REIT – čo to je, akcie, fondy, ETF

Realitné investičné fondy (REIT) sa stali obľúbenou investičnou možnosťou pre jednotlivcov, ktorí chcú diverzifikovať svoje portfólio a generovať pasívny príjem. Ale čo presne je REIT? Ako fungujú REIT spoločnosti? Kde investovať, ak má investor záujem o REIT fondy, akcie REIT alebo ETF REIT?

Investori si môžu kúpiť akcie REIT, rovnako ako by si kúpili akcie spoločnosti. Okrem toho existujú aj fondy REIT a ETF fondy, ktoré umožňujú diverzifikovanejší a menej rizikový prístup k investovaniu do nehnuteľností.

Čo je to REIT?

Real Estate Investment Trust (REIT) alebo realitný investičný fond je spoločnosť, ktorá vlastní a prevádzkuje nehnuteľnosti generujúce príjem. REIT vytvoril americký Kongres v roku 1960 s cieľom poskytnúť všetkým investorom možnosť investovať do rozsiahlych nehnuteľností prinášajúcich výnos.

REITy umožňujú investorom vlastniť podiel na portfóliu nehnuteľností, podobne ako by vlastnili podiel na akciách spoločnosti. Prostredníctvom REIT môžu investori využívať potenciál dlhodobého zhodnocovania kapitálu a pravidelných tokov príjmov z nehnuteľností v držbe trustu.

REIT musia spĺňať určité požiadavky, aby sa mohli kvalifikovať ako trust. Musia mať najmenej 100 investorov, pričom žiadny jednotlivý investor nesmie vlastniť viac ako 50 % akcií. Okrem toho musí byť aspoň 75 % aktív trustu investovaných do nehnuteľností a aspoň 90 % zdaniteľného príjmu trustu sa musí rozdeliť akcionárom vo forme dividend.

Tieto požiadavky zabezpečujú, že REIT sa primárne zameriavajú na investície do nehnuteľností a poskytujú investorom pravidelné toky príjmov. REITy ponúkajú jedinečnú investičnú možnosť pre záujemcov o trh s nehnuteľnosťami bez toho, aby sa museli sami zaoberať správou nehnuteľností.

REIT spoločnosti

REITy sú známe svojou vysokou výkonnosťou a konzistentnými dividendami, vďaka čomu sú obľúbenou investičnou možnosťou pre individuálnych aj inštitucionálnych investorov. Napríklad americká Národná asociácia realitných investičných trustov (NAREIT) uviedla, že REIT za posledných 20 rokov prekonali index S&P 500 z hľadiska celkových výnosov.

Okrem toho REIT spoločnosti zvyčajne ponúkajú vyššie výnosy z dividend ako iné typy investícií. Tento konzistentný tok príjmov môže byť atraktívny najmä pre dôchodcov alebo tých, ktorí hľadajú pasívny príjem.

Jedným z príkladov úspešnej spoločnosti REIT je Realty Income (O), často označovaná ako „spoločnosť s mesačnými dividendami“. Tento REIT má za sebou dlhú históriu konzistentného vyplácania mesačných dividend svojim akcionárom, pričom od svojho založenia v roku 1969 vyplatil 611 po sebe nasledujúcich mesačných dividend. Realty Income dividenda môže byť spoľahlivým pasívnym príjmom.

Tento typ konzistentného a spoľahlivého príjmu spôsobil, že spoločnosť Realty Income je medzi investormi obľúbená a cena jej akcií v priebehu rokov neustále rástla. Akcie Realty Income, resp. akcie O sú pre investorov lákavou možnosťou. To poukazuje na potenciál dlhodobého rastu a stability, ktorý môžu REIT investorom ponúknuť.

Príkladom úspešnej spoločnosti REIT v Európe je Unibail-Rodamco-Westfield, ktorá je najväčšou spoločnosťou v oblasti komerčných nehnuteľností v Európe. Špecializuje sa na vlastníctvo a správu nákupných centier, kancelárií a kongresových centier.

Spoločnosť Unibail-Rodamco-Westfield, ktorá má v portfóliu 75 nákupných centier v 12 krajinách, má silné zastúpenie vo veľkých európskych mestách, ako sú Paríž, Londýn a Berlín.

Ďalšou významnou spoločnosťou REIT v Európe je spoločnosť Vonovia, ktorá sa zaoberá rezidenčnými nehnuteľnosťami a sídli v Nemecku. Vlastní a spravuje viac ako 500 000 bytov, čo z nej robí najväčšieho prenajímateľa v krajine.

Úspech spoločnosti Vonovia možno pripísať jej zameraniu na cenovo dostupné a kvalitné bývanie, ako aj efektívnej správe jej nehnuteľností. Rozšírila sa aj do ďalších európskych krajín, ako sú Rakúsko a Švédsko, čo dokazuje jej silný rast a stabilitu v regióne.

Úspešnými medzinárodnými REIT spoločnosťami sú tiež Innovative Industrial Properties, zameriavajúca sa na nehnuteľnosti v marihuanovom priemysle, W.P. Carey, vlastniaca portfólio nehnuteľností, v ktorých sa nájomníci sami starajú o náklady na nehnuteľnosť, či Welltower, zameraná na zdravotníctvo.

REITy sú známe svojou vysokou výkonnosťou a konzistentnými dividendami.

Akcie REIT

Jednou z hlavných výhod investovania do akcií REIT je možnosť konzistentného a spoľahlivého príjmu. Zákon vyžaduje, aby REIT rozdeľovali najmenej 90 % svojho zdaniteľného príjmu akcionárom vo forme dividend. Preto je pre investorov napr. Realty Income dividenda príjemnou vyhliadkou do budúcnosti.

To znamená, že investori môžu od svojich investícií do REIT očakávať pravidelný peňažný tok, čo z nich robí obľúbenú voľbu pre tých, ktorým ide o pasívne investovanie a hľadajú stabilný príjem. Okrem toho majú REIT často diverzifikované portfólio nehnuteľností, čo môže pomôcť zmierniť riziko a zabezpečiť stabilitu pri vyplácaní dividend.

Ďalšou výhodou investovania do akcií REIT je možnosť dlhodobého zhodnotenia kapitálu. Keďže trh s nehnuteľnosťami naďalej rastie a rozvíja sa, môže sa zvyšovať aj hodnota nehnuteľností vo vlastníctve REIT, čo vedie k potenciálnym ziskom pre akcionárov.

Okrem toho majú REIT často profesionálny manažérsky tím, ktorý neustále hľadá nové investičné príležitosti a stratégie na zvýšenie hodnoty svojich nehnuteľností. To môže časom viesť k vyššej návratnosti investícií pre akcionárov.

Akcie REIT celkovo ponúkajú jedinečnú kombináciu príjmu a rastového potenciálu, čo z nich robí atraktívnu možnosť pre investorov, ktorí chcú diverzifikovať portfólio. Sú skvelou voľbou aj pre tých, ktorí sa nevedia rozhodnúť, či investovať do nehnuteľnosti alebo akcií.

Akcie Realty Income (O) alebo akcie O

Realty Income (O) je realitný investičný trust (REIT), ktorý už viac ako 50 rokov poskytuje svojim akcionárom konzistentné a rastúce dividendy. Vďaka svojmu zameraniu na nehnuteľnosti s trojnásobným čistým nájmom sa stala najlepšou voľbou pre investorov, ktorí hľadajú stabilné a spoľahlivé výnosy.

Jedným z hlavných dôvodov úspechu spoločnosti Realty Income je jej diverzifikované portfólio nehnuteľností. Spoločnosť vlastní viac ako 13 000 nehnuteľností rozmiestnených v USA, ako aj v Portoriku, Taliansku, Španielsku, Írsku a vo Veľkej Británii. Táto diverzifikácia pomáha nielen zmierňovať riziká, ale poskytuje aj stabilný tok príjmov z rôznych odvetví a od rôznych nájomcov.

Okrem toho je zameranie spoločnosti Realty Income na trojité čisté nájomné zmluvy kľúčovým faktorom jej dlhodobého úspechu. Nájomné zmluvy s trojitou čistou hodnotou vyžadujú, aby nájomcovia okrem nájomného platili aj náklady na nehnuteľnosť, ako sú dane, poistenie a údržba.

To znamená, že peňažný tok spoločnosti Realty Income je do značnej miery predvídateľný a stabilný, pretože spoločnosť sa nemusí obávať neočakávaných výdavkov alebo neobsadených priestorov.

Investori, ktorí hľadajú spoľahlivý a rastúci príjem z dividend, sa môžu obrátiť na spoločnosť Realty Income. Spoločnosť má za sebou pôsobivú históriu zvyšovania dividend mnoho rokov po sebe, čo jej vynieslo titul Dividend Aristocrat.

Okrem toho spoločnosť Realty Income zaviedla do svojej činnosti technológie a inovácie, vďaka čomu sa stala lídrom v odvetví REIT. Spoločnosť má silnú prítomnosť na internete a používateľsky prívetivú webovú stránku, čo investorom uľahčuje prístup k informáciám a aktualizuje ich informácie o výkonnosti spoločnosti.

REIT fondy

Jedným z obľúbených spôsobov investovania do REIT sú REIT fondy. Tieto investičné nástroje ponúkajú investorom pohodlný a diverzifikovaný spôsob prístupu na trh s nehnuteľnosťami.

REIT fondy sú aktívne spravované správcom fondu, ktorý vyberá portfólio REIT, do ktorých sa investuje. To umožňuje investorom získať expozíciu voči rôznym nehnuteľnostiam a realitným sektorom, ako sú rezidenčné, komerčné a priemyselné nehnuteľnosti.

V porovnaní s investíciami do jednotlivých REIT ponúkajú aj potenciál vyšších výnosov, keďže správca fondu môže využiť svoje odborné znalosti na výber najvýkonnejších nehnuteľností.

Jednou z výhod REIT fondov je tiež ich likvidita. Na rozdiel od vlastníctva fyzických nehnuteľností môžu investori ľahko kupovať a predávať akcie týchto fondov na burze, čo z nich robí flexibilnejšiu a dostupnejšiu investičnú možnosť. Okrem toho majú fondy REIT často nižšie minimálne investičné požiadavky v porovnaní s nákupom jednotlivých REIT.

ETF REIT

ETF REITpasívne spravované a snažia sa kopírovať výkonnosť konkrétneho realitného indexu. To znamená, že investori môžu jednou investíciou získať expozíciu voči širokému spektru REIT bez toho, aby sa museli starať o výber jednotlivých akcií.

Hlavné výhody ETF sú ich likvidita a nízke investičné poplatky. Výhodou je tiež možnosť diverzifikácie. Investovaním do portfólia REIT môžu investori rozložiť svoje riziko medzi rôzne typy nehnuteľností, lokality a nájomcov. To môže pomôcť zmierniť vplyv prípadných poklesov na trhu s nehnuteľnosťami.

Na výber je mnoho ETF REIT. Každý investor môže vystavať svoje portfólio podľa vlastných investičných cieľov. Príkladmi ETF REIT s vysokým dividendovým výnosom môžu byť:

NázovTERVeľkosťRočný dividendový výnos (EUR)
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF0,40 %0,130 miliardy €5,18 %
iShares UK Property UCITS ETF0,40 %0,696 miliardy €3,64 %
iShares European Property Yield UCITS ETF0,40 %0,941 miliardy €3,02 %
Porovnanie ETF REIT

Ukazovateľ pomer nákladov (TER) je ročný poplatok, ktorý si účtuje poskytovateľ ETF za správu fondu. Ročný poplatok sa strháva denne. To znamená, že sa z investovanej sumy, kde má investor napr. 0,07 % pomer nákladov, strhne denne 0,07 % investovanej čiastky vydelených 365 (počet dní v roku). To je za rok dokopy 0,07 % z investovanej sumy, preto je nízky pomer nákladov dôležitý.

Dividendový výnos predstavuje výšku dividendy v percentách, ktorú ročne dostane investor investovaním do konkrétneho fondu za predpokladu stabilného kurzu. Počíta sa ako dividenda za 12 mesiacov delená cenou fondu.

ETF REIT môžu byť skvelou voľbou na diverzifikovanie portfólia.

Kde investovať do REIT?

Pohodlný a nákladovo efektívny spôsob investovania poskytujú online platformy. Ponúkajú celý rad funkcií a zdrojov, ktoré môžu sprístupniť investičný proces najmä začiatočníkom. Niektoré z nich sú napr.:

  • online investičná platforma Portu
  • online obchodná platforma XTB
  • online obchodná platforma eToro

Online platformy môžu byť dobrou voľbou pre začínajúceho aj skúsenejšieho investora. Sú obľúbeným nástrojom aj pre pasívnych investorov, ktorí uprednostňujú práve pasívne investovanie. Pred každým investovaním však treba urobiť dôkladný prieskum.

Brokeri – ako kúpiť akcie a ETF

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. Jedným zo správnych riešení je dlhodobé a pasívne investovanie, ktoré je najlacnejšie. Možno tak urobiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Jedinečnou novinkou je automatické investovanie na XTB, ktoré predstavuje jedinečnú funkciu dostupnú v rámci investičných plánov spoločnosti XTB, ktorá investorom umožňuje efektívne spravovať svoje portfólio a zabezpečiť jeho dlhodobý rast bez potreby častého manuálneho zasahovania.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Začať investovať s XTB >

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

Začať investovať s Portu >

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

Začať investovať s eToro >

U 76 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG fondy a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Začať investovať s Fondee >

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

REIT sa stali obľúbenou investičnou možnosťou pre jednotlivcov, ktorí chcú diverzifikovať svoje portfólio a generovať pasívny príjem. Tieto realitné investičné trusty ponúkajú jedinečnú príležitosť investovať na trhu s nehnuteľnosťami bez starostí so správou nehnuteľností.

Vďaka stabilnému peňažnému toku, potenciálu zhodnocovania kapitálu a daňovým výhodám môžu REIT investorom poskytnúť stabilný a spoľahlivý zdroj príjmu. Ako pri každej investícii je však dôležité pred investovaním dôkladne preskúmať a pochopiť riziká spojené s REIT.

TOP brokeri a investičné platformy

xtb

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

etoro

U 76 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.