Neviete čo s peniazmi?

Chceli by ste investovať vaše peniaze? Počuli ste už o investovaní do podielových fondov? Investovanie do podielových fondov patrí medzi najvýhodnejšie spôsoby zhodnotenia voľných finančných prostriedkov.

Je to vo vyspelom svete rozšírený a obľúbený nástroj na zvyšovanie hodnoty úspor, dostupný takmer pre každého jednotlivca bez ohľadu na výšku jeho voľných finančných prostriedkov.

Zo strednodobého a dlhodobého hľadiska predstavuje výnosnejšiu alternatívu oproti termínovaným bankovým vkladom a účtom.

Máte rýchlu dostupnosť vašich peňazí. Investícia v otvorenom podielovom fonde nie je viazaná. Klient tak môže podľa potreby disponovať peniazmi bez výpovednej lehoty, čo je výhoda napríklad oproti termínované vkladu.

Pri termínovaných účtoch a vkladoch to je možné v drvivej väčšine prípadov iba s poplatkami, ktoré môžu byť vyššie ako samotný výnos. Napriek tomu je však dôležité, aby klient dodržal investičný horizont, ktorý zodpovedá jeho investičnej stratégii.

Vyplatenie podielových listov v praxi trvá niekoľko dní (zvyčajne 14). Zákon prikazuje správcom vyplácať prostriedky bez zbytočného odkladu.

Máte možnosť dosiahnuť vyšší výnos ako pri tradičných formách uloženia peňazí.

Podielové fondy sú zaujímavou alternatívou pre bežného investora na investovanie svojich voľných finančných prostriedkov. Existuje pri nich reálna šanca dosiahnuť vyšší výnos ako je miera inflácie, čiže reálne zhodnotiť svoj majetok.

Nemusíte sa obávať o bezpečnosť svojich finančných prostriedkov. Samotné investovanie upravuje zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch.

Najvyšším kontrolným orgánom pre oblasť kolektívneho investovania je Národná banka Slovenska (NBS).

Máte možnosť výberu investičnej stratégie. Budete vždy informovaní. Aktuálnu cenu podielu si investor môže denne sledovať. Okrem toho má k dispozícii aj mesačné reporty jednotlivých podielových fondov, ako aj výročnú správu o hospodárení s majetkom v podielových fondoch.

Investovanie do podielových fondov je tou najlepšou investíciou!