S&P 500 – ako investovať, index, graf, predikcie

Najznámejší a najvýznamnejší akciový index na svete, S&P 500, stojí v strede finančného diania. Tento index, ktorý je celým návzom Standard & Poor’s 500, zrkadlí vývoj 500 najvýznamnejších amerických spoločností a predstavuje kľúčový indikátor zdravia nielen amerického, ale aj svetového ekonomického trhu. Ako investovať do S&P 500? Oplatí sa kúpiť akcie 500? Aký má S&P 500 graf histórie?

Tento index teda sleduje vývoj trhu od jeho založenia v polovici minulého storočia až po dnešné dynamické obchodovacie prostredie. Tento článok sa pozrie na jeho podstatu, históriu a dôležitosť pre investičné rozhodnutia.

Ide o najznámejší index, ktorý je benchmarkom pre mnoho iných indexov, ktoré sa pokúšajú o pasívne investovanie, prípadne tento index prekonať aktívnym investovaním. Prostredníctvom S&P 500 sa dá dokonca investovať do akcií jednej z najznámejších investičných spoločností Berkshire Hathaway.

Porovnanie brokerov a investičných platforiem

Broker

Demo účet

Slovenská podpora

xtb

XTB

Demo účet

Slovenská podpora

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

portu

Portu

Demo účet

Slovenská podpora

fondee

Fondee

Demo účet

Slovenská podpora

etoro

eToro

Demo účet

Slovenská podpora

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

S&P 500 index

S&P 500, taktiež nazývaný aj S&P 500 Index, je jedným z najznámejších a najdôležitejších akciových indexov na svete. Tento index je tvorený 500 najväčšími verejnými spoločnosťami obchodovanými na amerických burzách, a to vrátane spoločností zo všetkých hlavných odvetví hospodárstva.

S&P 500 je považovaný za jeden z najlepších ukazovateľov zdravia amerického akciového trhu a celkovej ekonomiky USA.

S&P 500 je vážený index, čo znamená, že váha každej spoločnosti v indexe závisí od jej trhovej kapitalizácie, teda od hodnoty všetkých jej akcií. Tento index je často používaný investorami na sledovanie a meranie výkonnosti svojich investícií a na určenie trendov na akciovom trhu.

Okrem toho sa stáva aj populárnym referenčným bodom pre investičné fondy a portfóliových manažérov, ktorí sa snažia dosiahnuť výkonnosť podobnú S&P 500.

S&P 500 je významným nástrojom nielen pre investorov, ale aj pre ekonómov a analytikov, pretože jeho vývoj poskytuje dôležité informácie o smerovaní americkej ekonomiky a celosvetových trhov.

Rovnako tak je dôležité poznamenať, že existuje mnoho investičných produktov, ako napríklad ETF fondy, ktoré sa snažia replikovať výkonnosť S&P 500, čím umožňujú investorom jednoduchý prístup k tomuto významnému indexu.

S&P 500 graf, histórie – aktuálná hodnota

Graf S&P 500 je významným nástrojom na vizualizáciu a analýzu histórie tohto dôležitého akciového indexu. Tento graf zobrazuje priebeh hodnoty S&P 500 Indexu v čase, pričom na horizontálnej osi je obvykle čas a na vertikálnej osi hodnota indexu.

Tieto grafy S&P 500 sa často využívajú na sledovanie dlhodobej a krátkodobej výkonnosti indexu, identifikáciu trendov a potenciálnych investičných príležitostí.

História grafu S&P 500 sa začína v roku 1957, keď bol tento index oficiálne zavedený. Od tej doby bol sledovaný a zaznamenávaný vývoj hodnoty indexu v rôznych obdobiach, vrátane trhových kríz, hospodárskych boomov a iných významných udalostí.

Graf jasne ukazuje, ako sa index vyvíjal počas týchto období a ako reagoval na rôzne udalosti, ako sú napríklad ekonomické recesie, rast inflácie, politické zmeny a mnohé iné faktory.

Tieto grafy majú pre investorov a analytikov veľký význam, pretože im pomáhajú pochopiť, ako sa S&P 500 správal v minulosti a ako by sa mohol správať v budúcnosti. Analyzujúc historický vývoj indexu, je možné identifikovať vzory a trendy, ktoré môžu byť užitočné pri rozhodovaní sa o investíciách a riadení portfólií.

Tieto grafy tiež slúžia ako cenný nástroj na hodnotenie rizika a odmeny pri investovaní do amerických akcií a pomáhajú investičným profesionálom a jednotlivým investorom lepšie porozumieť dynamike trhu.

S&P 500 – cena, výkonnosť

Cena S&P 500 indexu je veľmi dôležitým ukazovateľom pre investičných profesionálov i jednotlivých investorov. Táto cena predstavuje súčet hodnôt všetkých komponentov indexu, vážených podľa ich trhovej kapitalizácie.

V praxi to znamená, že cena S&P 500 indexu ukazuje, koľko by investor musel zaplatiť, aby kúpil jednu jednotku všetkých 500 spoločností zahrnutých v indexe. Tento údaj je dôležitý pre tých, ktorí plánujú investovať do indexových fondov alebo ETF, ktoré sa snažia replikovať výkonnosť S&P 500.

Cena S&P 500 indexu je monitorovaná každý deň počas obchodných hodín na amerických burzách a má veľký vplyv na investičné rozhodnutia.

Výkonnosť S&P 500 je rovnako dôležitým faktorom pre investičnú komunitu. Táto výkonnosť sa meria ako percentuálny nárast alebo pokles hodnoty indexu za určité obdobie.

Investori a analytici sledujú výkonnosť S&P 500 na rôznych časových horizontoch, vrátane krátkodobých (jednotlivé dni, týždne) a dlhodobých (mesiace, roky) období. Táto analýza pomáha identifikovať trendy a vzory v trhu a môže slúžiť ako dôležitý indikátor pre rozhodovanie o investíciách a alokácii aktív v portfóliu.

Výkonnosť S&P 500 je tiež často porovnávaná s výkonnosťou iných indexov a investičných tried, čo umožňuje investorom lepšie porozumieť relatívnej sile amerických akcií voči iným investičným príležitostiam na globálnom trhu.

Ako investovať do S&P 500

Investovanie do S&P 500 je populárnou stratégiou pre tých, ktorí chcú získať expozíciu na americký akciový trh a diverzifikovať svoje investičné portfólio. Tu je niekoľko kľúčových krokov a možností, ako začať investovať do tohto indexu:

  1. Použitie indexových fondov alebo ETF: Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako investovať do S&P 500, je prostredníctvom indexových fondov alebo burzových fondov (ETF) zameraných na tento index. Tieto fondy sú obchodované na burze a sledujú výkonnosť S&P 500. Investori si môžu zakúpiť akcie týchto fondov podobne ako akcie bežných spoločností. Týmto spôsobom získavajú diverzifikovanú expozíciu k veľkému množstvu amerických spoločností zahrnutých v indexe.
  2. Použitie individuálnych akcií: Ak niekto preferuje aktívne investovanie, môže si vybrať niektoré z jednotlivých spoločností zahrnutých v S&P 500 a zakúpiť ich akcie priamo. Týmto spôsobom dostane väčšiu kontrolu nad tým, do akých konkrétnych spoločností investuje. Avšak treba pamätať na to, že to môže byť náročnejšie na analýzu a správu portfólia.
  3. Automatizované investovanie: Ďalšou možnosťou je využitie automatizovaných investičných platforiem, známych ako roboadvisori, ktoré patria medzi významné disruptívne technológie. Tieto platformy umožňujú vytvoriť a udržiavať diverzifikované portfólio založené na investičných cieľoch a tolerancii k riziku. Mnohé z týchto služieb ponúkajú portfólia, ktoré obsahujú aj expozíciu na S&P 500.

Nezáleží na tom, ktorú z týchto možností si vyberiete, je dôležité mať na pamäti svoje investičné ciele, strategiu a dlhodobý horizont. S&P 500 je známy pre svoju dlhodobú rastovú tendenciu, ale trhová volatilita môže byť v krátkodobom horizonte výrazná.

Preto je dôležité mať trpezlivosť a investovať na základe solídnej stratégie, ktorá zodpovedá vašim osobným finančným cieľom. Diverzifikácia je tiež kľúčovým faktorom pri správe investícií, pretože pomáha znižovať riziko výkyvov trhu.

Pred investovaním je vždy vhodné konzultovať s finančným poradcom alebo analyzovať svoje možnosti a ciele s ohľadom na aktuálnu finančnú situáciu a rozpočet. Ak má niekto záujem vybrať si len určité akcie z S&P 500, mal by si pozrieť konkrétne ukazovatele danej spoločnosti, napríklad EBIT či EBITDA a iné.

Spoločnosti S&P 500

Pri S&P 500 ide o akciový index, ktorý zahŕňa akcie 500 spoločností v USA. Týchto 500 spoločností reprezentuje veľkú časť amerického akciového trhu. Index S&P 500 tvoria napr. tieto akcie známych spoločností:

S&P 500 index tvoria spoločnosti z rôznych sektorov vrátane energetikyspotrebného tovaruzdravotníctvaIT a financií. Aby mohla byť spoločnosť zaradená do indexu S&P 500, musí spĺňať niekoľko podmienok, napr. musí byť súčasťou ekonomiky USA.

Brokeri – ako kúpiť akcie a ETF

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. Jedným zo správnych riešení je dlhodobé a pasívne investovanie, ktoré je najlacnejšie. Možno tak urobiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Jedinečnou novinkou je automatické investovanie na XTB, ktoré predstavuje jedinečnú funkciu dostupnú v rámci investičných plánov spoločnosti XTB, ktorá investorom umožňuje efektívne spravovať svoje portfólio a zabezpečiť jeho dlhodobý rast bez potreby častého manuálneho zasahovania.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Začať investovať s XTB >

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

Začať investovať s Portu >

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

Začať investovať s eToro >

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG fondy a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a investovanie do dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Začať investovať s Fondee >

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

S&P 500 – porovnanie s ostatnými indexmi

Porovnanie S&P 500 s inými veľkými akciovými indexmi, ako napr. Dow Jones, je dôležité pre investičných profesionálov i jednotlivých investorov, pretože im umožňuje lepšie porozumieť relatívnej sile a výkonnosti amerického trhu voči iným svetovým trhom. Tu sú tri dôležité faktory pri porovnávaní S&P 500 s inými veľkými akciovými indexmi:

  1. Geografická diverzifikácia: S&P 500 je zameraný výhradne na americké spoločnosti a predstavuje americký akciový trh. V porovnaní s tým, indexy ako MSCI World alebo FTSE All-World zahŕňajú spoločnosti z celého sveta. To znamená, že investori, ktorí majú v portfóliu S&P 500, majú vlastne menšiu geografickú diverzifikáciu v porovnaní s tými, ktorí držia indexy, ktoré zahŕňajú akcie zo všetkých hlavných regiónov. To môže mať vplyv na rizikový profil portfólia a výkonnosť v rôznych ekonomických cykloch. V rovnakom regióne sa dá porovnať napr. S&P 500 vs Nasdaq index.
  2. Sektorová diverzifikácia: S&P 500 pokrýva rôzne sektory amerického hospodárstva, ale nie je rovnako vážený vo všetkých sektoroch. Porovnanie s indexmi ako S&P 500 Sector Indices umožňuje investičným profesionálom detailnejšie zhodnotiť výkonnosť jednotlivých odvetví a sektorov v rámci amerického trhu. To je dôležité pre tých, ktorí chcú špecifickejšie ovládať svoje portfólio alebo zamerať svoje investície na konkrétne odvetvia.
  3. Rizikový profil a výkonnosť: Porovnanie výkonnosti S&P 500 s inými indexmi (napríklad s Dow Jones) umožňuje investori získať predstavu o tom, ako sa americký akciový trh darí voči iným trhom a regiónom. Môžu sa tak rozhodnúť, kam presne investovať svoje prostriedky na základe svojich očakávaní a investičných cieľov. Rovnako je dôležité zohľadniť, že výkonnosť indexov sa môže meniť v čase a existujú rôzne faktory, ktoré na ňu môžu mať vplyv, vrátane menovej politiky, geopolitických udalostí a ekonomických trendov.

Všetky tieto faktory by mali byť zohľadnené pri rozhodovaní sa, ako a kam investovať peniaze, a mali by sa vziať do úvahy pri tvorbe diverzifikovaného a vyváženého investičného portfólia.

S&P 500 predikcie

Predikcie a prognózy budúcnosti S&P 500 sú výzvou pre mnohých analytikov a investorov, pretože finančné trhy sú ovplyvňované mnohými faktormi, ktoré sa môžu meniť v nepredvídateľných spôsoboch.

Napriek tomu sa analytici a experti pokúšajú vytvoriť odhady a predikcie S&P 500 na základe dostupných informácií a historických trendov. Tieto predikcie môžu byť užitočné pre investorov pri plánovaní ich investičných stratégií, hoci by sa mali vnímať s určitým stupňom opatrnosti.

Jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú budúcnosť S&P 500, je ekonomická situácia. Rast HDP, inflácia, politické udalosti a mnohé ďalšie ekonomické premenné môžu mať významný vplyv na vývoj trhu.

Okrem toho je dôležité pozorovať aj medzinárodné udalosti a globálne ekonomické trendy, pretože S&P 500 je často ovplyvňovaný udalosťami vo svete. Predikcie vývoja S&P 500 často zohľadňujú tieto makroekonomické faktory a snažia sa predpovedať, ako budú tieto faktory ovplyvňovať ceny akcií v indexe.

Investori by však mali mať na pamäti, že predikcie trhu sú spojené s určitým stupňom neistoty a rizika. Trhová volatilita, náhle udalosti a nečakané zmeny vo svetovej politike a hospodárstve môžu dramaticky ovplyvniť vývoj S&P 500.

Preto je dôležité, aby investori mali diverzifikované portfólio a boli pripravení na rôzne scenáre. Pravidelné sledovanie správ a ekonomických trendov a konzultácie s finančným poradcom môžu pomôcť investorom lepšie porozumieť možným vývojom na trhu a prispôsobiť svoje investičné stratégie na základe aktuálnych podmienok.

TOP brokeri a investičné platformy

xtb

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

etoro

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.