Dividenda – čo to je a na čo slúži

Dividendy sú pre mnohých investorov zdrojom príjmu a oplatí sa im venovať čas. Keď spoločnosť dosiahne zisk, môže časť tohto zisku vyplatiť vo forme dividend. Kto si chce založiť akciovú spoločnosť, mal by si viac prečítať o tomto pojme. Čo je dividenda a ako sa využíva?

Výplata dividend je spôsob, akým spoločnosť odmeňuje svojich akcionárov tým, že im zabezpečuje podiel na zisku spoločnosti.

Dividendy sa zvyčajne vyplácajú v hotovosti, ale môžu sa vyplácať aj v akciách alebo v iných formách:

  • akciové dividendy (nové kmeňové akcie)
  • obligačné dividendy
  • majetkové dividendy (iný ako peňažný majetok spoločnosti) 

Spoločnosti sa môžu rozhodnúť vyplácať dividendy štvrťročne, polročne alebo ročne. Zvyčajne sa vyplácajú akcionárom, ktorí vlastnia akcie spoločnosti k určitému dátumu. Akcionári potom môžu prijaté dividendy použiť na ďalšie investovanie do aktív v investičnom portfóliu, alebo nákup potrebných položiek.

Dividendy sa väčšinou zdaňujú zrážkovou daňou 7 %, a tak investorom odpadá povinnosť zdanenia výnosov z cenných papierov v daňovom priznaní.

Porovnanie brokerov a investičných platforiem

Broker

Demo účet

Slovenská podpora

xtb

XTB

Demo účet

Slovenská podpora

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

portu

Portu

Demo účet

Slovenská podpora

fondee

Fondee

Demo účet

Slovenská podpora

etoro

eToro

Demo účet

Slovenská podpora

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Na čo slúžia dividendy

Pre investorov môžu byť dividendy dobrým spôsobom, ako získať ďalší príjem zo svojich investícií. Vyplácajú sa na základe počtu vlastnených akcií, takže čím viac akcií investor vlastní, tým viac dostane na dividendách.

Veľkou výhodou dividend je, že až do ich vyplatenia zvyčajne nepodliehajú zdaneniu. To znamená, že investori môžu svoje dividendy reinvestovať bez toho, aby museli v tomto procese platiť dane. Niektoré spoločnosti, ako napríklad Realitný investičný fond (REIT), rozdeľujú väčšinu svojich ziskov vo forme dividend, aby sa vyhli plateniu dane z príjmov právnických osôb.

Dividendy môžu byť tiež neoceniteľným nástrojom pre dlhodobých investorov. Výplata dividend slúži ako ukazovateľ zdravia spoločnosti a poskytuje investorom prehľad o výkonnosti a vyhliadkach na rast spoločnosti. Dôchodcovia a iní investori s príjmom sa môžu spoliehať na výplaty dividend, ktoré im zabezpečia stabilný zdroj príjmu počas dôchodku.

Dividendové akcie

Dividendové akcie poskytujú akcionárom časť zisku spoločnosti vo forme peňažných platieb. Spoločnosti zvyčajne vyplácajú tieto dividendy štvrťročne, čo sa následne odráža v cene akcií.

Investovaním do akcií, ktoré ponúkajú výplatu dividend, môžu investori profitovať z dlhodobého rastu ceny akcií, ako aj z pravidelného príjmu z výplaty dividend.

To vytvára skvelú príležitosť investovať do dividendových akcií a čerpať výhody dlhodobejšej investície, ktorá môže priniesť vyššie výnosy ako tradičnejšie investície.

Pred investovaním do dividendových akcií je dôležité pochopiť, ako akcie fungujú a ako sa vypočítavajú dividendy. Dividendový výnos spoločnosti sa určuje vydelením ročnej výplaty dividend aktuálnou trhovou cenou akcie. Výnos je vyjadrený v percentách, takže investori môžu ľahko porovnávať jednotlivé akcie a zvažovať svoje možnosti.

Okrem toho je dôležité pozrieť sa na to, aká je dividendová politika spoločnosti. Niektoré spoločnosti môžu vyplácať pravidelnú výšku dividend na ročnej alebo štvrťročnej báze, zatiaľ čo iné spoločnosti sa môžu rozhodnúť nevyplácať žiadne dividendy alebo vyplácať štvrťročné dividendy v rôznej výške.

Znalosť dividendovej politiky, ktorú spoločnosť dodržiava, môže výrazne pomôcť pochopiť potenciálne zisky a to, či sa hodia do vašej celkovej investičnej stratégie.

Investori by si mali tiež uvedomiť, že dividendové akcie nie sú vždy bezpečnou investíciou. Spoločnosti môžu kedykoľvek zmeniť svoju dividendovú politiku, čo môže viesť k zníženiu výnosu z roka na rok. Takisto cena dividendových akcií môže kolísať výraznejšie ako cena akcií nevyplácajúcich dividendy, čo znamená, že by ste mali byť pripravení na to, že hodnota vašich investícií môže náhle klesnúť alebo stúpnuť.

Dividendoví aristokrati

Dividendoví aristokrati sú vybranou skupinou akcií, ktoré preukázateľne neustále zvyšovali svoje dividendové výplaty každý rok najmenej 25 po sebe nasledujúcich rokov. Tieto spoločnosti sa často považujú za spoľahlivé investície, pretože ich schopnosť zvyšovať dividendy aj počas hospodárskych poklesov dokazuje silný finančný základ a disciplinovaný manažment.

Dividendoví aristokrati sa považujú za atraktívnych pre investorov zameraných na príjem, ktorí oceňujú stabilný a rastúci tok príjmov, ako aj potenciál dlhodobého zhodnocovania kapitálu.

Aké riziko prinášajú dividendy

Hoci dividendy môžu investorom ponúknuť stabilný a konzistentný tok príjmov, sú tiež náchylné na volatilitu ako iné cenné papiere. Dividendová politika emitujúcich spoločností a prostredie úrokových sadzieb môžu ovplyvniť aj dividendový výnos.

Spoločnosti sa môžu kedykoľvek rozhodnúť pre ich zvýšenie, zníženie alebo dokonca zrušenie, takže investori sa nemusia spoliehať na to, že im prinesú konzistentné výnosy.

Okrem toho akciový aj dlhopisový trh podliehajú poklesom, čo môže ovplyvniť aj spoločnosť emitujúcu dividendy. Ak spoločnosť zaznamená neobvyklé straty, môže sa rozhodnúť znížiť alebo pozastaviť vyplácanie dividend, čo môže výrazne znížiť celkový výnos investora.

Prirodzená inflácia cien môže tiež spôsobiť, že kúpna sila vyplácaných dividend sa časom zníži. V konečnom dôsledku to môže mať vplyv na dividendový výnos. Keď je inflácia vysoká, výnosy z dividendových akcií môžu byť nižšie ako výnosy ich nedividendových náprotivkov.

Ďalším rizikom, ktoré treba zvážiť, sú dane. Dividendy, hoci sú zdaňované nižšími sadzbami ako kapitálové zisky, môžu aj tak uberať z portfólia investorov. Daňový úrad považuje dividendy za príjem a zdaňuje ich bežnými sadzbami dane z príjmu, ktoré sú vyššie ako potenciálne kapitálové zisky.

Je dôležité poznamenať, že hoci investície do dividend môžu niesť určitý stupeň rizika, nemusí ísť nevyhnutne o vysoké riziko. V kombinácii s rozumnou stratégiou alokácie portfólia môžu byť akcie vyplácajúce dividendy cenným aktívom, ktoré generuje pravidelný príjem a potenciálne pomáha zvyšovať výnosy.

Vyplácanie dividend COOP Jednota

Ak niekto vlastní vernostnú kartu v COOP Jednota, určite sa už stretol s vyplácaním zľavy za každý polrok. Ide o vyplácanie dividend COOP Jednota, keď zákazník za svoje pravidelné nakupovanie získa na konci zúčtovacieho obdobia peňažnú odmenu.

Tento typ zľavy si môže uplatniť len držiteľ karty a nikto iný. Môže tak urobiť len v tých predajniach, ktoré prevádzkuje regionálna COOP Jednota, v ktorej je karta registrovaná.

Nič sa nestane, ak termín na vyplácanie dividend COOP Jednota zákazník nestihne. O svoju odmenu neprichádza, ale prenesú mu ju do ďalšieho zúčtovacieho obdobia. Takže výhodu bude môcť využiť až po ďalšom pol roku.

Ako sa stať akcionárom

Je dôležité pochopiť, čo je potrebné na to, aby sa mohol človek zapojiť do obchodovania s akciami a stať sa akcionárom. Na začatie investovania na akciovom trhu je potrebné podniknúť niekoľko krokov, ale s náležitým vzdelaním a komunikáciou by mal mať každý možnosť stať sa akcionárom.

Prvý krok: Vzdelávanie – predtým, ako sa pokúsi niekto vstúpiť na akciový trh, je nevyhnutné, aby ako investor mal komplexné znalosti o základných princípoch akciového trhu a o technikách obchodovania. Informácie by mali zahŕňať:

  • základné zložky fungovania akciového trhu
  • oceňovanie a hodnotenie akcií
  • základy jednoduchého a zloženého úročenia
  • analýzu finančných údajov
  • stratégie riadenia rizík

Druhý krok: Nájsť si makléra – keď už osoba dobre rozumie akciovému trhu, skúsi sa poradiť s potenciálnymi maklérmi, aby sa rozhodla, ktorý z nich je najvhodnejší pre jej obchodné potreby.

Postačia online vyhľadávače alebo si treba prečítať dôveryhodné recenzie od zákazníkov, aby sa záujemca mohol informovane rozhodnúť o maklérovi, ktorý mu bude vyhovovať.

Tretí krok: Otvoriť si účet na obchodovanie s akciami – aby sa investor mohol stať nákupcom akcií, musí si otvoriť účet na obchodovanie s akciami – zvyčajne u maklérskej spoločnosti.

Maklérske spoločnosti poskytujú nielen prístup k obchodovaniu s akciami, ale aj cenné zdroje, ako napríklad prístup k trhovým informáciám v reálnom čase, recenzie a analýzy.

Štvrtý krok: Pripraviť sa na prijímanie investičných rozhodnutí – pri rozhodovaní o tom, ktoré akcie nakúpiť, musia investori venovať čas dostatočnému zhodnoteniu cien a výkonnosti verejne obchodovaných akcií.

Odporúča sa preskúmať spoločnosti a analyzovať ich finančné údaje s cieľom rozhodnúť, ktoré akcie potenciálne prinesú najväčšie výnosy. Nakoniec si treba stanoviť stratégiu založenú na vyhliadkach akciového trhu a názoroch ostatných investorov, aby človek minimalizoval riziko.

Piaty krok: Začať obchodovať a stať sa akcionárom – po dokončení predchádzajúcich krokov je čas oficiálne vstúpiť na akciový trh a začať investovať. Zvážiť treba vytvorenie portfólia s vysoko diverzifikovanou kombináciou akcií.

Brokeri – ako kúpiť akcie a ETF

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. Jedným zo správnych riešení je dlhodobé a pasívne investovanie, ktoré je najlacnejšie. Možno tak urobiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Okrem iného XTB aktívne spravuje úroky z hotovostných zostatkov na obchodných účtoch svojich klientov. Tieto úroky predstavujú príjmy, ktoré automaticky podliehajú daňovým povinnostiam.

Jedinečnou novinkou je automatické investovanie na XTB, ktoré predstavuje jedinečnú funkciu dostupnú v rámci investičných plánov spoločnosti XTB, ktorá investorom umožňuje efektívne spravovať svoje portfólio a zabezpečiť jeho dlhodobý rast bez potreby častého manuálneho zasahovania.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Začať investovať s XTB >

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

Začať investovať s Portu >

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

Začať investovať s eToro >

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG fondy a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a investovanie do dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Začať investovať s Fondee >

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

Záver

Investovanie do akcií a dividend je jednou z najefektívnejších a osvedčených stratégií pre dlhodobé zhodnocovanie finančných prostriedkov.

Dividendy poskytujú investorom pravidelný príjem a zároveň umožňujú rast kapitálu prostredníctvom reinvestovania. Významnou výhodou investovania do dividendových akcií je aj potenciálne zvýšenie výnosnosti v dlhodobom horizonte.

Pri výbere vhodných titulov je dôležité zohľadniť stabilitu spoločností, výšku dividendového výnosu a ich históriu výplaty. Investovanie do akcií a dividend však nie je bez rizika, a preto je dôležité mať dostatočnú odbornú prípravu a poradiť sa s finančným poradcom.

Ak má človek primerané znalosti a dlhodobý investičný horizont, dividendové akcie môžu poskytnúť atraktívne zhodnotenie prostredníctvom pasívneho príjmu a rastu kapitálu.

TOP brokeri a investičné platformy

xtb

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

etoro

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.