Blesková pôžička – online pôžička ihned na účet

V živote občas nastanú situácie, keď človek potrebuje okamžitú finančnú pomoc. Vtedy môže pomôcť práve pôžička. Zatiaľ čo v minulosti bolo ich vybavenie dlhým a často zložitým procesom, dnes je už veľa pôžičiek dostupných pomerne rýchlo a jednoducho. Ľudstvo žije v rýchlej dobe, čomu sa postupne prispôsobujú aj služby, nevynímajúc tie finančné.

Blesková pôžička by mala mať oproti iným druhom pôžičiek jednu prednosť, a tou je rýchlosť. Okrem bankových inštitúcií dnes poskytujú pôžičky ihneď aj nebankové spoločnosti a práve tie často ponúkajú ľahko a najmä rýchlo dostupné pôžičky. Tie môžu byť na účte už v priebehu niekoľkých minút. Kam sa má teda človek obrátiť v prípade, že potrebuje bleskovú pôžičku, a ako vyzerá ich ponuka na Slovensku?

Pôžička online

Prvým kritériom, ktoré by mala blesková pôžička spĺňať, je dostupnosť online, alebo inak povedané, musí byť možné o ňu požiadať elektronicky. Práve to zaručuje, že klient obdrží peniaze čo najskôr bez toho, aby vôbec musel navštíviť pobočku banky.

V minulosti boli ako rýchla alternatíva často využívané napríklad hotovostné pôžičky alebo tzv. pôžičky na ruku. Tento druh pôžičiek však do veľkej miery obmedzila legislatíva, konkrétne zákon č. 394/2012 Z. z o obmedzení platieb v hotovosti v znení neskorších predpisov.

Ten obmedzuje uskutočnenie aj prijatie platieb v hotovosti od právnických osôb a podnikateľov na limit 5 000 €. Za hotovostnú platbu od právnickej osoby možno označiť aj pôžičku v hotovosti.

Populárne sú aj tzv. SMS pôžičky. V tomto prípade sa žiadosť pôžičky overuje kódom, ktorý žiadateľ obdrží SMS správou. Inak ide v podstate o ten istý princíp ako pri online pôžičkách. Najrýchlejšou a najpohodlnejšou formou rýchlej pôžičky tak možno v dnešnej dobe označiť práve online pôžičky, ktoré sa tešia stále väčšej obľube.

Bankové aj nebankové pôžičky

Online rýchle pôžičky možno nájsť v ponukách bankových aj nebankových spoločností, avšak rýchlosti tzv. bleskových pôžičiek je viac prispôsobená práve ponuka nebankoviek. Jedným z dôvodov je, že práve nebankovky poskytujú svoje produkty takmer výhradne elektronicky. Patrí sem napríklad pôžička do 5 minút, pôžička do 3 minút na účet alebo 30 dňová pôžička.

Ďalším dôvodom sú celkovo menšie kritéria pre udelenie úveru. Nebankové spoločnosti si botinu klientov neoverujú až tak podrobne, a tak sú často dostupnejšie aj pre menej bonitkých klientov, resp. pre širšie spektrum uchádzačov. Môže ísť o ľudí bez zamestnania, študentov či dôchodcov.

Pri porovnávaní s bankami treba spomenúť, že aj tie už dnes ponúkajú veľa svojich produktov online. Tak isto je niektoré z nich možné vybaviť pomerne rýchlo a žiadateľ môže mať peniaze na účte niekedy aj do 24 hodín. Rozdielom je však už spomínaná dostupnosť, nakoľko banka si svojich klientov overuje a získať bankový úver je vo veľa prípadoch zložitejšie a tým pádom aj zdĺhavejšie.

V rámci bankovej ponuky pôžičiek možno spomenúť tiež kontokorentný úver, alebo inak povedané, povolené prečerpanie. Vďaka povolenému prečerpaniu má človek peniaze k dispozícii v podstate stále. Túto možnosť ponúkajú takmer všetky banky, no kritéria získania sa líšia. Vo všeobecnosti sú však výhodnou a pomerne obľúbenou formou študentskej pôžičky.

V prípade, že je teda osoba schopná dokladovať príjem, môže nájsť alternatívu bleskovej pôžičky aj v ponuke baniek. Avšak pre menej bonitných klientov, resp. pre nezamestnaných alebo pre ľudí so zápisom v registri ostávajú dostupnejšie práve nebankové úvery.

Pôžička bez dokladovania príjmu

Dokladovanie príjmu je jednou z najzákladnejších podmienok získania úveru a dnes už aj množstvo nebankových spoločností uvádza minimálne toto kritérium. Avšak pod pojmom príjem možno chápať nie len príjem zamestnanca, no napríklad aj dôchodok alebo rodičovský príspevok.

Jednotlivé banky a spoločnosti majú väčšinou v ponuke konkretizované, aké formu príjmu akceptujú pri žiadosti o úvery akceptujú. Pokiaľ však žiadateľ nie je schopný dokladovať žiadnu formu príjmu, stále je tu možnosť požiadať o pôžičky bez dokladovania príjmu v niektorých nebankových spoločnostiach.

Pôžičky bez registra

Ďalším kritériom dôležitým pri dostupnosti, a teda aj rýchlosti vybavenia pôžičky je skutočnosť či má žiadateľ zápis v registri dlžníkov. Banky, no tak isto aj veľa nebankoviek môže v takomto prípade žiadosť zamietnuť.

Sú však niektoré nebankové spoločnosti, ktoré ponúkajú pôžičky bez dokladovania príjmu a zároveň bez registra. Ide väčšinou o malé pôžičky v hodnote niekoľko stoviek eur. Ich získanie je však otázkou niekoľkých minút a v istých situáciách môžu byť ideálnym riešením.

Príkladom bleskovej pôžičky bez registra a zároveň bez dokladovania príjmu je napríklad produkt Malá Hyper pôžička či pôžička od spoločnosti Pôžičkomat.

Malá HyperPôžička

Možnosťou bleskovej pôžičky, ktorá je dostupná aj bez dokladovania príjmu, je Malá Hyper pôžička. Tá ponúka výšku úveru od 50 do 1 000 € s dobou splatnosti od 1 do 30 dní.

Vybavuje sa prostredníctvom online formuláru, nie je potrebné dokladovať účel a jedinými podmienkami sú plnoletosť a trvalý pobyt na území SR. Z dokladov stačí predložiť občiansky preukaz.

Po odoslaní žiadosti bude klient kontaktovaný zástupcom, ktorý ho informuje o schválení, na základe ktorého mu budú peniaze odoslané na účet.

Mini pôžička od Pôžičkomat

Menšiu online pôžičku pre nezamestnaných ponúka aj Pôžičkomat. Na otázku, kto mi požičia 100 eur, už teda nie je potrebné hľadať odpoveď. Bez dokladovania príjmu a preukázania účelu je možné požiadať o sumu od 100 do 500 € pre nových klientov. V prípade opätovnej žiadosti to môže byť až 1 000 € s dobou splatnosti 5 až 31 dní.

Spoločnosť používa automatizovaný spôsob schvaľovania, čo podstate urýchľuje celý proces. Peniaze je možné mať na účte už do pár minút.

Peer-to-Peer (P2P) pôžička pre nezamestnaných

Pri možnostiach rýchlych pôžičiek bez dokladovania príjmu možno ešte spomenúť Peer-to-peer pôžičky, ktoré možno nazvať aj ako pôžičky od ľudí pre ľudí. Ide tiež o zaujímavú možnosť pôžičky pre nezamestnaných či ľudí so zápisom v registri, keďže podmienky získania týchto úverov sú viac flexibilné.

P2P pôžičky sa zvyčajne ponúkajú prostredníctvom online platforiem, ktoré spájajú veriteľov s dlžníkmi. Platforma pôsobí ako sprostredkovateľ medzi oboma stranami, vybavuje transakcie a za svoje služby si berie poplatok.

S P2P spôsobom požičiavania si financií sa spája tiež možnosť investície, nakoľko sa človek môže podieľať aj ako veriteľ, a teda peniaze je možné financie aj požičiavať. Zisk následne prichádza v podobe úrokov.

Finzo – rýchla pôžička od ľudí

Finzo je jednou z mála platforiem na Slovensku, ktoré ponúkajú rýchlu pôžičku online typu P2P. Pôžičku je do určitej výšky možné získať aj bez dokladovania príjmu. Všetko záleží od hodnotenia klienta pomocou údajov z úverového registra EOS KSI a CreditCheck.

Na základe týchto údajov je žiadateľovi pridelené počiatočné skóre, od ktorého sa následne odvíja možná výška úveru.

Ak chce žiadateľ o pôžičku zvýšiť svoje úverové hodnotenie, musí poskytnúť ďalšie informácie, napr. výpis z bankového účtu za posledných 6 mesiacov a zodpovedať doplňujúce otázky portálu.

Pôžička online ihneď na účet

Doteraz sa článok venoval bleskovým pôžičkám pre menej bonitných klientov. Avšak pre ľudí, ktorí sú schopní preukázať výšku príjmu a nemajú zápis v registri dlžníkov, sa otvára viac možností ako v nebankových spoločnostiach, tak aj v niektorých bankách. A práve pôžička online ihneď na účet môže byť riešením.

Pri riešení samotnej pôžičky väčšinou platí to, čo pri pôžičkách uvedených vyššie, avšak v tomto prípade si spoločnosti a banky od klienta vyžadujú aj dokladovanie príjmu. Výmenou za to prichádza možnosť požičať si väčšie sumy a v prípade bánk aj lepšie podmienky.

Ahoj – nebanková pôžička online ihneď na účet

Ako príklad takejto online pôžičky možno spomenúť produkt od nebankovej spoločnosti Ahoj, ktorá je dcérskou spoločnosťou 365 banky. Požiadať je možné o sumu od 400 až do 20 000 € s dobou splatnosti od 1 do 8 rokov.

Spoločnosť Ahoj si však žiadateľa preveruje a je potrebné splniť nasledujúce podmienky:

  • vek min. 21 rokov a stabilný príjem zo zamestnania, podnikania alebo dôchodku
  • žiadateľ nemôže byť v skúšobnej ani výpovednej lehote, ani pred ukončením doby určitej
  • v prípade podnikania to musí byť aspoň 6 mesiacov a podané daňové priznanie je s kladným výsledkom

Zároveň však žiadateľ nemôže mať prebiehajúci odklad splátok, platobné problémy v iných inštitúciách, ani prebiehajúcu práceneschopnosť.

Najrýchlejším spôsobom, ako dostať pôžičku online ihneď na účet, je vyplnenie neváväzného formulára priamo na stránke spoločnosti a odoslanie požadovaných podkladov. Následne je žiadateľ informovaný o predbežnom výsledku, ktorý mu bude definitívne potvrdený väčšinou do 24 hodín formou SMS.

ČSOB Miniúver – blesková banková pôžička

V prípade, že by sa niekto rád nebankových spoločnostiam vyhol, v rámci bankovej ponuky je zaujímavou možnosťou bleskovej pôžičky napríklad mini pôžička od ČSOB. Zriadenie je možné online cez ČSOB SmartBanking, a to prostredníctvom niekoľkých klikov. Po schválení sú peniaze pripísané klientovi na účet.

Úver prichádza vo výške od 200 do 2 000 € s dobou splácania 12 alebo 18 mesiacov podľa výšky Miniúveru. Banka navyše ponúka 0 % úrokovú sadzbu počas celej doby splácania.

Za sprostredkovanie sa platí jednorazový poplatok podľa výšky Mini pôžičky a platí sa ihneď. Úver je navyše možné splatiť predčasne a to bez poplatku.

Blesková pôžička – zhrnutie

Ponuka bleskových pôžičiek je dnes skutočne široká a najmä rôzna. Ponúkajú ich ako bankové, tak aj nebankové inštitúcie, či už ako pôžičku bez dokladovania príjmu, alebo pôžičku bez registra.

Vo všeobecnosti možno povedať, že nebankové pôžičky sú viac dostupné pre menej bonitných klientov. Blesková pôžička pre nezamestnaných nie je ničím výnimočným. Či už ide o ľudí so zápisom v registri dlžníkov, nezamestnaných alebo študentov, možnosť schválenia je vždy vyššia práve v nebankovkách. Aj keď často za cenu vyššieho úroku.

V prípade, že je človek schopný dokladovať svoj príjem, otvára sa mu viacero možností aj v prostredí bankovej ponuky. Môže tak požiadať o vyššie sumy a po predložení potrebnej dokumentácie je tak možné obdržať peniaze na účet ešte v ten istý deň.