Pôžička na bývanie – pre mladých, porovnanie hypoték

Mnoho ľudí, najmä na Slovensku, chce bývať vo vlastnom dome či byte. Z toho dôvodu sú na Slovensku často využívané rôzne druhy úverov, či pôžičiek na bývanie. Čo je pôžička na bývanie? Aké sú úvery na bývanie? Je výhodná americká hypotéka?

Porovnajte si najvýhodnejšiu pôžičku cez našu online kalkulačku, vďaka ktorej môžete ušetriť desiatky eur. Kalkulačka za Vás vypočíta tie najvýhodnejšie ponuky pôžiek na trhu.

Vybaviť najvýhodnejšiu pôžičku >

Na začiatok je dobré si ujednotiť terminológiu pojmov. Úver je komplexnejší pojem, ktorý zahŕňa rôzne formy požičania peňazí. Tie sa líšia od výšky požičaných peňazí, účelu či doby splatnosti. Pôžičky sú jednou z formiem úveru a vo všeobecnosti sú spravidla v menšej výške a na kratšiu dobu.

Hypotekárne úvery, tzn. hypotéky, sú účelovo viazané úvery na bývanie, spravidla na nákup domu či bytu. Narozdiel od pôžičiek, hypotéky musia mať založenú nehnuteľnosť mať a tzn. vinkuláciu poistenia voči banke.

Pôžička na bývanie je len jedným z druhom úverov na bývanie, ktorý možno nájsť na trhu na Slovensku. Existujú formy úverov na bývanie, vďaka ktorým sa ľudia dokážu dostať k nehnuteľnosti, prípadne k jej rekonštrukcii.

V prípade vybavovanie úveru na bývanie, teda hypotéky na dom, prípadne byt, je odporúčané porovnať si ponuky aj cez hypokalkulačku, ktorá urobí výpočet a porovnanie namiesto žiadateľa.

Pôžička na bývanie od štátu

Pre mnohých ľudí je to možno neznáme, no pôžičky na bývanie môže poskytovať aj štát a to cez tzn. ŠFRB – Štátny fond rozvoja bývanie. Ide o štátnu podporu bývania, ktorá je avšak podmienená. Ponúkané sú ako Mladomanželská pôžička a pôžička Bývajte vo svojom.

1. Mladomanželská pôžička

O takýto druh kvázi hypotéky pre mladých je možné požiadať len pri splnení určitých podmienok. Ako prvá podmienka je, že v deň žiadosti ani jeden z manželského páru nesmie mať viac než 35 rokov. Zároveň však manželia musia byť zobratí maximálne 3 roky, teda 36 mesiacov.

Ide o úver na bývanie vo výške 100 % hodnoty nehnuteľnosti, avšak najviac 120 000 eur. Najdlhšie možné obdobie pôžičky je 40 rokov, pričom úroková miera je 1 % p.a.

Táto pôžička na bývanie môže byť použitá na:

  • Výstavbu bytu vrátane bytu získaného nadstavbou, prístavbou alebo stavebnou úpravou budovy, ak vznikne byt v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome.
  • Kúpu bytu v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome.
  • Stavebnú úprava bytu v bytovom dome, rodinnom dome pre byty, ktoré boli dané do užívania aspoň 10 rokov pred podaním žiadosti.

Taktiež sa tu posudzuje maximálny príjem, ktorý nemôže byť presiahnutý. Celkový čistý príjem sa posudzuje spoločne za žiadateľa aj manžela/manželky. Tento príjem sa počíta z predchádzajúceho kalendárneho roku a nesmie prevýšiť 5-násobok životného minima na túto domácnosť.

Pri tejto pôžičke na bývanie existuje aj bonus a to až vo výške 2 000 eur, v prípade, že sa žiadateľovi narodí dieťa a dožije sa aspoň 1 rok. O tento bonus avšak treba písomne požiadať, nie je uplatňovaný automaticky.

2. Bývajte vo svojom

Pôžička Bývajte vo svojom je o niečo odlišnejšia. Taktiež má avšak rôzne podmienky, ktoré treba na čerpanie tejto pôžičky na bývanie splniť. O túto pôžičku môžu požiadať:

  • manželia, pričom obidvaja môžu mať maximálne 35 rokov
  • manželia starší ako 35 rokov, avšak len s dieťaťom, ktorého vek je maximálne 6 rokov
  • odchovanec, ktorý nepresiahol vek 35 rokov
  • odchovanec starší ako 35 rokov, avšak len s dieťaťom, ktorého vek je maximálne 3 roky
  • ŤZP
  • osamelý rodič

Túto pôžičku na bývanie je možné použiť na kúpu bytu, ktorého podlahová plocha neprevyšuje 80m2 alebo výstavbu domu. Podlahová plocha rodinného domu nesmie prevyšovať 120 m2, pričom rodinný dom musí byť dokončený do 2 rokov od vybavenia pôžičky.

Maximálny čistý príjem žiadateľa a jeho posudzovaných rodinných príslušníkov nesmie presiahnuť 5-násobok životného minima.

Bankové úvery na bývanie – porovnanie hypoték

Okrem štátu sú ponúkané na trhu aj iné úvery či pôžičky na bývanie. Najčastejšie sú využívané rôzne bankové úvery či pôžičky na bývanie. Môže ísť o hypotekárny úver, spotrebný úver či americkú hypotéku.

1. Hypotéka

Najčastejšia forma pôžičky na bývanie je hypotekárny úver – hypotéka na dom či byt. Ide spravidla o väčšie úvery, ktoré slúžia primárne na kúpu domu či bytu. Poskytujú ich takmer všetky komerčné banky na Slovensku a preto pri výbere hypotekárneho úveru je nevyhnutné porovnanie hypoték.

Hypotéka na dom musí byť založená nehnuteľnosťou, či už žiadateľovou alebo cudzou, teda ručiteľovou. V každom prípade je zároveň vhodné mať aj poistenie bytu či domu. Pri hypotékach existujú možnosti fixácie úrokových sadzieb (úrokových mier), a to až do 10 rokov. To znamená, že sa počas doby fixácie nezmení úrok, ani keby sa všetko v ekonomike menilo.

Na to, aby žiadateľ dostal tú najvýhodnejšiu hypotéku, musí samozrejme okrem dobrej bonity klienta využiť porovnanie hypoték. Na stránke každej banky sú interaktívne hypokalkulačky, ktoré dokážu vypočítať na základe vstupných údajov napríklad výšku splátky či RPMN – ročnú percentuálnu mieru nákladov. Takýmto spôsobom je možné zistiť kto ponúka najlacnejšiu hypotéku.

2. Spotrebiteľský úver

Na financovanie nehnuteľnosti sa môže použiť aj bezúčelový spotrebiteľský úver. Takáto možnosť prichádza do úvahy v tom prípade, že žiadateľ nedostane hypotekárny úver z rôznych dôvodov. Spotrebiteľský úver je avšak oproti hypotekárnemu úveru podstatne drahší.

Je to najmä z toho dôvodu, že bezúčelový spotrebný úver nie je založený nehnuteľnosťou, tým pádom je viac rizikový a za riziko si banka pýta vyšší úrok. Takisto tieto úvery nie sú poskytované v takej výške ako je tomu napríklad pri hypotékach na dom, tým pádom je možné ich využiť skôr na rekonštrukciu domu či bytu.

3. Americká hypotéka

Americká hypotéka je produkt, ktorý má s hypotekárnym úverom spoločné len to, že je poskytovaný bankou a to, že je potrebné túto hypotéku založiť nehnuteľnosťou. V princípe je možné americkú hypotéku využiť na čokoľvek, nie len na bývanie.

Tým pádom ide v konečnom dôsledku o akúsi kombináciu hypotekárneho úveru a spotrebiteľského úveru. Narozdiel od spotrebiteľského úveru je americká hypotéka lacnejšia. Dôvodom je založená nehnuteľnosť, ktorá znižuje riziko nesplatenia úveru pri americkej hypotéke.

Ideálne je, ak je nehnuteľnosť poistená. Poistenie bytu alebo nehnuteľnosti všeobecne je nevyhnutné, aby boli finančné riziká kryté poistením.

Nebankové úvery na bývanie

Okrem bánk je možné si zobrať určité pôžičky či úvery aj od nebankových spoločností. Tu nastáva avšak menší problém, pokiaľ by mal niekto záujem o financovanie kúpy alebo výstavby domu či bytu. Problém je to z toho dôvodu, že nebankové subjekty neponúkajú tak vysoké úvery a pôžičky, ako je tomu v prípade bánk.

V prípade pôžičiek na bývanie od nebankových spoločností môže ísť skôr o pôžičku na rekonštrukciu domu či bytu, prípadne menšiu dostavbu. Nebankových spoločností, ktoré ponúkajú online pôžičky je niekoľko. Nedá sa ani povedať, že ide o účelové pôžičky na bývanie, skôr o pôžičky bezúčelové, teda na čokoľvek.

1. Cetelem

Pôžičku na čokoľvek, ktorá môže slúžiť aj ako pôžička na bývanie, je dostupná v relatívne vysokej výške od nebankovej spoločnosti Cetelem. Od Cetelem-u je možné si zobrať pôžičku vo výške od 2 000 do 25 000 eur. Tu je možnosť vybrať si flexibilne dobu splácania alebo výšku splátky, pričom doba splácania je možná od 6 do 96 mesiacov.

Na stránke tejto nebankovky je dostupná online kalkulačka, ktorá vypočíta všetko za žiadateľa v rátane úrokovej miery. Táto pôžička je bez poplatku za poskytnutie pôžičky. Pri pôžičke na čokoľvek od Cetelem nie je potrebné mať ručiteľa a dokonca je možnosť navýšiť si pôžičku už počas splácania alebo ju predčasne splatiť.

2. Cofidis

Spoločnosť Cofidis je jednou z najznámejších na trhu a venuje sa spotrebiteľskému financovaniu. Formu pôžičky, ktorá môže fungovať ako pôžička na bývanie, je Bezúčelová pôžička online. Tu je možnosť požičať si od 500 do 20 000 eur. Doba splácania je taktiež od 6 do 96 mesiacov.

Pri tejto pôžičke je potrebné dokladovať priemerný mesačný príjem za posledné 3 mesiace. Pôžičku je možné vybaviť aj online aj telefonicky. Medzi žiadosťou o pôžičku a doručením peňazí na účet môže byť už 24 hodín.

3. Home Credit

Nebanková spoločnosti Home Credit je tiež jednou zo známych spoločností, ktoré ponúka spotrebiteľské financovanie. Ak by tu niekto hľadal pôžičku na bývanie, zaujímavou alternatívou v Home Credit je Flexibilná pôžička, ktorá je vo forme revolvingového úveru.

To znamená, že žiadateľ nedostane peniaze na svoj bankový účet, ale bude mu vydaný nový účet, na ktorom budú len požičané peniaze. Tu existuje možnosť čerpať peniaze, teda požičiavať si opakovane. Flexibilnú pôžičku je možné si vybaviť vo výške od 400 do 10 000 eur, pričom v kalkulačke je potrebné si nastaviť výšku splátky, podľa ktorej sa vypočíta doba splácania.

V tomto druhu pôžičky je možné splácať každý mesiac inú výšku splátky. Ak má teda klient peniaze navyše, môže skôr splatiť pôžičku bez toho, aby za to hrozili pokuty alebo poplatky.

4. Peniazomat

Cez Peniazomat je takisto možné vybaviť si pôžičku na bývanie vďaka bezúčelovej online pôžičke. Peniazomat poskytuje niekoľko druhov pôžičiek od pôžičky bez dokladovania príjmu cez pôžičky pre nezamestnaných až po pôžičku na refinancovanie úveru.

Výška pôžičky cez Peniazomat je vo výške od 500 do 10 000 eur. Nevýhoda tohto druhu pôžičky je absentujúca online kalkulačka, kde si žiadateľ nemôže nastaviť dobu splácania alebo výšku splátky. Vo formulári na tomto portáli je potrebné zadať aj pracovné zaradenie a otázka, či je žiadateľ v exekúcií.

Po žiadosti o pôžičku Peniazomat sľubuje vybavenie žiadosti do 5 minút a peniaze do 24 hodín, pričom nebude kontrolovať účel využitia peňazí.

Ak žiadateľ o pôžičku na bývanie úver získa a následne sa presťahuje do nového, je povinný nahlásiť zmenu trvalého pobytu na príslušnom miestnom úrade.