Stock picking – čo to je, vhodné platformy

Výber akcií alebo stock picking je umenie a veda výberu jednotlivých akcií na investičné účely. Zahŕňa analýzu rôznych faktorov, ako sú financie, trendy v odvetví, manažment spoločnosti a trhové podmienky, aby sa určilo, ktoré akcie majú potenciál prekonať trh. Čo je stock picking? Ako stock picking funguje?

Mnoho investorov a obchodníkov sa zaoberá výberom akcií ako spôsobom, ako dosiahnuť nadpriemernú návratnosť svojich investícií. Veria, že starostlivým prieskumom a výberom jednotlivých akcií môžu prekonať výkonnosť širších trhových indexov, ako je S&P 500.

Porovnanie brokerov a investičných platforiem

Broker

Demo účet

Slovenská podpora

xtb

XTB

Demo účet

Slovenská podpora

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

portu

Portu

Demo účet

Slovenská podpora

fondee

Fondee

Demo účet

Slovenská podpora

etoro

eToro

Demo účet

Slovenská podpora

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.


Hlavné myšlienky článku

  1. Výber akcií je umenie a veda: Výber akcií nie je jednoduchý proces. Je to kombinácia analýzy rôznych faktorov, vrátane financií, trendov v odvetví, manažmentu spoločnosti a trhových podmienok.
  2. Cieľom je prekonať trh: Investorov a obchodníkov motivuje výber akcií presvedčenie, že môžu dosiahnuť nadpriemerné výnosy tým, že vyberú akcie, ktoré budú mať lepšiu výkonnosť ako celkový trh.
  3. Stratégia diverzifikácie vs. výber akcií: Zatiaľ čo pasívni investori môžu uprednostňovať indexové fondy alebo ETF, ktoré ponúkajú diverzifikáciu bez potreby individuálneho výberu akcií, výber akcií ponúka možnosť vyšších výnosov, ale aj vyššie riziko.

Čo je stock picking

Výber akcií je stratégia, ktorú používajú investori na výber jednotlivých akcií, o ktorých sa domnievajú, že prekonajú celkový trh. Namiesto investovania do indexových fondov alebo fondov obchodovaných na burze (ETF), ktoré kopírujú výkonnosť celého trhu alebo konkrétneho sektora, výbercovia akcií analyzujú spoločnosti a ich financie, aby identifikovali akcie so silným rastovým potenciálom a sľubnými výnosmi.

Kým investovanie do indexových fondov poskytuje diverzifikáciu a minimalizuje riziko, výber akcií ponúka v prípade úspechu možnosť vyšších výnosov. Vyžaduje, aby investori dôkladne preskúmali a analyzovali jednotlivé spoločnosti, preskúmali finančné výkazy, trendy v odvetví, konkurenčné výhody a manažérske tímy. Táto hĺbková analýza pomáha investorom prijímať informované rozhodnutia a vyberať akcie, o ktorých si myslia, že budú na trhu fungovať dobre.

Výber akcií sa opiera o predpoklad, že niektoré spoločnosti prekonajú výkonnosť trhu. Zástancovia tvrdia, že profesionálni zberači akcií alebo aktívni správcovia peňazí majú odborné znalosti a znalosti na to, aby identifikovali podhodnotené akcie alebo spoločnosti so silnými vyhliadkami rastu, čím maximalizujú výnosy pre investorov. Veria, že starostlivým výberom správnych akcií môžu investori poraziť trh a dosiahnuť vynikajúcu investičnú výkonnosť.

Úspešní výbercovia akcií často spájajú fundamentálnu analýzu s dlhodobým investičným prístupom. Zameriavajú sa na pochopenie obchodného modelu spoločnosti, konkurenčných výhod, finančného zdravia a potenciálu rastu. Identifikáciou spoločností so silnou hodnotovou ponukou, solídnou finančnou situáciou a sľubnými vyhliadkami sa snažia vytvárať vynikajúce výnosy.

Je dôležité poznamenať, že výber akcií nie je vhodný pre všetkých investorov. Tí, ktorí uprednostňujú pasívnejší prístup, sa môžu rozhodnúť pre indexové fondy alebo ETF, ktoré ponúkajú širokú trhovú expozíciu a diverzifikáciu bez potreby individuálneho výberu akcií. Tento prístup môže byť menej časovo náročný a menej náchylný na volatilitu jednotlivých akcií.

Výber akcií je stratégia, ktorú používajú investori na výber jednotlivých akcií, o ktorých sa domnievajú, že prekonajú celkový trh.

Fundamentálna analýza

Fundamentálna analýza je metóda používaná vo finančnej analýze na vyhodnotenie vnútornej hodnoty aktíva, ako sú akcie, dlhopisy alebo mena. Zahŕňa štúdium rôznych faktorov, ktoré by mohli ovplyvniť hodnotu aktíva, vrátane celkovej ekonomiky, podmienok v odvetví, financií spoločnosti a trhových trendov. Cieľom fundamentálnej analýzy je určiť, či je aktívum nadhodnotené alebo podhodnotené na základe jeho fundamentov.

Jedným z kľúčových aspektov fundamentálnej analýzy je preskúmanie účtovnej závierky spoločnosti, vrátane jej výkazu ziskov a strát, súvahy a výkazu peňažných tokov. Tieto vyhlásenia poskytujú pohľad na ziskovosť, likviditu a finančnú stabilitu spoločnosti. Analýzou týchto finančných výsledkov môže investor lepšie pochopiť výkonnosť spoločnosti a robiť informované investičné rozhodnutia.

Základná analýza zahŕňa aj štúdium makroekonomických ukazovateľov, ako je rast HDP, miera inflácie, údaje o zamestnanosti a úrokové miery. Tieto faktory môžu mať významný vplyv na celkové podmienky na trhu a následne aj na výkonnosť jednotlivých aktív. Po zvážení týchto makroekonomických faktorov môžu investori posúdiť potenciálne riziká a príležitosti v rôznych sektoroch alebo triedach aktív.

Ako funguje stock picking

Pre mnohých môže byť svet investovania na akciovom trhu zastrašujúca a mätúca oblasť plná zložitého žargónu, nekonečných noviniek a protichodných rád. Jadrom toho všetkého je však základná stratégia výberu akcií – umenie výberu jednotlivých akcií, ktoré majú potenciál prekonať širší trh.

Hoci žiadny prístup nie je spoľahlivý, pochopenie princípov a procesov, ktoré stoja za výberom akcií, môže investorom pomôcť zorientovať sa v bludisku investičných možností a maximalizovať svoje šance na úspech. Ako teda funguje výber akcií?

  • Základná analýza

Fundamentálna analýza je základným nástrojom pri výbere zásob. Zahŕňa preskúmanie finančných výkazov spoločnosti, trendov v odvetví, konkurenčnej pozície a iných faktorov s cieľom určiť jej vnútornú hodnotu. Investori okrem iných aspektov skúmajú rast výnosov spoločnosti, ziskové marže, úroveň dlhu, peňažný tok a podiel na trhu, aby zhodnotili jej dlhodobé vyhliadky a zhodnotili, či súčasná cena akcií presne odráža jej vnútornú hodnotu.

  • Kvantitatívna analýza

Kvantitatívna analýza sa spolieha na použitie štatistických modelov a údajov na posúdenie potenciálu akcie. Tento prístup využíva rôzne finančné metriky na porovnanie a zoradenie akcií podľa faktorov, ako je pomer ceny a zisku, miera rastu zisku, návratnosť vlastného kapitálu a dividendový výnos. Analýzou týchto kvantifikovateľných faktorov môžu investori identifikovať podhodnotené alebo nadhodnotené akcie a potenciálne tak kapitalizovať na nesprávnych trhových cenách.

  • Technická analýza

Na rozdiel od fundamentálnej analýzy, ktorá sa zameriava na finančné zdravie spoločnosti, technická analýza vyhodnocuje ceny akcií a modely objemu obchodovania s cieľom predpovedať budúce cenové pohyby. Technickí analytici študujú grafy, trendy a ukazovatele, aby identifikovali vzorce a nálady na trhu. Identifikáciou úrovní podpory a odporu, trendových línií a iných vzorov sa investori pokúšajú predpovedať, kedy kúpiť alebo predať akciu na základe cenovej dynamiky a psychológie trhu.

  • Diverzifikácia

Dobre diverzifikované portfólio je kľúčové pre minimalizáciu rizika a optimalizáciu výnosov. Zberači akcií často rozkladajú svoje investície do rôznych odvetví, sektorov a trhových kapacít, aby znížili riziko koncentrácie. Diverzifikácia umožňuje investorom zachytiť potenciálny rast v rôznych oblastiach a zároveň zmierniť vplyv slabo výkonných akcií.

Je potrebné poznamenať, že ani tí najskúsenejší investori a analytici nedokážu presne predpovedať budúcu výkonnosť každej akcie. Výber akcií zahŕňa kombináciu umenia a vedy, ktorá zahŕňa kombináciu analýzy, intuície a šťastia. Zatiaľ čo niektorí investori dosiahli významný úspech prostredníctvom svojich zručností pri výbere akcií, iní sa môžu rozhodnúť pre pasívnejší investičný prístup, ako je investovanie do indexových fondov.

Pre mnohých môže byť svet investovania na akciovom trhu zastrašujúca a mätúca oblasť plná zložitého žargónu, nekonečných noviniek a protichodných rád.

Kde si dobre vybrať akcie do portfólia

Svet stock picking a investovania je neustále meniace sa.  Pri vstupe do neho je potrebné používať vhodné platformy, keďže stock picking nie je ľahká úloha. Medzi najvýznamnejšie spoločnosti, ktoré investorom uľahčia výber akcií a zostrojenie vlastného portfólia sú XTB, Portu.sk, eToro a Fondee.

Brokeri – ako kúpiť akcie a ETF

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. Jedným zo správnych riešení je dlhodobé a pasívne investovanie, ktoré je najlacnejšie. Možno tak urobiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Okrem iného XTB aktívne spravuje úroky z hotovostných zostatkov na obchodných účtoch svojich klientov. Tieto úroky predstavujú príjmy, ktoré automaticky podliehajú daňovým povinnostiam.

Jedinečnou novinkou je automatické investovanie na XTB, ktoré predstavuje jedinečnú funkciu dostupnú v rámci investičných plánov spoločnosti XTB, ktorá investorom umožňuje efektívne spravovať svoje portfólio a zabezpečiť jeho dlhodobý rast bez potreby častého manuálneho zasahovania.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Začať investovať s XTB >

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

Začať investovať s Portu >

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

Začať investovať s eToro >

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG fondy a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a investovanie do dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Začať investovať s Fondee >

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

TOP brokeri a investičné platformy

xtb

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

etoro

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.