Binárne opcie – kedy sa oplatia, ako na nich zarobiť

V posledných rokoch si obchodovanie s binárnymi opciami získalo obrovskú popularitu medzi investormi aj obchodníkmi. Binárne obchody ponúkajú definované riziko a jasné výsledky. Považujú sa za „binárne“, pretože pri vypršaní platnosti existujú len dva možné výsledky – buď človek dosiahne vopred definovaný zisk, alebo stratí peniaze, ktoré zaplatil za otvorenie obchodu. Tento spôsob obchodovania je kontrolovaný, ale zároveň veľmi vzrušujúci.


Obsah článku


Tento článok sa ponorí do sveta binárnych opcií a preskúma ich koncept, rast a účel vo finančnom priemysle. Na konci tohto článku budú čitatelia lepšie rozumieť tomu, čo sú binárne opcie a prečo sa stali preferovanou voľbou mnohých obchodníkov.

Čo je opcia?

Binárne opcie sú typom finančného derivátu, ktorý umožňuje obchodníkom uskutočňovať pohyb rôznych aktív, ako sú akcie, meny, komodity a indexy. Táto forma obchodovania je známa aj ako opcie s pevným výnosom, keďže potenciálne zisky a straty sú vopred stanovené v čase obchodu.

Zjednodušene povedané, binárna opcia je zmluva medzi obchodníkom a maklérom, v ktorej obchodník predpovedá smer vývoja ceny aktíva v stanovenom časovom rámci. Ak je predikcia obchodníka správna, dostane pevne stanovenú výplatu, ktorá sa zvyčajne pohybuje medzi 70 až 90 % jeho počiatočnej investície. Ak je však jeho predpoveď nesprávna, stratí celú investovanú sumu.

Binárne opcie sa môžu zdať podobné tradičným opciám, ale existujú medzi nimi významné rozdiely. Tradičné opcie dávajú kupujúcemu právo, ale nie povinnosť kúpiť alebo predať podkladové aktívum za vopred stanovenú cenu a vo vopred stanovenom čase. Naproti tomu binárne opcie majú pevne stanovenú výplatu a čas vypršania platnosti.

Ďalším rozdielom je, že tradičné opcie majú rôzne výplaty v závislosti od pohybu ceny podkladového aktíva.

Naproti tomu binárne opcie majú fixnú výplatu bez ohľadu na to, ako veľmi sa cena aktíva pohybuje v predpovedanom smere. Vďaka tejto vlastnosti sú binárne opcie atraktívnejšie pre začínajúcich obchodníkov, pretože môžu poznať svoje potenciálne zisky alebo straty ešte pred vstupom do obchodu.

Binárny – význam pojmu

Binárne opcie, známe aj ako digitálne opcie alebo opcie typu „všetko alebo nič“, sú typom finančných derivátov, pri ktorých je výplatou buď pevná suma, alebo nič. Termín „binárny“ odkazuje na skutočnosť, že pri týchto opciách existujú len dva možné výsledky – buď človek dosiahne vopred definovaný zisk, alebo stratí všetky peniaze, ktoré investoval.

Koncept binárnych opcií je založený na jednoduchom tvrdení áno alebo nie – bude cena podkladového aktíva v určitom čase nad alebo pod určitou cenovou úrovňou? Vďaka tomu sú obľúbenou voľbou pre obchodníkov, ktorí uprednostňujú jednoduchý prístup k obchodovaniu. Na rozdiel od tradičných opcií, ktoré majú celý rad možných výsledkov, binárne opcie majú pevne stanovenú výplatu a čas exspirácie.

Vo svete financií binárne opcie prvýkrát predstavila v roku 2008 Chicago Board Options Exchange (CBOE) ako spôsob, ako poskytnúť jednoduchší a dostupnejší spôsob účasti na trhu pre retailových obchodníkov. V posledných rokoch si získali popularitu vďaka svojej dostupnosti a potenciálu vysokých výnosov.

Základným predpokladom binárnych opcií je, že obchodníci predpovedajú smer pohybu ceny aktíva v stanovenom časovom rámci. Ak je ich predpoveď v čase vypršania platnosti správna, dostanú vopred stanovenú výplatu, ktorá je zvyčajne percentom ich počiatočnej investície.

Opcie – základné princípy obchodovania

Základným princípom obchodovania s binárnymi opciami je predpovedať, či cena aktíva v určitom časovom rámci vzrastie alebo klesne. Obchodníci majú dve možnosti – môžu si vybrať buď „call“ opciu, ak si myslia, že cena bude rásť, alebo „put“ opciu, ak si myslia, že cena bude klesať.

Aby obchodníci mohli urobiť informovanú predpoveď, musia vykonať dôkladnú analýzu trhu a použiť obchodné stratégie. Toto sú tri hlavné prístupy, ktoré obchodníci s binárnymi opciami používajú na analýzu trhu:

  • technická analýza
  • fundamentálna analýza
  • analýza sentimentu

Okrem predpovedania smeru ceny musia obchodníci taktiež zvoliť čas exspirácie svojho obchodu. Tento časový rámec sa môže pohybovať od niekoľkých sekúnd až po mesiace, v závislosti od makléra a typu opcie. Na výber správneho času vypršania platnosti je nevyhnutné mať jasnú predstavu o podkladovom aktíve a jeho cenovom pohybe.

Binárne opcie sú pre obchodníkov jednoduchým a dostupným spôsobom špekulácie na finančných trhoch. Ako každá iná forma obchodovania však so sebou nesie riziká a obchodníci by si mali vždy urobiť prieskum. So správnymi znalosťami a stratégiami môžu byť binárne opcie pre obchodníkov ziskovou investičnou možnosťou.

Binárny obchod

Proces binárneho obchodovania je pomerne jednoduchý. Obchodníci si najprv vyberú aktívum, s ktorým chcú obchodovať, a potom predpovedajú, či cena tohto aktíva v určitom časovom rámci stúpne alebo klesne. Tento časový rámec sa môže pohybovať od niekoľkých sekúnd až po mesiace v budúcnosti.

Ak obchodník verí, že cena vzrastie, kúpi kúpnu opciu, a ak verí, že klesne, kúpi predajnú opciu. Ak je predikcia obchodníka správna, po dosiahnutí času exspirácie dostane fixnú výplatu, ktorá sa zvyčajne pohybuje medzi 70 – 90 % jeho počiatočnej investície.

Cenu binárnych opcií môže ovplyvniť niekoľko faktorov. Najvýznamnejším faktorom je nálada na trhu, čo je celkový pocit obchodníkov voči určitému aktívu. Ak je po aktíve vysoký dopyt, jeho cena sa zvýši a naopak. Medzi ďalšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť ceny binárnych opcií, patria ekonomické údaje, politické udalosti a správy o príjmoch spoločností.

Povedzme, že obchodník verí, že cena zlata v nasledujúcej hodine vzrastie. Kúpi si kúpnu opciu za 100 € s 80 % výplatnou sadzbou. Ak cena zlata vzrastie a v čase exspirácie bude vyššia ako počiatočná cena, obchodník dostane výplatu 180 € (počiatočná investícia 100 € + 80 % výplata). Ak však cena zlata klesne, obchodník príde o celú svoju počiatočnú investíciu 100 €.

V inom príklade obchodník predpovedá, že cena akcie sa v priebehu nasledujúceho dňa dotkne 50 €. Kúpi si jednodotykovú opciu za 200 € s 90 % výplatnou sadzbou. Ak cena akcie dosiahne 50 € kedykoľvek pred uplynutím doby platnosti, obchodník dostane výplatu 380 € (počiatočná investícia 200 € + 90 % výplata).

Opcia – typy

Existuje niekoľko typov binárnych opcií, z ktorých si obchodníci môžu vybrať v závislosti od svojej tolerancie k riziku a obchodného štýlu:

  1. High/ Low: Ide o najbežnejší typ binárnej opcie. Obchodníci musia predpovedať, či cena aktíva bude v čase exspirácie vyššia alebo nižšia ako aktuálna cena.
  2. One Touch: Pri tomto type binárnej opcie musia obchodníci predpovedať, či cena aktíva dosiahne určitú „spúšťaciu“ cenu pred časom exspirácie. Ak cena dosiahne spúšťaciu cenu, obchodník dostane výplatu bez ohľadu na to, či cena zostane na tejto úrovni.
  3. Range: Tento typ binárnej opcie vyžaduje, aby obchodníci predpovedali, či cena aktíva zostane v čase exspirácie vo vopred stanovenom rozsahu. Ak cena zostane v rámci rozsahu, obchodník dostane výplatu.

Zvážením faktorov, ktoré ovplyvňujú ceny binárnych opcií, a výberom správneho typu opcie môžu obchodníci zvýšiť svoje šance na úspech v tejto vzrušujúcej a rýchlej forme obchodovania.

Opcia – význam

Jednou z kľúčových výhod binárnych opcií je potenciál vysokých výnosov z investícií. Pri tradičných formách obchodovania, ako sú akcie alebo Forex, sú potenciálne zisky obmedzené pohybom ceny aktíva.

Pri binárnych opciách však môžu obchodníci zarobiť až 90 % svojej počiatočnej investície už pri jedinom obchode. Tento vysoký potenciál výnosov je jedným z hlavných dôvodov, prečo táto forma obchodovania láka mnohých obchodníkov.

Ďalšou veľkou výhodou binárnych opcií je jednoduchosť a ľahkosť obchodovania. Na rozdiel od iných finančných nástrojov majú binárne opcie jednoduchý koncept – obchodníci musia predpovedať, či cena aktíva v určitom časovom rámci vzrastie alebo klesne. Vďaka tejto jednoduchosti je aj pre začínajúcich obchodníkov ľahké pochopiť a zúčastňovať sa na trhoch.

Výhodou binárnych opcií je aj to, že obchodníci nemusia skutočne vlastniť podkladové aktíva. To znamená, že obchodníci sa nemusia obávať zložitých problémov spojených s nákupom a vlastníctvom aktív, ako sú náklady na skladovanie alebo poplatky za údržbu.

Namiesto toho sa môžu jednoducho sústrediť na predpovedanie cenových pohybov aktív, vďaka čomu je proces obchodovania jednoduchší a menej časovo náročný.

Jednou z najväčších obáv obchodníkov je riziko spojené s obchodovaním s finančnými nástrojmi. Pri binárnych opciách však majú obchodníci vopred stanovenú expozíciu voči riziku, pretože pred vstupom do obchodu poznajú potenciálne straty a zisky. Toto obmedzené vystavenie riziku poskytuje obchodníkom väčšiu kontrolu nad ich investíciami.

Obchodovanie s binárnymi opciami je prístupné pre všetky typy obchodníkov bez ohľadu na ich rozpočet alebo úroveň skúseností. Pri tradičných formách obchodovania je na dosiahnutie významných ziskov často potrebný veľký kapitál. Pri binárnych opciách však môžu obchodníci začať s malou sumou peňazí a stále majú potenciál dosahovať vysoké výnosy.