Indexový fond – čo to je a ako do nich investovať

Indexové fondy sú stále populárnejším investičným nástrojom, ktorý umožňuje investorom jednoducho sledovať výkonnosť širokého trhu. Tieto fondy sa líšia od tradičných aktívne spravovaných fondov tým, že sa snažia presne kopírovať vývoj určitého finančného indexu. Čo sú to indexové fondy? Sú idexové fondy najvýhodnejším sporením?

Vďaka svojej jednoduchosti, nízkym nákladom a diverzifikácii portfólia si indexové fondy získavajú dôveru investorov a stávajú sa atraktívnou voľbou pre tých, ktorí preferujú pasívne investovanie.

Ľudia s dostatočnou finančnou gramotnosťou si už uvedomujú, že ich slovenský dôchodok zo štátu nebude ani zčasti taký, ako je teraz. Pre mladých ľudí s dlhodobým investičným horizontom sú indexové fondy jedným z najlepším riešením, ako sa na dôchodok finančné zabezpečiť.

Čo sú to indexové fondy

Indexové fondy sú typom podielových fondov, ktoré sa snažia replikovať výkonnosť určitého finančného indexu. Finančný index je zložený z určitého súboru hodnotných papierov, ako sú akcie, dlhopisy alebo iné aktíva.

Cieľom indexového fondu je dosiahnuť podobnú výkonnosť ako daný index prostredníctvom nákupu a držby rovnakých alebo podobných aktív. To znamená, že indexové fondy sledujú trh ako celok, bez toho, aby sa aktívne snažili predvídať a vyberať jednotlivé investičné príležitosti.

Indexové fondy sú konštruované tak, aby boli transparentné a lacné. Ich portfólio je zostavené tak, aby zodpovedalo váhovaniu jednotlivých komponentov indexu. Napríklad, ak určitá akcia tvorí 5 % celkového indexu, indexový fond bude mať aj vo svojom portfóliu takúto výhu danej akcie.

To umožňuje investorom jednoducho sledovať a pochopiť, čo presne držia vo svojom portfóliu. Okrem toho majú indexové fondy nižšie správcovské poplatky v porovnaní s aktívne spravovanými fondmi, pretože ich investičná stratégia je založená na pasívnom investovaní.

Výhoda indexových fondov spočíva aj v ich schopnosti diverzifikovať portfólio. Pretože indexové fondy držia široké spektrum aktív, riziko spojené s jednotlivými investíciami je distribuované medzi viaceré aktíva. Túto výhodu indexov využíva aj investičný tím v Portu, českej investičnej platforme, ktorá ponúka prispôsobené portfóliá pre každého.

Tým sa znižuje pravdepodobnosť výrazných stratových období v prípade, že niektoré z aktív v portfóliu majú nepriaznivý vývoj. Diverzifikácia pomáha znížiť vystavenie investorov k značným rizikám a môže prispieť k dlhodobému stabilnému výnosu.

Ako fungujú indexové fondy – pasívne investovanie

Indexové fondy sú investičné nástroje, ktoré sa snažia replikovať výkon určitého finančného indexu, ako napríklad S&P 500, CAC index, MIB index či FTSE 100. Ich cieľom je dosiahnuť zhodný výnos s daným indexom a poskytnúť investorom diverzifikáciu a stabilitu v dlhodobom horizonte.

Základ fungovanie indexových fondov je výber konkrétneho indexu, s ktorým budú korelovať. Fondy sa snažia zachytiť široký trhový pohyb a minimalizovať aktívne riadenie portfólia. To znamená, že zloženie portfólia indexového fondu sa bude podobné zloženiu indexu, s váhovaním jednotlivých titulov podľa ich váhy v indexe.

Ďalším prvkom je pasívne spravovanie portfólia, čo znamená, že indexový fond nevykonáva aktívne rozhodnutia o nákupoch a predaji jednotlivých akcií.

Zmeny v portfóliu sa vyskytujú iba vtedy, keď sa menia zloženie samotného indexu. Indexové fondy často reinvestujú dividendy z investovaných akcií, čo pomáha zvýšiť celkový výnos.

Ďlaším aspektom je nízka nákladovosť indexových fondov. Keďže sa jedná o pasívne spravované fondy, nepotrebujú veľké množstvo analytikov a manažérov na aktívne riadenie portfólia.

To vedie k nižším správnym poplatkom a správnom percentuálnom podiele, čo znamená, že investorom zostáva väčší podiel z celkového výnosu. Navyše, indexové fondy majú často nižšiu transakčnú aktivitu, čo znižuje náklady na obchodovanie a daňové povinnosti.

Celkovo fungovanie indexových fondov je založené na sledovaní a replikovaní vývoja finančného indexu. Tieto fondy poskytujú investorom jednoduchý spôsob, ako dosiahnuť diverzifikáciu a pasívny prístup k investovaniu so zameraním na dlhodobé zhodnotenie.

Druhy indexových fondov

Existuje niekoľko druhov indexových fondov, ktoré sa líšia podľa rôznych kritérií. Medzi hlavné typy indexových fondov patria akciové fondy, dlhopisové fondy, sektorové fondy a regionálne fondy.

Akciové fondy sa sústreďujú na sledovanie a replikáciu výkonu konkrétneho akciového indexu, ako napríklad S&P 500 alebo NASDAQ. Ich portfólio sa skladá z jednotlivých akcií, ktoré tvoria daný index. Akciové indexové fondy sú populárne pre svoju jednoduchosť, diverzifikáciu a relatívnu stabilitu.

Dlhopisové fondy sa zameriavajú na sledovanie výkonu dlhopisových indexov. Dlhopisové indexy zahŕňajú rôzne druhy dlhopisov, ako štátne dlhopisy, korporátne dlhopisy a ďalšie. Dlhopisové indexové fondy sa často využívajú na dosiahnutie stabilného príjmu a zníženie rizika v porovnaní s akciovými fondmi. Okrem toho je možné nakupovať/predávať dlhopisové ETF.

Sektorové fondy sa sústreďujú na sledovanie a replikáciu výkonu konkrétneho sektora hospodárstva, napríklad technológií, energetiky, zdravotníctva alebo finančných služieb. Sektorové indexové fondy umožňujú investorom špecifickú expozíciu vo vybranom sektore trhu.

Regionálne fondy sa zameriavajú na sledovanie a replikáciu výkonu určitého regiónu alebo krajiny. Môžu zahŕňať napríklad indexy americkej, európskej, ázijskej alebo rozvíjajúcej sa trhovej oblasti. Regionálne indexové fondy umožňujú investorom širokú diverzifikáciu v rámci určitého geografického regiónu.

Tieto sú len niektoré z hlavných druhov indexových fondov. Existuje ešte mnoho ďalších špecializovaných indexových fondov, ktoré sa zameriavajú na konkrétne odvetvia, strategie alebo tematické investovanie.

Každý druh indexového fondu má svoje vlastné charakteristiky a investičné ciele, a preto je dôležité vybrať si ten správny fond, ktorý vyhovuje osobným potrebám a preferenciám investora.

Ako investovať do fondov

Investovanie do indexových fondov je relatívne jednoduché a dostupné pre bežných investorov. Pri investovaní by investori mali pozerať aj na rôzne ukazovatele, napríklad P/E pomer.

Tu sú niektoré kroky, ktoré treba nasledovať, ak chce niekto investovať do fondov.

Výber brokera alebo investičnej platformy: Vhodné je začať tým, že si investor vyberie brokera alebo investičnú platformu, cez ktorú bude investovať do indexových fondov. Treba sa uistiť, že vybraná platforma poskytuje prístup k indexovým fondom a má dobré hodnotenie od používateľov.

Medzi známych brokerov patrí napríklad Interactive brokers, eToro, XTB, Degiro či Plus500.

Zaujíma vás investovanie do ETF fondov bez poplatkov? Na platforme eToro môžete začať investovať do ETF s nulovými poplatkami a s minimálnymi vkladmi. Prezrite si ich širokú ponuku ETF a začnite investovať ešte dnes.

Investovať do ETF fondov s eToro >

U 76 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Výber konkrétneho indexového fondu: Keď má investor zriadený účet na investičnej platforme, vyhľadá indexové fondy, ktoré sú dostupné na tejto platforme. Skúmajte rôzne fondy a porovnávajte ich výnosy, náklady, veľkosť aktív a investičné stratégie. Zamerajte sa na fondy, ktoré sú v súlade s investičnými cieľmi a rizikovým profilom.

Založenie účtu a investícia: Po výbere konkrétneho indexového fondu založte účet na investičnej platforme (napr. prihlásenie na eToro) a postupujte podľa pokynov na otvorenie investičného účtu. Následne si vyberte sumu, ktorú chcete investovať do indexového fondu, a zadajte príkaz na nákup fondových jednotiek.

Dlhodobé sledovanie a reinvestícia: Po investovaní do indexového fondu je dôležité sledovať jeho výkon a pravidelne zhodnocovať svoj investičný portfólio. Indexové fondy majú dlhodobý charakter, takže je dôležité byť trpezlivý a neupustiť od investície na základe krátkodobých kolísaní trhu. Navyše, mnohé indexové fondy reinvestujú výnosy a dividendy, takže je dobré skontrolovať, či máte povolenú automatickú reinvestíciu.

Diverzifikácia a prispôsobenie: Pre dosiahnutie ešte vyššej diverzifikácie a prispôsobenia svojim potrebám môžete zvážiť investovanie do viacerých indexových fondov. To vám umožní pokryť rôzne oblasti trhu a zvýšiť stabilitu portfólia.

Je dôležité si uvedomiť, že investovanie do indexových fondov predstavuje riziko a výkonnosť investície závisí od vývoja daného indexu.

Pred investovaním si treba prečítať a porozumieť prospektu a informačným dokumentom o konkrétnom indexovom fonde a v prípade potreby vyhľadať finančného poradcu pre odbornú radu a presonalizované odporúčanie.

Zabezpečenie na dôchodok – najvýhodnejšie sporenie

Investovaním do indexových fondov sa každý človek s dlhým investičným horizontom (nad 10 rokov) môže zabezpečiť na dôchodok. Na Slovensku je dôchodkový systém neudržateľný, z toho dôvodu musí každý mladší človek myslieť na dôchodok už teraz.

Aj pre ľudí, ktorí majú druhý pilier, je najvýhodnejšou stratégiou zvoliť indexové fondy. To platí pre mladých ľudí. Ľuďom pred odchodom do dôchodku sa tieto investície presúvajú do konzervatívnejších, teda dlhopisových fondov.

Existuje aj tretí pilier, kde sú spoločnosti ako UNIQUA DDS, Stabilita DDS, NN Tatry-Sympatia a Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky.

Teda najvýhodnejšie sporenie na dôchodok pre mladých ľudí sú indexové fondy. Okrem týchto fondov finančné trhy ponúkajú aj iné investičné nástroje, ako sú akcie, REIT (nehnuteľnosti), ETF fondy, kryptomeny či komodity.

Výhody indexových fondov

Indexové fondy majú niekoľko výhod, ktoré ich robia atraktívnymi pre mnohých investorov. Tu je niekoľko hlavných výhod indexových fondov:

Diverzifikácia: Indexové fondy poskytujú investorom širokú diverzifikáciu, pretože ich portfólio obsahuje veľké množstvo rôznych akcií alebo iných aktív, ktoré tvoria daný index. Táto diverzifikácia pomáha znížiť riziko spojené s investovaním v jednotlivých tituloch a sektoroch.

Nízke náklady: Indexové fondy majú tendenciu mať nižšie náklady v porovnaní s aktívne riadenými fondmi. Keďže indexové fondy sa snažia iba replikovať výkon určitého indexu a nemajú potrebu prebiehať časté obchody s aktívami, môžu sa vyhnúť mnohým nákladom, ako sú analytici a manažéri na aktívne riadenie portfólia.

To vedie k nižším správnym poplatkom a správnom percentuálnom podiele, čo znamená, že investorom zostáva väčší podiel z celkového výnosu.

Jednoduchosť a pasívny prístup: Investovanie do indexových fondov je jednoduché a vhodné pre investora, ktorý preferuje pasívny prístup. Keďže indexové fondy sa snažia iba replikovať výkon určitého indexu, nie je potrebné sledovať a vykonávať aktívne obchody s jednotlivými titulmi. To znižuje stres a náročnosť investovania a umožňuje investorom zamerať sa na dlhodobý rast.

Transparentnosť: Indexové fondy sú zvyčajne transparentné, čo znamená, že majú verejne dostupné informácie o svojom portfóliu a investičnej stratégii. Investorom je tak umožnený prístup k dôležitým údajom, čo im umožňuje lepšie porozumieť ich investícii a robiť informované rozhodnutia.

Stabilita a dlhodobý výnos: Indexové fondy majú tendenciu byť stabilnejšie v porovnaní s aktívne riadenými fondmi, pretože sa snažia sledovať celkový trhový vývoj. Z dlhodobého hľadiska môžu indexové fondy poskytnúť slušný výnos a pomáhajú investorom vyhnúť sa chybám pri výbere jednotlivých akcií alebo aktív.

Je dôležité si uvedomiť, že indexové fondy majú aj svoje obmedzenia a riziká, a preto je dôležité starostlivo preskúmať každý konkrétny fond a porozumieť jeho charakteristikám pred investovaním.

Riziká indexových fondov

Hoci indexové fondy majú svoje výhody, existujú aj niektoré nevýhody, ktoré by mali byť zvážené pri investovaní:

Obmedzené možnosti aktívneho riadenia: Indexové fondy sú pasívne spravované, čo znamená, že nemajú možnosť aktívneho výberu jednotlivých akcií alebo aktív na základe analýzy trhu. To môže viesť k tomu, že indexové fondy nebudú schopné profitovať z príležitostí na trhu alebo minimalizovať riziká v čase poklesu trhu.

Omezená prispôsobivosť: Indexové fondy sú navrhnuté tak, aby replikovali výkon daného indexu. To znamená, že investor nemá možnosť prispôsobiť zloženie portfólia svojim osobným preferenciám alebo investičným cieľom. Ak by investor preferoval koncentrovanejší portfólio alebo by mal špecifické investičné ciele, indexový fond nemusí byť najvhodnejšou voľbou.

Možné prebytky hotovosti: Indexové fondy majú tendenciu držať určité množstvo hotovosti pre potreby riešenia prírastku alebo odpisu investícií investorov. Táto hotovosť môže znížiť výnosy fondu v prípade, že sa neinvestuje efektívne alebo ak trh rastie a investori držia svoje investície.

Vplyv silných akcií: V indexových fondoch majú väčšie váhy akcie, ktoré majú vyššiu trhovú kapitalizáciu. To znamená, že výkon indexového fondu bude ovplyvnený výkonom týchto veľkých spoločností. Ak teda niektorá z týchto akcií vykazuje veľký pokles, môže to negatívne ovplyvniť výkon celého fondu.

Pri investovaní do indexových fondov je dôležité zvážiť tieto nevýhody a porovnať ich s výhodami, aby si investor vybral investičný prístup, ktorý najlepšie vyhovuje jeho potrebám a cieľom.