FTSE 100 – čo je to, zoznam akcií, ako investovať

Pri investovaní sa mnoho ľudí nepozerá len na konkrétne akcie vybraných spoločností, pozerajú sa na veľké indexy, do ktorých by bolo možné investovať. Jedným z nich je aj index FTSE 100. Čo je FTSE 100 a čo znamená skratka FTSE 100? Aký má index FTSE 100 zoznam akcií? A ako investovať do indexu FTSE 100 a získať tak expozíciu voči anglickým akciám?

FTSE 100 je britský index, ktorý sleduje výkonnosť 100 najväčších spoločností obchodovaných na londýnskej burze cenných papierov a zohráva kľúčovú úlohu pri ukazovaní smerovania a stavu britskej ekonomiky.

Vo svete plnom hospodárskych výziev, politických zmien a globálnych kapitálových pohybov ponúka index FTSE 100 nielen investičné príležitosti, ale aj dôležité poznatky o tom, akým smerom sa môže uberať hospodárstvo Spojeného kráľovstva.

Kľúčové informácie článku

FTSE 100 a jeho význam – FTSE 100 predstavuje 100 najväčších spoločností kótovaných na londýnskej burze cenných papierov; považuje sa za referenčnú hodnotu pre britský akciový trh a investori ho často používajú na sledovanie výkonnosti celého trhu.

Investovanie do FTSE 100 – do indexu FTSE 100 možno investovať napr. prostredníctvom nákupu akcií jednotlivých spoločností alebo investovaním do ETF, ktoré sledujú tento index; fondy ETF sú čoraz obľúbenejšie vďaka nižším poplatkom a výhodám diverzifikácie.

Nákup akcií či ETF indexu FTSE 100 – na nákup akcií, ETF či iných aktív indexu FTSE 100 môžu investori využiť online brokeri; tí pôsobia ako sprostredkovatelia medzi investorom a akciovým trhom; sú to napr. XTB, Portu, eToro, Fondee.

Porovnanie brokerov a investičných platforiem

Broker

Demo účet

Slovenská podpora

xtb

XTB

Demo účet

Slovenská podpora

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

portu

Portu

Demo účet

Slovenská podpora

fondee

Fondee

Demo účet

Slovenská podpora

etoro

eToro

Demo účet

Slovenská podpora

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

FTSE 100 – graf

Investori index FTSE 100 pozorne sledujú, pretože jeho výkonnosť môže naznačovať smerovanie akciového trhu. Jedným z najobľúbenejších spôsobov sledovania jeho pohybu je FTSE 100 graf, ktorý zobrazuje výkonnosť indexu za určité obdobie.

Pri pohľade na graf indexu FTSE 100 vidíme, že zažil svoj podiel vzostupov a pádov. V posledných rokoch dosiahol rekordné hodnoty, čo odráža silu a odolnosť hospodárstva Spojeného kráľovstva. Zaznamenal však aj výrazné poklesy, najmä v časoch hospodárskej neistoty alebo otrasov na svetových trhoch.

Graf môže odhaliť aj vzory a trendy vo výkonnosti indexu. Môže napríklad ukazovať obdobia konzistentného rastu alebo náhleho poklesu, čo investorom poskytuje cenné informácie na prijímanie informovaných rozhodnutí.

Celkovo je graf FTSE 100 pre investorov užitočným nástrojom na sledovanie výkonnosti indexu. Slúži ako vizuálne znázornenie neustále sa meniacich podmienok na trhu a môže investorom pomôcť orientovať sa vo vzostupoch a pádoch akciového trhu.

FTSE 100 graf sleduje výkonnosť indexu priebehu času. (zdroj: Google Finance)

Čo je FTSE 100 a čo znamená skratka FTSE 100?

FTSE 100 je skratka pre „Financial Times Stock Exchange 100“. Financial Times Stock Exchange spravuje index FTSE 100 a je dcérskou spoločnosťou londýnskej burzy cenných papierov. Pod Financial Stock Exchange patrí viac indexov, napr. FTSE 250.

FTSE 100 je hlavným akciovým indexom Spojeného kráľovstva. Sleduje výkonnosť 100 najväčších spoločností obchodovaných na londýnskej burze cenných papierov a je jedným z najpoužívanejších indexov na svete.

Index je vážený podľa trhovej kapitalizácie jednotlivých spoločností, čo znamená, že spoločnosti s vyššou trhovou hodnotou majú väčšiu váhu. FTSE 100 sa často považuje za barometer britského akciového trhu a hospodárstva ako celku.

Jeho vývoj sledujú investori, analytici a ekonomickí experti, ktorí ho používajú na hodnotenie výkonnosti britského trhu a ako dôležitý ukazovateľ ekonomického zdravia Spojeného kráľovstva.

Index FTSE 100 sa často zaraďuje do globálnych investičných portfólií, a to aj mimo Spojeného kráľovstva, vzhľadom na jeho význam a likviditu. Jeho hodnota sa pravidelne aktualizuje počas obchodného dňa.

Prognózy indexu FTSE 100

Predpovedať budúcnosť akéhokoľvek akciového indexu (S&P 500, DAX 40 či Nasdaq) vrátane indexu FTSE 100 je vždy náročné, pretože trhy ovplyvňuje mnoho faktorov, z ktorých niektoré sa dajú len ťažko predpovedať.

Medzi faktory, ktoré môžu ovplyvniť budúcnosť indexu FTSE 100, patrí napr.:

 • hospodársky vývoj,
 • vplyv meny,
 • medzinárodné udalosti,
 • politické rozhodnutia,
 • inflácia,
 • úrokové sadzby,
 • technologický vývoj.

Výkonnosť indexu FTSE 100 je silne spojená s hospodárskym zdravím Spojeného kráľovstva. Očakáva sa, že ak ekonomika rastie, index bude pravdepodobne rásť. Naopak, recesia alebo hospodárske problémy môžu hodnotu indexu znížiť.

Index FTSE 100 dosť ovplyvňujú pohyby meny, najmä hodnota britskej libry. Pokles libry môže zvýšiť hodnotu indexu, keďže mnohé spoločnosti v indexe FTSE 100 majú značnú časť svojich príjmov v zahraničných menách.

Globálne udalosti, ako sú obchodné konflikty, geopolitické napätie, pandémie a zmeny v medzinárodnej politike, majú taktiež významný vplyv na index FTSE 100. Investori musia sledovať medzinárodné udalosti.

Politické opatrenia, ako sú zmeny vo fiškálnej politike, regulácia trhu alebo daňové zmeny, tiež významne ovplyvňujú výkonnosť indexu. To môže zahŕňať vývoj spojený s brexitom a jeho vplyvom na obchodné vzťahy Spojeného kráľovstva so zvyškom Európy.

Nízke úrokové sadzby môžu udržať akciové trhy atraktívne pre investorov, ale vysoká inflácia môže obmedziť rast reálnych výnosov.

Technologický pokrok a inovácie môžu ovplyvniť výkonnosť rôznych trhových sektorov. Napríklad rast technologických spoločností môže prispieť k zvýšeniu hodnoty indexu.

Je dôležité poznamenať, že predpovedanie budúcnosti trhu je vždy rizikové a nepresné. Investori by mali k investíciám na akciovom trhu pristupovať s dlhodobým výhľadom, diverzifikovať portfólio a reagovať na aktuálne udalosti a údaje.

Riziká a výnosy spojené s investovaním do akcií FTSE 100 by sa mali starostlivo zvážiť vzhľadom na vlastné finančné ciele a toleranciu voči riziku. Namiesto spoliehania sa na prognózy by mali investori presadzovať stratégiu, ktorá im umožní efektívne reagovať na zmeny na trhu.

FTSE 100 – zoznam akcií

Akciový index FTSE 100 obsahuje akcie 100 najväčších spoločností obchodovaných na londýnskej burze cenných papierov. Tieto spoločnosti pokrývajú rôzne odvetvia a sektory hospodárstva, vďaka čomu je index FTSE 100 veľmi diverzifikovaný.

FTSE 100 zahŕňa spoločnosti a ich akcie z rôznych odvetví, ako sú finančné služby, energetika, farmaceutický priemysel, telekomunikácie, spotrebný tovar a ďalšie. To znamená, že investori, ktorí vlastnia akcie FTSE 100, majú expozíciu voči rôznym hospodárskym odvetviam.

Do indexu FTSE 100 patria niektoré z najväčších a najznámejších svetových spoločností. Sú to giganti ako BP, HSBC, Unilever, GlaxoSmithKline a ďalšie. Tieto spoločnosti majú celosvetový dosah a často ovplyvňujú medzinárodné trhy.

Ďalšie známejšie spoločnosti v zozname akcií FTSE 100 sú Admiral Group, Astra Zeneca, Barclays, Rolls Royce či Anglo American. Index FTSE 100, zoznam akcií aj názvy spoločností sa dajú vyhľadať napr. na stránke londýnskej burzy cenných papierov.

Mnohé spoločnosti v indexe FTSE 100 sú známe svojimi výplatami dividend. Vďaka tomu sú tieto akcie atraktívne pre investorov, ktorí hľadajú dlhodobý investičný príjem. Veľa z týchto spoločností má dlhú históriu stabilného vyplácania dividend.

Tak ako všetky akciové indexy, aj FTSE 100 môže podliehať rôznym trhovým výkyvom a volatilite. Ekonomické udalosti, geopolitické faktory a zmeny mien môžu ovplyvniť hodnotu tohto indexu a akcií v ňom.

Investovanie do akcií FTSE 100 môže tvoriť súčasť rôznych stratégií investičného portfólia a môže byť atraktívne pre investorov, ktorí sa snažia o diverzifikáciu portfólia a expozíciu voči britskému trhu a globálnym ekonomickým udalostiam.

Je však dôležité mať na pamäti, že investovanie do akcií je spojené s rizikom, a preto je vhodné pred investovaním vykonať dôkladný prieskum a poradiť sa s finančným poradcom.

Pred investovaním je vhodné najprv vykonať dôkladný prieskum či poradiť sa s odborníkom.

ETF indexu FTSE 100

Jedným zo spôsobov, ako môžu investori získať expozíciu voči indexu FTSE 100, sú aj ETF (fondy obchodované na burze). Tieto fondy sledujú výkonnosť indexu a možno ich kupovať a predávať ako akcie.

To investorom poskytuje pohodlný a nákladovo efektívny spôsob investovania do diverzifikovaného portfólia špičkových britských spoločností.

Fondy ETF ponúkajú množstvo výhod pre tých, ktorí chcú investovať do indexu FTSE 100. Poskytujú okamžitú diverzifikáciu a umožňujú investorom rozložiť riziko medzi rôzne odvetvia a spoločnosti. V porovnaní s aktívne spravovanými fondmi majú aj nízke poplatky.

Okrem toho ETF ponúkajú flexibilitu a jednoduchý prístup, pretože investorom umožňujú nakupovať a predávať akcie kedykoľvek počas trhových hodín. To z nich robí obľúbenú voľbu pre dlhodobých aj krátkodobých investorov.

Avšak, pri otázke, ako vybrať ETF, treba zvážiť mnoho faktorov. Jednotlivé fondy ETF je dobré pred investovaním najprv porovnať. Niektoré z ETF indexu FTSE 100 sú:

Názov ETFPomer nákladovVeľkosť fondu
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing0,09 %4,309 miliardy €
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)0,07 %12,593 miliardy €
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)0,07 %2,216 miliardy €
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP0,07 %0,562 miliardy €
Porovnanie ETF indexu FTSE 100

Pomer nákladov predstavuje ročný poplatok, ktorý musia investori zaplatiť za správu fondu. Veľkosť fondu znamená množstvo peňazí, ktoré je do ETF investované.

Ročný poplatok sa strháva denne. To znamená, že sa z investovanej sumy, kde má investor napr. 0,07 % pomer nákladov, strhne denne 0,07 % investovanej čiastky vydelených 365 (počet dní v roku). To je za rok dokopy 0,07 % z investovanej sumy, preto je nízky pomer nákladov dôležitý.

Možno povedať, že priamy nákup akcií alebo nákup prostredníctvom ETF sú dva bežné spôsoby investovania do indexu FTSE 100. Pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia je dôležité dôkladne preskúmať a pochopiť spoločnosti a trhové trendy.

Vanguard FTSE 100 Ucits ETF

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF je fond obchodovaný na burze (ETF), ktorý spravuje spoločnosť Vanguard Group, jeden z najväčších a najznámejších správcov aktív na svete. Okrem tohto fondu spoločnosť spravuje aj množstvo iných, napríklad Vanguard FTSE All-world.

Tento konkrétny ETF, Vanguard FTSE 100 UCITS ETF, je navrhnutý tak, aby sledoval výkonnosť indexu FTSE 100. Jeho cieľom je poskytnúť investorom expozíciu voči najväčším a najdôležitejším spoločnostiam Spojeného kráľovstva.

Úlohou indexu je čo najpresnejšie sledovať výkonnosť indexu FTSE 100. Týmto spôsobom umožňuje investorom efektívne investovať do širokého spektra britského akciového trhu.

Tento ETF je známy aj svojou vysokou diverzifikáciou, keďže zahŕňa akcie 100 rôznych spoločností. Tým sa znižuje riziko spojené s investovaním do jednotlivých akcií. Okrem toho je fond Vanguard často oceňovaný pre svoje nízke poplatky za správu.

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF sa obchoduje na burze, čo znamená, že investori ho môžu kupovať a predávať na voľnom trhu rovnako ako jednotlivé akcie. To poskytuje vysokú likviditu a investičnú flexibilitu.

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF je nástrojom, ktorý umožňuje investorom získať expozíciu na britskom akciovom trhu a zároveň minimalizovať náklady a riziká spojené s jednotlivými akciami. Je však dôležité, aby investori pred investovaním vždy vykonali dôkladný prieskum.

Výhody a nevýhody investovania do FTSE 100

Investovanie do FTSE 100, hlavného akciového indexu Spojeného kráľovstva, má svoje výhody a nevýhody, ktoré by mali investori zvážiť predtým, ako sa rozhodnú, či doň investovať. Výhody investovania do indexu FTSE 100 sú:

 • diverzifikácia – FTSE 100 zahŕňa 100 najväčších britských spoločností z rôznych sektorov, čo poskytuje vysoký stupeň diverzifikácie; tým sa znižuje riziko spojené s investovaním do jednotlivých akcií a sektorov
 • stabilita a likvidita – spoločnosti zahrnuté do indexu FTSE 100 sú často zavedené a stabilné podniky, čo znamená, že index má tendenciu byť menej náchylný na výrazné výkyvy; likvidita akcií FTSE 100 je tiež zvyčajne vysoká, čo umožňuje jednoduchý nákup a predaj
 • vyplácanie dividend – mnohé spoločnosti v indexe FTSE 100 majú dlhú históriu stabilného vyplácania dividend; to môže byť atraktívne pre investorov, ktorí hľadajú dlhodobý investičný pasívny príjem
 • globálna expozícia – hoci ide o britský index, mnohé spoločnosti v indexe FTSE 100 majú globálny dosah; investícia do tohto indexu preto môže poskytnúť expozíciu na medzinárodných trhoch

Okrem výhod existujú aj nevýhody a možné riziká spojené s investovaním do indexu FTSE 100. Nevýhody investovania do indexu FTSE 100 sú:

 • závislosť od jednej ekonomiky – FTSE 100 je veľmi závislý od ekonomiky Spojeného kráľovstva; ak má hospodárstvo Spojeného kráľovstva problémy, môže to mať negatívny vplyv na hodnotu indexu
 • menové riziko – pre investorov mimo Spojeného kráľovstva môže byť investovanie do indexu FTSE 100 spojené s menovým rizikom; kolísanie hodnoty britskej libry môže ovplyvniť výnosy z investície
 • obmedzený rozsah sektorov – index FTSE 100 je vážený podľa trhovej kapitalizácie, čo znamená, že spoločnosti s vyššou trhovou hodnotou majú väčšiu váhu; to môže spôsobiť, že niektoré sektory budú v indexe nedostatočne zastúpené
 • náklady – náklady na investovanie akcií alebo fondov, ktoré sledujú index FTSE 100, môžu byť vyššie, než by niektorí investori uprednostnili; je dôležité zohľadniť tieto náklady pri výbere konkrétneho investičného produktu

Celkovo je index FTSE 100 pre mnohých investorov atraktívnym nástrojom na diverzifikáciu ich portfólia a získanie expozície na britskom akciovom trhu. Ako pri každej investícii je však dôležité najprv zvážiť svoje finančné ciele, toleranciu voči riziku a dlhodobú stratégiu.

Brokeri – ako kúpiť akcie a ETF

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. Jedným zo správnych riešení je dlhodobé a pasívne investovanie, ktoré je najlacnejšie. Možno tak urobiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Okrem iného XTB aktívne spravuje úroky z hotovostných zostatkov na obchodných účtoch svojich klientov. Tieto úroky predstavujú príjmy, ktoré automaticky podliehajú daňovým povinnostiam.

Jedinečnou novinkou je automatické investovanie na XTB, ktoré predstavuje jedinečnú funkciu dostupnú v rámci investičných plánov spoločnosti XTB, ktorá investorom umožňuje efektívne spravovať svoje portfólio a zabezpečiť jeho dlhodobý rast bez potreby častého manuálneho zasahovania.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Začať investovať s XTB >

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

Začať investovať s Portu >

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

Začať investovať s eToro >

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG fondy a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a investovanie do dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Začať investovať s Fondee >

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

TOP brokeri a investičné platformy

xtb

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

etoro

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.