Pôžička od súkromnej osoby

Pôžička od súkromnej osoby je jednou z možností, ako si požičať peniaze z iného zdroja, ako je banka. Dôležitý je však mať správny kontakt a vtedy svojimi vlastnosťami má táto pôžička bližšie k nebankovým spoločnostiam. Súkromné osoby poskytujúce peniaze disponujú značnou finančnou hotovosťou. Aké kroky podniknúť k získaniu pôžičky od súkromnej osoby?

Súkromné pôžičky sa vybavia veľmi rýchlo. Obvykle žiadateľ o pôžičku získa finančné prostriedky už v deň podania žiadosti.

Pôžičky od súkromných osôb ihneď a bezúčelovo

Pôžičky od súkromných osôb bývajú obvykle bezúčelové. Bezúčelovosť je možnosť využiť finančné prostriedky na čokoľvek bez dokladovania, na aký účel boli využité.

Nevýhodou týchto pôžičiek býva ich vyššia miera úročenia, hoci aj to sa dá znížiť, ak má klient čím alebo kým ručiť. Pokiaľ má k dispozícii nehnuteľnosť, vie vďaka vzniku záložného práva v prospech veriteľa upokojiť jeho prípadné podozrenie o schopnosti splatiť dlh.

Takýmto spôsobom vie znížiť riziko a tým aj úrok na pôžičke. Klienti by mali byť zvlášť obozretní, aby v prípade ručenia nehnuteľnosťou o svoje bývanie neprišli.

Podobne funguje aj pôžička od súkromných osôb, ak si človek zoberie ručiteľa, ktorý sa písomne zaručí za splácanie jeho dlhu.

Na slovenskom trhu je v súčasnosti skutočne nepreberné množstvo subjektov poskytujúcich pôžičky, a preto je nutné starostlivo porovnať viacero ponúk.

Súkromný investor môže mať rôzne súkromné pôžičky, či už ide o pôžičky na zmenku, alebo s iným druhom ručenia. Populárna je aj malá pôžička 150 € a menej, kedy sa dajú požičať peniaze ihneď alebo veľmi rýchlo. Pôžička do 24 hodín od súkromnej osoby je teda ďalšia z možností pre ľudí vo finančnej tiesni, napriek tomu je vždy dobre zvážiť jej potrebu.

Treba poznamenať, že pôžičky na zmenku nie sú spotrebiteľským úverom a licencovaní veritelia majú zákonom zakázané poskytovať takéto pôžičky.

Súkromné osoby poskytujúce pôžičky bez obmedzenia

V dnešnej dobe nie je ťažké nájsť súkromné osoby poskytujúce pôžičky bez obmedzenia. Pre mnoho ľudí to môže byť veľmi lákavou možnosťou, pretože môžu získať úver bez toho, aby museli preukazovať, že majú dostatočné príjmy na splácanie. Tieto pôžičky sú často veľmi atraktívne pre ľudí, ktorí nemajú žiadny príjem.

Súkromné osoby poskytujúce pôžičky bez obmedzenia často nevyžadujú žiadne záznamy o tom, ako boli minulé pôžičky splatené. Namiesto toho sa často spoliehajú na dôveryhodnosť a úprimnosť klienta.

Samozrejme, za výhody tejto pôžičky je treba zaplatiť aj protihodnotu vo forme nejakej nevýhody. Pri týchto pôžičkách je to jednoznačne úroková sadzba, ktorá sa pohybuje výrazne vyššie nad bankovými či nebankovými sadzbami za finančné úvery pre verejnosť.

Okrem rýchlosti a bezproblémovosti vybavenia tejto pôžičky od súkromnej osoby je jej ďalšou vlastnosťou bezúčelovosť.

Klient v tomto prípade nie je v postavení spotrebiteľa a teda v prípade sporu so spoločnosťou ťahá za kratší koniec.

Pôžičky od ľudí

Ak má klient záujem o pôžičky od ľudí pre ľudí, jednotliví veritelia a nebankovky ponúknu pomerne výrazne sa od seba odlišujúce podmienky, a preto sa málokedy vypláca unáhlenosti vo výbere konkrétnej pôžičky.

Je prirodzené, že človek v núdzi potrebuje peniaze čo najrýchlejšie, avšak práve úvery a pôžičky od ľudí a investorov sú vďaka tomu, že tento trh je úplne neregulovaný, najviac rozdielne.

Vyplatí sa preto porovnať si viacero ponúk, dať konkrétne žiadosti a zavolať na viac inzerátov.

Keďže ide vo väčšine prípadov o majetných ľudí, ktorí chcú svoje peniaze zhodnotiť lepšie ako vkladom v banke, môže sa ľahko stať, že narazí na príliš vysoký alebo aj na prijateľný úrok.

Na rozdiel od bánk, súkromným osobám nevadí, keď má žiadateľ zápis v bankovom registri.

Túto skutočnosť často nezisťujú a nezohľadňujú, takže či človek v minulosti poctivo svoje úvery platil, alebo nie, nijako tým neovplyvní svoju úrokovú sadzbu a výhodnosť pôžičky.

 • Pôžička od ľudí pre ľudí tak má na jednej strane túto nevýhodu, avšak treba povedať, že pre ľudí, ktorí majú nejaký záznam v úverovom registri, to je výhoda, a vyššie úroky sú aj odrazom rizika pôžičky pre takéhoto človeka.
 • Okrem dvoch dokladov totožnosti nepotrebuje klient zväčša k vybaveniu tejto pôžičky nič.
 • Súkromní investori požičiavajú v podstate len dvoma spôsobmi: buď na zmenku, alebo so založením nehnuteľnosti.
 • Odporúča sa veľmi vysoká opatrnosť pri pôžičkách od súkromníkov.

Pôžičky od ľudí majú svoje výhody aj nevýhody. Opatrnosti preto nie je nikdy dosť a je vhodné zvážiť všetky klady aj zápory.

Požičanie peňazí nemusí byť vždy jednoduché

Požičanie peňazí môže byť v niektorých prípadoch a pre niektorých ľudí náročné. Ak človek hľadá možnosti, ako si požičať peniaze, je dôležité mať na pamäti niekoľko vecí.

Požičanie peňazí môže byť finančne náročné. Väčšina veriteľov totiž pýta vysoké poplatky a úroky, ktoré treba zaplatiť. Preto je dôležité preskúmať všetky možnosti, aby sa človek uistil, že získa najlepšiu možnú ponuku.

Ďalšia vec, ktorú treba mať na pamäti, je to, že niektorí veritelia môžu vyžadovať, aby klient dal ako záruku nejaký majetok. Ak si chce klient požičať peniaze, najmä väčšiu čiastku, môže sa od neho požadovať, aby sa zaručil nehnuteľnosťou alebo inými hodnotnými vecami.

Okrem toho je dôležité myslieť na budúcnosť. Predtým, ako si dlžník požičia peniaze, je dôležité mať na pamäti, že to bude mať vplyv na jeho budúcu schopnosť získať ďalšiu pôžičku, ak ju bude potrebovať. Je nevyhnutné byť schopný splácať úvery včas a ubezpečiť sa o tom.

Je tiež dôležité si uvedomiť, že požičanie peňazí nie je pre každého. Niektorí ľudia majú veľmi nízke úrovne príjmov alebo majú veľmi nízke kreditné skóre, čím je pre nich veľmi ťažké získať pôžičku. Požičanie peňazí môže byť veľmi náročné, avšak ak bude mať človek na pamäti všetky tieto veci, môže to byť proces, ktorý prebehne bez problémov.

Aké sú to vlastne súkromné pôžičky?

Súkromné ​​pôžičky sú úvery poskytované jednotlivcami a malými spoločnosťami. Sú poskytované bez potvrdenia o príjme, ako je to v prípade bankových úverov. Je to obľúbený spôsob, ako dostať peniaze rýchlo a bez veľkej námahy.

Výhody súkromných úverov sú veľmi nesporné. Súkromné ​​úvery sú k dispozícii aj pre tých, ktorí majú nízky príjem. Proces schvaľovania je veľmi jednoduchý a často sa dá získať úver veľmi rýchlo.

Existujú však aj nevýhody súkromných pôžičiek. Úrokové sadzby sú obvykle vyššie ako v prípade bankových úverov. Poplatky môžu byť tiež vyššie.

V závislosti od poskytovateľa súkromných pôžičiek môžu byť požiadavky na dosiahnutie úveru prísnejšie. Ak klient uvažuje nad podaním žiadosť o súkromnú pôžičku, je dôležité premyslieť si, či je to pre neho správne riešenie.

Je nevyhnutné prečítať si všetky podmienky a mať jasné požiadavky, ktoré súvisia s úverom. Akonáhle sa rozhodne, že sú pre neho súkromné pôžičky vhodným riešením jeho finančnej situácie, môže sa obrátiť na poskytovateľa úveru a začať žiadať.

Pôžičky pre ľudí v registroch dlžníkov

Pôžičky pre ľudí v registroch sú pôžičky, ktoré sú určené pre ľudí, ktorí sú zapísaní v registroch dlžníkov. Tieto pôžičky sú určené pre tých, ktorí majú problémy so splácaním svojich dlhov, alebo pre tých, ktorí potrebujú peniaze na ich splácanie.

Sú tiež určené pre ľudí, ktorí majú veľmi nízky príjem. Vo väčšine prípadov sú tieto pôžičky poskytované bez akýchkoľvek overení totožnosti alebo úverovej skúšky. To znamená, že ľudia môžu získať pôžičku, aj keď sú v registri dlžníkov.

Výhody týchto typov pôžičiek sú, že môžu pomôcť ľuďom, ktorí sú v registroch dlžníkov, splatiť svoje dlhy. Ľudia môžu tiež využiť tieto pôžičky na obnovenie svojho finančného zdravia. Pôžičky pre ľudí v registroch dlžníkov sú často veľmi flexibilné, čo ľuďom umožňuje prispôsobiť svoje splátky svojim finančným potrebám.

Je dôležité si prečítať zmluvu o pôžičke pred podpísaním, aby sa klient uistil, že pozná všetky jej podmienky. Je tiež dôležité mať na pamäti, že ak dlžník nebude schopný splatiť pôžičku, môže to mať negatívny vplyv na jeho schopnosť získať budúce pôžičky.

Rýchle pôžičky na zmenku od súkromného investora

Pôžičky na zmenku nie sú spotrebiteľský úver, a preto nie je klient nijakým spôsobom chránený spotrebiteľským právom v prípade sporu s dlžníkom.

Súkromná pôžička na zmenku je pôžičkou od súkromnej osoby bez ručenia či ručiteľa. Veriteľ a dlžník podpíšu zmluvu o pôžičke, pričom táto je splatná na zmenku.

Zmenka je obchodovateľný cenný papier, na ktorom sa veriteľ zaviaže v stanovenom termíne jednorázovo splatiť stanovenú čiastku.

Táto čiastka je väčšinou požičaná suma plus dohodnutý úrok a poplatok. Je to teda pôžička plus navýšenie.

V tejto sume, ktorú musí veriteľ vrátiť žiadateľovi, sú teda započítané všetky úroky aj istina pôžičky.

Pôžičky od súkromnej osoby na zmenku sú obvykle bez iného ručenia, no je to individuálne. Pri tomto type pôžičky platí, že nie je potrebné ručenie ručiteľom ani založenie nehnuteľnosti v prospech veriteľa, taktiež nie je potrebné dokladovať žiaden príjem, účel úveru ani ostatné veci.

 • Na požičanie peňazí od súkromnej osoby na zmenku postačuje vek minimálne 18 rokov, dva doklady totožnosti a overená notárska zápisnica.
 • Doba splatnosti ako aj výška pôžičky sú rôzne, najčastejšie ide o kratšie doby splácania a menšie sumy.
 • Vymáhanie nesplatenej zmenky je veľmi rýchle a využíva sa na to exekučné konanie, takže veriteľ si môže byť istý vymožením dlhu.
 • Pôžičky od súkromných osôb na zmenku môžu byť naopak nevýhodou pre dlžníka.

Je dobré si pred podaním žiadosti o tento druh pôžičky naštudovať podrobné informácie, tak, aby si bol žiadateľ kompletne istý, do čoho ide.

Pôžička cez Finzo

Pôžička cez Finzo sa schvaľuje bez akéhokoľvek dokladovania príjmu. Spoločnosť si všetky dôležité dokumenty získava cez zoznamy EOS KSI a Credit Check. Vďaka takto získaným informáciám pridelia žiadateľovi skóre, ktoré má vplyv na výšku úveru. Ak však žiadateľ dokáže dokladovať svoj príjem, toto skóre sa vďaka tejto výhode navýši.

Služby spoločnosti sú príkladom pôžičiek typu P2P (z anglického peer-to-peer). Ide v podstate o pôžičky od ľudí ihneď alebo inak povedané, komunitné pôžičky. Spoločnosť takto spája vypožičiavateľov s investormi.

Pôžička cez Finzo sa vybavuje online. Úplne k tomu postačí internet banking, elektronický podpis a mať zriadený účet na stránke tejto spoločnosti.

Po podaní žiadosti, systém asi po 15 minútach spája žiadateľov o pôžičku s investormi. V prípade vzájomného súhlasu a akceptovaní podmienok získa žiadateľ potrebné peniaze.

Naopak, ak sa žiadateľovi podmienky investora nebudú páčiť, môže počkať na ponuky iných investorov, prípadne vystaviť novú požiadavku s novými podmienkami.

Ručenie nehnuteľnosťou

Ak žiadateľ potrebuje peniaze ihneď, pri pôžičke od súkromnej osoby so založením nehnuteľnosti je možné si požičať aj väčšiu sumu, väčšinou to býva do maximálne 100 percent trhovej hodnoty nehnuteľnosti, avšak bežné je menšie percento.

Pri tomto type pôžičky treba mať taktiež 18 rokov, preukázať svoju totožnosť a taktiež vlastníctvo k nejakej nehnuteľnosti.

Tá potom pomocou záložných zmlúv vložených na kataster sa stane akýmsi ručením alebo zábezpekou v prípade, že nedôjde k splateniu pôžičky.

Nehnuteľnosť musí byť samozrejme bez tiarch, dlžôb či exekúcii, žiadateľ o pôžičku ňou musí voľne a slobodne disponovať a k vyplateniu pôžičky dôjde zväčša až po zavkladovaní záložného práva k nehnuteľnosti, čo obvykle býva 30 dní.

Samozrejme, niekedy môžu byť peniaze uvoľnené už pri vložení záložného práva, lenže takýto spôsob vyplatenia pôžičky je skôr typický pre banky než pre súkromné osoby.

Rýchlosť a jednoduchosť vybavenia tejto pôžičky je vyššia ako pri prvom type a veriteľ poskytne peniaze od súkromnej osoby ochotnejšie aj vo vyššej sume ako pri pôžičke na zmenku.

Problematická môže byť doba splatnosti, keďže trhová hodnota nehnuteľností kolíše a predpokladať hodnotu zábezpeky vo forme nehnuteľnosti je dlhodobo obtiažne.

Vo všeobecnosti pri každej pôžičke od súkromnej osoby si treba dať pozor na solventnosť a serióznosť veriteľa.

 • Klient si môže osobu, od ktorej si požičiava, preveriť buď na internete alebo cez známych.
 • Každopádne si treba vždy pozorne prečítať zmluvu o pôžičke a dať ju vysvetliť právnikovi, ktorému dôveruje, pretože súkromne požičanie peňazí tiež nie je bez rizika.
 • Úver od súkromnej osoby s ručením by však mal byť až poslednou možnosťou, pretože takáto pôžička od fyzickej osoby alebo od súkromného investora je značne riziková pre dlžníka v prípade, že nebude vedieť pôžičku splácať.

Preverenie veriteľa je veľmi dôležité, vďaka tomu sa vie klient vyhnúť mnohým možným problémom.

P2P pôžička od súkromníka

Pôžičky od súkromných osôb sa dajú získať aj cez P2P systémy. Ponuka je v tejto oblasti u nás síce chudobnejšia ako v zahraničí, avšak súkromní poskytovatelia pôžičiek sa orientujú aj v tejto oblasti, kde sa dá získať pomerne rýchla pôžička od súkromnej osoby, a to bez ohľadu na to, kde klient býva.

Môže si požičať aj ak je z vidieka, aj vtedy, ak je vo väčšom meste ako napríklad Košice či Trnava. U nás funguje viacero takýchto P2P systémov, ktoré sú založené na sprostredkovaní súkromných úverov od ľudí pre ľudí.

Príkladom takejto pôžičky od ľudí ihneď je napríklad už spomínaná spoločnosť Finzo. Tá funguje práve na princípe P2P (peer-to-peer) a vypĺňa tak medzeru v ponuke tohto typu pôžičiek na Slovensku.

Žltý melón

Žltý melón je v podstate trh kolektívnych pôžičiek, ktorý pôsobí už od roku 2012 a je možné cez tento peer-to-peer systém pôžičiek a úverov úvery poskytovať a tiež si ich aj požičiavať.

Tento systém ponúka navyše jasné podmienky, žiadne skryté poplatky a neplatia sa ani poplatky za vybavenie alebo vedenie úveru.

Žiadatelia zároveň vystupujú v systéme anonymne a o pôžičku sa dá požiadať jednoducho online cez webstránku, kde je nutné sa najprv zaregistrovať.

Čo sa týka parametrov úveru, je možné si požičať od 500 € až do 10 000 € a splatnosť môže byť od 12 do 36 mesiacov. Úročenie závisí od ratingovej triedy, ktorá je pridelená žiadateľovi na základe overenia jeho bonity.

Úroky sú pevné po celú dobu splácania a sú transparentné, pričom kto prejde úverovým hodnotením, má šancu získať naozaj výhodné pôžičky.

Vyplatenie peňazí je bezhotovostné na bankový účet a také isté je aj splácanie vo forme mesačných splátok.

Požičať si úver na Žltom melóne môžu osoby staršie ako 18 rokov, pričom úvery sú bezúčelové, takže sa dá požičať na čokoľvek a bez zabezpečenia fyzickým aktívom.

Pôžičku Žltý melón je možné vybaviť aj veľmi rýchlo za 1 deň, závisí to vždy od toho, aké ponuky prídu konkrétnemu žiadateľovi o úver. Pôžičku je možné aj predčasne splatiť, pričom toto je spoplatnené podľa transparentného cenníka.

Ku každému úveru je dokonca možné objednať si aj poistenie schopnosti splácania.

Zinc Euro

Cez Zinc Euro sa dajú získať tiež P2P online pôžičky od ľudí pre ľudí, a to jednoducho bez banky, s garanciou a za výhodných podmienok pre investorov ako aj pre klientov a záujemcov o úvery.

Tento systém je na Slovensku pomerne nový a jeho cieľom je sprostredkovať peniaze od investorov pre klientov a záujemcov o pôžičky.

Vďaka modernej technológii všetko prebieha jednoducho online a zároveň aj vďaka garančnému fondu je všetko maximálne bezpečné.

Na vybavenie úveru cez tento P2P systém je potrebná online registrácia na webovej stránke Zinc Euro a vyplnenie osobných údajov, ako sú meno, priezvisko, e-mail a kontaktné telefónne číslo.

Následne môže vyplniť žiadateľ online žiadosť o pôžičku a po jej odoslaní je kontaktovaný telefonicky operátorom, kde sa doplnia údaje o zamestnávateľovi, príjme a podobne.

Prípadné doklady totožnosti ako aj potvrdenie o príjme je možné poslať aj online a samozrejme aj poštou.

Po schválení úveru sa peniaze prevedú bezhotovostne na účet klienta. Ten ich môže použiť na čokoľvek, pretože ide o bezúčelové pôžičky. Splácanie je následne formou pravidelných splátok.

Každý žiadateľ je posudzovaný individuálne z hľadiska bonity a Zinc Euro si každého dôsledne preverí. Požičať sa dá od 1 000 € až do 15 000 € a so splatnosťou na 1 až 5 rokov.

Úrok je individuálny na základe bonity, pričom po schválení pôžičky je poskytnutie na bankový účet spravidla do 24 hodín.

Výhody pôžičiek tohoto druhu

Aké sú najväčšie výhody takýchto pôžičiek:

 • požičať si od súkromnej osoby je jednoduchšie a menej komplikované ako v prípade banky či nebankového subjektu
 • súkromná osoba nezisťuje nikdy účel použitia peňazí, ktoré klientovi požičia
 • nie je potrebné dokladovať príjem ani trvalé zamestnanie, predkladať žiadne doklady o obratoch na účte
 • v prípade založenia nehnuteľnosti je vybavenie úveru veľmi promptné a ústretové
 • rýchlosť vybavenia
 • bez zbytočnej byrokracie
 • bezúčelovosť
 • bez nahliadania do registra dlžníkov

Niekedy však výhody nemusia znamenať automaticky ľahké získanie pôžičky. Treba na to pamätať a pristupovať k úveru zodpovedne.

Nevýhody pôžičiek tohoto druhu

Tu sú najčastejšie nevýhody takýchto pôžičiek:

 • hlavnou nevýhodou sú úrokové sadzby, ktoré sa pohybujú nielen nad priemerom bankových úrokov, avšak zväčša aj nad priemerom nebankových pôžičiek
 • v prípade úveru vo vyššej výške alebo s dlhšou splatnosťou môže byť problém nájsť vhodného veriteľa

Pri žiadaní o pôžičku je základom brať do úvahy aj jej nevýhody. Môžu výrazne ovplyvniť finančnú budúcnosť žiadateľa.

Poskytovatelia týchto pôžičiek

Poskytovateľov týchto pôžičiek je možné nájsť najčastejšie na rôznych špecializovaných inzertných portáloch o pôžičkách, ako je napríklad 123pôžičky alebo Pôžičkovo, alebo na všeobecných inzertných portáloch. Súkromná pôžička je veľmi dostupná.

Taktiež je možné nájsť kontakt a konkrétne ponuky aj v miestnej inzertnej schránkovej tlači.

Obvykle inzeráty začínajú vetami ako: súkromný investor požičia peniaze, súkromná osoba požičia peniaze, kto požičia peniaze ihneď, kto požičia hotovosť, kto požičiava peniaze, požičiam peniaze na úrok súkromne, požičiavam peniaze, požičiam hotovosť alebo súkromná osoba požičia peniaze.

Viacero takýchto pôžičiek ponúkajú aj P2P systémy úverov. Pôžičky od súkromných osôb je najlepšie si brať z overených zdrojov a zamerať sa na známejšie inzertné média, pričom súkromné osoby poskytujúce pôžičky inzerujú najviac takto.