Dividendové ETF – najlepšie, akumulačné, najvyššia výplata

V dnešnom dynamickom finančnom prostredí investori neustále hľadajú spôsoby, ako optimalizovať svoje portfóliá, aby boli stabilné a ziskové. Hoci tradičné investičné cesty ponúkajú slušné výnosy, skúmanie alternatívnych stratégií, ako sún dividendové ETF, môže ponúknuť významnú výhodu. Čo sú to dividendové ETF? Aké je vyplácanie dividend ETF?

Fondy ETF s dividendovým výnosom, čoraz populárnejší investičný nástroj, sa stali spoľahlivou a sľubnou možnosťou pre investorov, ktorí hľadajú pravidelný príjem spolu s potenciálom zhodnotenia kapitálu.

Kľúčové informácie článku

Dividendové ETF sú investičné fondy, ktoré sa zameriavajú na akcie spoločností s vysokými dividendovými výnosmi a často sa používajú na investície do príjmových portfólií.

Najlepšie ETF dividendové často ponúkajú akumuláciu dividend, čo znamená, že dividendy, ktoré sú vyplácané zo ziskov portfólia, sú automaticky reinvestované do ďalších akcií v rámci fondu.

Dividendové ETF ponúkané na platforme XTB umožňujú investorom investovať do portfólií obsahujúcich akcie spoločností s vysokými dividendovými výnosmi prostredníctvom jedného obchodného účtu.

Výplata dividend ETF sa obvykle uskutočňuje buď v podobe finančných výplat investorom v určenom časovom horizonte alebo vo forme reinvestovania týchto výnosov späť do fondu.

Investície do dividendových ETF môžu byť atraktívne pre investorov hľadajúcich stabilné príjmy z investícií, ako aj dlhodobý rast hodnoty portfólia v dôsledku reinvestovania dividend.

Fondy Dividend Yield ETF predstavujú osobitnú triedu fondov obchodovaných na burze (ETF), ktoré sa zameriavajú na investovanie do akcií vyplácajúcich dividendy. Cieľom týchto fondov je zachytiť širokú škálu spoločností s históriou konzistentného vyplácania dividend.

Zostavením diverzifikovaného portfólia akcií s vysokým výnosom poskytujú ETF s dividendovým výnosom investorom príležitosť podieľať sa na pravidelných príjmoch, čím môžu potenciálne dlhodobo prekonávať širší trh.

Porovnanie brokerov a investičných platforiem

Broker

Demo účet

Slovenská podpora

xtb

XTB

Demo účet

Slovenská podpora

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

portu

Portu

Demo účet

Slovenská podpora

fondee

Fondee

Demo účet

Slovenská podpora

etoro

eToro

Demo účet

Slovenská podpora

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Čo sú to dividendové ETF?

Dividendové ETF alebo dividendové fondy obchodované na burze sú investičné nástroje určené na to, aby investorom poskytli expozíciu voči diverzifikovanému portfóliu akcií, ktoré majú konzistentné výsledky v oblasti vyplácania dividend akcionárom.

Cieľom týchto fondov je kopírovať výkonnosť podkladového dividendového indexu investovaním do spoločností, ktoré vyplácajú časť svojich ziskov vo forme dividend. Dividendové ETF ponúkajú investorom pohodlný a efektívny spôsob prístupu k diverzifikovanej skupine akcií vyplácajúcich dividendy bez potreby individuálneho výberu a správy akcií jednotlivých spoločností.

Dividendové ETF sú atraktívnou možnosťou pre investorov orientovaných na pasívny príjem, ktorí hľadajú pravidelné peňažné toky zo svojich investícií. Investovaním do dividendového ETF môžu investori profitovať zo stabilného toku príjmov generovaných prostredníctvom výplaty dividend z podkladových akcií.

Okrem toho môžu dividendové ETF investorom poskytnúť potenciál zhodnotenia kapitálu, keďže spoločnosti s históriou konzistentného vyplácania dividend sú často vnímané ako finančne stabilné a dobre riadené, čo sú faktory, ktoré môžu časom prispieť k zhodnoteniu ceny akcií.

Najlepšie dividendové ETF fondy

Nájsť tie najlepšie dividendové ETF fondy môže byť niekedy náročné, aj napriek veľkému výberu. Na nájdenie tých najlepších dividendových ETF fondov je potrebná dôkladná analýza minulých dividend, volatility a iných ukazovateľov.

Medzi zaujímavé možnosti dividendových ETF fondov patria:

 • SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
 • Vanguard High dividend yield ETF
 • Vanguard FTSE All-world high dividend yield UCITS ETF
 • ETF dividend Aristocrats

Investori majú široký výber nástrojov na dosiahnutie pasívneho príjmu z dividend. Výber vhodného ETF fondu by mal zohľadňovať investičné ciele, preferencie v oblasti rizika a diverzifikácie portfólia. Nasledujúce sekcie článku sa bližšie pozrú na jednotlivé ETF fondy.

1. SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF je populárny ETF zameraný na dividendy, ktorý sleduje výkonnosť indexu S&P Global Dividend Aristocrats.

Tento index zahŕňa spoločnosti z celého sveta, ktoré v minulosti konzistentne zvyšovali svoje dividendy v priebehu času. ETF poskytuje investorom spôsob, ako získať expozíciu voči diverzifikovanému portfóliu akcií vyplácajúcich dividendy, ktoré pokrýva viacero krajín a sektorov.

Jednou z hlavných zaujímavostí fondu SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF je, že sa zameriava na stabilitu a rast dividend. Metodika indexu vyberá spoločnosti na základe ich dividendovej histórie, pričom sa vyžaduje, aby zvyšovali alebo udržiavali svoje dividendy aspoň 10 po sebe nasledujúcich rokov.

To poskytuje investorom istotu, že spoločnosti držané v rámci ETF majú záväzok vracať kapitál akcionárom prostredníctvom pravidelných výplat dividend.

Investori do tohto ETF môžu profitovať z potenciálu príjmu aj kapitálového zhodnotenia. Dividendy generované podkladovými akciami sa spravidla rozdeľujú investorom, čo poskytuje konzistentný tok príjmov.

V tomto dividendovom ETF je rozdelenie medzi krajinami pestré. Avšak najväčšie zastúpenie majú spoločnosti z USA, ktorých podiel je 43,28 %. Čo sa týka sektorov, najväčšie zastúpenie je vo finančnom sektore.

Pri výbere dividendového ETF je dôležité zvážiť niekoľko faktorov, ako sú náklady na správu, diverzifikácia portfólia, výnosnosť a rizikový profil. Investori by mali tiež venovať pozornosť výkonnosti ETF a overiť si históriu v obdobích trhovej nestability.

2. Vanguard High dividend yield ETF

Fond Vanguard High Dividend Yield ETF je obľúbenou investičnou možnosťou pre tých, ktorí hľadajú expozíciu voči akciám s vysokým dividendovým výnosom v Spojených štátoch amerických.

Cieľom tohto ETF je sledovať výkonnosť indexu FTSE High Dividend Yield, ktorý zahŕňa akcie z rôznych sektorov s nadpriemerným dividendovým výnosom. Fond sa riadi pasívnou investičnou stratégiou a snaží sa investorom zabezpečiť príjem prostredníctvom výplaty dividend.

Jednou z hlavných výhod fondu Vanguard High Dividend Yield ETF je jeho nízky nákladový pomer. Spoločnosť Vanguard je známa svojím nízkonákladovým prístupom k investovaniu a tento ETF nie je výnimkou. Nízky pomer nákladov pomáha minimalizovať náklady investorov, čím potenciálne zvyšuje celkové výnosy. V prípade tohto ETF je nákladový pomer vo výške 0,06 % p.a. a P/E pomer je 15,3x.

Investori do tohto ETF profitujú z diverzifikovaného portfólia akcií s vysokým dividendovým výnosom. Fond investuje do širokej škály spoločností vrátane spoločností zo sektorov, ako sú financie, verejné služby, spotrebný tovar a priemyselné podniky.

Táto sektorová diverzifikácia pomáha znižovať riziko koncentrácie a poskytuje expozíciu voči rôznym segmentom americkej ekonomiky. Hoci vysoké dividendové výnosy môžu byť atraktívne pre investorov hľadajúcich príjem, je dôležité poznamenať, že v niektorých prípadoch môžu naznačovať aj vyššie riziko alebo pomalší rastový potenciál.

3. Vanguard FTSE All-world high dividend yield UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF je globálne zameraný ETF na dividendy, ktorého cieľom je poskytnúť investorom expozíciu voči akciám s vysokým dividendovým výnosom z rozvinutých aj rozvíjajúcich sa trhov.

Tento ETF sa snaží sledovať výkonnosť indexu FTSE All-World High Dividend Yield, ktorý zahŕňa spoločnosti s nadpriemernými dividendovými výnosmi v porovnaní s ich konkurentmi.

Jednou z hlavných výhod tohto ETF Vanguard je jeho široká diverzifikácia naprieč regiónmi a sektormi. Investovaním na globálnom trhu môžu investori získať expozíciu voči širokému spektru spoločností z rôznych krajín a odvetví.

Ďalším pozoruhodným aspektom fondu Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF je jeho nízkonákladová štruktúra, teda ide o nízkonákladové ETF. Spoločnosť Vanguard je známa svojimi nízkymi nákladovými pomermi a tento ETF sa riadi rovnakým princípom. V tomto prípade je celkový nákladový pomer vo výške 0,29 % p.a.

Dividendy z tohto ETF fondu sa pohybujú blízko hranice 4 % p.a. od roku 2019, s výnimkou v roku 2020, kedy bol didivendový výnos na úrovni 2,72 %.

4. ETF dividend aristocrats

ETF Dividend Aristocrats sú kategóriou burzovo obchodovaných fondov, ktoré sa zameriavajú na akcie vyplácajúce dividendy známe ako „Dividend Aristocrats„.

Tieto ETF zvyčajne sledujú index zložený zo spoločností, ktoré v minulosti dôsledne zvyšovali svoje dividendy počas určitého počtu po sebe nasledujúcich rokov, zvyčajne 25 alebo viac. Kritériá pre zaradenie do týchto indexov sa môžu líšiť, ale hlavným cieľom je identifikovať spoločnosti, ktoré majú silný záväzok vracať kapitál akcionárom prostredníctvom pravidelného vyplácania dividend.

Investorov často priťahujú ETF Dividend Aristocrats, pretože ponúkajú potenciál príjmu aj zhodnotenia kapitálu. Investovaním do spoločností, ktoré majú skúsenosti so zvyšovaním dividend, sa tieto ETF snažia zabezpečiť investorom stabilný tok príjmov.

ETF Dividend Aristocrats poskytujú aj výhody diverzifikácie. Tieto fondy zvyčajne držia portfólio akcií z rôznych sektorov a odvetví, čo pomáha rozložiť riziko. Investovaním do diverzifikovaného koša Dividend Aristocrats môžu investori získať expozíciu voči širokému spektru spoločností z rôznych odvetví, čím sa potenciálne znižuje vplyv výkonnosti ktorejkoľvek spoločnosti na celkové portfólio.

Nákladovosť tohto dividendového ETF je na úrovni 0,35 % p.a. Okrem toho geografické zastúpenie je menej diverzifikované, nakoľko podiel amerických spoločností je 94,53 % p.a. Výška výplaty dividend ETF je od roku 2019 medzi 2,19 % p.a. a 2,74 % p.a.

Dividendové ETF na XTB

XTB je jedným z popredných online brokerov, ktorý poskytuje investorom prístup k širokej škále finančných nástrojov vrátane ETF fondov. Medzi ich ponukou možno nájsť aj široký výber dividendových ETF, ktoré sú atraktívnou voľbou pre investorov, ktorí hľadajú stabilný príjem z investícií.

Okrem toho možno nájsť aj vyššie spomenuté dividendové ETF na XTB, pričom tieto ETF sú navrhnuté tak, aby poskytovali expozíciu akciám vyplácajúcim dividendy. Pri investovaní do dividendových ETF na XTB je dôležité poznať kľúčové fakty, ako je dátum vyplácania dividend, ktorý určuje oprávnenosť na získanie dividendy, ale aj mnohé ďalšie.

Investujte do dividendových ETF na XTB a začnite budovať stabilný príjem z vašich investícií. Objavte široký výber viac ako 365 ETF fondov a investujte s 0 % poplatkom.

Začať investovať do ETF s XTB >

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.
Existuje mnoho rôznych typov ETF, vrátane tých, ktoré sú zamerané na dividendové výnosy a tie, ktoré reinvestujú tieto výnosy.

Výplata dividend ETF

Výplaty dividend ETF sa investorom zvyčajne vyplácajú niekoľkými rôznymi spôsobmi. Tu je prehľad spôsobov, akými sa zvyčajne vyplácajú dividendy v dividendových ETF:

 1. Výplata v hotovosti: Najbežnejším spôsobom výplaty dividend je hotovostná distribúcia. Fondy ETF, ktoré sa zameriavajú na akcie vyplácajúce dividendy alebo iné aktíva prinášajúce príjem, vyberajú dividendy z cenných papierov vo svojom portfóliu a rozdeľujú ich priamo podielnikom ETF vo forme hotovosti. Hotovostné dividendy sa zvyčajne pripíšu na maklérsky účet investora, kde sa môže rozhodnúť, či ich bude reinvestovať, alebo si ich vyberie podľa potreby.
 2. Reinvestovanie dividend: Niektoré dividendové ETF ponúkajú program reinvestovania dividend (DRIP). V rámci DRIP sa namiesto získania hotovosti používajú dividendy získané ETF na automatický nákup ďalších akcií toho istého ETF. To umožňuje investorom znásobiť svoje zisky z dividend tým, že ich reinvestujú späť do ETF, čo potenciálne vedie k zvýšeniu celkových výnosov v priebehu času. DRIP je obľúbenou možnosťou pre dlhodobých investorov, ktorí chcú časom zväčšiť svoje portfólio.
 3. Syntetické reinvestície: V určitých prípadoch, ak ETF s dividendami vlastní finančné deriváty alebo iné typy cenných papierov, ktoré nevyplácajú dividendy priamo, môže použiť stratégiu syntetického reinvestovania dividend. To znamená, že ETF použije príjmy, ktoré získava z týchto aktív, napríklad úroky alebo prémie opcií, na replikáciu výplat dividend. Cieľom stratégie syntetického reinvestovania dividend je napodobniť príjem generovaný priamymi výplatami dividend, čo ETF fondu umožňuje stále poskytovať investorom dividendový výnos.

Je dôležité poznamenať, že dividendové ETF majú rôznu frekvenciu vyplácania dividend. Niektoré ETF vyplácajú dividendy štvrťročne, zatiaľ čo iné tak môžu robiť mesačne, polročne alebo ročne. Konkrétny harmonogram výplaty dividend je spravidla zverejnený v prospekte ETF alebo na jeho webovej stránke.

Investori by si tiež mali uvedomiť, že výška dividend môže v priebehu času kolísať v dôsledku zmien v dividendovej politike podkladových cenných papierov alebo trhových podmienok.

Najlepšie ETF dividendové – akumulačné

Medzi najlepšie dividendové akumulačné ETF patria tie fondy, ktoré majú vysoké dividendové výnosy a nevyplácajú ich investorom, no reinvestujú ich naspäť. V tom spočíva princíp akumulačných dividendových ETF. Existujú taktiež dividendové Smart Beta ETF, ktoré kombinujú výhody aktívneho a pasívneho investovania.

Medzi v súčasnosti najznámejšie a najlepšie dividendové akumulačné ETF patria najmä:

 • iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) – ETF sa snaží sledovať investičné výsledky indexu zloženého z amerických akcií s históriou neustále rastúcich dividend. Medzi spoločnosti v ETF patria napríklad Microsoft, Exxon Mobil, Apple či Procter & Gamble.
 • Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) – Cieľom fondu je čo najpresnejšie sledovať celkový výnos indexu Dow Jones U.S. Dividend 100 pred poplatkami a výdavkami. Index je zameraný na kvalitu a udržateľnosť dividend v spoločnostiach ako Chevron, Coca Cola či Cisco.
 • Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) – Snaží sa sledovať výkonnosť indexu S&P U.S. Dividend Growers Index, pričom využíva pasívne riadený prístup. Portfólio fondu sa skladá zo spoločností ako je Visa, Mastercard či Johnson & Johnson.
 • SPDR S&P Dividend ETF (SDY) – ETF sa snaží poskytovať investičné výsledky, ktoré pred poplatkami a výdavkami vo všeobecnosti zodpovedajú celkovej návratnosti indexu S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Medzi príklady spoločností patria Realty Income, Edison či 3M.

Dividendy sa v princípe využívajú na nákup daľších jednotiek ETF fondov. Najlepšie dividendové akumulačné ETF sú populárne z toho dôvodu, že investori môžu zhodnotiť peniaze rýchlejšie vďaka zloženému úročeniu.

Brokeri – ako kúpiť akcie a ETF

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. Jedným zo správnych riešení je dlhodobé a pasívne investovanie, ktoré je najlacnejšie. Možno tak urobiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Okrem iného XTB aktívne spravuje úroky z hotovostných zostatkov na obchodných účtoch svojich klientov. Tieto úroky predstavujú príjmy, ktoré automaticky podliehajú daňovým povinnostiam.

Jedinečnou novinkou je automatické investovanie na XTB, ktoré predstavuje jedinečnú funkciu dostupnú v rámci investičných plánov spoločnosti XTB, ktorá investorom umožňuje efektívne spravovať svoje portfólio a zabezpečiť jeho dlhodobý rast bez potreby častého manuálneho zasahovania.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Začať investovať s XTB >

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

Začať investovať s Portu >

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

Začať investovať s eToro >

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG fondy a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a investovanie do dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Začať investovať s Fondee >

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

TOP brokeri a investičné platformy

xtb

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

etoro

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.