať si najlepšie poistenie.

Každá poisťovňa môže mať odlišné podmienky a rozsah asistenčných služieb, ktoré poskytuje. Je dôležité si prečítať a porozumieť podmienkam svojej poistnej zmluvy, aby ste vedeli, aké asistenčné služby máte k dispozícii v prípade havarijného poistenia vozidla. Rovnako ako na poistenie treba dbať aj na povinnú výbavu auta, bez ktorej by sa nemalo jazdiť.