ECB môže významne ovplyvňovať finančné trhy

Spomínate si na rok 2008, kedy sa v USA začala ekonomická kríza, ktorá potom ovplyvnila aj Európu a prakticky celý svet? Alebo na Grécko, ktorého dlhopisy sa predávali za rekordné ceny a takisto ovplyvnili náladu investorov v prakticky každej krajine Európskej únie?

Toto sú len príklady toho, ako môže aktuálny vývoj ekonomiky vplývať na investovanie a výnosy z neho. Vy si ako dobrý investor musíte dávať pozor priam na neuveriteľné množstvo faktorov, majúcich svoj vplyv na aktuálnu výnosnosť vašej investície.

Skutočne platí, že ten, kto veľa vie, v tomto prípade môže veľa získať. Dôležitým hráčom je v tomto prípade ECB (Európska centrálna banka).

ECB svojou politikou vplýva na aktuálnu cenu peňazí a tým pádom teda aj na výnosy z investícií. Vysvetlíme. ECB napríklad trápi problém deflácie, kedy rastie hodnota peňazí a dôsledkom je pokles cien tovarov a služieb.

Na prvý pohľad dobré, mohlo by sa zdať. Paradoxne však deflácia spôsobuje väčšie problémy ako jej opak, ktorým je inflácia. Deflácia totiž spôsobuje tzv. ,,deflačnú špirálu,“ kedy ľudia odkladajú spotrebu v očakávaní ďalšieho znižovania cien. Jedným z najzložitejších ekonomických problémov, ktorému krajiny môžu čeliť, je aj stagflácia.

Zamyslite sa, ako by ste konali vy. Ak si chcete kúpiť televízor a viete, že o mesiac zdraží, kúpite si ho teraz za lacnejšie, alebo nie? A ak viete, že ešte možno jeho cena klesne, neodložíte radšej kúpu na neskôr? Preto sa ECB snaží o tzv. kvantitatívne uvoľňovanie, kedy cez nákup štátnych dlhopisov vháňa do obehu množstvo lacných peňazí.

S tým sa spája aj úroková sadzba ECB, za ktorú požičiava iným bankám, resp. za akú ukladá ich peniaze u seba na účtoch. My vám určite odporúčame sledovať  nielen túto úrokovú sadzbu, ale aj aktuálny vývoj ekonomiky.

Potom môžete rozumne investovať, pričom momentálne veľmi populárne je on-line investovanie prostredníctvom internetu. Vďaka takémuto investovaniu znižujete svoje riziko a môžete aj príjemne zarobiť. Držíme vám v tom palce!