Portu alebo Fondee – porovnanie, poplatky, služby

V posledných rokoch došlo k výraznému nárastu popularity investičných platforiem, ktorý je spôsobený rastúcim záujmom o osobné financie a dostupnosť online nástrojov. Dve platformy, ktoré sa ukázali ako kľúčoví hráči na trhu, sú Portu a Fondee. Čo je Portu a čo je Fondee? Aké poplatky si účtuje Portu a aké Fondee?

Portu a Fondee sú online investičné platformy, ktoré používateľom poskytujú možnosť investovať svoje peniaze do rôznych aktív vrátane akcií, dlhopisov a fondov obchodovaných na burze (ETF). Obe platformy ponúkajú užívateľsky prívetivé rozhranie a celý rad investičných možností, vďaka čomu môžu jednotlivci ľahšie začať investovať a rozvíjať svoje bohatstvo.

Investičné platformy Portu a Fondee

Portu: Zameraná na začínajúcich investorov s užívateľsky prívetivým rozhraním a rôznymi investičnými možnosťami. Poskytuje aj automatizovaný prístup cez robo-poradcov.

Fondee: Viac komplexná platforma zameraná na skúsenejších investorov, ponúkajúca personalizované investičné poradenstvo a širokú škálu investičných možností.

Služby a produkty: Obe platformy ponúkajú portfóliá na mieru, detské investičné účty a iné investičné stratégie.

Poplatky: Portu účtuje 1 % ročne za správu portfólia a ďalšie poplatky závisia od služieb využívaných klientom. Fondee účtuje 0,9% ročne za správu ETF fondov a 0,15% ročne za správu ETF samotných.

Porovnanie brokerov a investičných platforiem

Broker

Demo účet

Slovenská podpora

xtb

XTB

Demo účet

Slovenská podpora

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

portu

Portu

Demo účet

Slovenská podpora

fondee

Fondee

Demo účet

Slovenská podpora

etoro

eToro

Demo účet

Slovenská podpora

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Spoločnosť Portu

Portu.sk predstavuje spoločnosť, ktorú vznikla na českej investičnej pôde a rýchlo si získala svojich priaznivcov a dôveru mnohých investorov. ide o prvú investičnú platformu svojho druhu, ktorá je dcérskou spoločnosťou WOOD and Company. Týmto si získala výborný základ s 30 – ročnou históriou v oblasti financií a investovania.

Platforma ponúka vybraný výber investičných možností prispôsobených individuálnej tolerancii rizika a investičným cieľom. Portu využíva systém robo-poradcov, ktorý využíva algoritmy na vytváranie investičných portfólií a ich správu v mene používateľov. 

Tento prístup poskytuje praktické skúsenosti s investovaním, čo z neho robí atraktívnu možnosť pre jednotlivcov, ktorí s investovaním začínajú alebo uprednostňujú automatizovanejší prístup.

Výrazným znakom platformy Portu je tím profesionálov, ktorí sa starajú o zostavenie portfólii pre klientov a tým im uľahčiť celkový proces investovania. Títo profesionáli majú za úlohu kombinovať svoje znalosti a skúsenosti s modernými technológiami a procesmi, aby v konečnom dôsledku vytvorili globálne diverzifikované portfólia. Takto rozložené aktíva majú minimalizovať riziko a zabezpečuje, aby klienti neboli závislí len na výkone jedného aktíva. 

Vďaka intuitívnemu rozhraniu a komplexnej škále investičných možností je Portu najlepšou voľbou pre jednotlivcov, ktorí chcú prevziať kontrolu nad svojou finančnou budúcnosťou a maximalizovať návratnosť investícií.

Portu – ponuka služieb

Investičná platforma Portu ponúka svojim klientom širokú škálu investičných nástrojov a možností, ktoré ocenia nielen investori z fachu, ale aj investori začiatočníci. Portu.sk má niečo pre každého či už ide o portfólia na mieru, detské účty, zodpovedného portfólia a mnoho iných. Do uvedených je možno investovať automaticky v podobe pravidelných vkladov.

Prehľad ponúkaných služieb Portu.sk

Portfólio na mieru – Portu

Portu portfólia ponúka klientom možnosť diverzifikovať si svoje portfólia bez ohľadu na ich výšku, keďže Portu.sk každý vklad rozloží na frakčné cenné papiere. Ako už bolo vyššie uvedené, o portfólia sa stará tím profesionálov, ktorí dohliadajú na portfólia klientov, aby boli vyvážené a v prípade potreby rebalansované; investori sa tak nemusia o svoje portfólia nejak starať. Ich úlohou je len posielať mesačný vklad. 

Portu vlastné portfólio ponúka možnosť investovania do 10 rôznych vlastných portfólii.Tieto portfólia sa líšia len vo výške rizika a časovým horizontom. Vďaka investovaniu do indexových ETF je táto investičná možnosť bez vysokých poplatkov a ponúka vyššie výnosy.

Detské investičné účty – Portu

V prípade, že rodičia chcú pre svoje ratolesti začať odkladať peniaze, môžu tak urobiť za zvýhodnených podmienok cez Portu detské účty. Úspech týchto účtov spočíva v tom, že časový horizont je dlhý a to je pri investíciách veľmi dôležité. Finančné prostriedky, ktoré rodičia deťom na týchto účtoch odložia, môžu byť po dovŕšení určitého veku vybraté a použité na bývanie, financovanie školy či iné potreby.

Detské účty taktiež slúžia na vzdelávanie detí ako súčasť ich finančnej gramotnosti, čím prispievajú k povedomiu o finančnom svete. Rodičia si taktiež môžu svoje účty cez Portu.sk prepojiť s tými detskými a môžu svojim deťom nastaviť vhodné investičné portfóliu.

Vlastná stratégia – Portu

Vlastné stratégie s Portu.sk je služba určená prevažne pre skúsených investorov, ktorí si chcú sami vystavať svoje portfólio z akcií a ETF. Investor si nastaví jednotlivé inštrumenty a ich váhu v portfóliu. Webová stránka ponúka klientom aj zoznam všetkých dostupných inštrumentov s informáciami o ich výkonnosti a rizikovosti. 

Tematické stratégie – Portu

Portu tematické stratégie, sú vhodné pre investorov, ktorí chcú investovať do inštrumentov v konkrétnych sektoroch trendoch. Tu je niekoľko tematických stratégii, do ktorých možno investovať:

 • S&P 500
 • Technologický pokrok
 • Zlatý prístav
 • Zdravie predovšetkým 
 • Viera v hodnotu
 • Akciové nebo
 • Rastové sektory

Inštrumenty do týchto tematických stratégii sú starostlivo vyberané tak, aby slúžili účelu konkrétneho portfólia. Klienti tak vedia sami zhodnotiť, do ktorej z vybranej kategórie je vhodné investovať, aby investície neboli v rozpore so záujmom klienta.

Crypto – Portu 

Portu ponúka svojim klientom aj možnosť bezpečného investovania do kryptomien. Je tak možné urobiť už od 20 €. Kryptomeny je možné spravovať v rámci jednej platformy ako ostatné portfóliá. Investori, ktorí sa rozhodnú investovať do kryptomien pomocou Portu, tak si tak môžu vybrať z nasledovných možností 

Investovanie do kryptomien pomocou Portu.sk sa odporúča pre tých, ktorí majú záujem o dlhodobé investovanie.

Dividendové ETF a vyplácanie dividend – Portu

Dividendový ETF alebo fond obchodovaný na burze je typ investičného fondu, ktorý sleduje kôš akcií, ktoré vyplácajú dividendy. Tieto ETF sú navrhnuté tak, aby poskytli investorom spôsob, ako získať expozíciu voči diverzifikovanému portfóliu spoločností vyplácajúcich dividendy. ETF zvyčajne drží zmes vysoko kvalitných akcií vyplácajúcich dividendy v rôznych sektoroch a odvetviach.

Tieto dividendové ETF je možné nájsť aj v ponuke Portu pod názvom Globálne dividendové akcie s výnosom 3.5% ročne pre spoločnosti zamerané na vyplácanie vysokých dividendov; a dividendových ETF zložených z akcií rozvojových krajín, kde výnos môže dosiahnuť až 6,7 % ročne.

Poplatky – Portu

Poplatky na investičnej platforme Portu sú transparentné a klient si ich vie dohľadať na svojom účte. Výška poplatkov závisí od toho aké služby klient využíva – akcie, stratégie, crypto.

Čo sa týka služby Portu portfólia, platforma si účtuje za ich spravovanie 1 % p.a. Portu si neúčtuje za vstupné a ani výstupné poplatky,ani poplatky za nákup a predaj, za rebalancovanie. Taktiež Portu Crypto si účtuje jeden poplatok a to vo výške 1 % p. a. Portu stratégie, kedy si klient sám spravuje a nastavuje spôsob a model investovanie podľa vlastných preferencií, je poplatok len jeden. 

Informácie o poplatkoch spojených s využívaním služieb platformy Portu, si klient nájde na svojom osobnom účte v záložke Peňaženka a transakcie. V tejto záložke klient uvidí prehľad všetkých transakcií, vrátane už zaúčtovaných poplatkov.

Prehľad poplatkov na Portu.sk

Spoločnosť Fondee

Investičná platforma Fondee je český finančný start-up, ktorého cieľom je demokratizovať investičné prostredie v Českej republike sprístupnením investičných príležitostí širšiemu okruhu investorov.

Fondee je inovatívna a užívateľsky prívetivá investičná platforma, ktorej cieľom je zmeniť spôsob, akým ľudia investujú. S Fondee môžu jednotlivci všetkých úrovní skúseností ľahko vytvárať a spravovať svoje investičné portfóliá. Platforma ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, dlhopisov, podielových fondov a ETF, čo investorom umožňuje diverzifikovať svoje držby. 

Fondee tiež poskytuje personalizované investičné poradenstvo a odporúčania založené na finančných cieľoch používateľa a tolerancii rizika. Platforma je vybavená pokročilými nástrojmi a funkciami, ktoré umožňujú investorom sledovať výkonnosť svojho portfólia, analyzovať trendy na trhu a prijímať informované investičné rozhodnutia.

Fondee – ponuka služieb

Platforma Fondee ponúka svojim klientom 3 rôzne produkty:

 • Udržateľné investície
 • Investícia na mieru
 • Detské investičné účty

Ďalej nasleduje definícia každého z produktov.

Udržateľné investície –  Fondee

Tento produkt umožňuje investovanie do ESG portfólia a zhodnotením financií. Fondee taktiež nechá na klientovi či chce investovať s nižším rizikom a tým pádom jeho výnos bude nižší, alebo je viac odvážny a chce investovať s vyšším rizikom s prísľubom väčšieho výnosu. Klient si môže vybrať hneď  z niekoľkých možností:

 1. ESG Konzervatívny investor
 2. ESG Opatrný investor
 3. ESG Rozvážny investor
 4. ESG Vyvážený investor
 5. ESG Smelý investor
 6. ESG Nebojácny investor
 7. ESG Odvážny investor

Portfóliá ESG sa týkajú investičných portfólií, ktoré pri výbere a riadení investícií zohľadňujú environmentálne, sociálne a riadiace faktory (ESG). Tieto portfóliá sú navrhnuté tak, aby boli v súlade s hodnotami a cieľmi spoločensky zodpovedných investorov, ktorí sa snažia mať pozitívny vplyv na svet a zároveň dosahovať finančné výnosy.

Detské investičné účty

Investície pre deti často vyberajú rodičia pre svoje ratolesti, aby peniaze niekde len neležali v banke a strácali tak svoju hodnotu. Klienti môžu svojim deťom založiť portfólio online a so zníženým poplatkom. Klienti môžu potom cez trvalý príkaz ukladať svojim deťom peniaze prostredníctvom Fondee.sk

Primárnu zložku týchto investícii tvoria ETF fondy:

 • Konzervatívny investor
 • Opatrný investor
 • Rozvážny investor
 • Vyvážený investor
 • Smelý investor
 • Nebojácny investor
 • Odvážny investor

Možnosti investovania sú zoradené od najmenšieho rizika s najnižším výnosom po najväčšie riziko s najvyšším výnosom.

Investícia na mieru

Produkt umožňuje klientom investovanie do jedného zo siedmych klasických ETF portfólií a taktiež investovanie do stoviek akcií a dlhopisov z celého sveta. Investovanie je jednoduché a prináša možnosť zhodnotiť financie online bez vysokých poplatkov a s minimálnym vkladom 40€.

Klient si môže vybrať z nasledovnej ponuky:

 • Konzervatívny investor
 • Opatrný investor
 • Rozvážny investor
 • Vyvážený investor
 • Smelý investor
 • Nebojácny investor
 • Odvážny investor

Tak ako v predošlom príklade aj tieto druhy investovania do ETF portfólii sú zoradené od možnosti s najnižším výnosom a najnižším výnosom po najvyšší výnos s najvyšším rizikom.

Poplatky Fondee

Fondee.sk si za svoje služby účtuje len jeden hlavný poplatok a to poplatok za správu ETF fondov. Poplatok predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícii; platí sa mesačne. Okrem toho si samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne

Celkové poplatky za využitie investičnej platformy Fondee.sk sú 1,05 % a samotná platforma garantuje, že už žiadne skryté poplatky nie sú.

Čo sa týka investovania do svojich ratolestí, tu prichádzajú zmeny v poplatkoch. Fondee.sk úplne minimalizoval na 0,2 %. Ide o poplatok za kompletnú správu detského portfólia a spolu s poplatkami, ktoré si účtuje ETF pri každom produkte, sú celkové poplatky za detský účet 0,35 % ročne.

Prehľad poplatkov s Fondee.

Portu alebo Fondee – porovnanie

Portu a Fondee sú dve populárne investičné platformy, ktoré používateľom ponúkajú možnosť investovať svoje peniaze do rôznych finančných produktov. Zatiaľ čo obe platformy majú svoje výhody a nevýhody, vyhovujú rôznym typom investorov a ponúkajú rôzne funkcie.

Portu je primárne zameraný na začínajúcich alebo menej skúsených investorov, ktorí hľadajú jednoduchú a ľahko použiteľnú platformu. Ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, dlhopisov, ETF a podielových fondov. Portu tiež poskytuje užívateľsky prívetivé rozhranie, ktoré investorom uľahčuje navigáciu a umiestňovanie obchodov. Platforma tiež ponúka vzdelávacie zdroje, ktoré používateľom pomôžu dozvedieť sa viac o investovaní a robiť informované rozhodnutia.

Na druhej strane Fondee predstavuje viac komplexnejšiu platformu, ktorá je skôr určená už pre viac skúsených investorov. O svojich klientov sa dôkladne starajú či už prostredníctvom rôznych blogových príspevkov, kde im radia ako správne a bezpečne investovať alebo taktiež  sa klienti môžu obrátiť na rubriku “Spýtajte sa” na webu. Tu nájdu všetky odpovede na ich otázky a ak náhodou nie, môžu vždy zanechať na stránke svoju emailovú adresu a ľudia vo Fondee na ich otázky s radosťou odpovedajú.

Či je vhodné investovanie na Portu aj Fondee súčasne musia investori zhodnotiť sami. Zároveň ich môžu porovnávať aj s ďalšími online investičnými platformami.

Brokeri – ako kúpiť akcie a ETF

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. Jedným zo správnych riešení je dlhodobé a pasívne investovanie, ktoré je najlacnejšie. Možno tak urobiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Okrem iného XTB aktívne spravuje úroky z hotovostných zostatkov na obchodných účtoch svojich klientov. Tieto úroky predstavujú príjmy, ktoré automaticky podliehajú daňovým povinnostiam.

Jedinečnou novinkou je automatické investovanie na XTB, ktoré predstavuje jedinečnú funkciu dostupnú v rámci investičných plánov spoločnosti XTB, ktorá investorom umožňuje efektívne spravovať svoje portfólio a zabezpečiť jeho dlhodobý rast bez potreby častého manuálneho zasahovania.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Začať investovať s XTB >

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

Začať investovať s Portu >

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

Začať investovať s eToro >

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG fondy a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a investovanie do dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Začať investovať s Fondee >

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

TOP brokeri a investičné platformy

xtb

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

etoro

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.