Dividendoví aristokrati – dividend aristocrats, ako do nich investovať

Vo svete investovania existuje určitá trieda akcií, ktoré vynikajú výnimočnou históriou konzistentných výplat dividend. Tieto akcie, známe ako „dividendoví aristokrati“, sa stali miláčikmi investorov hľadajúcich príjem vďaka svojej schopnosti vytvárať stabilné a rastúce peňažné toky pre svojich akcionárov. Čo sú dividendoví aristokrati? Aká je história dividendových aristokratov?

Dividendoví aristokrati označujú vybranú skupinu spoločností, ktoré sústavne zvyšovali svoje dividendy najmenej 25 po sebe nasledujúcich rokov, čím preukazujú svoju silnú finančnú výkonnosť a odhodlanie odmeňovať akcionárov.

Porovnanie brokerov a investičných platforiem

Broker

Demo účet

Slovenská podpora

xtb

XTB

Demo účet

Slovenská podpora

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

portu

Portu

Demo účet

Slovenská podpora

fondee

Fondee

Demo účet

Slovenská podpora

etoro

eToro

Demo účet

Slovenská podpora

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Čo sú dividendoví aristokrati

Dividendoví aristokrati sú skupinou spoločností, ktoré dosiahli pozoruhodný výkon dôsledného vyplácania a zvyšovania dividend počas najmenej 25 po sebe nasledujúcich rokov. Tieto spoločnosti sú zvyčajne dobre etablované a preukázali svoju odolnosť a schopnosť vytvárať zisky aj počas hospodárskych poklesov.

Dividendoví aristokrati sa neobmedzujú len na určité odvetvie alebo sektor. Možno ich nájsť v rôznych odvetviach, ako je spotrebný tovar, zdravotníctvo, financie, priemysel a ďalšie. K niektorým známym dividendovým aristokratom patria akcie spoločností ako:

 • Procter & Gamble akcie
 • Johnson & Johnson akcie
 • Coca-Cola akcie
 • Walgreens Boots Alliance akcie

Prečo sú dividendoví aristokrati takí príťažliví?

Dividendoví aristokrati oslovujú investorov z viacerých dôvodov. Po prvé a predovšetkým, ich doterajšie konzistentné platby dividend poskytujú investorom predvídateľný a spoľahlivý tok príjmov. To je dôležité najmä pre dôchodcov alebo investorov zameraných na príjem, ktorí sa spoliehajú na príjem z dividend, aby uspokojili svoje finančné potreby.

Po druhé, dividendoví aristokrati často preukázali svoju schopnosť dlhodobo vytvárať stabilné zárobky a peňažné toky. Táto stabilita je výsledkom ich silných obchodných modelov, dominancie na trhu a obozretných postupov riadenia. V dôsledku toho je menej pravdepodobné, že tieto spoločnosti budú počas hospodárskej krízy čeliť značným finančným problémom, čo z nich robí atraktívne investície v časoch neistoty.

Dividendoví aristokrati sa navyše dlhodobo zameriavajú na vytváranie hodnoty pre akcionárov. Dôsledným vracaním časti svojich ziskov akcionárom vo forme dividend tieto spoločnosti signalizujú svoj záväzok odmeňovať akcionárov a zosúladiť ich záujmy so záujmami investorov. To môže pomôcť prilákať dlhodobých akcionárov, ktorí oceňujú dôležitosť rastu príjmov a dividend pri budovaní bohatstva v priebehu času.

Aká spoločnosť je dividendovým kráľom

Pod pojmom dividendový kráľ spadá spoločnosť, ktorá zvýšila svoj dividend najmenej 50 rokov po sebe. takéto spoločnosti predstavujú akúsi podskupinu dividendových aristokratov. Dividendoví králi nemusia byť súčasťou indexu S&P 500, ale musia splniť už vyššie uvedenú podmienku – výplata dividendu musí rásť po dobu aspoň 50 rokov.

V dnešnej dobe je na trhu menej ako 50 dividendových kráľov, ktorí predstavujú viac exkluzívnejšiu skupinu ako dividend aristocrats. Rozdielom medzi týmito dvoma skupinami je dĺžka obdobia počas, ktorého neustále zvyšujú výplatu dividend. Aj keď majú dividendoví králi dlhšiu históriu zvyšovania dividend, je ich podstatne menej ako dividend aristocrats.

História dividendových aristokratov

Koncept dividendových aristokratov sa datuje od začiatku 80. rokov 20. storočia, keď investičná spoločnosť Standard & Poor’s (S&P) vytvorila zoznam spoločností, ktoré sústavne zvyšovali svoje dividendy najmenej 25 po sebe nasledujúcich rokov. Názov „dividendoví aristokrati“ vymyslela investičná komunita na označenie týchto spoločností, ktoré dlhodobo preukázali svoju spoľahlivosť pri vyplácaní a zvyšovaní dividend.

Zoznam pôvodne začínal len s 26 spoločnosťami a bol založený na zložkách indexu S&P 500. Medzi pôvodných členov patrili spoločnosti ako Coca-Cola, Johnson & Johnson a Procter & Gamble. Kritériá na zaradenie do zoznamu boli prísne a vyžadovali si trvalý záznam o raste dividend a finančnej sile.

V priebehu rokov sa zoznam dividendových aristokratov rozširoval, keďže kritériá oprávnenosti spĺňalo viac spoločností.

Ako sa vyberajú dividendoví aristokrati

Byť uznaný ako dividendový aristokrat si vyžaduje viac než len históriu konzistentných výplat dividend. Spoločnosti musia spĺňať určité kritériá, aby sa mohli pripojiť k tejto elitnej skupine. Medzi najčastejšie požiadavky patrí byť členom indexu S&P 500 a mať minimálnu trhovú kapitalizáciu 3 miliardy USD.

Dividendový aristokrat musí navyše zaznamenať zvyšovanie svojich dividend najmenej 25 po sebe nasledujúcich rokov bez akéhokoľvek zníženia alebo pozastavenia dividend počas tohto obdobia. Táto prísna požiadavka zaisťuje, že do klubu Dividend Aristocrat sú zaradené iba spoločnosti, ktoré majú preukázanú schopnosť udržať a zvýšiť svoje dividendy.

Investovanie do dividendových aristokratov

Pokiaľ ide o investovanie do dividendových aristokratov, investori majú viacero možností. Jedným z prístupov je nákup jednotlivých akcií týchto spoločností a vybudovanie diverzifikovaného portfólia dividendových aristokratov. Dá sa to urobiť prostredníctvom maklérskeho účtu alebo prostredníctvom fondov obchodovaných na burze (ETF) zameraných na dividendy, ktoré sledujú index dividendových aristokratov.

Ďalšou možnosťou pre investorov je investovať do podielových fondov zameraných na dividendy alebo ETF, ktoré sa špeciálne zameriavajú na dividendových aristokratov. Tieto fondy poskytujú expozíciu košu dividendových aristokratov, čo investorom umožňuje profitovať z diverzifikácie a profesionálneho riadenia.

Je dôležité poznamenať, že hoci Dividendoví aristokrati majú dlhú históriu konzistentných výplat dividend, nezaručuje to budúcu výkonnosť. Ako pri každej investícii, aj tu sú riziká vrátane potenciálu spoločnosti znížiť alebo eliminovať dividendy v budúcnosti.

Výhody a nevýhody investovania do dividendových aristokratov

Tak ako každé investovanie aj investovanie do dividendových fondov má svoje výhody a nevýhody.

Výhody:

 1. vhodné na dlhodobé budovanie bohatstva 
 2. finančne zdravé a silné spoločnosti
 3. pravidelný, rastúci a zdravý príjem z dividend
 4. stabilita počas makroekonomickej neistoty
 5. možnosť reinvestmentu – vytvorenie dividend reinvestment plan

Nevýhody:

 1. platenie daní z dividendových príjmov
 2. menšie kapitálové zisky
 3.  nízke ročné zvyšovanie dividend
 4. nižšie očakávané výnosy ako rastové akcie

Dividendoví aristokrati sú vysoko uznávaní pre svoju schopnosť generovať stabilný a rastúci príjem prostredníctvom konzistentných výplat dividend. Tieto spoločnosti preukázali svoju schopnosť orientovať sa v ekonomických cykloch a poskytovať investorom dlhodobú hodnotu.

Najznámejší dividendoví aristokrati

Toto je len niekoľko príkladov známych dividendových aristokratov, ktorí majú preukázateľné skúsenosti s konzistentným zvyšovaním dividend. Tieto spoločnosti poskytujú investorom potenciál výnosov aj dlhodobého zhodnotenia kapitálu, čo z nich robí atraktívne možnosti pre tých, ktorí hľadajú stabilitu vo svojich investičných portfóliách.

 • Procter & Gamble (P&G) 

P&G je spoločnosť zaoberajúca sa spotrebným tovarom, ktorá sa rozrástla a stala sa jednou z najväčších a najznámejších spoločností na svete. S dividendovým výnosom okolo 2,5 % a záznamom o zvyšovaní dividend za viac ako 60 rokov je P&G atraktívnou voľbou pre investorov orientovaných na príjem

Rôznorodé portfólio produktov spoločnosti, od čistiacich prostriedkov až po výrobky osobnej starostlivosti, zabezpečuje stály tok príjmov a umožňuje spoločnosti P&G prechádzať rôznymi ekonomickými cyklami.

 • Coca-Cola

Coca-Cola je synonymom domácnosti pre nealkoholické nápoje. S dividendovým výnosom okolo 3 % a históriou zvyšovania dividend už viac ako 50 rokov je Coca-Cola základom v mnohých portfóliách zameraných na príjem. Napriek rastúcej konkurencii v nápojovom priemysle jej silné uznanie značky, globálna distribučná sieť a rozmanité portfólio produktov umožňujú spoločnosti Coca-Cola naďalej generovať značné peňažné toky.

Tip: vlastné portfolio je možné vytvoriť si a aspravovať pomocou platformi Portu.sk

 • Johnson & Johnson

Johnson & Johnson je zdravotnícky gigant, ktorý zahŕňa liečivá, spotrebiteľské zdravotnícke produkty a zdravotnícke pomôcky. S dividendovým výnosom okolo 2,5 % a viac ako 50 rokov po sebe idúcich zvyšovaní dividend ponúka Johnson & Johnson stabilitu a spoľahlivosť pre investorov s príjmom. Vďaka diverzifikovanému sortimentu produktov, silnému výskumu a vývoju a globálnej prítomnosti má spoločnosť dobré postavenie v sektore zdravotnej starostlivosti.

Brokeri – ako kúpiť akcie a ETF

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. Jedným zo správnych riešení je dlhodobé a pasívne investovanie, ktoré je najlacnejšie. Možno tak urobiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Jedinečnou novinkou je automatické investovanie na XTB, ktoré predstavuje jedinečnú funkciu dostupnú v rámci investičných plánov spoločnosti XTB, ktorá investorom umožňuje efektívne spravovať svoje portfólio a zabezpečiť jeho dlhodobý rast bez potreby častého manuálneho zasahovania.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Začať investovať s XTB >

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

Začať investovať s Portu >

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

Začať investovať s eToro >

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG fondy a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a investovanie do dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Začať investovať s Fondee >

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.


Kľúčové závery z článku

 • Investovanie do Dividendových Aristokratov: Investovanie do týchto spoločností poskytuje investorom stabilný príjem a potenciál na dlhodobý rast hodnoty investície. Možnosti investovania zahŕňajú nákup jednotlivých akcií, fondy obchodované na burze (ETF) alebo podielové fondy zamerané na dividendových aristokratov.
 • Dividendoví Králi vs. Dividendoví Aristokrati: Dividendoví králi sú spoločnosti, ktoré zvyšujú svoje dividendy najmenej 50 rokov po sebe, predstavujúc exkluzívnejšiu skupinu ako dividendoví aristokrati. Obe skupiny však majú spoločné zdokumentované histórie zvyšovania dividend.
 • Možnosti Investovania: Na trhu sú k dispozícii rôzne investičné platformy a brokery, ako napríklad XTB, Portu, eToro a Fondee, ktoré umožňujú investorom investovať do dividendových aristokratov a iných aktív. Každá platforma má svoje vlastné výhody a nevýhody, a je dôležité vybrať tú, ktorá najviac vyhovuje individuálnym investičným potrebám.

TOP brokeri a investičné platformy

xtb

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

etoro

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.