Uloženie peňazí na termínovaný vklad prináša výnosy

Zarobili ste slušné peniaze pri výplate a premýšľate, ako ich teraz účelne využijete? Spôsobov využitia zarobených financií je v súčasnosti viacero. Nemusíte s nimi robiť prakticky nič, môžete si ich nechať na bankovom účte.

Táto možnosť sa však vo všeobecnosti neodporúča, keďže na účte sa vám peniaze síce ukladajú, ale nezhodnocujú. Potom tu máte konzervatívne formy investovania – akými sú napríklad aj termínované vklady.

Nesmieme vynechať ani rizikovejšie formy investícií, ako akciové trhy či dlhopisy. Akú formu zhodnotenia peňazí si teda vybrať?

Výhodnou alternatívou je termínovaný vklad. Potenciálnych bankových klientov tento vklad zaujíma hneď z niekoľkých hľadísk – je málo rizikový, s garantovaným výnosom a je veľmi rozšírený, čiže banky naň majú dostatočné kapitálové pokrytie.

Podstata termínovaného vkladu je veľmi jednoduchá  – uložíte si naň peniaze na vopred dohodnutý čas s dohodnutým úrokom. Práve na ten čas si dajte pozor – banka vám peniaze zhodnocuje aj preto, lebo  predpokladá, že si u nej peniaze necháte určitý čas, napríklad, rok, dva roky, či až päť rokov.

Pokiaľ sa rozhodnete peniaze z vkladu počas sporenia vybrať, tak môžete, počítajte ale s dvomi následkami.  Nasporená suma bude vinou kratšieho trvania vkladu nižšia, a zároveň si banka môže za predčasný výber naúčtovať zmluvnú pokutu.

Dobre si teda rozmyslite, koľko peňazí na Privatbanka termínovaný vklad vložíte, aby ste tak pre svoje vlastné výdavky zachovali potrebnú likviditu.

Tieto vklady sú skutočne ideálne pre tých, ktorí nemajú toľko finančných vedomostí, nemajú čas na to, aby študovali všetky tieto podmienky, a predsa chcú zarobiť.

Je to určite lepšia možnosť, ako svoje peniaze držať na účte a vystavovať ich tak inflácii a znehodnocovaniu. Veríme, že si vyberiete vhodnú formu investovania, možno aj prostredníctvom VÚB termínovaného vkladu.