Pôžičky na zmenku

Pôžičky na zmenku patria medzi úvery, ktoré poskytujú niektoré nebankové spoločnosti pre verejnosť. Prípadne sa používa bianko zmenka a jej vzor pri bankových pôžičkách pre podnikateľov alebo aj verejnosť v rámci spotrebných úverov.

Taktiež je možné nájsť aj pôžičky na zmenku od súkromnej osoby (súkromníka), ktoré sa dajú nájsť cez inzerát typu „požičiam peniaze na zmenku“, „poskytnem úver“ alebo „ponúkam úver na zmenku“. Ponuka je tak pomerne široká.

zmenka-230x230-2860418

Ak si chcete požičať peniaze na zmenku, je jedno, kde bývate a odkiaľ ste. Úver ponúka viacero poskytovateľov tak pre väčšie mestá ako Bratislava či Košice, ako aj pre menšie mestečká a vidiek.

Banková aj nebanková rýchla pôžička na zmenku je obvykle bez poplatku vopred, možné je vybaviť ju takmer ihneď a aj online, hoci samozrejme pre samotné podpísanie zmenky je nutná osobná prítomnosť.

Takáto pôžička sa tiež dá získať aj od súkromného investora.

Pôžičky na zmenku ihneď a bez poplatku vopred

Výhodou obvykle je, že tento druh úveru je použiteľný na čokoľvek, pretože je to vlastne bezúčelová pôžička.

Ihneď na zmenku sa dá požičať prakticky do pár hodín, keďže zväčša sa nejedná o väčšie úvery, kde by bolo treba ručenie napríklad cez nehnuteľnosť. Úvery a pôžičky na zmenku bez poplatku vopred ponúka teda veriteľ pre menšie typy pôžičiek, najčastejšie sa jedná o spotrebiteľskú alebo spotrebnú pôžičku.

Takáto pôžička na zmenku sa dá vybaviť takmer ihneď a aj bez poplatkov vopred.

Kto poskytuje takéto pôžičky a kto požičia peniaze na zmenku? Úver na zmenku bez poplatkov (aj bez poplatku za vybavenie) ponúka viacero nebankových poskytovateľov a tiež aj niektoré súkromné osoby, najmä cez rôznu inzerciu alebo sprostredkovateľské systémy.

Zmenka a pôžička sú síce vzájomne prepojené, ale ide tiež aj o formu ručenia, ktorá je viac výhodná pre poskytovateľa ako pre dlžníka, pretože jednoducho súdnym príkazom je efektívne vymáhateľná a preto si treba dať pozor na toho, kto Vám peniaze poskytuje.

pozicky-na-zmenku-600x400-5368960

Čo je zmenka

Zmenka je cenný papier, ktorý sa riadi Zákonom o zmenkách a šekoch z roku 1950, konkrétne ide o Zmenkový a šekový zákon č 191/1950 Zbierky.

Zmenka ako taká musí byť označená slovom Zmenka a nie je len jeden druh zmenky, ale je viac druhov.

Zmenka môže byť buď vlastná, kedy sa priamo ten, kto ju podpisuje, zaväzuje splatiť určitú sumu vlastníkovi zmenky, alebo cudzia zmenka (čo je zvlášť tlačivo), kedy má túto povinnosť tretia osoba voči veriteľovi.

Na zmenke je presne napísané, komu má kto zaplatiť, akým spôsobom a kedy. V praxi to teda znamená, že úvery na zmenku nie sú s pravidelnými splátkami (nie je teda napríklad treba si zriadiť inkaso), ale splatné jednorázovo.

Vzor tlačiva je k dispozícii na stiahnutie na viacerých weboch vo forme pdf alebo doc súboru, vzor-tlačivo sa dá teda nájsť na internete na stiahnute, alebo aj kúpiť v papiernictvách ako formulár, napríklad Ševt a podobne.

Najčastejšie sa využíva tzv. bianko zmenka bez protestu (aj jej vzor sa dá stiahnuť).

V tomto prípade je zmenka na úvod prázdna a postupne sa do nej dopisuje alebo pripisuje suma, ktorá sa bude musieť na konci splatiť.

Takéto zmenky používajú najmä banky pri podnikateľských úveroch a v tomto prípade je potrebné podpísať oboma stranami aj dohodu o vyplňovacom práve.

Opačnou formou je zmenka vyplnená už na začiatku. Zmenka je teda formou ručenia a niekedy sa označuje odborne aj termínom avalová zmenka alebo zmenka s avalom.

O nárokoch vyplývajúcich zo zmenky rozhoduje súd svojim rozhodnutím, ktoré vydáva najprv na základe návrhu veriteľa.

Voči tomuto platobnému rozhodnutiu je možné sa odvolať obvykle do 3 dní, pričom v prípade odvolania je na strane dlžníka, aby dokazoval neplatnosť alebo neoprávnenosť zmenky a tak je dôkazné bremeno na ňom.

V prípade nebankových úverov je teda zmenka veľmi výhodná pre veriteľa a nevýhodná pre dlžníka.

Tiež platí, že každá zmenka alebo jej kópia znamenajú nový záväzok, preto nikdy nepodpisujte žiadne kópie pôvodnej zmenky, pretože ide de iure aj de facto o nové zmenkové záväzky.

Taktiež je nevýhoda pri ručení zmenkou v tom, že sa ručí celým majetkom, čo sa následne využíva aj pri prípadnej exekúcií, kedy je možné exekuovať všetko, čo nespadá medzi legislatívne obmedzené položky v rámci hnuteľného alebo nehnuteľného majetku.

Nebankové pôžičky na zmenku – ponuka

Ponuky na rýchle pôžičky na zmenku ihneď a bez registra, prípadne aj s možnosťou požiadania online, ponúkajú viaceré nebankové spoločnosti.

Niektoré to využívajú pri bežných úveroch pre verejnosť, iné pri pôžičkách napríklad pre podnikateľov, živnostníkov a firmy.

Treba si však vyberať najmä overené nebankové spoločnosti, kde sa vyžaduje napríklad aj dokladovanie príjmu a kde nejde o pôžičky a úvery bez registra, pretože tam hrozí vyšší úrok a nevýhodné podmienky pre žiadateľa.

Profi Credit

Zaistenie úverov zmenkou ponúka napríklad Profi Credit. V tomto prípade ide o nebankové a podnikateľské pôžičky. Preklenovací úver sa dá požičať na 1.000 € až 4.000 € a je zabezpečený zmenkou, pričom doba splatnosti je od 3 do 18 mesiacov, takže ide o pôžičku na kratšie časové obdobie.

Pôžička je bez poplatku za poskytnutie, s možnosťou predčasného splatenia a je nutné, aby podnikateľ podnikal minimálne 18 mesiacov a jeho minimálny ročný hrubý príjem musí byť aspoň 10.000 €.

Druhým typom úveru, kde je ručenie zmenkou, je Profi Úver. V tomto prípade sa dá požičať tiež od 1.000 € od 4.000 €, ale s dobou splatnosti dlhšie, konkrétne od 24 do 48 mesiacov.

Tento úver je určený aj pre začínajúcich živnostníkov alebo začínajúce firmy, ktoré podnikajú menej ako 12 mesiacov a to vtedy, ak je aj bonitný ručiteľ, ktorý sa za podnikateľa zaručí.

Podmienkou na získanie tohto úveru je minimálny ročný príjem žiadateľa 5.000 €. K žiadosti nie je nutné dokladať podnikateľský zámer.

Iné možnosti

 • Na finančnom trhu sú aj rôzne iné nebankové spoločnosti, ktoré sa orientujú na poskytovanie úverov, kde sa ručí zmenkou, avšak treba si vyberať tie známejšie
 • Ak ste žiadateľ o úver a potrebujete nutne peniaze, overte si poskytovateľov aspoň cez internet a hľadajte rôzne fóra, kde môžete nájsť ich recenzie alebo skúsenosti
 • Nezabudnite si vždy prepočítať výšku preplatenia úveru a zvoľte si len výhodnejšie ponuky a nie tie, kde je preplatenie aj niekoľkonásobné
 • Vždy podpisujte len jednu zmenku a žiadnu jej kópiu, preštudujte si presne aj úverovú zmluvu a všetky dokumenty, ktoré sa viažu k úveru
 • Požičať sa na zmenku najčastejšie dajú rôzne pôžičky a úvery rádovo na niekoľko tisíc až 10-tisíc € a so splatnosťou od niekoľko mesiacov až po niekoľko rokov

Bankové úvery na zmenku

V prípade bánk sa najviac využíva ručenie blankozmenkou a to najmä pri podnikateľských úveroch na väčšie sumy. Taktiež môžu niektoré banky zvážiť použitie zmenky aj pri väčších spotrebných úveroch.

Na rozdiel od nebankových spoločností a súkromných investorov je v prípade banky použitie zmenky bezproblémové z hľadiska bezpečnosti. Ide o pomerne bežný spôsob ručenia a jeho úlohou je čiastočne alternatíva k ručeniu hnuteľným či nehnuteľným majetkom.

Spotrebné úvery

 • Ide o bankové úvery strednodobého charakteru, ktoré sa poskytujú obvykle od 300 až do 30.000 € v závislosti od ponuky banky
 • Doba splatnosti je obvykle od 1 do 7 rokov, niektoré banky môžu mať splatnosť až do 9 rokov a to napríklad pri refinančných úveroch alebo iných účelových úveroch
 • V tomto prípade zmenka nenahrádza ani dokladovanie príjmu ani overovanie finančnej histórie klienta
 • Tieto typy úverov majú v ponuke viaceré banky, ako napríklad Sberbank, Prima Banka alebo ČSOB

Podnikateľské úvery

 • V prípade podnikateľských úveroch môže ísť o investičné, preklenovacie aj prevádzkové úvery, ktoré môžu byť splátkového typu alebo formou úverového limitu
 • Keďže je ponuka veľmi široká, na výber sú tak krátkodobejšie úvery na rok alebo dva, ale aj dlhodobejšie investičné úvery na 10 a viac rokov
 • Niekedy je ručenie zmenkou najmä pri väčšej sume skombinované aj s ručením hnuteľným alebo nehnuteľným majetkom podnikateľa
 • Pôžičky pre podnikateľov majú v ponuke napríklad VÚB, Tatra Banka alebo UniCredit Bank

Pôžička od súkromnej osoby na zmenku

Úvery na zmenku požičiavajú aj súkromní investori alebo súkromníci.

Pôžičky od súkromných osôb na zmenku sa dajú rozoznať v inzercii tým, že väčšinou je v texte inzerátu niečo ako „požičiam na zmenku“ a podobne, pretože súkromná osoba zvyčajne vystupuje sama za seba.

Takéto inzeráty je možné nájsť napríklad na internete na všeobecných inzertných portáloch alebo priamo na weboch špecializujúcich sa na sprostredkovanie súkromnej inzercie, ako napríklad 123pôžičky alebo Pôžičkovo.

 • Nikdy neplaťte poplatky vopred v prípade neznámeho súkromného inzerátu a všeobecne sa vyhýbajte akýmkoľvek poplatkom
 • Ak si chcete požičať od súkromnej osoby, vždy len na riadne overenú a notársky spísanú zmluvu o pôžičke
 • Tieto úvery majú výhody v tom, že väčšinou sú bez overovania príjmu a bezúčelovo na čokoľvek, takže sú veľmi flexibilné
 • Nepožičiavajte si na príliš dlhú dobu splatnosti, ale zároveň ani na príliš krátku, čiže tak, aby ste vedeli pôžičku včas splatiť
 • Pozor na celkovú sumu preplatenia a vždy si porovnajte radšej viac ponúk, pretože ide o neregulovaný trh pôžičiek s nižšími ale aj veľmi vysokými úrokmi
PoskytovateľSuma odSuma doSplatnosť odSplatnosť do
Bežné bankové úvery pre verejnosť300300001 rok9 rokov
Bežné bankové úvery pre podnikateľov3001000001 rok13 rokov
Bežné nebankové úvery pre verejnosť500200001 rok5 rokov
Bežné nebankové úvery pre podnikateľov1000100001 rok4 roky
Bežné súkromné pôžičky na zmenku500100006 mesiacov5 rokov

Výhody pôžičiek tohoto druhu

 • Zmenka sa využíva pri bežných menších úveroch prakticky z bankovej aj nebankovej oblasti, prípadne aj v oblasti súkromných úverov a tak je ponuka pomerne rozmanitá
 • V prípade viacerých nebankových pôžičiek ide o formu ručenia, ktorá je alternatívou k úverom s ručiteľom a tak nepotrebujete tretiu osobu na získanie pôžičky
 • Najčastejšie sa v bankách využíva pri podnikateľských úveroch, kde zas nemusí žiadateľ založiť hnuteľný či nehnuteľný majetok a je to aj rýchlejší spôsob ručenia

Nevýhody pôžičiek tohoto druhu

 • Ak ide o pôžičky od súkromníkov na zmenku, treba si dôsledne overiť skúsenosti, prípadne navštíviť fórum, pretože inzercia všeobecne na internete môže obsahovať aj neseriózne alebo predražené ponuky
 • V žiadnom prípade neplaťte poplatky vopred a to pri žiadnej pôžičke, navyše si vždy overte serióznosť poskytovateľa úveru a veriteľa a vyhnite sa neznámym nebankovým spoločnostiam
 • Pozor pri podpisovaní zmenky bez protestu, vždy podpisujte len jednu zmenku, pretože každá kópia zmenky je zároveň novým finančným záväzkom