Slovník pojmov – Bitcoin

Tento článok ponúka prehľadný slovník pojmov zo sveta Bitcoinu a kryptomien.

Znalosť základných pojmov o investovaní a Bitcoine je potrebné vedieť, aby investor dosiahol efektívnejšie zhodnotenie peňazí a rozumnejšie investoval. Kryptomeny sú podľa niektorých budúcnosť, takže mnoho investorov sa bude musieť naučiť, ako kúpiť a predať Bitcoin.

Bitcoin prehliadač (explorer) je napojený na Bitcoinový uzol, a preberá data z BTC blockchainu tak, aby užívateľ mohol zadaním BTC adresy, ID transakcie prípadne bloku sledovať stavy a pohyby na Bitcoinových adresách.

Bitcoinová adresa je reťazec 26-35 čísel a písmen (začína 1 alebo 3). Na túto adresu môžeme poslať alebo prijímať Bitcoinové platby. Každý užívateľ si môže vygenerovať zdarma ľubovoľné množstvo adries. Bitcoinovú adresu vám pridelí i burza či Bitcoinová peňaženka.

Blok je súbor kde sú uložené dáta o BTC transakciách. Bitcoinové bloky majú veľkosť 1 MB, generujú sa každých 10 minút a aby na seba naväzovali, ukladajú sa do reťazca za sebou (blockchain).

Hash 160 je úsporný formát zápisu Bitcoinovej adresy pre šetrenie miesta v bloku.

Vstup (input) transakcie je odkaz na výstup (alebo výstupy) predošlej transakcie. Všetky nové vstupy sa sčítajú a ich suma (mínus transakčný poplatok) je použitá na vytvorenie výstupu novej transakcie. Týmto spôsobom sa Bitcoinové transakcie radia v čase za sebou.

Výstup (output) obsahuje inštrukciu k poslaniu Bitcoinov. Hodnota výstupu je počítaná v satoshi. Z transakcie môže byť viac než jeden výstup – ich suma sa musí rovnať sume vstupov. Pretože na každý výstup z danej transakcie je nutne odkázané vstupom z predošlej transakcie, finálna hodnota vstupov musí byť poslaná ako výstup.

Ak teda vstup transakcie je 5 BTC, ale chceme v tejto transakcii poslať iba 2,5 BTC, Bitcoin vytvorí 2 výstupy, každý o hodnote 2,5 BTC (mínus transakčný poplatok ťažiarom): jeden na cieľovú adresu a druhý nazad na našu adresu (tomuto výstupu sa hovorí change – výdavok).

Bitcoinová transakcia je presun Bitcoinov z adresy na adresu, ktorý sa vysiela do BTC siete a zbiera do jednotlivých blokov. Obsahuje referenciu na výstupy z predošlých transakcií (ktoré používa ako vstupy). Transakcie nie sú šifrované, je preto možné ich prehliadať v prehliadači. BTC transakcia sa po odoslaní a po niekoľkých potvrdeniach nedá jednostranne vrátiť. Prvá transakcia s Bitcoinom sa uskutočnila 22. mája 2010, každoročne oslavovaná ako Bitcoin Pizza Day.

Potvrdenie – Keď sa naša transakcia uloží do nového bloku, je tzv. vyťažená do hĺbky jedného bloku. Každý nový blok transakcií, ktorý sa vyťaží do reťazca za týmto blokom znamená jedno nové potvrdenie pre našu transakciu. 4 potvrdenia sa pre väčšinu platieb považujú za dostatočne bezpečné.

Privátny kľúč (private key) je tajné číslo, ktoré užívateľovi Bitcoinu umožňuje Bitcoiny posielať. Každá BTC peňaženka obsahuje jeden alebo viac privátnych kľúčov, ktoré sú matematicky spojené so všetkými verejnými adresami, ktoré peňaženka generuje. Pretože privátny kľúč slúži na kontrolu Bitcoinov na danej adrese, je veľmi dôležité aby bol bezpečne zálohovaný – ideálne na papieri, offline. Niekedy je z privátneho kľúča derivovaný tzv. mnemonic seed – 12-24 náhodných anglických slov v rade za sebou, ktoré slúžia ako záloha a privátny kľúč sa z nich dá obnoviť.

BTC QR kód – Bitcoinová verejná adresa má formu reťazca znakov, ale dá sa vyjadriť i formou QR kódu, ktoré môžeme skenovať cez mobilné peňaženky.

Merkle Root – Koreňový uzol „Merkle“ stromu, potomok všetkých hashovaných párov v strome. Hlavičky blokov musia obsahovať platný koreň (Merkle root), ktorý pochádza zo všetkých transakcií v tomto bloku.

Nonce je náhodné číslo ktoré hľadajú ťažiari. Jeho hodnota musí byť taká, aby hash bloku začínal na stanovený počet núl.

Odmena za blok – Odmenou za blok sa rozumejú nové Bitcoiny distribuované sieťou ťažiarom za kažný úspešně vyriešený blok.

Výška bloku je počet blokov pred daným blokom v reťazci.

Pri osvojení základných pojmov bude každému investorovi jasnejšia odpoveď na otázku, kde investovať peniaze.

TIP: Ďalším zaujímavým pojmom na preskúmanie môže byť dark web a taktiež pojem darknet.