Dow Jones – akcie, graf, ako investovať

Dow Jones Industrial Average (DJIA) je jedným z najdôležitejších a najznámejších akciových indexov na svete. Pre mnohých ľudí je synonymom amerického akciového trhu a jeho výkonnosti. Čo je akciový index Dow Jones? Aký bol vývoj indexu Dow Jones? Aké sú akcie Dow Jones?

Od svojho vzniku v roku 1896 DJIA sleduje ceny akcií niektorých najdôležitejších amerických spoločností a poskytuje investorom a analytikom cenné informácie o celkovom stave americkej ekonomiky.

Porovnanie brokerov a investičných platforiem

Broker

Demo účet

Slovenská podpora

xtb

XTB

Demo účet

Slovenská podpora

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

portu

Portu

Demo účet

Slovenská podpora

fondee

Fondee

Demo účet

Slovenská podpora

etoro

eToro

Demo účet

Slovenská podpora

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.


Kľúčové informácie článku

Dow Jones index a investovanie – ide o akciový index, ktorý sleduje výkonnosť 30 veľkých verejne vlastnených spoločností v USA; investori môžu do indexu investovať prostredníctvom ETF, ktoré sledujú výkonnosť indexu, alebo nákupom akcií indexu Dow Jones

Nákup akcií a ETF Dow Jones – online brokeri poskytujú investorom pohodlné a dostupné spôsoby nákupu a predaja ETF či akcií spoločností zahrnutých do indexu Dow Jones a iných indexov; investori môžu využiť napr. brokeri XTB, Portu, eToro, Fondee

Graf a význam indexu Dow Jones – graf indexu zobrazuje kolísanie jeho hodnoty v priebehu času, pričom významné boli udalosti ako Veľká hospodárska kríza a bublina dot-com; index sa často používa ako barometer celkového stavu akciového trhu a hospodárstva USA


História a vývoj indexu Dow Jones

Dow Jones Industrial Average (DJIA) má bohatú históriu a považuje sa za jeden z najstarších a najznámejších akciových indexov na svete. Jeho vývoj zahŕňa niekoľko kľúčových momentov a udalostí, ktoré ovplyvnili akciové trhy v USA. Tu je stručný prehľad histórie a vývoja indexu DJIA.

Zrod Dow Jones v roku 1896

DJIA bol prvýkrát uverejnený 26. mája 1896 spoločnosťou Dow Jones & Company, ktorá bola vydavateľstvom novín. Jej zakladatelia Charles Dow a Edward Jones chceli vytvoriť nástroj, ktorý by pomohol investorom sledovať výkonnosť akcií na New Yorskej burze. Prvý index DJIA obsahoval len 12 spoločností a bol uverejnený ako priemer hodnôt ich cien.

Rast a rozširovanie indexu

DJIA sa postupne rozšíril na 30 spoločností, vrátane mien ako General Electric, U.S. Steel a General Motors. Tento rast sa odzrkadlil v indexe a ukázal, ako sa hospodárstvo USA v priebehu 20. storočia transformovalo. DJIA sa stal referenčnou hodnotou pre celý americký akciový trh, ako aj dôležitým prvkom na sledovanie globálneho investičného prostredia.

Historické míľniky a výkyvy

Počas svojej histórie zažil DJIA niekoľko významných udalostí, ako napr. Veľkú hospodársku krízu v 30. rokoch 20. storočia, keď index dramaticky klesol, a „dot-com bublinu“ koncom 90. rokov 20. storočia, keď DJIA dosiahol historické maximum.

Volatilita a správy o týchto udalostiach mali významný vplyv na index a celý finančný svet. Akciový index Dow Jones tiež niekoľkokrát zmenil svoje zloženie, aby lepšie odrážal aktuálny stav ekonomiky.

História indexu DJIA ukazuje, že index zostáva dôležitým nástrojom na sledovanie a analýzu amerického akciového trhu a naďalej je kľúčovým prvkom pre investorov, analytikov a ekonómov, ktorí sa zaujímajú o ekonomiku USA a globálne investičné prostredie.

Dow Jones – graf

Graf Dow Jones indexu je vizuálny nástroj, ktorý zobrazuje historický vývoj tohto kľúčového akciového indexu. Index DJIA sa často znázorňuje vo forme čiarového alebo sviečkového grafu, ktorý zobrazuje zmeny hodnoty indexu v priebehu času.

Dow Jones graf umožňuje investorom a analytikom sledovať dlhodobý vývoj amerického akciového trhu. Obsahuje historické údaje o cenách akcií 30 kľúčových spoločností, ktoré sú súčasťou indexu.

Takto sa dá sledovať, ako sa hodnota indexu DJIA menila v rôznych obdobiach vrátane období rastu, recesií a ekonomických kríz. Grafy DJIA sú dôležitým nástrojom pre dlhodobých investorov, ktorí chcú sledovať dlhodobý vývoj svojich portfólií.

Investori a analytici používajú Dow Jones graf aj na vykonávanie technickej analýzy. Skúmajú vzory a signály na grafe s cieľom určiť potenciálne budúce smerovanie trhu.

Napríklad, ak je na grafe dlhodobý vzostupný alebo zostupný trend, môže to slúžiť ako indikátor budúceho smerovania trhu. Grafy DJIA tak poskytujú cenné nástroje pre investorov a analytikov, ktorí sa snažia pochopiť a predpovedať vývoj amerických akciových trhov.

Dow Jones graf ukazuje výkonnosť indexu v priebehu času. (zdroj: Google Finance)

Akcie Dow Jones indexu

Dow Jones Industrial Average (DJIA), často označovaný jednoducho ako Dow Jones, je jedným z najznámejších a najstarších akciových indexov na svete. V roku 1896 ho predstavila spoločnosť Dow Jones & Company a odvtedy sa stal ikonickým ukazovateľom akciových trhov v USA.

DJIA sleduje výkonnosť 30 hlavných amerických spoločností, vďaka čomu je ukazovateľom, ktorý sa často používa na hodnotenie celkového stavu amerického akciového trhu.

Zloženie indexu DJIA zahŕňa spoločnosti z rôznych sektorov vrátane technologického, priemyselného, finančného a spotrebného tovaru. Sú medzi nimi mená ako Apple, Microsoft, Goldman Sachs, Boeing a ďalšie. Výber týchto spoločností sa uskutočňuje na základe rôznych kritérií vrátane trhovej kapitalizácie a likvidity obchodovania.

DJIA používa cenové váženie, čo znamená, že dôležitosť každej akcie Dow Jones indexu sa určuje podľa jej ceny na trhu. Toto je jeden z charakteristických znakov indexu DJIA, ktorým sa odlišuje od iných indexov, ktoré používajú váhu založenú na trhovej kapitalizácii.

Dow Jones index je široko sledovaný investormi, analytikmi a médiami ako ukazovateľ aktuálneho stavu a smerovania akciových trhov v USA. Výkonnosť indexu DJIA môže odrážať rôzne ekonomické faktory, ako napríklad rast HDP, nezamestnanosť a zmeny v obchodnej politike.

Investori ho používajú ako nástroj na sledovanie trhových trendov a rozhodovanie o svojich investíciách. Je však dôležité poznamenať, že DJIA je obmedzený ukazovateľ, ktorý sleduje len 30 spoločností a neposkytuje úplný obraz o akciových trhoch v USA.

Na komplexnejšiu analýzu trhu sa často používajú indexy, ako napríklad S&P 500, ktorý zahŕňa oveľa viac spoločností a má váhu založenú na trhovej kapitalizácii.

ETF Dow Jones

Exchange-Traded Fund (ETF) Dow Jones indexu predstavuje efektívny spôsob investovania do širokého spektra amerických akcií zahrnutých v tomto ikonickom indexe.

Tento typ ETF sleduje výkonnosť spoločností zahrnutých do indexu DJIA a jeho hodnota sa snaží čo najvernejšie odrážať výkonnosť samotného indexu. To znamená, že ak index DJIA rastie, hodnota fondu Dow Jones ETF bude pravdepodobne rásť tiež.

Fond Dow Jones ETF ponúka investorom výhody diverzifikácie a likvidity. Keďže index DJIA obsahuje široké spektrum spoločností z rôznych sektorov, investori, ktorí vlastnia takýto ETF, sú vystavení celkovej výkonnosti amerického akciového trhu.

Vzhľadom na burzový charakter ETF majú investori možnosť ich kúpiť alebo predať kedykoľvek počas obchodného dňa, čo im poskytuje flexibilitu pri riadení ich investícií. ETF fondy sa dajú kúpiť priamo u makléra alebo v online obchodnej platforme.

Spôsob ako vybrať ETF ovplyvňuje viac faktorov. Niekoľkými známymi ETF indexu Dow Jones sú napr.:

  • Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF – Dist
  • iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc)
  • iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)
  • Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist

Každý z fondov má svoje špecifiká. Každý má inú veľkosť a pomer nákladov. Investor by mal fondy pred investovaním vždy preskúmať a porovnať.

Názov ETFPomer nákladovVeľkosť fondu
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF – Dist0,50 %0,261 miliardy €
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc)0,33 %0,940 miliardy €
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)0,51 %0,242 miliardy €
Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist0,45 %0,089 miliardy €
Porovnanie ETF sledujúcich index Dow Jones

Pomer nákladov predstavuje ročný poplatok, ktorý musí investor zaplatiť za správu fondu. U porovnávaných ETF sa pohybuje medzi 0,33 % až 0,51 %. Veľkosť fondu znamená množstvo peňazí, ktoré sú investované do fondu.

Ročný poplatok sa strháva denne. To znamená, že sa z investovanej sumy, kde má investor napr. 0,07 % pomer nákladov, strhne denne 0,07 % investovanej čiastky vydelených 365 (počet dní v roku). To je za rok dokopy 0,07 % z investovanej sumy, preto je nízky pomer nákladov dôležitý.

Keďže Dow Jones ETF sleduje výkonnosť indexu DJIA, môže podliehať podobným rizikám a výkyvom ako samotný index. Pred rozhodnutím investovať do tohto typu ETF by mali investori vždy vykonať dôkladnú analýzu a zvážiť svoje investičné ciele a toleranciu voči riziku.

Dow Jones ETF môžu byť vhodnou voľbou do dobre diverzifikovaného portfólia.

Brokeri – ako kúpiť akcie a ETF

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. Jedným zo správnych riešení je dlhodobé a pasívne investovanie, ktoré je najlacnejšie. Možno tak urobiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Jedinečnou novinkou je automatické investovanie na XTB, ktoré predstavuje jedinečnú funkciu dostupnú v rámci investičných plánov spoločnosti XTB, ktorá investorom umožňuje efektívne spravovať svoje portfólio a zabezpečiť jeho dlhodobý rast bez potreby častého manuálneho zasahovania.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Začať investovať s XTB >

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

Začať investovať s Portu >

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

Začať investovať s eToro >

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG fondy a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a investovanie do dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Začať investovať s Fondee >

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

Porovnanie Dow Jones s Nasdaq a S&P 500

Porovnanie indexov Dow Jones, Nasdaq a S&P 500 má zásadný význam pre investorov a analytikov, ktorí chcú lepšie porozumieť akciovým trhom v USA a vybrať vhodné ukazovatele na sledovanie vývoja na trhu. Každý z týchto indexov má svoje vlastné charakteristiky a zameranie, ktoré ovplyvňujú ich výkonnosť a správanie.

Dow Jones (DJIA)

DJIA je jedným z najstarších a najznámejších akciových indexov na svete. Obsahuje 30 veľkých a uznávaných amerických spoločností. Spoločnosti zahrnuté do DJIA sa často považujú za priemyselných a tradičných hráčov, čo z indexu robí ukazovateľ, ktorý je viac orientovaný na tradičné sektory, ako sú priemyselné, energetické a finančné podniky.

Dow Jones index používa cenové váženie, čo znamená, že dôležitosť každej akcie v indexe sa určuje podľa jej ceny na trhu. To môže spôsobiť, že akcie s vyššou cenou majú v indexe väčšiu váhu.

Nasdaq Composite

Nasdaq Composite obsahuje viac ako 3 000 spoločností, takže je širším ukazovateľom ako DJIA. Je založený na burze Nasdaq a zahŕňa technologické spoločnosti, biotechnologické spoločnosti a spoločnosti z iných sektorov.

Nasdaq Composite sa často považuje za ukazovateľ technologického a inovačného sektora hospodárstva. Zahŕňa mená ako Apple, Amazon, Google (Alphabet) a ďalšie. Index je vážený podľa trhovej kapitalizácie, čo znamená, že spoločnosti s väčšou trhovou kapitalizáciou majú väčší vplyv na hodnotu indexu.

S&P 500

S&P 500 je širší akciový index ako DJIA – zahŕňa 500 najväčších spoločností na americkom akciovom trhu a pokrýva rôzne odvetvia hospodárstva. Index je vážený podľa trhovej kapitalizácie a zahŕňa niektoré z najväčších amerických spoločností.

Často sa považuje za lepší obraz celkového stavu amerického akciového trhu ako index DJIA. Index S&P 500 sa často používa ako ukazovateľ na porovnanie výkonnosti investičných fondov a portfólií.

Celkovo sa index DJIA zameriava na tradičné priemyselné spoločnosti, index Nasdaq Composite na technológie a inovácie a index S&P 500 na široký prierez amerických spoločností. Investori často používajú tieto indexy spoločne, aby získali komplexnejší pohľad na americké akciové trhy.

TOP brokeri a investičné platformy

xtb

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

etoro

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.