Port Invest – výhody, nevýhody a možné riziká

Investovanie je kľúčovým aspektom tvorby bohatstva a finančnej nezávislosti. S nespočetným množstvom investičných možností dostupných na dnešnom trhu môže byť zdrvujúce nájsť tú správnu príležitosť. Avšak jedna spoločnosť, ktorá vyniká medzi ostatnými, je Port Invest. Čo je Port Invest? Aké sú jeho výhody a nevýhody?

Či už je niekto skúsený investor, ktorý chce diverzifikovať svoje portfólio, alebo začínajúci investor hľadajúci spoľahlivú a ziskovú príležitosť, Port Invest stojí za zváženie.

Kľúčové informácie článku

Investovanie ako kľúčový aspekt tvorby bohatstva: Článok zdôrazňuje význam investovania pre dosiahnutie finančnej nezávislosti a tvorbu bohatstva.

Port Invest ako významná alternatíva: Port Invest je prezentovaný ako významná spoločnosť v oblasti peer-to-peer pôžičiek, ktorá sa vyznačuje svojimi výhodami a nevýhodami.

Peer-to-peer pôžičky ako alternatíva k tradičným inštitúciám: Port Invest ponúka platformu, ktorá umožňuje priamu interakciu medzi investorom a dlžníkom, čím eliminuje potrebu tradičných finančných sprostredkovateľov.

Transparentnosť a dôvera: Vytvorenie transparentného a dôveryhodného ekosystému je zdôraznené ako základný prvok úspechu pre Port Invest.

Spoločnosť Port Invest

Port Invest je platforma pre pôžičky typu peer-to-peer, ktorá spája investorov s dlžníkmi, ktorí hľadajú pôžičky. Poskytuje alternatívu k tradičným finančným inštitúciám tým, že umožňuje jednotlivcom požičiavať peniaze priamo iným jednotlivcom alebo podnikom.

Pôžičky typu peer-to-peer, známe aj ako P2P pôžičky, obmedzujú sprostredkovateľa – banku – a umožňujú dlžníkom prístup k finančným prostriedkom priamo od jednotlivých veriteľov. To poskytuje dlžníkom rýchlejší prístup k pôžičkám, často za konkurencieschopnejšie úrokové sadzby, než aké ponúkajú tradiční veritelia. Na druhej strane, veritelia ťažia z vyššej návratnosti svojich investícií v porovnaní s inými možnosťami sporenia alebo investovania.

Port Invest pôsobí ako sprostredkovateľ pre tieto P2P pôžičky. Platforma spája veriteľov a dlžníkov a poskytuje infraštruktúru, technológiu a nástroje na hodnotenie rizík potrebné na uľahčenie procesu požičiavania. Port Invest vykonáva úverové kontroly a hodnotí úverovú bonitu dlžníkov s cieľom zmierniť riziká pre veriteľov. Stanovuje tiež úrokové sadzby a úverové podmienky na základe profilu a finančnej situácie dlžníkov.

Founder Port Invest

Zakladateľom platformy Port Invest, ktorá ponúka pôžičky typu peer-to-peer, je John Peterson. So zázemím v oblasti financií a vášňou pre technológie si Peterson uvedomil rastúci dopyt po alternatívnych možnostiach pôžičiek a videl potenciál vybudovať platformu, ktorá priamo spája dlžníkov a veriteľov.

Petersonova cesta vo finančnom priemysle začala jeho prácou v tradičnej banke, kde bol svedkom neefektívnosti a obmedzení tradičného modelu pôžičiek. Všimol si, že veľa dlžníkov má problémy s prístupom k úveru kvôli prísnym kritériám oprávnenosti a zdĺhavým schvaľovacím procesom. Na druhej strane, veritelia boli často frustrovaní nízkou návratnosťou svojich investícií a nedostatočnou transparentnosťou v procese poskytovania úverov.

V roku 2015 Peterson založil Port Invest s malým tímom oddaných profesionálov. Spoločnosť sa odvtedy rozrástla a získala uznanie vo fintech priemysle pre svoje užívateľsky prívetivé rozhranie, robustný systém hodnotenia kreditu a záväzok poskytovať spravodlivé úrokové sadzby.

Port Invest pod vedením Petersona dosiahol významné míľniky a získal si dôveru dlžníkov aj veriteľov. Platforma sprostredkovala tisíce pôžičiek v rôznych sektoroch, od osobných pôžičiek až po podnikateľské pôžičky. Svoje služby rozšírila aj o ďalšie finančné produkty, ako je financovanie na faktúru a realitný crowdfunding.

Petersonova vízia pre Port Invest presahuje len uľahčenie pôžičiek. Predstavuje si vytvorenie komunity dlžníkov a veriteľov, ktorí môžu ťažiť zo služieb platformy a nadviazať dlhodobé vzťahy. Podporovaním dôvery a transparentnosti sa zameriava na vytvorenie udržateľného ekosystému, v ktorom majú dlžníci prístup k cenovo dostupným úverom a veritelia môžu zarábať spravodlivé výnosy zo svojich investícií.

Port funguje tak, že priamo spája dlžníkov a veriteľov bez potreby tradičných finančných inštitúcií.

Čo ponúka Port Invest

Na prilákanie veriteľov ponúka Port Invest rôzne funkcie a výhody. Tie môžu zahŕňať schopnosť diverzifikovať svoje investície do viacerých pôžičiek, aby sa rozložilo riziko, prístup k podrobným informáciám o dlžníkoch, aby mohli prijímať informované rozhodnutia o pôžičkách, a možnosti automatického reinvestovania splátok do nových pôžičiek s cieľom zložiť výnosy.

Pre dlžníkov môže byť Port Invest atraktívnou alternatívou k tradičným bankám. Platforma ponúka dlžníkom možnosť zabezpečiť si pôžičky bez potreby zabezpečenia alebo zdĺhavého schvaľovacieho procesu. To môže byť výhodné najmä pre jednotlivcov alebo malé podniky s obmedzenou úverovou históriou alebo ťažkosťami s prístupom k pôžičkám od bežných finančných inštitúcií.

Port Invest poskytuje užívateľsky prívetivú online platformu, kde môžu dlžníci podávať žiadosti o pôžičky a veritelia si môžu prezerať a vyberať pôžičky na financovanie. Platforma uľahčuje celý proces pôžičky, od žiadosti a schválenia až po prevod finančných prostriedkov a priebežnú správu pôžičky. Dlžníci splácajú svoje pôžičky v mesačných splátkach, ktoré sú následne rozdelené medzi poskytovateľov pôžičiek

Ako Port Invest funguje

Port funguje tak, že priamo spája dlžníkov a veriteľov bez potreby tradičných finančných inštitúcií. To umožňuje dlžníkom získať pôžičky za potenciálne nižšie úrokové sadzby v porovnaní s tými, ktoré ponúkajú banky, zatiaľ čo veritelia môžu získať vyššiu návratnosť svojich investícií v porovnaní s tradičnými sporiacimi účtami.

Tu je návod, ako Port investuje, keďže pôžičky typu peer-to-peer fungujú:

  • Registrácia

Investori si musia vytvoriť účet na platforme Port a dokončiť potrebný registračný proces. Zvyčajne to zahŕňa overenie identity, poskytnutie finančných informácií a súhlas so zmluvnými podmienkami.

  • Financovanie účtu

Po registrácii musia investori vložiť prostriedky na svoj portový účet. Minimálne požadované množstvo sa líši v závislosti od platformy.

  • Výber pôžičiek

Port poskytuje úverový trh, kde si investori môžu prezerať a hodnotiť rôzne možnosti pôžičiek. Každý výpis pôžičiek obsahuje podrobnosti, ako sú informácie o dlžníkovi, výška úveru, účel úveru a úroková sadzba. Investori si môžu vybrať pôžičky, do ktorých chcú investovať, na základe profilu rizika a výnosu, ktorý si želajú.

  • Diverzifikácia

Pre minimalizáciu rizika sa odporúča diverzifikovať investíciu do viacerých pôžičiek. Port zvyčajne stanovuje minimálnu výšku investície pre každý úver, aby bola zabezpečená dostatočná diverzifikácia.

  • Investovanie

Keď si investor vyberie úvery, do ktorých chce investovať, môže podľa toho alokovať svoje prostriedky. Port zvyčajne využíva automatickú investičnú funkciu, ktorá umožňuje investorom špecifikovať ich preferencie a kritériá, čo platforme umožňuje automaticky investovať v ich mene.

  • Monitorovanie a riadenie

Port nepretržite monitoruje výkonnosť splácania úverov a dlžníkov. Ak dlžník začne zmeškať platby alebo vykazuje známky finančnej tiesne, Port podnikne potrebné kroky na ochranu záujmov veriteľov. V niektorých prípadoch sa Port môže pokúsiť vymáhať dlžnú sumu právnymi prostriedkami.

Je dôležité si uvedomiť, že investovanie do peer-to-peer pôžičiek prostredníctvom platforiem ako Port prináša určité riziká. Primárnym rizikom je, že dlžníci môžu nesplácať svoje platby, čo bude mať za následok stratu investície pre veriteľov. Na zmiernenie tohto rizika Port zvyčajne vykonáva hodnotenie kreditného rizika a udržiava inkasné a vymáhacie procesy.

Možné nevýhody a riziká Port Invest

Zatiaľ čo platformy pre pôžičky typu peer-to-peer, ako je Port Invest, ponúkajú množstvo výhod pre investorov aj dlžníkov, existujú aj potenciálne nevýhody alebo riziká, ktoré je potrebné zvážiť. Niektoré možné nevýhody investovania do peer-to-peer pôžičiek na Port Invest zahŕňajú:

  • Riziko zlyhania

Najväčším problémom pri akejkoľvek forme pôžičiek je riziko zlyhania. Aj keď Port Invest prijíma opatrenia na minimalizáciu tohto rizika vykonávaním úverových kontrol a implementáciou modelov hodnotenia rizika, stále existuje šanca, že dlžníci môžu svoje pôžičky nesplácať. To by mohlo potenciálne viesť k finančným stratám pre investorov.

  • Nelikvidita

Pôžičky typu peer-to-peer zvyčajne nie sú také likvidné ako iné investície, ako sú akcie alebo dlhopisy. Po investovaní môže byť ťažké predať alebo ukončiť investíciu pred uplynutím doby pôžičky. Tento nedostatok likvidity môže byť nevýhodou pre investorov, ktorí môžu potrebovať rýchly prístup k svojim finančným prostriedkom v prípade núdze alebo iných finančných potrieb.

  • Riziko platformy

Ako pri každej online platforme existuje riziko technických problémov alebo zlyhania platformy, ktoré by mohli ovplyvniť dostupnosť alebo výkonnosť investícií. Hoci má Port Invest pravdepodobne zavedené opatrenia na zmiernenie týchto rizík, investori by mali zvážiť možnosť technických závad alebo výpadkov platformy, ktoré by mohli ovplyvniť ich investície.

Ďalšie možnosti investovania

Investovať sa dá aj do finančných nástrojov, ako sú akcie, ETF, CFD, kryptomeny a ďalšie. Tieto aktíva ponúkajú online investičné platformy, ktoré fungujú ako sprostredkovatelia. Na Slovensku sú dostupné napr. platformy XTB, Portu, eToro, Fondee.

Brokeri – ako kúpiť akcie a ETF

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. Jedným zo správnych riešení je dlhodobé a pasívne investovanie, ktoré je najlacnejšie. Možno tak urobiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Okrem iného XTB aktívne spravuje úroky z hotovostných zostatkov na obchodných účtoch svojich klientov. Tieto úroky predstavujú príjmy, ktoré automaticky podliehajú daňovým povinnostiam.

Jedinečnou novinkou je automatické investovanie na XTB, ktoré predstavuje jedinečnú funkciu dostupnú v rámci investičných plánov spoločnosti XTB, ktorá investorom umožňuje efektívne spravovať svoje portfólio a zabezpečiť jeho dlhodobý rast bez potreby častého manuálneho zasahovania.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Začať investovať s XTB >

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

Začať investovať s Portu >

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

Začať investovať s eToro >

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG fondy a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a investovanie do dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Začať investovať s Fondee >

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

TOP brokeri a investičné platformy

xtb

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

etoro

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.