Pôžička od súkromnej osoby

Pôžička od súkromnej osoby je jednou z možností, ako si požičať peniaze z iného zdroja ako je banka. Dôležitý je ale mať správny kontakt a vtedy svojimi vlastnosťami má táto pôžička bližšie k nebankovým spoločnostiam.

Súkromné osoby poskytujúce peniaze disponujú značnou finančnou hotovosťou a zväčša môžete nájsť kontakt na nich na ktoromkoľvek inzertnom webe alebo v tlači.

Súkromné pôžičky sa vybavia veľmi rýchlo. Obvykle si žiadateľ o pôžičku získa finančné prostriedky už v deň podania žiadosti.

dsc_0030-230x230-8176837

Takáto pôžička sa niekedy zaobíde bez dokladovania príjmu aj bez prehľadávania registra dlžníkov. Samozrejme, za výhody tejto pôžičky je treba zaplatiť aj protihodnotu vo forme nejakej nevýhody.

Pri týchto pôžičkách je to jednoznačne úroková sadzba, ktorá sa pohybuje výrazne vyššie nad bankovými či nebankovými sadzbami za finančné úvery pre verejnosť.

Okrem rýchlosti a bezproblémovosti vybavenia tejto pôžičky od súkromnej osoby je jej ďalšou vlastnosťou bezúčelovosť.

Klient v tomto prípade nie je v postavení spotrebiteľa a teda v prípade sporu so spoločnosťou ťahá za kratší koniec.

Pôžičky od súkromných osôb ihneď a bezúčelovo

Pôžičky od súkromníkov bývajú obvykle bezúčelové. Bezúčelovosť je možnosť využiť finančné prostriedky na čokoľvek bez dokladovania, na aký účel boli využité.

Nevýhodou týchto pôžičiek býva ich vyššia miera úročenia, hoci aj to sa dá znížiť, ak máte čím alebo kým ručiť. Pokiaľ máte k dispozícii nehnuteľnosť, viete vďaka vzniku záložného práva v prospech veliteľa upokojiť jeho prípadné podozrenie o schopnosti splatiť dlh.

Takýmto spôsobom viete znížiť riziko a tým aj úrok na vašej pôžičke. Klienti by mali byť zvlášť obozretný, aby o svoje bývanie neprišli.

Podobne funguje aj pôžička od súkromných osôb, ak si zoberiete ručiteľa, ktorý sa písomne zaručí za splácanie vášho dlhu.

Na slovenskom trhu je v súčasnosti skutočne nepreberné množstvo subjektov poskytujúcich pôžičky a preto je nutné starostlivo porovnať viacero ponúk.

Súkromný investor môže mať rôzne súkromné pôžičky, či už ide o pôžičky na zmenku alebo s iným druhom ručenia. Populárna je aj malá pôžička 150 € a menej, kedy s dajú požičať peniaze ihneď alebo veľmi rýchlo.

Treba poznamenať, že pôžičky na zmenku nie sú spotrebiteľským úverom a licencovaný veritelia majú zákonom zakázané poskytovať takéto pôžičky.

pozicka-od-sukromnej-osoby-619x400-7209160

Požiadavky súkromných investorov

Ak máte záujem o pôžičky od ľudí pre ľudí, jednotliví veritelia a nebankovky ponúknu pomerne výrazne sa od seba odlišujúce podmienky, a preto sa málokedy vypláca unáhlenosti vo výbere konkrétnej pôžičky.

Je prirodzené, že peniaze potrebujete čo najrýchlejšie, ale práve úvery a pôžičky od súkromných osôb a investorov sú vďaka tomu, že tento trh je úplne neregulovaný, najviac rozdielne.

Vyplatí sa preto porovnať si viacero ponúk, dať konkrétne žiadosti a zavolať na viac inzerátov.

Keďže sa jedná vo väčšine prípadov o majetných ľudí, ktorí chcú svoje peniaze zhodnotiť lepšie ako vkladom v banke, môže sa ľahko stať, že narazíte na príliš vysoký ale aj na prijateľný úrok.

Na rozdiel od bánk, súkromným osobám nevadí, keď máte zápis v bankovom registri.

Túto skutočnosť často nezisťujú a nezohľadňujú, takže či ste v minulosti poctivo svoje úvery platili alebo nie, nijako tým neovplyvníte svoju úrokovú sadzbu a výhodnosť či nevýhodnosť pôžičky.

 • Pôžička od ľudí pre ľudí tak má na jednej strane túto nevýhodu, ale treba povedať, že pre ľudí, ktorí majú nejaký záznam v úverovom registri, to je výhoda a vyššie úroky sú aj odrazom rizika pôžičky pre takéhoto človeka
 • Okrem dvoch dokladov totožnosti nepotrebujete zväčša k vybaveniu tejto pôžičky nič
 • Súkromní investori požičiavajú v podstate len dvoma spôsobmi: buď na zmenku alebo so založením nehnuteľnosti
 • Odporúčame veľmi vysokú opatrnosť pri pôžičkách od súkromníkov

Rýchla pôžička na zmenku od súkromného investora

Pôžička na zmenku nie je spotrebiteľský úver a preto nie je klient nijakým spôsobom chránený spotrebiteľským právom v prípade sporu s dlžníkom.

Súkromná pôžička na zmenku je pôžičkou od súkromnej osoby bez ručenia či ručiteľa. Veriteľ a dlžník podpíšu zmluvu o pôžičke, pričom táto je splatná na zmenku.

Zmenka je obchodovateľný cenný papier, na ktorom sa veriteľ zaviaže v stanovenom termíne jednorázovo splatiť stanovenú čiastku.

Táto čiastka je väčšinou požičaná suma plus dohodnutý úrok a poplatok. Je to teda pôžička plus navýšenie.

V tejto sume, ktorú musí veriteľ vrátiť žiadateľovi, sú teda započítané všetky úroky aj istina pôžičky.

Pôžička od súkromnej osoby na zmenku je obvykle bez iného ručenia, ale je to individuálne. Pri tomto type pôžičky platí, že nie je potrebné ručenie ručiteľom ani založenie nehnuteľnosti v prospech veriteľa, taktiež nie je potrebné dokladovať žiaden príjem, účel úveru ani ostatné veci.

 • Na požičanie peňazí od súkromnej osoby na zmenku postačuje vek minimálne 18 rokov, dva doklady totožnosti a overená notárska zápisnica
 • Doba splatnosti ako aj výška pôžičky sú rôzne, najčastejšie sa ale jedná o kratšie doby splácania a menšie sumy
 • Vymáhanie nesplatenej zmenky je veľmi rýchle a využíva sa na to exekučné konanie, takže veriteľ si môže byť istý vymožením dlhu
 • Pôžičky od súkromných osôb na zmenku môžu byť ale naopak nevýhodou pre dlžníka

Ručenie nehnuteľnosťou

Ak potrebujete peniaze ihneď, pri pôžičke od súkromnej osoby so založením nehnuteľnosti je možné si požičať aj väčšiu sumu, väčšinou to býva do maximálne 100 percent trhovej hodnoty nehnuteľnosti, ale bežné je menšie percento.

Pri tomto type pôžičky treba mať taktiež 18 rokov, preukázať svoju totožnosť a taktiež vlastníctvo k nejakej nehnuteľnosti.

Tá potom pomocou záložných zmlúv vložených na kataster sa stane akýmsi ručením alebo zábezpekou v prípade, že nedôjde k splateniu pôžičky.

Nehnuteľnosť musí byť samozrejme bez tiarch, dlžôb či exekúcii, žiadateľ o pôžičku ňou musí voľne a slobodne disponovať a k vyplateniu pôžičky dôjde zväčša až po zavkladovaní záložného práva k nehnuteľnosti, čo obvykle býva 30 dní.

Samozrejme, niekedy môžu byť peniaze uvoľnené už pri vložení záložného práva, ale takýto spôsob vyplatenia pôžičky je skôr typický pre banky než pre súkromné osoby.

Rýchlosť a jednoduchosť vybavenia tejto pôžičky je vyššia ako pri prvom type a veriteľ poskytne peniaze od súkromnej osoby ochotnejšie aj vo vyššej sume ako pri pôžičke na zmenku.

Problematická ale môže byť doba splatnosti, keďže trhová hodnota nehnuteľností kolíše a predpokladať hodnota zábezpeky vo forme nehnuteľnosti je dlhodobo obtiažne.

Vo všeobecnosti ale pri každej pôžičke od súkromnej osoby si treba dať pozor na solventnosť a serióznosť veriteľa.

 • Klient si môže osobu, od ktorej si požičiava, preveriť buď na internete alebo cez známych
 • Každopádne si treba vždy pozorne prečítať zmluvu o pôžičke a dať si ju aj vysvetliť právnikovi, ktorému dôverujete, pretože si súkromne požičať peniaze tiež nie je bez rizika
 • Úver od súkromnej osoby s ručením by však mal byť až poslednou možnosťou, pretože takáto pôžička od fyzickej osoby alebo od súkromného investora je značne riziková pre dlžníka v prípade, že nebude vedieť pôžičku splácať

P2P pôžička od súkromníka

Pôžičky od súkromných osôb sa dajú získať aj cezP2P systémy. Ponuka je v tejto oblasti u nás síce chudobnejšia ako v zahraničí, ale súkromný poskytovatelia pôžičiek sa orientujú aj v tejto oblasti, kde sa dá získať pomerne rýchla pôžička od súkromnej osoby a to bez ohľadu na to, kde bývate.

Môžete si požičať aj ak ste z vidieka, ale aj vtedy, ak ste vo väčšom meste ako napríklad Košice či Trnava. U nás funguje viacero takýchto P2P systémov, ktoré sú založené na sprostredkovaní súkromných úverov od ľudí pre ľudí.

Žltý melón

Žltý melón je v podstate trh kolektívnych pôžičiek, ktorý pôsobí už od roku 2012 a je možné cez tento peer-to-peer systém pôžičiek a úverov úvery poskytovať a tiež si ich aj požičiavať.

Tento systém ponúka navyše jasné podmienky, žiadne skryté poplatky a neplatia sa ani poplatky za vybavenie alebo vedenie úveru.

Žiadatelia zároveň vystupujú v systéme anonymne a o pôžičku sa dá požiadať jednoducho online cez webstránku, kde je ale nutné sa najprv zaregistrovať, prípadne telefonicky.

Čo sa týka parametrov úveru, je možné si požičať od 500 € až do 10.000 € a splatnosť môže byť od 12 do 36 mesiacov. Úročenie závisí od ratingovej triedy, ktorá je zas pridelená žiadateľovi na základe overenia jeho bonity.

Úroky sú ale pevné po celú dobu splácania a sú transparentné, pričom kto prejde úverovým hodnotením, má šancu získať naozaj výhodné pôžičky.

Vyplatenie peňazí je bezhotovostne na bankový účet a také isté je aj splácanie vo forme mesačných splátok.

Požičať si úver na Žltom melóne môžu osoby staršie ako 18 rokov, pričom úvery sú bezúčelové, takže sa dá požičať na čokoľvek a bez zabezpečenia fyzickým aktívom.

Pôžičku je možné vybaviť aj veľmi rýchlo za 1 deň, ale závisí to vždy od toho, aké ponuky prídu konkrétnemu žiadateľovi o úver. Pôžičku je možné aj predčasne splatiť, pričom toto je spoplatnené podľa transparentného cenníka.

Ku každému úveru je dokonca možné objednať si aj poistenie schopnosti splácania.

Zinc Euro

Cez Zinc Euro sa dajú získať tiež P2P online pôžičky od ľudí pre ľudí a to jednoducho bez banky, s garanciou a za výhodných podmienok tak pre investorov ako aj pre klientov a záujemcov o úvery.

Tento systém je u nás na Slovensku pomerne nový a jeho cieľom je sprostredkovať peniaze od investorov pre klientov a záujemcov o pôžičky.

Vďaka modernej technológii všetko prebieha jednoducho online a zároveň aj vďaka garančnému fondu je všetko maximálne bezpečné.

Na vybavenie úveru cez tento P2P systém je potrebná online registrácia na webovej stránke Zinc Euro a vyplnenie osobných údajov ako sú meno, priezvisko, e-mail a kontaktné telefónne číslo.

Následne môže vyplniť žiadateľ online žiadosť o pôžičku a po jej odoslaní je kontaktovaný telefonicky operátorom, kde sa doplnia údaje o zamestnávateľovi, príjme a podobne.

Prípadné doklady totožnosti ale potvrdenie o príjmu je možné poslať aj online, ale samozrejme aj poštou.

Po schválení úveru sa peniaze prevedú bezhotovostne na účet klienta ten ich môže použiť na čokoľvek, pretože ide o bezúčelové pôžičky. Splácanie je následne formou pravidelných splátok.

Každý žiadateľ je posudzovaný individuálne z hľadiska bonity a Zinc Euro si každého dôsledne preverí. Požičať sa dá od 1.000 € až do 15.000 € a so splatnosťou na 1 až 5 rokov.

Úrok je individuálny na základe bonity, pričom po schválení pôžičky je poskytnutie na bankový účet spravidla do 24 hodín.

Výhody pôžičiek tohoto druhu

 • požičať si od súkromnej osoby je jednoduchšie a menej komplikované ako v prípade banky či nebankového subjektu
 • súkromná osoba nezisťuje nikdy účel použitia peňazí, ktoré vám požičia
 • nie je potrebné dokladovať príjem ani trvalé zamestnanie, predkladať žiadne doklady o obratoch na účte
 • v prípade založenia nehnuteľnosti je vybavenie úveru veľmi promtné a ústretové
 • rýchlosť vybavenia
 • bez zbytočnej byrokracie
 • bezúčelovosť
 • bez nahliadania do registra dlžníkov

Nevýhody pôžičiek tohoto druhu

 • hlavnou nevýhodou sú úrokové sadzby, ktoré sa pohybujú nielen nad priemerom bankových úrokov, ale zväčša aj nad priemerom nebankových pôžičiek
 • v prípade úveru vo vyššej výške alebo s dlhšou splatnosťou môže byť problém nájsť vhodného veriteľa

Poskytovatelia týchto pôžičiek

Poskytovateľov týchto pôžičiek nájdete najčastejšie na rôznych špecializovaných inzertných portáloch o pôžičkách ako napríklad 123pôžičky alebo Pôžičkovo, alebo na všeobecných inzertných portáloch.

Taktiež môžete nájsť kontakt aj konkrétne ponuky aj v miestnej inzertnej schránkovej tlači.

Viacero takýchto pôžičiek ponúkajú aj P2P systémy úverov. Pôžičky od súkromných osôb je najlepšie si ale brať z overených zdrojov a zamerať sa na známejšie inzertné média, pričom súkromné osoby poskytujúce pôžičky inzerujú najviac takto.

Obvykle inzeráty začínajú vetami ako „súkromný investor požičia peniaze, súkromná osoba požičia peniaze, kto požičia peniaze ihneď, kto požičia hotovosť, kto požičiava peniaze, požičiam peniaze na úrok súkromne, požičiavam peniaze, alebo súkromná osoba požičia peniaze“.