Mintos – ako funguje, výhody, funkcie

Pôžičky typu peer-to-peer si v posledných rokoch získali obrovskú popularitu ako životaschopná alternatíva k tradičnému bankovníctvu a investovaniu. Mintos je jednou z takýchto platforiem, ktorá sa stala prominentným hráčom v odvetví požičiavania peer-to-peer. Čo je Mintos? AKo Mintos funguje a aké sú jeho výhody?

Vďaka svojmu užívateľsky prívetivému rozhraniu a rôznym investičným možnostiam sa Mintos rýchlo stal preferovanou voľbou pre investorov, ktorí chcú získať atraktívne výnosy prostredníctvom pôžičiek.

Spoločnosť Mintos

Zakladateľ Mintos, Martins Sulte, je priekopníkom v oblasti peer-to-peer pôžičiek. Sulte sa narodil a vyrastal v Lotyšsku a mal vždy podnikateľského ducha a vášeň pre financie.

V roku 2009 si Sulte všimol medzeru na trhu pôžičiek vo svojej domovskej krajine. Tradičné bankové inštitúcie buď neboli ochotné alebo schopné poskytovať malé pôžičky jednotlivcom a podnikom, a tak im zostali bez prístupu k veľmi potrebným finančným prostriedkom. To viedlo Sulteho k skúmaniu alternatívnych riešení pôžičiek, ktoré ho nakoniec priviedli do sveta peer-to-peer pôžičiek.

V roku 2015 Sulte založil Mintos s cieľom urobiť revolúciu v odvetví pôžičiek. Mintos sa rýchlo stal jednou z popredných platforiem pre pôžičky typu peer-to-peer v Európe, ktorá investorom ponúka možnosť financovať pôžičky od rôznych poskytovateľov pôžičiek a krajín.

Mintos pod vedením Sulteho uprednostnil aj transparentnosť a dôveru. Platforma poskytuje podrobné informácie o každom pôvodcovi pôžičiek vrátane jeho záznamov, výkonnosti pôžičiek a financií. Investori môžu posúdiť riziko spojené s každým poskytovateľom pôžičky a urobiť informované rozhodnutia.

Sulte bol nápomocný pri riadení rastu Mintos. Od roku 2021 platforma sprostredkovala pôžičky v hodnote viac ako 7 miliárd EUR a prilákala viac ako 360 000 investorov z celého sveta. Mintos expandoval nad rámec svojho pôvodného zamerania na pobaltský región a teraz ponúka pôžičky z rôznych európskych krajín vrátane Španielska, Poľska a Českej republiky.

Ako uznanie za svoje úspechy získal Sulte niekoľko ocenení a vyznamenaní. V roku 2020 bol ocenený Baltic Fintech Awards za zakladateľa roka v oblasti fintech, čím vyzdvihol jeho prínos do fintech priemyslu.

Keďže pôžičky typu peer-to-peer si naďalej získavajú na popularite a narúšajú tradičné prostredie pôžičiek, spoločnosť Sulte je naďalej odhodlaná podporovať inovácie a rozširovať dosah Mintos. Predstavuje si budúcnosť, v ktorej budú mať jednotlivci a inštitúcie jednoduchý prístup k pôžičkám a investíciám, čím sa vytvorí inkluzívnejší a efektívnejší finančný ekosystém.

Mintos – funkcie

Mintos pôsobí ako sprostredkovateľ medzi dlžníkmi a investormi, čo umožňuje jednotlivcom požičiavať peniaze priamo dlžníkom v núdzi. Vylúčením sprostredkovateľov, ako sú banky, Mintos ponúka investorom vyššie výnosy, zatiaľ čo dlžníci majú nižšie úrokové sadzby v porovnaní s tradičnými veriteľmi.

Jednou z kľúčových funkcií, ktoré odlišujú Mintos, je široká škála pôžičiek dostupných na jeho platforme. Mintos spolupracuje s úverovými spoločnosťami z celého sveta a ponúka investorom príležitosť diverzifikovať svoje investičné portfólio investovaním do rôznych typov pôžičiek vrátane pôžičiek pred výplatou, hypoték, podnikateľských pôžičiek a pôžičiek na autá. Táto rozmanitosť pomáha rozložiť riziko a potenciálne zvyšuje celkové výnosy pre investorov.

Mintos prijíma prísny proces due diligence, aby zabezpečil spoľahlivosť a dôveryhodnosť úverových spoločností uvedených na jej platforme. Dôkladným posúdením finančnej stability, výsledkov a dodržiavania právnych predpisov týchto spoločností Mintos zaisťuje, že investori môžu dôverovať pôžičkám, do ktorých investujú.

Mintos ponúka presvedčivú alternatívu pre investorov, ktorí hľadajú vyššie výnosy a väčšiu diverzifikáciu svojich portfólií.

Ako Mintos funguje

Platforma umožňuje investorom diverzifikovať svoje investičné portfóliá ponúkaním príležitostí na financovanie pôžičiek v rôznych menách a typoch pôžičiek.

Mintos funguje takto:

 • Registrácia

Ak chcete začať používať Mintos, investori sa musia zaregistrovať na platforme a vykonať potrebné overenie identity, ktoré zahŕňa poskytnutie osobných a finančných informácií.

 • Pridávanie prostriedkov

Po registrácii môžu investori pridávať prostriedky na svoje účty Mintos. Dá sa to uskutočniť bankovým prevodom alebo inými dostupnými spôsobmi platby.

 • Výber pôžičiek

Mintos poskytuje širokú škálu poskytovateľov pôžičiek z rôznych krajín, ktorí ponúkajú pôžičky vo viacerých menách a rôznych typoch pôžičiek, ako sú osobné pôžičky, pôžičky na autá, hypotéky a podnikateľské pôžičky. Investori si môžu prezerať dostupné pôžičky a vybrať si tie, ktoré zodpovedajú ich investičným kritériám.

 • Investovanie

Investori môžu začať investovať do pôžičiek nastavením požadovaných investičných kritérií, vrátane typu pôžičky, meny, úrokovej sadzby, doby pôžičky a ďalších. Mintos ponúka dva spôsoby investovania:

 1. Auto Invest: Funkcia Auto Invest od Mintosu umožňuje investorom nastaviť preferované investičné kritériá a automaticky investovať do pôžičiek, ktoré zodpovedajú týmto kritériám. Táto funkcia umožňuje investorom ušetriť čas a automatizovať ich investičnú stratégiu.
 2. Manuálne investovanie: Investori si môžu manuálne vybrať úvery na základe vlastnej analýzy a investičných preferencií. Predtým, ako sa rozhodnú investovať do pôžičky, môžu skontrolovať podrobnosti o pôžičke, profily dlžníkov, informácie o pôvodcovi pôžičky a ďalšie relevantné informácie.
 • Správa portfólia

Mintos poskytuje investorom komplexný informačný panel na sledovanie ich investícií a monitorovanie výkonnosti ich úverového portfólia. Investori si môžu pozrieť svoje investované pôžičky, mesačný príjem, získané úroky a ďalšie relevantné štatistiky.

 • Splátky a úroky

Keď dlžníci splácajú svoje pôžičky, investori dostávajú svoju časť istiny a úroku. Mintos sa stará o výber platieb od dlžníkov a distribuuje prostriedky na účty investorov. Investori si môžu vybrať, či prijaté prostriedky reinvestujú alebo si ich z platformy vyberú.

 • Poplatky

Mintos účtuje investorom poplatok z úrokov získaných z ich investícií. Štruktúra poplatkov sa líši v závislosti od poskytovateľa úveru a môže sa pohybovať od 0 % do určitého percenta.

Mintos – výhody

Mintos je popredná platforma na poskytovanie pôžičiek typu peer-to-peer, ktorá spája dlžníkov s investormi. Existuje niekoľko výhod používania Mintosu ako platformy pre pôžičky typu peer-to-peer.

 • Široká škála investícií

Mintos ponúka širokú škálu typov pôžičiek od rôznych poskytovateľov v rôznych krajinách. To umožňuje investorom diverzifikovať svoje investičné portfólio a znižovať riziko investovaním do úverov s rôznymi úrokovými sadzbami, splatnosťami a profilmi dlžníkov.

 • Sekundárny trh

Mintos poskytuje sekundárny trh, kde môžu investori predať svoje pôžičky iným investorom s prirážkou alebo zľavou. To dáva investorom flexibilitu ukončiť svoje investície pred splatnosťou úveru, poskytuje likviditu a znižuje riziko, že budú viazaní na dlhodobú investíciu.

 • Záruka spätného odkúpenia

Mintos má silnú funkciu záruky spätného odkúpenia, ktorú ponúkajú niektorí poskytovatelia pôžičiek. Ak dlžník nesplatí pôžičku, poskytovateľ pôžičky ju odkúpi od investora späť spolu s naakumulovaným úrokom. To poskytuje ďalšiu vrstvu ochrany a znižuje riziko zlyhania pre investorov.

 • Transparentnosť a informácie

Mintos poskytuje podrobné informácie o každom poskytovateľovi pôžičiek vrátane jeho záznamov, financií a hodnotení. To umožňuje investorom robiť informované rozhodnutia a posúdiť úverovú bonitu poskytovateľov pôžičiek pred investovaním.

Celkovo Mintos ponúka rad výhod pre investorov, ktorí chcú investovať do peer-to-peer pôžičiek. Od širokej škály investícií a funkcie automatického investovania až po transparentnosť, konkurencieschopné výnosy a znižovanie rizika, Mintos poskytuje investorom komplexnú platformu na prijímanie informovaných a diverzifikovaných investičných rozhodnutí.

Na záver

Na záver, Mintos ponúka presvedčivú alternatívu pre investorov, ktorí hľadajú vyššie výnosy a väčšiu diverzifikáciu svojich portfólií. Vďaka širokej škále možností pôžičiek, robustnému rámcu riadenia rizík a užívateľsky prívetivému rozhraniu sa Mintos etabloval ako dôveryhodná platforma pre pôžičky typu peer-to-peer.

Či už ste skúsený investor alebo len začínate, Mintos poskytuje nástroje a zdroje potrebné na prijímanie informovaných investičných rozhodnutí a potenciálne získavanie atraktívnych výnosov. Je však dôležité dôkladne zvážiť riziká spojené s pôžičkami typu peer-to-peer a diverzifikovať svoje investície, aby ste minimalizovali potenciálne straty.