Pôžička na bývanie

Mnoho ľudí, najmä na Slovensku, chce bývať vo vlastnom dome či byte. Z toho dôvodu sú na Slovensku často využívané rôzne druhy úverov, či pôžičiek na bývanie. Čo je pôžička na bývanie? Aké sú úvery na bývanie? Je výhodná americká hypotéka?

Na začiatok je dobré si ujednotiť terminológiu pojmov. Úver je komplexnejší poje, ktorý zahŕňa rôzne formy požičania peňazí. Tie sa líšia od výšky požičaných peňazí, účelu či doby splatnosti. Pôžičky sú jednou z formiem úveru a vo všeobecnosti sú spravidla v menšej výške a na kratšiu dobu.

Hypotekárne úvery, tzn. hypotéky sú účelovo viazané úvery na bývanie, spravidla na nákup domu či bytu. Narozdiel od pôžičiek, hypotéky musia mať založenú nehnuteľnosť a tzn. vinkuláciu poistenia voči banke.

Pôžička na bývanie je len jedným z druhom úverov na bývanie, ktorý možno nájsť na trhu na Slovensku. Existujú formy úverov na bývanie, vďaka ktorým sa ľudia dokážu dostať k nehnuteľnosti, prípadne k jej rekonštrukcii.

Pôžička na bývanie od štátu

Pre mnohých ľudí je to možno neznáme, no pôžičky na bývanie môže poskytovať aj štát a to cez tzn. ŠFRB – Štátny fond rozvoja bývanie. Ide o štátnu podporu bývania, ktorá je avšak podmienená. Ponúkané pôžičky sú ako Mladomanželská pôžička a pôžička Bývajte vo svojom.

1. Mladomanželská pôžička

O takýto druh kvázi hypotéky pre mladých je možné požiadať len pri splnení určitých podmienok. Ako prvá podmienka je, že v deň žiadosti ani jeden z manželského páru nesmie mať viac než 35 rokov. Zároveň však manželia musia byť zobratí maximálne 3 roky, teda 36 mesiacov.

Ide o úver/pôžičku na bývanie vo výške 100 % hodnoty nehnuteľnosti, avšak najviac 120 000 eur. Najdlhšie možné obdobie pôžičky je 40 rokov, pričom úrok je 1 % p.a.

Táto pôžička na bývanie môže byť použitá na:

  • Výstavbu bytu vrátane bytu získaného nadstavbou, prístavbou alebo stavebnou úpravou budovy, ak vznikne byt v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome
  • Kúpu bytu v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome
  • Stavebnú úprava bytu v bytovom dome, rodinnom dome pre byty, ktoré boli dané do užívania aspoň 10 rokov pred podaním žiadosti

Taktiež sa tu posudzuje maximálny príjem, ktorý nemôže byť presiahnutý. Celkový čistý príjem sa posudzuje spoločne za žiadateľa aj manžela/manželky. Tento príjem sa počíta z predchádzajúceho kalendárneho roku a nesmie prevýšiť 5-násobok životného minima na túto domácnosť.

Pri tejto pôžičke na bývanie existuje aj bonus a to až vo výške 2 000 eur, v prípade, že sa žiadateľovi narodí dieťa a dožije sa aspoň 1 rok. O tento bonus avšak treba písomne požiadať, nie je uplatňovaný automaticky.

2. Bývajte vo svojom

Pôžička Bývajte vo svojom je o niečo odlišnejšia. Taktiež má avšak rôzne podmienky, ktoré treba na čerpanie tejto pôžičky na bývanie splniť. O túto pôžičku môžu požiadať:

  • Manželia, pričom obidvaja môžu mať maximálne 35 rokov
  • Manželia starší ako 35 rokov, avšak len s dieťaťom, ktorého vek je maximálne 6 rokov
  • Odchovanec, ktorý nepresiahol vek 35 rokov
  • Odchovanec starší ako 35 rokov, avšak len s dieťaťom, ktorého vek je maximálne 3 roky
  • ŤZP
  • Osamelý rodič

Túto pôžičku na bývanie je možné použiť na kúpu bytu, ktorého podlahová plocha neprevyšuje 80m2 alebo výstavbu domu. Podlahová plocha rodinného domu nesmie prevyšovať 120 m2, pričom rodinný dom musí byť dokončený do 2 rokov od vybavenia pôžičky.

Maximálny čistý príjem žiadateľa a jeho posudzovaných rodinných príslušníkov nesmie presiahnuť 5-násobok životného minima.

Bankové úvery na bývanie

Okrem štátu sú ponúkané na trhu aj iné úvery či pôžičky na bývanie. Najčastejšie sú využívané rôzne bankové úvery či pôžičky na bývanie. Môže ísť o hypotekárny úver, spotrebný úver či americkú hypotéku.

1. Hypotéka

Najčastejšia forma pôžičky na bývanie je hypotekárny úver – hypotéka. Ide spravidla o väčšie úvery, ktoré slúžia primárne na kúpu domu či bytu. Poskytujú ich takmer všetky komerčné banky na Slovensku a preto pri výbere hypotekárneho úveru je nevyhnutné porovnanie hypoték.

Hypotéka na dom musí byť založená nehnuteľnosťou, či už žiadateľovou alebo cudzou, teda ručiteľovou. Pri hypotékach existujú možnosti fixácie úrokových sadzieb, a to až do 10 rokov. To znamená, že sa počas doby fixácie nezmení úrok, ani keby sa všetko v ekonomike menilo.

Na to, aby žiadateľ dostal tú najvýhodnejšiu hypotéku, musí samozrejme okrem dobrej bonity klienta využiť porovnanie hypoték. Na stránke každej banky sú interaktívne hypokalkulačky, ktoré dokážu vypočítať na základe vstupných údajov napríklad výšku splátky či RPMN – ročnú percentuálnu mieru nákladov.

2. Spotrebiteľský úver

Na financovanie nehnuteľnosti sa môže použiť aj bezúčelový spotrebiteľský úver. Takáto možnosť prichádza do úvahy v tom prípade, že žiadateľ nedostane hypotekárny úver z rôznych dôvodov. Spotrebiteľský úver je avšak oproti hypotekárnemu úveru podstatne drahší.

Je to najmä z toho dôvodu, že bezúčelový spotrebný úver nie je založený nehnuteľnosťou, tým pádom je viac rizikový a za riziko si banka pýta vyšší úrok. Takisto tieto úvery nie sú poskytované v takej výške ako je tomu pri hypotekárnych úveroch, tým pádom je možné ich využiť skôr na rekonštrukciu domu či bytu.

3. Americká hypotéka

Americká hypotéka je produkt, ktorý má s hypotekárnym úverom spoločné len to, že je poskytovaný bankou a to, že je potrebné túto hypotéku založiť nehnuteľnosťou. V princípe je možné americkú hypotéku využiť na čokoľvek, nie len na bývanie.

Tým pádom ide v konečnom dôsledku o akúsi kombináciu hypotekárneho úveru a spotrebiteľského úveru. Narozdiel od spotrebiteľského úveru je americká hypotéka lacnejšia. Dôvodom je založená nehnuteľnosť, ktorá znižuje riziko nesplatenia úveru pri americkej hypotéke.

Nebankové úvery na bývanie