Rastúca popularita ETF na striebro – výhody, riziká a perspektívy

Striebro, univerzálny drahý kov, sa teší záujmu investorov už po stáročia. V súčasnosti ponúkajú fondy obchodované na burze (ETF) pohodlný a dostupný spôsob, ako vyťažiť z pohybu cien striebra bez starostí s uskladnením fyzických kovov.


Obsah článku


ETF na striebro – základne informácie

Striebro, rovnako ako každá investícia, prináša riziká. Ceny sa môžu výrazne meniť a minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov. Pred investovaním do ETF na striebro si treba urobiť dôkladný prieskum, zistiť toleranciu voči riziku a poradiť sa s finančným poradcom.

ETF na striebro je fond obchodovaný na burze, ktorý sleduje cenu striebra. To znamená, že investori do ETF na striebro nakupujú akcie fondu, ktoré im dávajú podiel na vlastníctve striebra, ktoré fond drží.

Existujú dva typy ETF na striebro – ETF kryté fyzickým kovom a nepodložené ETF (Silver ETC). V prvom prípade ide o fondy, ktoré držia fyzické striebro v trezoroch, čím sa hodnota fondu priamo odráža v cene striebra. Príkladom je iShares Silver Trust (SLV).

Nepodložené ETF sú fondy, ktoré sledujú cenu striebra pomocou finančných nástrojov ako swapy, čím ponúkajú nižšie nákladové pomery, ale aj potenciálne chyby sledovania.

Výhody a nevýhody ETF na striebro

Investovanie do ETF na striebro môže obohatiť investičné portfólio. Používa sa aj ako ochrana pred infláciou a turbulenciami na trhu. Avšak okrem výhod má aj svoje nevýhody.

Výhody investovania do ETF na striebro:

 • Dostupnosť: Investovať do striebra sa dá už od malých súm, čím je dostupné pre širšiu škálu investorov.
 • Likvidita: Akcie ETF sa dajú ľahko kúpiť a predať na burze, čím je investovanie flexibilné.
 • Diversifikácia: Investovanie do ETF na striebro umožňuje diverzifikovať portfólio a znížiť celkové riziká.
 • Transparentnosť: Hodnoty a výkonnosť ETF sa dajú ľahko sledovať na finančných webových stránkach, čím je investovanie transparentné.
 • Bezpečnosť: Fyzické striebro v ETF je uložené u profesionálnych depozitárov, čím je eliminovaná potreba vlastného skladovania.
 • Nízke náklady: ETF na striebro ponúkajú nižšie náklady na skladovanie a poistenie v porovnaní s fyzickým striebrom.

Nevýhody investovania do ETF na striebro:

 • Volatilita ceny: Cena striebra sa môže v krátkodobom horizonte meniť, čo môže viesť k stratám.
 • Náklady: ETF na striebro si účtujú poplatky za správu, ktoré znižujú výnosy investície.
 • Geografická expozícia: Niektoré ETF sa zameriavajú na striebro z konkrétnych regiónov, čím ovplyvňujú výnosy a riziká.
 • Menšie kontroly: Investori do ETF na striebro nevlastnia fyzické striebro a nemajú nad ním takú kontrolu ako v prípade priameho nákupu.
 • Problémy s dodávkou: V čase vysokej volatility trhu môže nastať ťažkosti s dodaním fyzického striebra, ktoré ETF drží.

Investovanie do ETF na striebro môže priniesť atraktívne výnosy a ochranu pred infláciou. Pred investovaním do ETF na striebro je však dôležité zvážiť všetky riziká a poplatky a vybrať si ETF, ktoré spĺňa investičné ciele a toleranciu voči riziku.

Investovanie do ETF na striebro môže priniesť atraktívne výnosy a ochranu pred infláciou. Pred investovaním do ETF na striebro je však dôležité zvážiť všetky riziká a poplatky.

Investovanie do striebra

Investovanie do striebra môže obohatiť investičné portfólio a ponúknuť ochranu pred infláciou a volatilitou trhu. Dostupné je SLSP investovanie či investovanie cez brokerov ako XTB.

Výhody investovania do striebra:

 • Ochrana pred infláciou: Striebro historicky udržiava svoju hodnotu v čase inflácie, čím chráni úspory pred znehodnotením. Investičné striebro cena sa mení.
 • Diversifikácia portfólia: Striebro má nízku koreláciu s akciami a dlhopismi, čím znižuje celkové riziko portfólia.
 • Priemyselný dopyt: Striebro má široké využitie v priemysle, elektronike a medicíne, čo podporuje jeho dopyt a cenu.
 • Investičná dostupnosť: Investovať do striebra sa dá rôznymi spôsobmi, od fyzických mincí a prútov až po ETF a futures kontrakty.

Riziká investovania do striebra:

 • Volatilita ceny: Cena striebra môže byť volatilná v krátkodobom horizonte, čo si vyžaduje trpezlivosť a dlhodobú stratégiu.
 • Ekonomické faktory: Ekonomické a politické udalosti ovplyvňujú cenu striebra, čím zvyšujú investičné riziká. Cena investičného striebra sa v priebehu času mení.
 • Náklady na skladovanie: Fyzické striebro si vyžaduje bezpečné skladovanie, čo môže priniesť dodatočné náklady.

Spôsoby investovania do striebra:

 • Fyzické striebro: Nákup mincí a prútov je najpriamejší spôsob investovania do striebra, avšak vyžaduje si skladovanie a poistenie. Tu si treba dávať pozor na lacné striebro, výrazne nižšia cena v porovnaní s inými predajcami môže naznačovať podvod.
 • ETF na striebro: Fondy obchodované na burze ponúkajú pohodlný a likvidný spôsob investovania do striebra bez nutnosti skladovania.
 • Futures kontrakty: Tieto zmluvy umožňujú investorom špekulovať na budúcu cenu striebra a profitovať z jej zmien.
 • Akcie ťažobných spoločností: Investovanie do akcií ťažobných spoločností ťažiacich striebro môže priniesť zisk, ale je závislé od úspešnosti a vývoja danej spoločnosti. Ani lacné striebro sa nemusí vždy oplatiť.

Investovanie do striebra môže priniesť atraktívne výnosy a ochranu pred infláciou. Pred investovaním si treba urobiť prieskum, zvážiť riziká a nastaviť si realistické očakávania.

Vývoj ceny striebra

Striebro, fascinujúci drahý kov s bohatou históriou, slúži ako investičný nástroj už od staroveku. Jeho cena prešla v priebehu storočí dramatickými zmenami, ovplyvnená rôznymi faktormi. Podľa ceny sa predaj striebra zvyšuje alebo znižuje. Zvyčajne sa uvádza cena striebra za uncu.

Faktory ovplyvňujúce cenu striebra:

 • Dopyt: Dopyt po striebre je ovplyvnený jeho využitím v priemysle, elektronike, medicíne a investičnom sektore. Predaj striebra je závislý od dopytu.
 • Ponuka: Ponuka striebra je ovplyvnená ťažbou, recykláciou a vývojom nových technológií ťažby.
 • Makroekonomické faktory: Ekonomická stabilita, inflácia a úrokové sadzby ovplyvňujú atraktivitu striebra ako investičného aktíva.
 • Geopolitické faktory: Vojny, politické nepokoje a globálne krízy ovplyvňujú cenu striebra ako bezpečného prístavu.

Očakávania vývoja ceny striebra sa líšia v závislosti od analytikov a investičných bánk. Niektorí predpovedajú rast ceny vďaka rastúcemu dopytu a obmedzenej ponuke. Iní očakávajú stabilitu ceny s miernymi výkyvmi. Aktuálna cena striebra za uncu (31,1 gramu) k 1. decembru 2023 bola 23,79 USD. Sledovať možno aj graf ceny striebra.

Cena striebra na burze sa neustále mení, ovplyvňovaná spomínanými faktormi. V posledných rokoch cena striebra na burze zaznamenala volatilný vývoj s niekoľkými prudkými výkyvmi. Očakáva sa, že v strednodobom horizonte bude cena striebra rásť vďaka rastúcemu dopytu a obmedzenej ponuke.

Dlhodobý vývoj ceny striebra bude závisieť od globálneho ekonomického vývoja a technologických inovácií v oblasti ťažby. Pred investovaním do striebra je dôležité analyzovať aktuálnu cenu, trendy na trhu a faktory ovplyvňujúce jej vývoj. Užitočný je aj graf ceny striebra.

Investovanie do zlata je populárna forma investície kvôli jeho dlhodobej hodnote a schopnosti chrániť proti inflácii a ekonomickej nestabilite.

Obľúbené je aj investovanie do zlata

Investovanie do zlata je populárna forma investície kvôli jeho dlhodobej hodnote a schopnosti chrániť proti inflácii a ekonomickej nestabilite. Tu sú niektoré základné kroky, ktoré je možné podniknúť pri investovaní do investičného zlata a kde kúpiť investičné zlato:

 • Výber spôsobu investovania: Existujú rôzne spôsoby, ako investovať do zlata, vrátane nákupu fyzického zlata vo forme mincí alebo zlatých tehál, nákupu akcií spoločností zameraných na ťažbu a obchodovanie s derivátmi ako sú futures alebo ETF fondy.
 • Vyhodnotenie svojich cieľov a tolerancie k riziku: Pred investovaním je dôležité zhodnotiť ciele a finančné možnosti. Zlato môže byť stabilnou investíciou, ale stále existuje určitý stupeň rizika.
 • Nákup investičného zlata: Kde kúpiť investičné zlato je dôležité. Ak sa niekto rozhodne investovať do fyzického zlata, môže ho kúpiť buď cez online obchody alebo prostredníctvom miestnych predajcov zlata alebo bánk. Dôležité je vybrať dôveryhodného predajcu a vyhnúť sa podvodom.
 • Uchovanie investičného zlata: Po kúpe zlata je dôležité zabezpečiť jeho bezpečné uloženie. Existujú rôzne možnosti, vrátane osobného skladovania v trezore, využitia služieb trezorov alebo skladovanie v banke.
 • Pravidelné monitorovanie investície: Ako pri každej investícii je dôležité pravidelne monitorovať vývoj vášho investičného portfólia a prispôsobiť svoje stratégie podľa potreby.

Skúsenosti s investičným zlatom sa môžu líšiť v závislosti od jednotlivých investorov a ich konkrétnych situácií. Niektorí investori získali dobré zisky investovaním do zlata, zatiaľ čo iní môžu mať iné skúsenosti. Je dôležité porozumieť svojim cieľom, zhodnotiť riziká a urobiť informované rozhodnutia pri investovaní do zlata.