Nasdaq – burza, akcie, graf, ako investovať

Burza Nasdaq, známa svojimi charakteristickými indexmi a elektronickými obchodnými platformami, sa stala synonymom pre technologický pokrok a inovácie vo svete financií. Čo je Nasdaq? Aké má akcie Nasdaq? A ako investovať do Nasdaq Composite?

Burza Nasdaq je miesto, kde sa stretávajú popredné technologické giganty, biotechnologické inovatívne spoločnosti, rýchlo rastúce startupy a mnohé ďalšie spoločnosti, ktoré tvoria nezastaviteľné jadro globálnej ekonomiky.

Tento investičný článok sa pozrie na to, čo je to burza Nasdaq, jej indexy, vývoj grafu Nasdaq a tiež na to, prečo je tak dôležitou súčasťou portfólia mnohých investorov, ktorí sa snažia získať expozíciu na technologický a inovačný sektor.

Porovnanie brokerov a investičných platforiem

Broker

Demo účet

Slovenská podpora

xtb

XTB

Demo účet

Slovenská podpora

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

portu

Portu

Demo účet

Slovenská podpora

fondee

Fondee

Demo účet

Slovenská podpora

etoro

eToro

Demo účet

Slovenská podpora

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.


Kľúčové informácie článku

Nasdaq burza a jej indexy – súčasťou burzy Nasdaq je mnoho technologických a biotechnologických spoločností; jej index Nasdaq Composite tvorí viac ako 3 000 spoločností vrátane Apple, Amazon a Tesla; považuje sa za meradlo výkonnosti technologického sektora

Investovanie do indexov Nasdaq burzy – investovať sa dá napr. nákupom jednotlivých akcií alebo prostredníctvom ETF, ktoré ponúkajú diverzifikovanejší prístup, keďže sledujú výkonnosť celého indexu a nie len jednej spoločnosti

Nákup a predaj akcií či ETF – aktíva indexov Nasdaq burzy sa dajú kupovať a predávať cez brokeri; sú to online investičné platformy, ktoré pôsobia ako sprostredkovatelia medzi kupujúcimi a predávajúcimi; investovať sa dá napr. cez XTB, Portu, eToro, Fondee


Čo je Nasdaq burza?

Nasdaq je jednou z najdôležitejších a najznámejších búrz na svete. Je to elektronický trh, ktorý umožňuje obchodovanie s akciami, komoditami, opciami, forwardami a inými finančnými nástrojmi.

Názov „Nasdaq“ je skratkou slov „National Association of Securities Dealers Automated Quotations“ (Národná asociácia obchodníkov s cennými papiermi), čo poukazuje na jeho pôvodný účel – vytvoriť efektívny a automatizovaný trh na obchodovanie s cennými papiermi.

Nasdaq sa stal synonymom technologických spoločností a inovácií na finančnom trhu. Na burze Nasdaq pôsobí mnoho technologických gigantov, ako napríklad Apple, Amazon, Google a mnoho ďalších, čo z nej robí kľúčového hráča na globálnom finančnom trhu.

Indexy Nasdaq

Burza Nasdaq patrí medzi najznámejšie na svete. V elektronickom systéme Nasdaq možno v súčasnosti nájsť až 13 rôznych indexov Nasdaq. Najznámejšími sú Nasdaq Composite a Nasdaq 100 index.

Okrem týchto indexov tu možno nájsť aj NASDAQ Bank Index, ktorý je pre spoločnosti v bankovom sektore, NASDAQ Biotechnology Index, ktorý sleduje medicínske a farmaceutické spoločnosti, či NASDAQ Insurance Index, ktorý sleduje len poisťovne.

Nasdaq Composite

Nasdaq Composite je jedným z kľúčových indexov, ktoré sledujú akciový trh Nasdaq. Index zahŕňa všetky akcie obchodované na burze Nasdaq, vďaka čomu je reprezentatívnym ukazovateľom výkonnosti technologických, internetových, biotechnologických a iných spoločností.

Nasdaq Composite bol prvýkrát zverejnený v roku 1971 a odvtedy sa stal dôležitým ukazovateľom pre investorov a analytikov, ktorí sledujú vývoj sektora špičkových technológií a inovatívnych spoločností.

Jednou z výnimočných vlastností Nasdaq Composite je jeho rýchlosť a dynamika. Vzhľadom na elektronickú povahu burzy Nasdaq môže dôjsť k zmenám v indexe veľmi rýchlo, čo pre obchodníkov predstavuje riziko aj príležitosti.

Nasdaq Composite sa stal ukazovateľom celkových trendov v technologickom sektore a zrkadlom výkonnosti mnohých inovatívnych spoločností, ktoré majú vplyv na svetové hospodárstvo. Jeho hodnotu a grafy pravidelne sledujú profesionálni investori, analytici a médiá, čím sa stáva dôležitým nástrojom na hodnotenie stavu trhu a celej ekonomiky.

Nasdaq 100 index

Nasdaq 100 je ďalší hlavný index sledujúci akciový trh Nasdaq. V porovnaní s indexom Nasdaq Composite, ktorý zahŕňa širokú škálu akcií, je Nasdaq 100 selektívnejší a zameriava sa len na 100 najväčších a najaktívnejších spoločností obchodovaných na burze.

Tieto spoločnosti pochádzajú z rôznych odvetví, ale dominujú v nich technologické a internetové spoločnosti. Nasdaq 100 sa stal obľúbeným indexom pre investorov, ktorí sa chcú vystaviť technologickým a rastovým akciám.

Jeho zloženie sa pravidelne prehodnocuje a aktualizuje, aby odrážalo aktuálne trhové podmienky. Index sa často používa na vytváranie finančných produktov, ako sú napr. fondy obchodované na burze (ETF), ktoré umožňujú investorom jednoduchý prístup k portfóliu akcií zahrnutých v indexe Nasdaq 100.

V dôsledku toho slúži Nasdaq 100 ako dôležitý ukazovateľ na sledovanie výkonnosti technologického a rastového sektora na medzinárodných finančných trhoch.

Nasdaq – graf

Nasdaq graf je vizuálny nástroj, ktorý poskytuje dôležité informácie o pohybe cien na burze Nasdaq. Tento typ grafu sa zvyčajne zobrazuje ako čiarový alebo sviečkový graf a zobrazuje historickú výkonnosť indexu Nasdaq za určité časové obdobie.

Pohyby cien na Nasdaq grafe možno sledovať v rôznych časových intervaloch, ako sú denné, týždenné, mesačné alebo dokonca vnútrodenné údaje, čo investorom a obchodníkom umožňuje analyzovať krátkodobé a dlhodobé trendy.

Graf Nasdaq môže poskytnúť dôležité informácie o trendoch na trhu, volatilite a historickej výkonnosti akciového trhu. Investori a analytici používajú tieto grafy na vykonávanie technickej analýzy, ktorá skúma minulé pohyby cien a hľadá vzory a signály, ktoré by mohli naznačovať budúce smerovanie trhu.

Nasdaq grafy sú bežne dostupné na mnohých finančných webových stránkach a obchodných platformách, čo investorom a obchodníkom umožňuje jednoduchý prístup k aktuálnym a historickým trhovým údajom.

Nasdaq Composite graf zobrazuje výkonnosť indexu v priebehu času. (zdroj: Google Finance)

Prečo investovať do Nasdaq?

Investovanie na burze Nasdaq je pre mnohých investorov atraktívne z niekoľkých dôležitých dôvodov. Ide najmä o jej technologický potenciál, sektorovú diverzifikáciu, likviditu, transparentnosť a taktiež globálny význam.

Nasdaq je synonymom technologického sektora a inovácií. Index zahŕňa mnoho špičkových technologických spoločností, ako sú Apple, Amazon, Facebook (teraz Meta Platforms), Alphabet (matka spoločnosti Google) a mnohé ďalšie.

Tieto spoločnosti majú zvyčajne silný rastový potenciál a zohrávajú kľúčovú úlohu v digitálnom hospodárstve. Investovanie do Nasdaq investorom umožňuje využiť dynamiku technologického vývoja. Oproti tomu v konfrontácii S&P 500 vs Nasdaq index S&P 500 ponúka širšie spektrum sektorov.

Index Nasdaq Composite zahŕňa nielen technologické spoločnosti, ale aj spoločnosti z iných sektorov, ako je zdravotníctvo, spotrebný tovar, komunikácie a iné. To zabezpečuje diverzifikáciu portfólia a pomáha znižovať riziko spojené so sústredením investícií do jedného sektora.

Burza Nasdaq je známa svojou likviditou a transparentnosťou. Vďaka elektronickým obchodným systémom sa obchody vykonávajú rýchlo a efektívne, čo uľahčuje nákup a predaj akcií. Transparentnosť trhu znamená, že investori majú prístup k aktuálnym informáciám o cenách a obchodnej aktivite.

Nasdaq je jednou z najväčších búrz na svete a je domovom mnohých medzinárodných spoločností. Investovanie na burze Nasdaq umožňuje investorom získať expozíciu na globálnom trhu a potenciálne získať prístup k rôznym geografickým oblastiam a ekonomikám.

Hoci investovanie na burze Nasdaq môže priniesť mnoho výhod, je dôležité mať na pamäti, že výkonnosť trhu môže kolísať a že investovanie do akcií so sebou prináša riziká.

Pred investovaním by mal každý vykonať dôkladnú analýzu, stanoviť si jasné finančné ciele a zvážiť svoju toleranciu voči riziku. Je tiež užitočné poradiť sa so svojím finančným poradcom, ktorý pomôže zostaviť vhodné investičné portfólio.

Ako investovať na Nasdaq – eToro, XTB, Degiro

Pravdepodobne najefektívnejším spôsobom, ako investovať na burze Nasdaq, je prostredníctvom brokerov. Brokera si možno predstaviť ako online investičnú platformu, ktorá dáva bežnému človeku prístup k rôznym finančným derivátom a umožňuje ich jednoduchý nákup a predaj.

Na Slovensku medzi najpopulárnejších brokerov patrí napr. Interactive brokers, XTB, Degiro či eToro. Nasdaq je jednou z obľúbených možností investovania pre ľudí, ktorí preferujú dlhodobé a pasívne investovanie. To zvyčajne investori robia nákupom ETF Nasdaq či iných indexov ako S&P 500 či CAC index.

Avšak niektorí investori, ktorí radi špekulujú a preferujú krátkodobé investovanie, majú možnosť vybrať si konkrétne akcie Nasdaq. Príkladom akcií Nasdaq burzy sú Amazon, Tesla, Apple, Meta (Facebook) a iné. Ak chce niekto vybrať len niektoré akcie z burzy Nasdaq, môže si pozrieť rôzne ukazovatele, ako napr. EBITDA a iné.

Najpopulárnejšie akcie Nasdaq

Ako už bolo spomenuté, ľudia na pasívne investovanie využívajú najmä ETF Nasdaq indexu. Je však možnosť obchodovať s akciami Nasdaq burzy. Nachádzajú sa tam aj akcie niektorých najznámejších spoločností sveta.

1. Amazon – Nasdaq akcie

Akcie spoločnosti Amazon sú jedným z kľúčových prvkov burzy Nasdaq a majú významný vplyv na rozvoj tohto trhu. Amazon.com, Inc. bola jednou z prvých internetových spoločností, ktoré boli kótované na burze Nasdaq.

Jej akcie sa obchodovali pod symbolom AMZN. Odvtedy sa Amazon stal jednou z najväčších a najvplyvnejších spoločností na svete. Taktiež sa akcie spoločnosti Amazon často považujú za dôležitý ukazovateľ sektora technológií a elektronického obchodu na burze Nasdaq.

Výkonnosť akcií spoločnosti Amazon preto investori, analytici a médiá pozorne sledujú. Akcie Amazon Nasdaq indexu majú vplyv na celkovú výkonnosť burzy Nasdaq.

2. Akcie Nasdaq Tesla

Akcie spoločnosti Tesla, Inc. sú jedným z najdôležitejších a najdiskutovanejších aktív na burze Nasdaq. Spoločnosť Tesla, ktorú založil vizionár Elon Musk, sa stala synonymom pre elektrické vozidlá a automobilové inovácie. Jej akcie sa obchodujú pod symbolom TSLA.

Okrem toho sú akcie spoločnosti Tesla významným hnacím motorom celého trhu Nasdaq a majú tendenciu vykazovať značnú volatilitu. Cenu akcií spoločnosti Tesla môže ovplyvniť množstvo faktorov vrátane výrobných míľnikov, inovácií, dopytu po elektrických vozidlách, regulácie a pod.

Spoločnosť Tesla je tiež jedným z najhodnotnejších výrobcov automobilov na svete a ovplyvňuje smerovanie celého automobilového priemyslu smerom k elektrickým vozidlám a udržateľnej doprave.

Akcie spoločnosti Tesla sú preto často sledované a diskutované nielen investormi, ale aj odborníkmi, analytikmi a médiami, vďaka čomu sa spoločnosť a jej akcie stali kľúčovým prvkom na burze Nasdaq.

3. Apple – Nasdaq akcie

Akcie spoločnosti Apple Inc. predstavujú tiež jedno z najvýznamnejších aktív na burze Nasdaq. Technologický gigant, ktorý založil Steve Jobs, sa stal jedným z najvplyvnejších hráčov vo svete spotrebnej elektroniky, softvéru a služieb. Jeho akcie sa obchodujú pod symbolom AAPL.

Apple akcie Nasdaq majú významný vplyv na vývoj celého trhu Nasdaq a považujú sa za kľúčový ukazovateľ výkonnosti technologického sektora. Na cenu akcií spoločnosti Apple môžu vplývať rôzne faktory, ako napr. výsledky predaja výrobkov, inovácie, zmeny v dopyte po technológiách.

Apple je tiež jednou z najhodnotnejších spoločností na svete a má vplyv na konkurencieschopnosť a trendy v oblasti spotrebnej elektroniky a softvéru. Investori, analytici a médiá pozorne sledujú spoločnosť Apple a jej akcie, čo z nej robí kľúčového hráča na burze Nasdaq.

Do indexu Nasdaq Composite sa dá investovať prostredníctvom akcií aj ETF.

ETF Nasdaq

Nasdaq ETF fondy sú navrhnuté tak, aby sledovali výkonnosť akciového trhu Nasdaq, ktorý je domovom niektorých najväčších a najinovatívnejších spoločností na svete.

Jednou z hlavných výhod investovania do ETF Nasdaq je diverzifikácia, ktorú ponúkajú. Namiesto investovania do jednotlivých akcií, ktoré môže byť rizikové a časovo náročné, môžu investori investovaním do fondov ETF Nasdaq získať expozíciu voči širokému spektru spoločností z rôznych odvetví. To môže pomôcť zmierniť potenciálne straty v prípade poklesu trhu.

Okrem toho fondy ETF Nasdaq ponúkajú aj nízke náklady a vysokú likviditu, čo z nich robí atraktívnu možnosť pre začínajúcich aj skúsených investorov. Vďaka nízkym nákladovým pomerom a možnosti nakupovať a predávať akcie počas celého dňa predstavujú ETF nákladovo efektívny a flexibilný spôsob investovania na trhu Nasdaq.

Okrem týchto výhod vykazujú ETF Nasdaq indexu v posledných rokoch aj vysokú výkonnosť. S rozvojom technológií a inovácií trh Nasdaq prekonal ostatné hlavné akciové indexy. Medzi známe Nasdaq ETF patria:

  • iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc)
  • Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF – Acc
  • Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C)

Pred investovaním je dobré porovnať jednotlivé ETF. Majú vlastné špecifiká, sú rôzne veľké a každý vyžaduje iný poplatok:

Názov ETFPomer nákladovVeľkosť fondu
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc)0,33 %10,77 miliardy €
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF – Acc0,22 %1,750 miliardy €
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C)0,23 %0,916 miliardy €
Porovnanie ETF indexu Nasdaq.

Pomer nákladov predstavuje ročný poplatok, ktorý musí investor zaplatiť za správu fondu. U porovnávaných ETF sa pohybuje medzi 0,22 %0,33 %. Veľkosť fondu znamená množstvo peňazí, ktoré sú do indexu investované.

Ročný poplatok sa strháva denne. To znamená, že sa z investovanej sumy, kde má investor napr. 0,07 % pomer nákladov, strhne denne 0,07 % investovanej čiastky vydelených 365 (počet dní v roku). To je za rok dokopy 0,07 % z investovanej sumy, preto je nízky pomer nákladov dôležitý.

Fondy ETF Nasdaq celkovo ponúkajú pohodlný, nákladovo efektívny a diverzifikovaný spôsob investovania na trhu Nasdaq. Keďže trh sa naďalej vyvíja a objavujú sa nové spoločnosti, tieto ETF poskytujú investorom možnosť získať expozíciu voči najinovatívnejším spoločnostiam na svete.

Brokeri – ako kúpiť akcie a ETF

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. Jedným zo správnych riešení je dlhodobé a pasívne investovanie, ktoré je najlacnejšie. Možno tak urobiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Jedinečnou novinkou je automatické investovanie na XTB, ktoré predstavuje jedinečnú funkciu dostupnú v rámci investičných plánov spoločnosti XTB, ktorá investorom umožňuje efektívne spravovať svoje portfólio a zabezpečiť jeho dlhodobý rast bez potreby častého manuálneho zasahovania.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Začať investovať s XTB >

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

Začať investovať s Portu >

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

Začať investovať s eToro >

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG fondy a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a investovanie do dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Začať investovať s Fondee >

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

TOP brokeri a investičné platformy

xtb

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

etoro

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.