Binárne opcie – kedy sa oplatia, ako na nich zarobiť

V posledných rokoch si obchodovanie s binárnymi opciami získalo obrovskú popularitu medzi investormi aj obchodníkmi. Binárne obchody ponúkajú definované riziko a jasné výsledky. Považujú sa za „binárne“, pretože pri vypršaní platnosti existujú len dva možné výsledky – buď človek dosiahne vopred definovaný zisk, alebo stratí peniaze, ktoré zaplatil za otvorenie obchodu. Tento spôsob obchodovania je kontrolovaný, ale zároveň veľmi vzrušujúci.


Obsah článku


Tento článok sa ponorí do sveta binárnych opcií a preskúma ich koncept, rast a účel vo finančnom priemysle. Na konci tohto článku budú čitatelia lepšie rozumieť tomu, čo sú binárne opcie a prečo sa stali preferovanou voľbou mnohých obchodníkov.

Čo je opcia?

Binárne opcietypom finančného derivátu, ktorý umožňuje obchodníkom uskutočňovať pohyb rôznych aktív, ako sú akcie, meny, komodity a indexy. Táto forma obchodovania je známa aj ako opcie s pevným výnosom, keďže potenciálne zisky a straty sú vopred stanovené v čase obchodu.

Zjednodušene povedané, binárna opcia je zmluva medzi obchodníkom a maklérom, v ktorej obchodník predpovedá smer vývoja ceny aktíva v stanovenom časovom rámci. Ak je predikcia obchodníka správna, dostane pevne stanovenú výplatu, ktorá sa zvyčajne pohybuje medzi 70 až 90 % jeho počiatočnej investície. Ak je však jeho predpoveď nesprávna, stratí celú investovanú sumu.

Binárne opcie sa môžu zdať podobné tradičným opciám, ale existujú medzi nimi významné rozdiely. Tradičné opcie dávajú kupujúcemu právo, ale nie povinnosť kúpiť alebo predať podkladové aktívum za vopred stanovenú cenu a vo vopred stanovenom čase. Naproti tomu binárne opcie majú pevne stanovenú výplatu a čas vypršania platnosti.

Ďalším rozdielom je, že tradičné opcie majú rôzne výplaty v závislosti od pohybu ceny podkladového aktíva.

Naproti tomu binárne opcie majú fixnú výplatu bez ohľadu na to, ako veľmi sa cena aktíva pohybuje v predpovedanom smere. Vďaka tejto vlastnosti sú binárne opcie atraktívnejšie pre začínajúcich obchodníkov, pretože môžu poznať svoje potenciálne zisky alebo straty ešte pred vstupom do obchodu.

Binárny – význam pojmu

Binárne opcie, známe aj ako digitálne opcie alebo opcie typu „všetko alebo nič“, sú typom finančných derivátov, pri ktorých je výplatou buď pevná suma, alebo nič. Termín „binárny“ odkazuje na skutočnosť, že pri týchto opciách existujú len dva možné výsledky – buď človek dosiahne vopred definovaný zisk, alebo stratí všetky peniaze, ktoré investoval.

Koncept binárnych opcií je založený na jednoduchom tvrdení áno alebo nie – bude cena podkladového aktíva v určitom čase nad alebo pod určitou cenovou úrovňou? Vďaka tomu sú obľúbenou voľbou pre obchodníkov, ktorí uprednostňujú jednoduchý prístup k obchodovaniu. Na rozdiel od tradičných opcií, ktoré majú celý rad možných výsledkov, binárne opcie majú pevne stanovenú výplatu a čas exspirácie.

Vo svete financií binárne opcie prvýkrát predstavila v roku 2008 Chicago Board Options Exchange (CBOE) ako spôsob, ako poskytnúť jednoduchší a dostupnejší spôsob účasti na trhu pre retailových obchodníkov. V posledných rokoch si získali popularitu vďaka svojej dostupnosti a potenciálu vysokých výnosov.

Základným predpokladom binárnych opcií je, že obchodníci predpovedajú smer pohybu ceny aktíva v stanovenom časovom rámci. Ak je ich predpoveď v čase vypršania platnosti správna, dostanú vopred stanovenú výplatu, ktorá je zvyčajne percentom ich počiatočnej investície.

Opcie – základné princípy obchodovania

Základným princípom obchodovania s binárnymi opciami je predpovedať, či cena aktíva v určitom časovom rámci vzrastie alebo klesne. Obchodníci majú dve možnosti – môžu si vybrať buď „call“ opciu, ak si myslia, že cena bude rásť, alebo „put“ opciu, ak si myslia, že cena bude klesať.

Aby obchodníci mohli urobiť informovanú predpoveď, musia vykonať dôkladnú analýzu trhu a použiť obchodné stratégie. Toto sú tri hlavné prístupy, ktoré obchodníci s binárnymi opciami používajú na analýzu trhu:

  • technická analýza
  • fundamentálna analýza
  • analýza sentimentu

Okrem predpovedania smeru ceny musia obchodníci taktiež zvoliť čas exspirácie svojho obchodu. Tento časový rámec sa môže pohybovať od niekoľkých sekúnd až po mesiace, v závislosti od makléra a typu opcie. Na výber správneho času vypršania platnosti je nevyhnutné mať jasnú predstavu o podkladovom aktíve a jeho cenovom pohybe.

Binárne opcie sú pre obchodníkov jednoduchým a dostupným spôsobom špekulácie na finančných trhoch. Ako každá iná forma obchodovania však so sebou nesie riziká a obchodníci by si mali vždy urobiť prieskum. So správnymi znalosťami a stratégiami môžu byť binárne opcie pre obchodníkov ziskovou investičnou možnosťou.

Binárny obchod

Proces binárneho obchodovania je pomerne jednoduchý. Obchodníci si najprv vyberú aktívum, s ktorým chcú obchodovať, a potom predpovedajú, či cena tohto aktíva v určitom časovom rámci stúpne alebo klesne. Tento časový rámec sa môže pohybovať od niekoľkých sekúnd až po mesiace v budúcnosti.

Ak obchodník verí, že cena vzrastie, kúpi kúpnu opciu, a ak verí, že klesne, kúpi predajnú opciu. Ak je predikcia obchodníka správna, po dosiahnutí času exspirácie dostane fixnú výplatu, ktorá sa zvyčajne pohybuje medzi 70 – 90 % jeho počiatočnej investície.

Cenu binárnych opcií môže ovplyvniť niekoľko faktorov. Najvýznamnejším faktorom je nálada na trhu, čo je celkový pocit obchodníkov voči určitému aktívu. Ak je po aktíve vysoký dopyt, jeho cena sa zvýši a naopak. Medzi ďalšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť ceny binárnych opcií, patria ekonomické údaje, politické udalosti a správy o príjmoch spoločností.

Povedzme, že obchodník verí, že cena zlata v nasledujúcej hodine vzrastie. Kúpi si kúpnu opciu za 100 € s 80 % výplatnou sadzbou. Ak cena zlata vzrastie a v čase exspirácie bude vyššia ako počiatočná cena, obchodník dostane výplatu 180 € (počiatočná investícia 100 € + 80 % výplata). Ak však cena zlata klesne, obchodník príde o celú svoju počiatočnú investíciu 100 €.

V inom príklade obchodník predpovedá, že cena akcie sa v priebehu nasledujúceho dňa dotkne 50 €. Kúpi si jednodotykovú opciu za 200 € s 90 % výplatnou sadzbou. Ak cena akcie dosiahne 50 € kedykoľvek pred uplynutím doby platnosti, obchodník dostane výplatu 380 € (počiatočná investícia 200 € + 90 % výplata).

Opcia – typy

Existuje niekoľko typov binárnych opcií, z ktorých si obchodníci môžu vybrať v závislosti od svojej tolerancie k riziku a obchodného štýlu:

  1. High/ Low: Ide o najbežnejší typ binárnej opcie. Obchodníci musia predpovedať, či cena aktíva bude v čase exspirácie vyššia alebo nižšia ako aktuálna cena.
  2. One Touch: Pri tomto type binárnej opcie musia obchodníci predpovedať, či cena aktíva dosiahne určitú „spúšťaciu“ cenu pred časom exspirácie. Ak cena dosiahne spúšťaciu cenu, obchodník dostane výplatu bez ohľadu na to, či cena zostane na tejto úrovni.
  3. Range: Tento typ binárnej opcie vyžaduje, aby obchodníci predpovedali, či cena aktíva zostane v čase exspirácie vo vopred stanovenom rozsahu. Ak cena zostane v rámci rozsahu, obchodník dostane výplatu.

Zvážením faktorov, ktoré ovplyvňujú ceny binárnych opcií, a výberom správneho typu opcie môžu obchodníci zvýšiť svoje šance na úspech v tejto vzrušujúcej a rýchlej forme obchodovania.

Opcia – význam

Jednou z kľúčových výhod binárnych opcií je potenciál vysokých výnosov z investícií. Pri tradičných formách obchodovania, ako sú akcie alebo Forex, sú potenciálne zisky obmedzené pohybom ceny aktíva.

Pri binárnych opciách však môžu obchodníci zarobiť až 90 % svojej počiatočnej investície už pri jedinom obchode. Tento vysoký potenciál výnosov je jedným z hlavných dôvodov, prečo táto forma obchodovania láka mnohých obchodníkov.

Ďalšou veľkou výhodou binárnych opcií je jednoduchosť a ľahkosť obchodovania. Na rozdiel od iných finančných nástrojov majú binárne opcie jednoduchý koncept – obchodníci musia predpovedať, či cena aktíva v určitom časovom rámci vzrastie alebo klesne. Vďaka tejto jednoduchosti je aj pre začínajúcich obchodníkov ľahké pochopiť a zúčastňovať sa na trhoch.

Výhodou binárnych opcií je aj to, že obchodníci nemusia skutočne vlastniť podkladové aktíva. To znamená, že obchodníci sa nemusia obávať zložitých problémov spojených s nákupom a vlastníctvom aktív, ako sú náklady na skladovanie alebo poplatky za údržbu.

Namiesto toho sa môžu jednoducho sústrediť na predpovedanie cenových pohybov aktív, vďaka čomu je proces obchodovania jednoduchší a menej časovo náročný.

Jednou z najväčších obáv obchodníkov je riziko spojené s obchodovaním s finančnými nástrojmi. Pri binárnych opciách však majú obchodníci vopred stanovenú expozíciu voči riziku, pretože pred vstupom do obchodu poznajú potenciálne straty a zisky. Toto obmedzené vystavenie riziku poskytuje obchodníkom väčšiu kontrolu nad ich investíciami.

Obchodovanie s binárnymi opciami je prístupné pre všetky typy obchodníkov bez ohľadu na ich rozpočet alebo úroveň skúseností. Pri tradičných formách obchodovania je na dosiahnutie významných ziskov často potrebný veľký kapitál. Pri binárnych opciách však môžu obchodníci začať s malou sumou peňazí a stále majú potenciál dosahovať vysoké výnosy.

S opciami sa dá obchodovať aj na niektorých online investičných platformách. Okrem nich sa však dá investovať do akcií, ETF, kryptomien, CFD a ďalších finančných nástrojov. Na Slovensku sú dostupné napr. platformy XTB, Portu, eToro, Fondee.

Porovnanie brokerov a investičných platforiem

Broker

Demo účet

Slovenská podpora

xtb

XTB

Demo účet

Slovenská podpora

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

portu

Portu

Demo účet

Slovenská podpora

fondee

Fondee

Demo účet

Slovenská podpora

etoro

eToro

Demo účet

Slovenská podpora

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Brokeri – ako kúpiť akcie a ETF

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. Jedným zo správnych riešení je dlhodobé a pasívne investovanie, ktoré je najlacnejšie. Možno tak urobiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Okrem iného XTB aktívne spravuje úroky z hotovostných zostatkov na obchodných účtoch svojich klientov. Tieto úroky predstavujú príjmy, ktoré automaticky podliehajú daňovým povinnostiam.

Jedinečnou novinkou je automatické investovanie na XTB, ktoré predstavuje jedinečnú funkciu dostupnú v rámci investičných plánov spoločnosti XTB, ktorá investorom umožňuje efektívne spravovať svoje portfólio a zabezpečiť jeho dlhodobý rast bez potreby častého manuálneho zasahovania.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Začať investovať s XTB >

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

Začať investovať s Portu >

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

Začať investovať s eToro >

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG fondy a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a investovanie do dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Začať investovať s Fondee >

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

TOP brokeri a investičné platformy

xtb

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

etoro

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.