Zhodnotenie peňazí – ako najlepšie zúročiť úspory 2024

Každý jeden človek má záujem o to, aby jeho peniaze nestrácali hodnotu, no práve naopak, aby sa zhodnocovali. Doba odkladania peňazí pod vankúš a do zásuviek je nadobro preč. Inflácia každoročne znehodnocuje úspory a preto treba hľadať spôsoby, ako sa pred infláciou ochrániť. Ako najlepšie zhodnotiť peniaze?

Existuje mnoho možností, do čoho investovať peniaze a zhodnotiť tým úspory. Najhoršou možnosťou je nechať peniaze na bankovom účte, kde kvôli inflácií či stagflácii spoľahlivo strácajú hodnotu. To znamená, že je potrebné nájsť taký produkt, ktorý dokáže peniaze zhodnotiť.

Ak chce niekto zhodnotiť peniaze, musí si určiť, akým spôsobom to chce urobiť. Môže sporiť, investovať alebo špekulovať. Tieto tri možnosti sa líšia svojim cieľom.

Ak chce niekto zhodnotiť peniaze na kúpu auta, prípadne spotrebiča do domácnosti, môže si založiť sporiaci účet. Keď má dlhodobejší horizont a chce byť zabezpečený na dôchodku alebo našetriť deťom na štart do dospelosti, odpoveďou je investovanie, čo môže byť tiež spôsob ako zarobiť peniaze.

No a v prípade, že niekto hľadá krátkodobé vysoké zhodnotenie, môže špekulovať na finančných trhoch s obchovaním akcií na krátko alebo kryptomenami.

Avšak pred tým, ako sa niekto rozhodne vložiť úspory do nejakého bankového produktu, podielového fondu, akcií alebo kryptomien, musí si zodpovedať na pár základných otázok.

Najzákladnejšie otázky sú: Ako dlho chcem investovať? Chcem mať peniaze viazané alebo likvidné? Chcem vkladať peniaze pravidelne alebo jednorázovo? Aké riziko som schopný podstúpiť? Ak človek dokáže odpovedať na tieto otázky, zúži sa mu výber finančných nástrojov na zhodnotenie peňazí.

Zhodnotenie peňazí nad mieru inflácie

Vo všeobecnosti platí, že ak niekto vloží peniaze za účelom zhodnotenia peňazí, musí poraziť infláciu. Ak teda banka ponúka produkt, kde je zhodnotenie 2 % p.a., nemusí ísť o čistý výnos. V podstate ak by bola inflácia 4 %, daný človek by v podstate prišiel reálne o 2 % hodnoty peňazí.

Z toho dôvodu je nevyhnutné sledovať, či daný produkt, akcia, dlhopis, ETF prípadne investícia do nehnuteľnosti či iný finančný nástroj dokáže poskytnúť vyšší výnos, ako je miera inflácie.

Avšak pri dlhodobom investovaní je potrebné sa pozerať na priemernú infláciu. Jednoročný nárast inflácie netreba brať ako tragédiu. V dlhodobom horizonte je inflačný cieľ ECB – Európskej centrálnej banky, na úrovni 2 %.

Najlepšie zhodnotenie peňazí

Ako už bolo spomenuté, možností zhodnotenia a investovania peňazí je mnoho, záleží od viacerých faktorov a tieto produkty a možnosti je vhodné kombinovať.

V minulosti bolo relatívne výhodné mať stavebné sporenie, ktoré sa zo Slovenského trhu pomaly ale isto vytráca. Dôvodom je jeho nevýhodnosť. Štátne prémie, ktoré boli poskytované v minulosti boli veľmi zaujímavým spôsobom zhodnotenia peňazí, no v súčasnosti je tento produkt nevýhodný.

Dôchodkové sporenie

Každý ekonomicky aktívny obyvateľ platí odvody aj na dôchodkové sporenie. Z príjmu mu odchádza 18 % na takzvané dôchodkové poistenie. Už dlhšie funguje na Slovensku druhý pilier, ktorý je v podstate nevyhnutné minimum.

Do druhého piliera ide určitá časť z dôchodkového poistenia na účet poistenca v dôchodcovskej správcovskej spoločnosti. Tu si dokáže aj človek sám určiť, do akého ponúknutého fondu chce daný človek posielať peniaze z príjmu.

Okrem druhého piliera existuje na slovensku aj možnosť tretieho piliera, čo je v podstate doplnkové dôchodkové sporenie. Táto možnosť sa oplatí avšak len v tom prípade, že do tretieho piliera prispieva aj zamestnávateľ. Povedané znamená, že tretí pilier je výhodný len pre zamestnancov a len pre tých, ktorým zamestnávateľ prispieva tiež do tretieho piliera.

Sporiací účet

Sporiaci účet je finančný účet vedený v banke alebo inej finančnej inštitúcii, ktorý úročí vklady a umožňuje výbery. Sporiace účty môžu ľuďom pomôcť sporiť peniaze na ich dlhodobé finančné ciele, ako je napríklad kúpa domu alebo odchod do dôchodku.

Ide o jeden zo spôsobov šetrenia peňazí. Ponúka bezpečné a spoľahlivé miesto na uloženie peňazí a získavanie úrokov do budúcnosti. Účet je možné použiť aj na sporenie na konkrétny cieľ a mať vizuálnu pripomienku svojho pokroku.

Sporiace účty môžu tiež poskytnúť ochranu pred neočakávanými výdavkami a zabezpečiť fond pre prípad núdze. Okrem toho sporiaci účet môže pomôcť vytvoriť si dobré finančné návyky.

Avšak v súčasnej dobe sporiace účty poskytujú veľmi malé úročenie peňaží, čo vo veľa prípadoch nemusí pokryť výšku inflácie. Výhodou je likvidita, no zároveň za cenu nižšieho zúročenia.

Termínovaný vklad

Termínovaný vklad je typ vkladového účtu v banke alebo inej finančnej inštitúcii, ktorý vyžaduje, aby majiteľ účtu držal uložené peniaze počas vopred stanoveného obdobia. Počas tohto obdobia si majiteľ účtu nemôže vybrať finančné prostriedky bez toho, aby mu vznikla sankcia.

Úrokové sadzby termínovaných vkladov sú vo všeobecnosti vyššie ako pri bežných sporiacich účtoch. Teda ide o viac výhodnejší produkt ako sporiaci účet čo sa týka úroku, avšak pri termínovanom vklade je nízka likvidita.

Termínovaný vklad je teda bezpečná a istá možnosť investície, ktorá umožňuje zvyšovať objem peňazí počas pevne stanoveného obdobia. Jeho výhodou je aj možnosť prístupu k peniazom v stanovený deň.

Investovaním do termínovaného vkladu je možno si uzamknúť vyššiu mieru výnosu ako pri iných možnostiach sporenia a bude presne dané, koľko peňazí dostane človek po skončení lehoty. To z neho robí skvelú možnosť pre tých, ktorí chcú sporiť na konkrétny cieľ, alebo pre tých, ktorí si chcú vytvoriť „vankúš“ na dôchodok.

Podielové fondy

Podielové fondy sú investičné nástroje, ktoré sa skladajú z prostriedkov zhromaždených od mnohých investorov na účely investovania do cenných papierov, ako sú akcie, dlhopisy, nástroje peňažného trhu a iné aktíva.

Tieto fondy spravujú profesionálni správcovia peňazí, ktorí rozdeľujú aktíva fondu a snažia sa investorom fondu priniesť kapitálové zisky alebo výnosy. Portfólio podielového fondu je štruktúrované a udržiavané tak, aby zodpovedalo investičným cieľom uvedeným v jeho prospekte.

Najčastejšie sa dajú nakúpiť podielové fondy v bankových inštitúciách. Tam existuje možnosť vybrať si podielový fond podľa preferencie klienta. V podstate ide o bezpečný finančný nástroj, ktorý vďaka kolektívnemu investovaniu umožní podielať sa na veľkých spoločnostiach aj s menšou sumou peňazí.

Akcie, dlhopisy a ETF fondy

Akcie sú investície vo forme vlastného imania, ktoré predstavujú vlastníctvo spoločnosti. Akcie sa zvyčajne kupujú a predávajú na burze cenných papierov, ako je NYSE alebo NASDAQ. Populárny spôsob, ako kúpiť akcie, je prostredníctvom brokera.

Keď si niekto kúpi akcie spoločnosti, stane sa jej akcionárom, čím získa nárok (aj keď zvyčajne veľmi malý) na aktíva a zisky spoločnosti. Čím viac akcií investor vlastní, tým väčší je váš podiel na úspechu alebo neúspechu spoločnosti.

Aj keď sú akcie relatívne volatilné, v dlhšom investičnom horizonte prinášajú priebežné vysoké zhodnotenie peňazí.

Dlhopisy sú dlhové cenné papiere, ktoré predstavujú dohodu medzi emitentom dlhopisov a investorom. Emitent dlhopisov si zvyčajne požičiava peniaze od investora výmenou za pravidelné úrokové platby počas vopred stanoveného obdobia a nakoniec splatí istinu úveru v čase splatnosti.

Dlhopisy bežne používajú vlády, podniky a iné subjekty na získanie kapitálu na rôzne projekty alebo operácie. No taktiež slúžia ako bezpečne investované peniaze pred dovŕšením dôchodkového veku. Používajú sa najmä na to, aby ku koncu investičného horizontu investor vyhol vysokej volatilite akcií.

ETF fondy sú druhom cenného papiera, ktorý sleduje kôš podkladových aktív, ako sú akcie, dlhopisy, komodity alebo kombinácia aktív. S ETF sa obchoduje na burze podobne ako s akciami a možno ich kupovať a predávať počas celého dňa. Ide z dlhodobého hľadiska o najvýhodnejšie zhodnotenie peňazí. Takúto formu investovania ponúka napríklad niekdajšia Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, dnes známa ako 365.invest.

Taktiež ponúkajú investorom možnosť diverzifikovať portfóliá, získať prístup k rôznym triedam aktív a expozíciu na najrôznejších trhoch, a to všetko v rámci jednej investície. Pre ľudí, ktorí nevedia, čo sú ETF fondy, tak ide o najlepšiu možnosť pre dlhodobé investovanie vďaka nízkym nákladom a diverzifikácií.

Kryptomeny

Kryptomeny sú digitálne aktíva, ktoré používajú kryptografiu na zabezpečenie a overovanie transakcií, ako aj na kontrolu vytvárania ďalších jednotiek aktíva.

Fungujú nezávisle od centrálnej banky alebo inej autority a môžu sa používať ako prostriedok výmeny, uchovávanie hodnoty alebo účtovná jednotka. Medzi populárne príklady kryptomien patria Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, či Monero a Polkadot. Nepriame investície do kryptomien umožňuje napríklad Prvá penzijná, po novom 365. invest.

Investovanie do kryptomien môže byť vďaka potenciálnym vysokým výnosom lukratívne. Ceny kryptomien sú veľmi volatilné, čo znamená, že v krátkom čase môžu zaznamenať dramatické výkyvy cien. To ich robí atraktívnymi pre investorov, ktorí chcú dosiahnuť rýchlu návratnosť svojej investície.

Okrem toho sú kryptomeny decentralizované a sú vyhľadávané najmä takými investormi, ktorý hľadajú aletrnatívu k tradičným formám investovania.

Krátkodobé zhodnotenie peňazí

Ak chce niekto zhnodnotiť peniaze krátkodobo, musí byť pripravený na vysoké riziko. Je veľmi náročné zhodnotiť za pár týžňov, mesiacov alebo aj pár rokov svoje peniaze. V takom prípade ide o špekuláciu, kedy sa investor snaží časovať trh.

Časovanie trhu znamená, že investor špekuluje na rast alebo pokles či už akcie, dlhopisu alebo napríklad kryptomeny. Ide o rizikový spôsob zhodnotenia peňazí, ktorý sa dá robiť napríklad aj cez finančnú páku, ktorá sa pre začínajúcich investorov neodporúča.

Inými slovami, krátkodobé zhodnotenie peňazí má bližšie ku stávkovaniu ako k investovaniu. Je veľká pravdepodobnosť, že investor o svoje peniaze príde. Samozrejme, risk môže výjsť a peniaze dobre zhodnotiť, no na to je potrebná hlboká analýza a veľa šťastia.

Kalkulačka zhodnotenia peňazí

Na internete je možné nájsť mnoho kalkulačiek, ktoré dokážu vypočítať, koľko peňazí investor môže zarobiť za určité obdobie. Aj určité platformy majú svoje vlastné kalkulačky, ktoré vypočítajú potenciálny výnos v stanovenom investičnom horizonte, napríklad v prípade platformy Portu.

Do týchto kalkulačiek stačí nahodiť všetky údaje, ktoré kalulačka požaduje. Treba si vybrať, či ide o jednorázovú investíciu alebo pravidelný vklad, aké dlhé obdobie chce človek investovať, aký je očakávaný výnos podľa daného finančného inštrumentu a podobne.

Na základe týchto informácií dokáže kalkulačka poskytnúť finálnu sumu, ktorú daný človek bude mať po určitej dobe. Tieto kalkulačky pracujú aj so zloženým úročením, teda úroku z úroku. Kalkulačiek je mnoho a treba si nájsť takú, ktorá investorovi najviac vyhovuje. Aj banky majú svoje kalkulačky, ktoré používajú na vizualizáciu pri predaji finančných produktov.

Na Slovensku existuje projekt Oranžová obálka, ktorý ponúka najkomplexnejšiu dôchodkovú kalkulačku. Nejde o zhodnotenie danej investície, no berie všetky údaje o klientovi ako jeden balík a ukáže, akú sumu môže očakávať na dôchodku. Do tejto kalkulačky sa berú príjmy, odvody, úvery, investície, počet detí a podobne.

Na tomto základe dokáže človek vidieť finálnu sumu dôchodku. Podľa toho sa môže rozhodnúť, či mu to bude stačiť alebo chce investovať viac alebo do niečoho iného.

Nechať peniaze pracovať

Keď je už jasné, ako sa peniaze dajú zhodnotiť, stačí si vybrať produkt alebo nástroj, kam investovať peniaze. Následne stačí nechať peniaze pracovať. Pri zhodnotení peňazí je najdôležitejším faktorom čas. Čím dlhšie sú peniaze investované, tým vyšší výnos sa na konci môže očakávať.

Je potrebné si dávať obvzlášť pozor na podvodné schémy, ktoré sú známe ako Ponziho schéma. Takéto schémy sľubujú vysoký výnos pri minimálnom riziku. Treba myslieť na to, že nič také neexistuje.

Teda dlhodobé investovanie je tým najlepším investovaním zhodnotenia peňazí na burze, vďaka zloženému úročeniu. To znamená, že sa neúročí len vklad, ale úročí sa aj dosiahnutý výnos. V dlhodobom horizonte sa tieto vklady a úroky akumulujú exponenciálne, čo znamená že každý rok navyše prinesie vyšší výnos, ako bol v predchádzajúcom roku.

Na záver je dobré si to zopakovať. Ak chce niekto sporiť, hľadá produkty, ktoré ponúkajú najmä banky na obdobie približne do 5 rokov. Investovanie je viac dlhodobé, teda horizont by mal byť minimálne 5 rokov. V prípade špekulácie sa jedná o hodinové, dňové prípadne týždňové časovanie trhu, ktoré avšak nesie vysoké riziko, ktoré mnohým investorom nemusí vyhovovať.