Rozšírenie investičných portfólií prostredníctvom komoditných ETF

Komoditné fondy sú jedným z najdynamickejších a najzaujímavejších nástrojov na trhu, ktoré umožňujú investorom diverzifikovať svoje portfóliá a získať prístup k širokému spektru komoditných trhov. Medzi tieto komoditné fondy patria aj komoditné ETF (Exchange-Traded Funds), ktoré sú stále populárnejšou voľbou medzi investormi.

Aká je podstata komoditných ETF, aké sú ich výhody a nevýhody a ako môžu prispieť k úspešnému investovaniu?


Obsah článku


Porovnanie brokerov a investičných platforiem

Broker

Demo účet

Slovenská podpora

xtb

XTB

Demo účet

Slovenská podpora

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

portu

Portu

Demo účet

Slovenská podpora

fondee

Fondee

Demo účet

Slovenská podpora

etoro

eToro

Demo účet

Slovenská podpora

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

ETF fondy – čo to je?

ETF fondy (Exchange-Traded Fund) sú investičné fondy, ktoré sú obchodované na burze podobne ako jednotlivé akcie. Tieto ETF fondy majú schopnosť sledovať výkonnosť určitého indexu (indexové fondy), sektora alebo komodity a poskytujú investorom prístup k diverzifikácii portfólia a rôznym trhom s minimálnymi nákladmi a komplikáciami.

Tu sú niektoré kľúčové charakteristiky ETF fondov:

 • Diverzifikácia: ETF fondy, alebo tiež indexové fondy, investujú do širokej škály aktív, vrátane akcií, dlhopisov, komodít alebo iných investičných nástrojov, čím umožňujú investorom diverzifikovať svoje portfólio a znížiť riziko.
 • Obchodovateľnosť: ETF fondy sú obchodované na burze počas obchodných dní, čo znamená, že investori môžu kúpiť alebo predať podiely v ETF fondoch kedykoľvek počas obchodných hodín za cenu, ktorá sa mení v závislosti od ponuky a dopytu.
 • Náklady: ETF fondy majú tendenciu mať nižšie náklady na správu ako niektoré iné investičné fondy, čo môže znamenať, že investorom zostáva viac peňazí z ich investícií.
 • Transparentnosť: Väčšina ETF verejne zverejňuje svoje zloženie portfólia denne, čo poskytuje investorom transparentnosť ohľadom toho, v čom sú ich peniaze investované.
 • Likvidita: Mnoho ETF má vysokú likviditu, čo znamená, že majú úzke rozpätie medzi cenou ponuky a dopytu a investori môžu kúpiť alebo predať svoje podiely s minimálnym vplyvom na cenu.
 • Možnosť obchodovania opcií: Niektoré ETF fondy umožňujú investorom obchodovať opcie na ich podiely, čo poskytuje ďalšie možnosti pre investičné stratégie a hedžovanie rizika.

Celkovo ETF fondy ponúkajú investorom efektívny spôsob, ako získať prístup k rôznym trhom a triedam aktív s minimálnymi nákladmi a komplikáciami. S ich flexibilitou a obchodovateľnosťou sa stávajú populárnou voľbou pre mnohých investorov, ktorí hľadajú diverzifikáciu a rast svojich investícií.

Čo sú komoditné ETF?

Komoditné ETF sú fondy obchodované na burze, ktoré sledujú výkonnosť jednej alebo viacerých komodít alebo komoditných indexov. Tieto fondy umožňujú investorom získať expozíciu k rôznym komoditným trhom bez potreby priameho vlastníctva fyzických komodít.

Komoditné ETF sú zvyčajne navrhnuté tak, aby sledovali cenu komodity buď priamo, alebo pomocou derivátov, ako sú termínované kontrakty. Komoditou môže byť napríklad, zlato, striebro, ropa, pšenica, káva a podobne.

Výhody komoditných ETF:

 • Diverzifikácia portfólia: Investovanie do fondov umožňuje investorom diverzifikovať ich portfólio prostredníctvom expozície k rôznym komoditným trhom, čo môže pomôcť znížiť celkové riziko investícií.
 • Prístup k širokému spektru trhov: Komoditné indexové fondy poskytujú investorom prístup k rôznym komoditným trhom, vrátane kovov, energií, poľnohospodárskych plodín a ďalších.
 • Jednoduchá implementácia: Komoditné ETF sú obchodované na burze, čo umožňuje investorom ľahký prístup k týmto investíciám prostredníctvom bežných obchodných účtov.
 • Likvidita: Mnoho komoditných ETF má vysokú likviditu, čo umožňuje investorom ľahko nakupovať a predávať tieto fondy na trhu počas obchodných dní.

Nevýhody komoditných ETF:

 • Riziko trhového rizika: Investovanie do fondov môže byť vystavené riziku trhových fluktuácií, ktoré môžu ovplyvniť cenu komodít a výkonnosť fondu.
 • Riziko úrovne ceny a úrokových sadzieb: Niektoré komoditné ETF môžu byť ovplyvnené zmenami úrokových sadzieb a úrovne cien, čo môže mať vplyv na ich výkonnosť.
 • Náklady na správu fondov: Niektoré komoditné ETF môžu mať vysoké náklady na správu fondov a provízie, ktoré môžu znížiť celkový výnos investorov.

Komoditné ETF sú flexibilným a prístupným nástrojom pre investovanie do komodít, ktorým sa stále viac investorov obracia. S ich pomocou môžu investori diverzifikovať svoje portfólio a získať prístup k rôznym komoditným trhom.

Avšak, ako pri každej investícii, je dôležité dôkladne preskúmať každý konkrétny komoditný ETF a zvážiť jeho výhody a nevýhody voči investičným cieľom a tolerancii k riziku. Pre konkrétne investičné odporúčania je vždy vhodné konzultovať s finančným poradcom.

Komoditné ETF sú fondy obchodované na burze, ktoré sledujú výkonnosť jednej alebo viacerých komodít alebo komoditných indexov.

Pre koho je vhodné investovanie do ETF

Investovanie do ETF môže byť vhodné pre široké spektrum investorov s rôznymi finančnými cieľmi a preferenciami. Tu je niekoľko skupín investorov, pre ktorých môže byť investovanie do ETF vhodné:

 • Začiatočníci: Pre začínajúcich investorov s obmedzenými skúsenosťami s investovaním do finančných trhov môžu byť ETF vhodným vstupným bodom. ETF sú obchodované na burze podobne ako akcie, čo umožňuje jednoduchý prístup a pochopenie investičného procesu. Je to obľúbená možnosť, do čoho investovať na začiatku.
 • Stredne skúsení investori: Pre stredne skúsených investorov, ktorí chcú diverzifikovať svoje portfólio alebo získať prístup k určitým trhom alebo odvetviam, môžu byť ETF atraktívnou možnosťou. ETF umožňujú investorom jednoduchú expozíciu k širokému spektru aktív, vrátane akcií, dlhopisov, komodít a iných.
 • Pasívni investori: Pre investorov, ktorí preferujú pasívne investičné stratégie, ETF môžu byť ideálnym riešením. Pasívne indexové ETF sledujú výkonnosť konkrétneho trhového indexu a ponúkajú investorom jednoduchú expozíciu k trhu s minimálnymi nákladmi.
 • Investori s nízkym kapitálom: ETF investovanie je často cenovo dostupnou možnosťou pre investorov s nízkym kapitálom, pretože ceny podielov sú často oveľa nižšie ako ceny jednotlivých akcií. To umožňuje investorom začať investovať s menším objemom kapitálu.
 • Investori hľadajúci diverzifikáciu: Pre tých, ktorí chcú diverzifikovať svoje portfólio a znižovať riziko, môžu byť ETF ideálnou voľbou. ETF investovanie ponúka jednoduchý spôsob získania expozície k rôznym aktívam a odvetviam bez potreby investovať do jednotlivých hodnôt.
 • Investori hľadajúci likviditu: ETF majú zvyčajne vysokú likviditu, pretože sú obchodované na burze počas obchodných dní. To znamená, že investorom je umožnené ľahko kúpiť a predať podiely v ETF počas obchodných hodín za aktuálne trhové ceny.

V zásade je investovanie do ETF vhodné pre širokú škálu investorov, ktorí hľadajú jednoduchý, efektívny a cenovo dostupný spôsob diverzifikácie svojho portfólia a dosiahnutia svojich finančných cieľov. Pred investovaním je však dôležité vykonať primeraný výskum a zvážiť svoje osobné ciele a toleranciu k riziku.

Investovanie na burze – ako začať

Investovanie na burze môže znieť komplikovane, ale s niekoľkými jednoduchými krokmi sa môže začať investičná cesta. Tu je prehľad postupu, ako začať investovať na burze:

1. Vykonať prieskum a vzdelávať sa

Pred začatím investovania na burze je dôležité pochopiť základy investovania. Venovať čas vzdelávaniu o rôznych typoch investičných nástrojov, ako sú akcie, dlhopisy, ETF, komodity a iné. Porozumieť základným investičným termínom a konceptom, ako sú diverzifikácia, riziko a výnos, je kľúčové pre úspešné investovanie.

2. Stanovenie investičného cieľa a stratégie

Rozhodnúť sa, čo chce investor dosiahnuť investovaním na burze. Stanovenie jasných investičných cieľov pomôže určiť vhodnú stratégiu a vybrať správne investičné nástroje. To znamená zvážiť časový horizont, toleranciu k riziku a úroveň očakávaných výnosov.

3. Otvorenie investičného účtu

Na začatie investovania na burze bude potrebný investičný účet u brokera ako XTB alebo investičnej spoločnosti. Existuje mnoho online brokerov, ktorí ponúkajú jednoduché a cenovo dostupné možnosti otvorenia účtu. Treba porovnať rôzne možnosti a vybrať si takú, ktorá najlepšie vyhovuje potrebám a preferenciám.

4. Financovanie investičného účtu

Po otvorení investičného účtu sa musia na účet vložiť finančné prostriedky, ktoré sa budú používať na investovanie. Väčšina brokerov ponúka rôzne spôsoby financovania účtu, ako sú bankové prevody, platobné karty alebo elektronické platobné systémy.

5. Výber investičných nástrojov

Keď sú financie na investičnom účte, môžu sa začať vyberať konkrétne investičné nástroje, do ktorých sa chce investovať. Môžu sa zvážiť investície do jednotlivých akcií, ETF, dlhopisov alebo iných aktív v súlade s vašou investičnou stratégiou a cieľmi. Výkonnosť fondov môže byť rôzna, rovnako aj akcií alebo dlhopisov.

6. Monitorujte a spravujte svoje investície

Je dôležité pravidelne sledovať investície, výkonnosť fondov a reagovať na zmeny na trhu a v portfóliu podľa potreby. Treba byť pripravený prispôsobiť stratégiu podľa nových informácií a zmenených podmienok na trhu.

Začatie investovania na burze môže byť vzrušujúcim a potenciálne lukratívnym dobrodružstvom, ale dôležité je mať na pamäti, že investovanie je spojené aj s rizikami. Vždy sa musí dávať pozor na investície a investovať zodpovedne v súlade so individuálnymi cieľmi a toleranciou k riziku.

Brokeri – ako kúpiť akcie a ETF

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. Jedným zo správnych riešení je dlhodobé a pasívne investovanie, ktoré je najlacnejšie. Možno tak urobiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Okrem iného XTB aktívne spravuje úroky z hotovostných zostatkov na obchodných účtoch svojich klientov. Tieto úroky predstavujú príjmy, ktoré automaticky podliehajú daňovým povinnostiam.

Jedinečnou novinkou je automatické investovanie na XTB, ktoré predstavuje jedinečnú funkciu dostupnú v rámci investičných plánov spoločnosti XTB, ktorá investorom umožňuje efektívne spravovať svoje portfólio a zabezpečiť jeho dlhodobý rast bez potreby častého manuálneho zasahovania.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Začať investovať s XTB >

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

Začať investovať s Portu >

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

Začať investovať s eToro >

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG fondy a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a investovanie do dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Začať investovať s Fondee >

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

TOP brokeri a investičné platformy

xtb

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

etoro

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.