Výpočet úrokov z vkladu – vypočet výnosu, porovnanie

V prípade, že má človek k dispozícii voľné peniaze alebo inak povedané, peniaze navyše, je dobré uvažovať o nejakom type sporenia. Malo by ísť o peniaze, ktoré daná osoba neplánuje najbližšie mesiace použiť.

V takomto prípade banky ponúkajú rôzne vkladové produkty, pomocou ktorých sa časom peniaze zhodnocujú, resp. úročia. Okrem klasických sporiacich účtov alebo vkladných knižiek je veľmi populárnou možnosťou termínovaný vklad, ktorého úroková sadzba je často výhodnejšia oproti iným sporeniam.

Termínované vklady

Termínovaný vklad je finančný produkt, ktorý možno označiť ako jednoduchý spôsob zhodnocovania voľných peňazí. Inak povedané, pokiaľ chce človek svoje voľné peniaze úročiť, práve termínovaný vklad je vhodná voľba.

Funguje ako bankový účet, na ktorý si klient odkladá peniaze, ktoré sa mu úročia vyššou úrokovou sadzbou v porovnaní s bežným účtom alebo vkladnou knižkou. Vklad na takýto bežný účet môže prebehnúť jednorazovo pri zakladaní alebo v pravidelných intervaloch.

Pri termínovanom vklade sú peniaze na účte viazané na určitý čas (termín). Táto doba sa určuje pri jeho zakladaní. Môže ísť o mesiace či roky, záleží od ponuky banky a rozhodnutia klienta. Po uplynutí tejto lehoty si je možné peniaze aj s úrokmi vybrať alebo termínovaný vklad opäť obnoviť na to isté obdobie, čím dlhodobo majiteľ získa na základe zloženého úročenia viac úrokov.

Ide o bezpečný a istý spôsob sporenia peňazí, pretože ponúka možnosť vyšších výnosov ako tradičný sporiaci účet. Za bezpečný ho možno označiť aj preto, lebo financie uložené na termínovanom vklade sú chránené systémom ochrany vkladov, a to až do výšky 100 000 €. V prípade, že by banka skrachovala, je Fond ochrany vkladov povinný v zmysle zákona peniaze vrátane úrokov poškodenému vyplatiť do 20 pracovných dní.

Úroková sadzba

Peniaze na termínovanom vklade sa zhodnocujú pomocou úrokovej sadzby. Ako už bolo spomenuté, Ide z pravidla o vyššiu sadzbu ako pri bežných účtoch. Hlavnou výhodou termínovaného vkladu je, že ponúka garantovanú mieru výnosu.

Na rozdiel od sporiaceho účtu je úroková sadzba na termínovanom vklade pevne stanovená na celé obdobie, čo znamená, že človek presne vie, koľko úrokov získa v priebehu stanoveného obdobia. Na konci dohodnutej lehoty budú peniaze klientovi vyplatené spolu so získanými úrokmi.

Úročenie termínovaného vkladu sa odvíja predovšetkým od výšky vloženej sumy a doby viazanosti. Čím je vyšší vklad a dlhšia doba viazanosti, tým vyššie bude aj úročenie vkladu.

Najvýhodnejší termínovaný vklad – úroky v bankách

Ako vybrať ten najvýhodnejší termínovaný vklad? Najzákladnejším a najdôležitejším kritériom bude pochopiteľne výška ponúkaného úroku. Treba však zvážiť aj iné podmienky, ako napríklad prístup k peniazom počas trvania viazanosti. Je dobré zistiť či a za akých podmienok je možné predčasný výber uskutočniť, a tiež aké sankcie z toho vyplývajú.

Overiť a porovnať si možno aj poplatky spojené s termínovaným vkladom. Tie môžu byť napríklad vo forme paušálneho poplatku či percenta z vkladanej sumy. V neposlednom rade je dôležitá aj dĺžka lehoty, po uplynutí ktorej možno na peniaze siahnuť.

Ako vybrať najvýhodnejší termínovaný vklad? Najzákladnejším a najdôležitejším kritériom je výška ponúkaného úroku.
Ako vybrať najvýhodnejší termínovaný vklad? Najzákladnejším a najdôležitejším kritériom je výška ponúkaného úroku.

Výpočet úrokov z vkladu – kalkulačka sporenia

Výpočet úrokov z vkladu je možné spraviť vo veľa prípadoch priamo na webových stránkach inštitúcií. Tie často ponúkajú online kalkulačky sporenia, na základe ktorých si možno ľahko vypočítať a porovnať výšku úroku.

Online kalkulačku na výpočet úrokov možno nájsť aj na rôznych finančných fórach, pričom pracujú na podobnom princípe ako tie na stránkach baniek. Pri zisťovaní úrokov v prípade jednorazového vkladu je potrebné zadať tieto údaje:

  • výška terminovaného vkladu
  • doba viazanosti
  • úroková sadzba

Na základe týchto údajom je potom možné pomocou online kalkulačky vypočítať, aký veľký úrok klient obdrží po uplynutí lehoty vkladu a následne tak termínované vklady porovnať. Je však dôležité uvedomiť si, že výpočet úrokov z vkladu má len informatívny charakter a konkrétne podmienky si už žiadateľ dojedná priamo s bankou.

Kalkulačka úrokov z omeškania naopak potrebná nebude. Držitelia termínovaných vkladov sa nemusia báť žiadnych úrokov z omeškania, ako napríklad pri úveroch. Pri vladových produktoch nič také nehrozí.

Termínované vklady – porovnanie

Termínované vklady možno označiť za jeden z najobľúbenejších, ak nie najobľúbenejší vkladový produkt. Pochopiteľne ho teda ponúka z pravidla každá banka. Podmienky ako výška úroku, doba viazanosti či možnosť predčasného výberu sa líšia v závislosti od ponuky.

Vo všeobecnosti možno povedať, že výška výška vkladu sa zvyčajne pohybuje v rozpätí 99 až 500 € a dobu viazanosti si vyberá klient na základe ponuky banky. Ide rádovo o mesiace a roky, no v niektorých prípadoch to môže byť aj kratšia doba. Túto možnosť ponúka napríklad UniCredit Bank. Úroky v bankách sa následne odvíjajú od doby viazanosti a výšky vkladu.

Pri predčasnom výbere si väčšina inštitúcií účtuje poplatky v zmysle sadzobníka. Naopak poplatky za vybavenie a samotné vedenie sú takmer vždy nulové.

VÚB

Termínovaný vklad od Všeobecnej úverovej banky prináša popri dobrom úroku aj možnosť predčasného výberu. Banka ponúka tiež možnosť vkladu v štyroch menách. Okrem EUR je možné vložiť tiež CZK, GBP, USD.

Minimálny vklad je 99 € a doba viazanosti je voliteľná na 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 a 48 mesiacov. Úroková sadzba je rovnaká počas celej doby vkladu a závisí od od výšky vkladu a tiež od obdobia, počas ktorého sú peniaze uložené.

Na peniaze možno siahnuť aj predčasne, no banka si účtuje sankčné poplatky. Viac o poplatkoch možno nájsť priamo na stránke banky. Okrem predčasného výberu je možné k termínovému vkladu peniaze aj prikladať.

ČSOB

Termínovaný vklad s garanciou úrokovej sadzby počas celej lehoty viazanosti vkladu ponúka aj ČSOB banka. Zriadenie a vedenie vkladu je bezplatné.

Minimálny vklad je 500 €, pričom dobu viazanosti je možné si zvoliť na 1, 3, 6, 12, 24 a 36 mesiacov. Úroková sadzba závisí od veľkosti vkladu a doby viazanosti, no môže byť najviac do 3,0 % p.a.

Úroky sú počítané denne a vyplácané v deň splatnosti vkladu. Pri vkladoch s dobou viazanosti viac ako 1 rok sú úroky vyplácané každý rok. Informatívnu ponuku termínovaného vkladu či sporiaceho účtu je možné vypočítať si pomocou kalkulačky sporenia priamo na stránke banky.

Tatra Banka

Výhodnejšie zhodnotenie voľných zdrojov v podobne termínovaného vkladu ponúka aj Tatra Banka. Rovnaká úroková sadzba počas viazanosti vkladu je aj v tomto prípade garantovaná. Vklad je možné vykonať až v piatich menách (EUR, USD, CHF, GBP alebo CZK).

Doba viazanosti môže byť na 1, 3, 6, 12, 24 alebo 36 mesiacov, pričom výšku minimálneho vkladu banka neuvádza. Termínovaný vklad v Tatra Banke je možné vybaviť aj online a spôsob výplaty úrokov prebieha bezhotovostne na bežný účet v Tatra banke alebo pripísaním k vkladu na Termínovanom účte.

Slovenská sporiteľňa

Aj v Slovenskej sporiteľni si možno zriadiť vkladový účet s termínovaným vkladom, a to
s úrokom až 2 % ročne. Založenie je možné online pomocou aplikácie George a za zriadenie ani vedenie klient neplatí žiadne poplatky.

Minimálny vklad je 500 €, pričom je možné uskutočniť ho v štyroch rôznych menách (EUR, USD, CZK, GBP). Doba viazanosti je pri vklade v eurách 1, 12 alebo 36 mesiacov. Pri vklade v inej mene je  to 1 alebo 12 mesiacov. V prípade potreby je možné peniaze vybrať aj pred dohodnutým termínom viazanosti.

UniCredit Bank

Termínovaný vklad v eurách a vybraných cudzích menách v UniCredit banke je tiež možné zriadiť úplne bez poplatku. Neplatí sa ani za vedenie. Opäť je garantovaná úroková sadzba počas celej lehoty viazanosti vkladu.

Minimálny vklad je 350 € a doba viazanosti môže byť na 7 dní, 14 dní a 1,3,6,12 mesiacov (prípadne iné napr. v rámci kampaní). Výška úrokovej sadzby potom závisí od dĺžky viazanosti vkladu, druhu meny a tiež výšky vkladu. Možnosť predčasného výberu vkladu a predčasného uzatvorenia účtu UniCredit ponúka, no tieto kroky sú spoplatnené v zmysle cenníka banky.

Prima banka

V neposlednom rade možno ešte spomenúť aj termínovaný vklad od Prima Banky. Ten prichádza s možnosťou viazanosti na 12, 24, 36, 48 alebo 60 mesiacov a minimálnym vkladom 500 €. Na výpočet úroku slúži online kalkulačka sporenia.

Predčasný výber je možný, avšak aj v tomto prípade si banka v zmysle sadzobníka účtuje poplatok, resp. sankcie. Termínovaný vklad je možné zriadiť si aj online prostredníctvom aplikácie. Založenie a vedenie je aj v Prima Banke bezplatné.

InštitúciaVýška minimálneho vkladu (€)Doba viazanosti v mesiacochPoplatok za zriadenie a vedenie TV
VÚB991, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 a 48bez poplatku
ČSOB5001, 3, 6, 12, 24 a 36bez poplatku
Tatra Banka1, 3, 6, 12, 24 a 36bez poplatku
SLSP5001, 12 a 36 bez poplatku
UniCredi Bank 3501,3,6 a 12 bez poplatku
Prima Banka50012, 24, 36, 48 a 60 bez poplatku
Prehľad a porovnanie termínovaných vkladov baniek na Slovensku.

Termínované vklady sú skvelou voľbou pre tých, ktorí hľadajú dlhodobú investíciu s nízkym rizikom, ktorá môže ponúknuť vyššiu mieru výnosu ako bežný sporiaci účet. Sú tiež skvelým spôsobom, ako si zabezpečiť dostupnosť finančných prostriedkov v budúcnosti, keďže k peniazom je často zložité získať prístup až do konca lehoty.

Okrem zdanenia cenných papierov nesmú investori zabúdať ani na to, že úroky z vkladov taktiež podliehajú zdaneniu. Najčastejšie sa avšak zdaňujú zrážkou, a tak nie je nutné výnosy uvádzať v daňovom priznaní.

Je však dôležité poznamenať, že výnosy z termínovaných vkladov nemusia držať krok s mierou inflácie. Preto je dôležité pri výbere termínovaného vkladu zvážiť aj tento faktor, keďže ovplyvní reálny výnos investície.

Okrem toho je tiež dôležité mať na pamäti, že za predčasný výber sa zvyčajne ukladá pokuta, preto by sa investori mali pred investovaním uistiť, či im vyhovuje termín vkladu.