Do čoho investovať peniaze?

Ušetríte každý mesiac nejaké to euro a nechcete, aby tieto peniaze ležali ladom? Premýšľate ako ich najlepšie zhodnotiť? Možností je veľa, a nielen pre tých, ktorí majú k dispozícii veľké čiastky peňazí.

Pred začiatkom akéhokoľvek sporenia či investovania by ste mali mať jasno v tom, čo chcete s nasporenými peniazmi urobiť. Až podľa toho totiž môžete vybrať ten správny produkt. My sa dnes pozrieme len na tie najbežnejšie, nakoľko tých produktov je veľa.

Bankové účty

Bankové účty nepatria k najvýnosnejším formám uloženia peňazí. Bežný účet by mal byť naplnený len toľkými peniazmi, koľko domácnosť potrebuje v priebehu mesiaca.

Sporiace účty bez výpovednej lehoty, predstavujú lepšie úročenú variantu k bežnému účtu. Ale ani tie nie sú vhodné pre uloženie väčších prebytkov peňazí.

Podielové fondy

Podielové fondy sú kategóriou tak širokou, ako si len viete predstaviť. Medzi nimi možno nájsť vysoko konzervatívne (bezpečné) fondy peňažného trhu, ktoré sú lepšou alternatívou k termínovaným vkladom a sporiacim účtom, tak aj rizikové špekulatívne investície zamerané na rozvíjajúce sa regióny. Je to jedna z možností, kam investovať 5 000 eur alebo kam investovať 10 000 eur.

Sú tiež fondy investujúce v krajinách, ktoré ani nemajú vlastnú burzu cenných papierov.

ETF

ETF sú fondy obchodované na burzách. Ich výhodou oproti klasickým podielovým fondom je, že môžete fond kúpiť a predať kedykoľvek, a vždy vidíte jeho aktuálnu cenu. Zároveň sú spravidla lacnejšie na obstaranie aj na správu.

Pre krátkosť času sme si nestihli povedať o produktoch ako akcie a ako kúpiť akcie, dlhopisy, investičné certifikáty, FOREX a ďalšie, a tak sa na nich pozrieme v ďalšom článku.

Nehnuteľnosti a akcie

Investovanie do nehnuteľností a akcií sú dve zaujímavé formy investícií s rôznymi výhodami a rizikami. Rozhodnutie medzi nimi závisí od finančných cieľov, tolerancie k riziku a dlhodobých plánov. Niektoré spoločnosti používajú odkup akcií ako finančnú stratégiu, ktorá ma prispieť k nižšiemu počtu aktívnych akcií na trhu.

Spätný odkup akcií alebo buyback akcií je proces, v ktorom spoločnosť odkupuje vlastné akcie od investorov. Tento postup môže prispieť k oživeniu dôvery investorov v spoločnosti. Keď spoločnosť vykazuje záujem o vlastné akcie, to môže vzbudiť dôveru voči súčasným a potenciálnym investičným partnerom.

Môže byť aj rozumné kombinovať rôzne typy investícií pre dosiahnutie optimálnej diverzifikácie. Pred rozhodnutím by mali investori hlboko preskúmať obe možnosti a zvážiť svoje osobné ciele a okolnosti.