Investičná platina – cena, výhody a riziká

platina

Platina, známa svojím lesklým vzhľadom a vysokou hodnotou, je už po stáročia vyhľadávaným kovom. V posledných rokoch sa jej ako investičnej možnosti venuje ešte väčšia pozornosť. V čom je investičná platina taká výnimočná a aká je cena platiny za 1 g?

Platina je jedným z najvzácnejších drahých kovov na svete. Jej hodnota prevyšuje nielen striebro, ale dokonca aj zlato. Napriek tomu bola dlho zanedbávaná a zatienená inými drahými kovmi. V súčasnosti sa však o platine hovorí ako o kove tretieho tisícročia.

Na rozdiel od iných drahých kovov, ako sú zlato a striebro, má platina jedinečné vlastnosti, ktoré z nej robia cenný doplnok každého investičného portfólia. V tomto článku sa možno dočítať niečo viac o investičnej platine a aké výhody a riziká sú spojené s investovaním do platiny.

Platina

Platina je spolu so zlatom a striebrom jednou z najčastejšie obchodovaných komodít v sektore drahých kovov. História platiny však nesiaha až tak ďaleko. Tento prvok bol chemicky objavený až v polovici 18. storočia. Dovtedy sa platina často zamieňala so striebrom.

Platina je v prírode pomerne vzácna. Väčšina svetovej produkcie tohto kovu pochádza zo štyroch baní, z ktorých tri sa nachádzajú v Južnej Afrike a jedna v Rusku. Vďaka svojej mimoriadnej trvanlivosti sa okrem šperkov používa v modernom priemysle, napríklad na výrobu katalyzátorov.

Platina a jej využitie

Jedným z hlavných dôvodov rastúceho záujmu o platinu ako investíciu je jej vzácnosť. Podľa Svetovej rady pre platinové investície sa ročne vyťaží len približne 180 ton platiny, čo je v porovnaní s 3 300 tonami zlata, ktoré sa ročne vyťaží, podstatne menej. Tento nedostatok vedie k vyššiemu dopytu a následne zvyšuje hodnotu tohto drahého kovu.

Vysoký dopyt má platina aj v priemyselnom sektore. Je dôležitou zložkou pri výrobe katalyzátorov používaných v osobných a nákladných automobiloch a iných priemyselných strojoch. Očakáva sa, že dopyt po týchto konvertoroch bude rásť, keďže čoraz viac krajín prijíma prísnejšie emisné predpisy.

Tento priemyselný dopyt po platine zvyšuje jej investičnú príťažlivosť, keďže ide o univerzálny kov, ktorý má praktické využitie v rôznych priemyselných odvetviach.

Ďalším dôvodom, prečo je platina cennou investíciou, je jej jedinečný vzťah k automobilovému priemyslu. Platina sa síce používa v katalyzátoroch, ale na rovnaký účel často konkuruje paládiu, ďalšiemu vzácnemu kovu.

V posledných rokoch však ceny paládia rastú, čím sa platina stáva cenovo výhodnejšou alternatívou. Očakáva sa, že tento trend bude pokračovať, čím sa platina stane životaschopnou investičnou možnosťou.

Kvôli svojmu vzhľadu sa v minulosti platina dlho zamieňala so striebrom.

História platiny

Archeológovia objavili stopy platiny v starovekých egyptských hrobkách a tiež v hieroglyfoch z roku 1200 pred n. l. – túto zmes kovov obsahovala napríklad thébska kazeta, ale platinu používali aj domorodé kmene v Južnej Amerike na výrobu obradných predmetov. Zatiaľ však nie je jasné, či išlo o náhodnú prírodnú zmes, alebo o zámerné vytvorenie kombinácie platiny, zlata a striebra.

Prvá európska zmienka o platine pochádza z roku 1557, keď ju taliansky humanista Julius Caesar Scaliger vo svojich spisoch označil za „neznámy ušľachtilý kov“. Do tohto obdobia sa považovala skôr za prímes zlata a veľmi často sa vyhadzovala.

V roku 1735 veľké platinové bane v Kolumbii a Peru obišli Španieli a od tohto momentu začal záujem o tento kov výrazne rásť.

Platinové mince

Platina sa prvýkrát použila na razbu mincí v španielskych kolóniách v Amerike. Po objavení platinových baní ju dlho nemohli používať, pretože nemali technológiu na spracovanie tohto kovu. Často sa používala v rôznych druhoch podvodov ako náhrada striebra alebo spolu so zlatom v zliatkoch ako náhrada zlatých mincí.

Prvý a jediný raz sa platina použila na výrobu spoločnej národnej meny v Rusku v rokoch 1828 a 1845. Nakoniec sa však toto použitie ukázalo ako nepraktické, pretože platina je menej poddajná ako zlato alebo striebro.

Odvtedy sa platina používa len na ražbu pamätných mincí. Medzi mnohými platinovými mincami vyniká vzácny americký platinový dolár Eagle, ktorý sa stal medzi zberateľmi najvýznamnejšou mincou.

Investičná platina

Platina sa vo všeobecnosti považuje predovšetkým za kujný kov. Je však klasifikovaná ako drahý kov, a preto má investičný potenciál. Výroba platiny je veľmi obmedzená a mnohonásobne nižšia ako v prípade štandardných investičných kovov. Hodnota platiny v posledných rokoch rastie, čo z nej robí lukratívnu investičnú možnosť.

Do platiny možno investovať rôznymi spôsobmi v závislosti od finančných cieľov a tolerancie rizika. Najbežnejším spôsobom je nákup fyzickej platiny vo forme prútov alebo mincí. Tie sú ľahko dostupné a možno ich kúpiť a predať prostredníctvom renomovaných obchodníkov.

Pre tých, ktorí chcú mať viac voľných rúk, sú k dispozícii aj platinové fondy obchodované na burze (ETF fondy), ktoré umožňujú investorom získať expozíciu voči tomuto kovu bez toho, aby ho fyzicky vlastnili. Okrem týchto fondov existujú aj ETF na zlato či ETF na striebro.

Výhody investovania do platiny

Investovanie do platiny má viacero výhod:

 • potenciál vysokých výnosov
 • zabezpečenie proti inflácii: platina je vzácny a obmedzený zdroj, takže jej hodnota môže rásť ako zabezpečenie proti inflácii a kolísaniu meny
 • diverzifikácia: pridanie platiny do investičného portfólia môže pomôcť diverzifikovať celkové aktíva a zmierniť riziko
 • priemyselné využitie: platina je základnou zložkou mnohých priemyselných procesov vrátane katalyzátorov pre automobily, čo z nej robí cennú komoditu so stabilným dopytom
 • zvyšujúci sa dopyt: v súvislosti s rozvíjajúcimi sa ekonomikami a technologickým pokrokom sa očakáva, že dopyt po platine sa v budúcnosti zvýši, čo môže zvýšiť jej hodnotu
 • obmedzená ponuka: platina je vzácny kov, pričom väčšina celosvetovej produkcie pochádza len z niekoľkých krajín, čo obmedzuje jej ponuku a potenciálne zvyšuje jej hodnotu
 • dopyt zo strany šperkárskeho priemyslu: platina sa vo veľkej miere používa v šperkárskom priemysle, čo predstavuje ďalší potenciálny zdroj dopytu po tomto kove

Platina je cennou investičnou možnosťou, ktorá ponúka diverzifikáciu, vzácnosť a praktické využitie v rôznych priemyselných odvetviach. Jej jedinečné vlastnosti spolu s rastúcim dopytom zo strany investorov aj priemyselných odvetví z nej robia lákavú voľbu pre tých, ktorí chcú pridať drahé kovy do svojho investičného portfólia.

Riziká spojené s investovaním do platiny

Ako každá investícia, aj investovanie do platiny je spojené s potenciálnymi rizikami:

 • kolísanie trhovej hodnoty platiny
 • zvýšená konkurencia zo strany alternatívnych drahých kovov
 • zmeny v globálnom dopyte a ponuke platiny
 • politická alebo hospodárska nestabilita v krajinách, kde sa ťaží platina
 • neočakávané udalosti alebo krízy, ktoré ovplyvňujú ťažbu alebo výrobu platiny
 • kolísanie výmenných kurzov mien
 • možnosť podvodných alebo neetických praktík na trhu s platinou

Pred investovaním do platiny a rovnako aj investičného zlata sa odporúča dôkladne vykonať prieskum a požiadať o radu finančného poradcu.

Aké je cena za 1 g platiny?

Hoci na cenu platiny vplýva oveľa viac faktorov, nižšie sú uvedené štyri najdôležitejšie. Či už sa niekto zaujíma o obchodovanie, alebo ho láka pasívnejšia investícia do platiny, informácie opísané v nasledujúcich riadkoch určite využije.

Medzi hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú kurz platiny, patria:

 • geopolitická situácia v Južnej Afrike
 • priemyselná ponuka a dopyt po platine
 • korelácia medzi platinou a striebrom
 • americký dolár

Dole uvedený obrázok ukazuje vývoj ceny za 1 g platiny v priebehu posledného roka – od decembra 2022 do novembra 2023. K aktuálnemu dňu predstavuje cena za 1 g platiny hodnotu 25,445 €.

Vývoj ceny za 1 g platiny za posledný rok v eurách (zdroj: kurzy.cz).

Platina – vývoj ceny

Cena platiny nie je stabilná. Ovplyvňuje ju najmä priemyselný dopyt a ponuka, ale aj súčasná hospodárska situácia a špekulácie obchodníkov. Hoci je platina v prírode oveľa vzácnejšia ako zlato, menej často sa používa na investičné účely a uchovanie hodnoty. Bežne sa obchoduje v kontraktoch na 50 trójskych uncí, pričom jeden gram zodpovedá 31,1 gramu.

V roku 2020 bola cena platiny poznačená turbulentným vývojom, keď sa najskôr znižovala, no neskôr sa výrazne zvýšila.

V prvej tretine roka 2021 sa cena jednej trójskej unce pohybovala okolo 1 170 USD (cca 1 096 €). Na začiatku roka 2022 došlo k miernemu poklesu a následne k nárastu ceny. Od septembra 2022 cena platiny rástla a v januári 2023 stála jedna trójska unca platiny 1 060 USD (asi 993 €).

TOP brokeri a investičné platformy

xtb

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

etoro

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.