Čo robiť s peniazmi?

Veru na prvý pohľad jednoduchá otázka z nadpisu, a odpoveď je predsa pomerne zložitá, všakže? Skutočne platí, že narábanie s peniazmi nie je tak jednoduché, ako sa na prvý pohľad môže zdať.

Na prvom mieste je samozrejme nevyhnutné, aby ste pracovali a peniaze vám tak pravidelne na bankový účet prichádzali. Pokiaľ je táto podmienka splnená, môžete už začať premýšľať nad tým, ako s peniazmi naložíte, a ako ich prípadne investujete.

Práve faktor investovania je nesmierne dôležitý, nie je totiž takmer nič horšie, ako si nechať ležať peniaze na účte bez toho, že by sa nijakým spôsobom zhodnocovali. My vám našťastie poradíme niekoľko tipov na to, ako začať efektívne investovať peniaze.

V súčasnosti sú populárne skôr konzervatívne spôsoby investovania, čo je spôsobené nedávnou finančnou krízou a aktuálnou neistou politickou situáciou vo svete.

Je to pochopiteľné, každý chce mať svoje zadná vrátka a určitú poistku pre prípad, že by niečo nevyšlo. Môžeme teda povedať, že efektívne investovanie spočíva najmä v dobrom rozložení portfólia medzi rizikové a menej rizikové aktíva.

Uvedomte si, že menej rizikové aktíva sú fajn a riziko je nižšie, to však platí aj pre výnos, ktorý často len mierne prevyšuje pôvodnú sumu. Rizikovejšie aktíva zase prinášajú vyšší výnos, i keď za cenu toho, že to nevyjde.

Preto je fajn si svoje financie rozložiť medzi konzervatívnejšie aktíva (napr. termínované vklady, dlhopisy, penzijné fondy) a potom časť medzi rizikovejšie aktíva (akcie firiem s veľkým potenciálom rastu, podielové fondy alebo ETF).

Samozrejme, všetky tieto transakcie môžete vykonávať aj on-line na internete formou veľmi populárneho kolektívneho investovania. Pokiaľ nemáte istotu, odporúčame si zistiť čo najviac ďalších informácií, prípadne aj kontaktovať odborníkov. Tí takéto transakcie realizujú.

Nezabúdajte, že veľmi jednoducho a bez transakčných nákladov môžete investovať na internete.