Technická analýza – čo je to, manuál, nástroje, príklady

V dnešnom rýchlo meniacom sa svete investícií sa investori stretávajú s neustálym tokom informácií a množstvom nástrojov, ktoré im môžu pomôcť pri rozhodovaní o ich portfóliách. Jedným z týchto kľúčových nástrojov je technická analýza, metóda, ktorá sa zakladá na štúdiu historických trhových dát s cieľom predpovedať budúce pohyby cien. Čo je technická analýza? Aké sú nástroje technickej analýzy? Aké sú príklady technickej analýzy?

Či ide o skúseného investora, ktorý sa snaží zdokonaliť svoje stratégie, alebo nováčika, ktorý sa chce dozvedieť viac o svete obchodovania, tento článok každému poskytne prehľad o tom, čo je technická analýza a ako môže byť mocným nástrojom v investičnom arzenáli.

Kľúčové informácie článku

Technická analýza je metóda analýzy trhov, ktorá sa zameriava na štúdium minulých cien a obchodných objemov s cieľom predpovedať budúci pohyb cien.

Knihy technickej analýzy slúžia ako manuály a zdroje pre investičných profesionálov aj nováčikov, ktorí sa chcú naučiť rôzne techniky a princípy technickej analýzy.

Nástroje technickej analýzy zahŕňajú rôzne paterny a vzory, ako sú napríklad hlavice a plecia, trojuholníky, kanály a ďalšie, ktoré investori používajú na identifikáciu trendov a predpovedanie budúcich pohybov cien.

Príklady technickej analýzy zahŕňajú použitie technických indikátorov a taktiež analýzu grafických vzorov a trendov.

Táto analýza akcií je často používaná investičná metóda, pri ktorej sa investor zameriava na analýzu grafu cien a obchodného objemu akcií s cieľom identifikovať vstupné a výstupné body na trhu.

Porovnanie brokerov a investičných platforiem

Broker

Demo účet

Slovenská podpora

xtb

XTB

Demo účet

Slovenská podpora

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

portu

Portu

Demo účet

Slovenská podpora

fondee

Fondee

Demo účet

Slovenská podpora

etoro

eToro

Demo účet

Slovenská podpora

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Čo je technická analýza?

Technická analýza predstavuje metódu, v rámci ktorej sa investori zameriavajú na štúdium historických trhových dát s cieľom identifikovať vzory, trendy a signály, ktoré môžu poskytnúť informácie o budúcom vývoji cien.

Centrálnou myšlienkou je, že minulé ceny a obchodné objemy obsahujú užitočné informácie, ktoré môžu pomôcť predvídať budúce trhové pohyby. Technická analýza využíva grafy, indikátory a matematické vzory na vizuálne zobrazenie týchto údajov a identifikáciu vzorcov, ktoré by mohli poslúžiť ako základ pre investičné rozhodnutia.

Technická analýza je využívaná v širokej škále finančných trhov vrátane akcií, komodít, mien a kryptomien. Jej univerzálnosť spočíva v tom, že princípy analýzy cien a trendov sú aplikovateľné na rôzne triedy aktív.

Investori preferujúci krátkodobé investovanie často využívajú technickú analýzu na identifikáciu krátkodobých obchodných príležitostí, zatiaľ čo investori preferujúci dlhodobé investovanie ju môžu použiť na lepšie časovanie vstupov a výstupov do dlhodobých investícií.

Knihy technickej analýzy – manuál

Pre komplexné pochopenie je vhodné zúčastniť sa online kurzov alebo si kúpiť knihu technickej analýzy. Autori takýchto kníh a manuálov technickej analýzy často vysvetľujú základy technickej analýzy, od grafických vzorov po technické indikátory, s cieľom poskytnúť čitateľovi nástroje na pochopenie a predpovedanie finančných trhov.

S detailnými príkladmi a príbehmi z praxe ponúkajú manuály technickej analýzy čitateľovi štruktúrovaný prístup k analýze trhu, čím odhaľujú vzorce a signály, ktoré môžu viesť k informovaným investičným rozhodnutiam.

Moderné knihy o technickej analýze sa neobmedzujú len na tradičné postupy, avšak reflektujú aj nové trendy a prístupy k analýze trhov. Autori môžu preskúmať vplyv technologických inovácií, analyzovať vzťahy medzi technickou a fundamentálnou analýzou a poskytovať náhľady do stratégií manažmentu rizika.

Príklady kníh technickej analýzy sú napríklad:

 • Technical Analysis of the Financial Markets od Johna J. Murphyho
 • A Random Walk Down Wall Street od Burtona Malkiela
 • Technical Analysis Explained od Martina J. Pringa

Vyššie spomenuté knihy predstavujú iba malý výber z bohatej ponuky literatúry v tejto oblasti a každá z nich môže prispieť k lepšiemu porozumeniu a efektívnejšiemu využitiu technickej analýzy pri investovaní. 

Technická analýza v investovaní zahŕňa hodnotenie investícií a identifikáciu obchodných príležitostí analýzou historických údajov o trhu, ako je cena a objem.

Nástroje technickej analýzy – paterny a vzory

Jedným z kľúčových nástrojov technickej analýzy sú grafické vzory (paterny technickej analýzy), ktoré slúžia ako vizuálna reprezentácia minulých a súčasných trhových pohybov.

Tieto paterny technickej analýzy, ako napríklad hlavy a ramená, trojúholníky, či dvojitý vrchol, poskytujú investičným profesionálom užitočné indície o tom, ako by sa mohli vyvinúť ceny aktív v budúcnosti. Grafické vzory sú akoby „mapami“ trhov, ktoré môžu pomôcť identifikovať trendové pohyby, oblasti podpory a odporu, a umožniť investorom lepšie porozumenie dynamike trhu.

Okrem grafických vzorov investori často využívajú technické indikátory, ktoré poskytujú číselné informácie o stave trhu. Tieto indikátory môžu obsahovať informácie o sile trendu, nadkúpení alebo prekúpení trhu, či o momente cien.

Medzi populárne technické indikátory patrí RSI (Relative Strength Index), nástroj MACD (Moving Average Convergence Divergence), a Bollinger Bands. Tieto číselné nástroje poskytujú investorom konkrétne signály a hodnotenia, ktoré môžu byť využité pri rozhodovaní o vstupe alebo výstupe z trhu, prípadne pri nastavovaní úrovní stop-loss a take-profit.

Okrem toho sú medzi nástrojmi aj nasledovné:

 1. Sviečkové grafy:
  • Japonské sviečky: Poskytujú detailnejšie informácie o otváracích a uzatváracích cenách, vrcholoch a spodkoch.
 2. Trendová analýza:
  • Trendové čiary: Pomáhajú identifikovať trendy a ich zmeny.
  • Kanály: Definujú hranice, kde sa pohybujú ceny.
 3. Oscilátory:
  • Stochastic oscillator: Ukazuje, kde sa momentálne uzavrela cena v rozsahu od minima po maxima.
  • Commodity Channel Index (CCI): Meria relatívnu cenovú pohyblivosť.
 4. Hlavné a vedľajšie úrovne podpory a odporu:
  • Fibonacci retracement: Pomáha identifikovať potenciálne úrovne podpory a odporu.
  • Pivot points: Definujú úrovne, na ktorých môže dôjsť k zvratu trendu.
 5. Objem obchodovania:
  • Volume profile: Zobrazuje, kde sa najviac obchodovalo, čo môže indikovať dôležité úrovne.
 6. Elliott Wave Theory:
  • Ponúka štrukturálne analýzy cien a popisuje, ako ceny kolísajú v určitých vzoroch.
 7. Wilder’s DMI (Directional Movement Index):
  • Pomáha identifikovať silu a smer trendu.

Každý z týchto nástrojov technickej analýzy má svoje vlastné výhody a obmedzenia, a mnohí obchodníci a analytici kombinujú niekoľko z nich pre lepšiu celkovú predstavu o trhu.

Príklady technickej analýzy

Nasledujúca časť článku sa venuje konkrétnym príkladom technickej analýzy a tomu, ako využiť jej nástroje pri konkrétnych druhoch aktív od Bitcoinu cez akcie a zlato až po technickú analýzu forexu. Pre hlbšie pochopenie a efektívne využitie je potrebné dôkladné štúdium a zber skúseností.

BTC – technická analýza

Pre predstavu možno predpokladať, že ide o investora, ktorý chce využiť technickú analýzu na investovanie do Bitcoinu. V tomto príklade je znázornené použitie dvoch technických nástrojov: trendové čiary a RSI (Relative Strength Index).

 1. Trendové čiary:
  • Na začiatku obdobia technickej analýzy BTC je potrebné si nakresliť trendové čiary na graf cien Bitcoinu. Vďaka tomu sa identifikoval vzostupný trend, čo znamená, že ceny Bitcoinu majú tendenciu postupne stúpať. Trendové čiary pomáhajú sledovať silu a smer trendu.
  • Významným bodom v technickej analýze BTC by mohol byť dotyk ceny Bitcoinu s trendovou čiarou. Ak cena dosiahne túto čiaru a odrazí sa od nej nahor, môže to byť potvrdenie pokračovania vzostupného trendu. Naopak, prelomenie trendovej čiary zdola môže naznačovať možný obrat v trende.
 2. RSI (Relative Strength Index):
  • RSI je indikátor, ktorý meria silu a rýchlosť cenových pohybov. Predstavme si, že sa zistí, že RSI pre Bitcoin sa pohybuje nad hodnotou 70, čo môže naznačovať, že trh je nadkúpený. To môže byť signál, že sa môže očakávať korekcia alebo zvrat cien nahor.
  • V tomto prípade možno zvážiť, či otvoriť krátku pozíciu (predpokladajúc klesajúce ceny) alebo čakať na potvrdenie, že trh je pripravený na pokles.

V praxi možno sledovať tieto úrovne a signály a prispôsobovať svoje obchodné stratégie podľa aktuálnych pohybov na trhu. Napríklad, ak by bolo viditeľné potvrdenie trendu na základe trendovej čiary a súčasne by bolo zaznamenané nadkúpenie na RSI, je možné zvážiť krátkodobý predaj alebo prispôsobenie veľkosti pozície.

Akcie – technická analýza

V tomto príklade ide o investora zvažujúceho investovanie do akcií spoločnosti XYZ, pričom používa technickú analýzu akcií na rozhodovanie. V tomto príklade sú využité dva technické nástroje: sviečkové grafy a Moving Average Crossover.

 1. Sviečkové grafy:
  • Začne sa analýzou sviečkových grafov cien akcií spoločnosti XYZ. Napríklad, ak sa zaznamená dlhodobý vzostupný trend, dajú sa identifikovať konkrétne vzory sviečok, ako napríklad „bullish engulfing“ (sviečka, ktorá celkom pohlcuje predchádzajúcu bearish sviečku). Tieto vzory môžu naznačovať možný pokračujúci rast cien.
  • Rovnako tak možno sledovať podporu (support) a odpor (resistance) úrovne na základe sviečkových grafov. Ak cena akcií dosiahne určitú support úroveň a odrazí sa od nej nahor, môže to naznačovať silu trhu a možnosť ďalšieho rastu.
 2. Moving Average Crossover:
  • Ďalej sa použije Moving Averages (MA), konkrétne exponenciálny 50-dňový a 200-dňový priemer. Ak 50-dňový MA pretne nahor cez 200-dňový MA, vytvára sa tzv. „Golden Cross,“ čo môže byť signál na kúpu. Naopak, ak 50-dňový MA pretne dole cez 200-dňový MA, vytvára sa „Death Cross,“ čo môže byť signál na predaj.
  • Ak sa zaznamená „Golden Cross“ na grafe akcií spoločnosti XYZ, mohlo byť to byť interpretované ako pozitívny signál, a teda by sa mohlo zvážiť otvorenie pozície v očakávaní ďalšieho rastu cien.

V praxi by investor mohol sledovať tieto signály a prispôsobovať tak jeho rozhodnutia v závislosti od ďalších pohybov na trhu a aktuálnych trendov. Technická analýza akcií poskytuje nástroje na objektívne hodnotenie trhových podmienok a na získavanie signálov, ktoré môžu pomôcť pri rozhodovaní o obchodovaní s akciami.

Sviečkové grafy sú obľúbeným nástrojom technickej analýzy na interpretáciu pohybu cien. Každá sviečka predstavuje otvorenú, zatvorenú, vysokú a nízku cenu aktíva za určité časové obdobie.

Zlato – technická analýza

Teraz sa predpokladá, že ide o investora zainteresovaného do obchodovania so zlatom, ktorý sa rozhodol využiť technickú analýzu zlata na usmerňovanie jeho rozhodnutí. V tomto príklade sú použité trendové čiary a Bollinger Bands na analýzu cien zlata.

 1. Trendové čiary:
  • Začne sa identifikáciou hlavných trendov pomocou trendových čiar. Ak sa nájde vzostupný trend, nakreslí sa trendová čiara, ktorá prechádza cez minimá cenových bodov. To umožní sledovať smer a silu trendu.
  • Predstavme si, že je nakreslená trendová čiara a zistilo sa, že cena zlata sa pohybuje v rámci tejto trendovej čiary. Tento vzostupný trend môže poskytnúť signál, že cena zlata by mohla pokračovať v raste.
 2. Bollinger Bands:
  • Následne sa použijú Bollinger Bands, ktoré sú založené na štandardnom odchýlení cien od ich priemeru. Ak ceny zlata dosiahnu hornú hranicu Bollinger Bands, môže to naznačovať, že trh je nadkúpený, a možno očakávať možný pokles cien.
  • Teraz si predstavme, že sa zaznamenalo, že cena zlata dosiahla hornú hranicu Bollinger Bands. To by mohlo byť interpretované ako signál, že sa dá zvážiť krátkodobý predaj, očakávajúc možnú korekciu cien zlata.

V praxi by sa potom monitorovali tieto technické indikátory a prispôsobovali obchodné rozhodnutia podľa aktuálnych pohybov na trhu. Dôležité je si uvedomiť, že technická analýza zlata by mala byť používaná spolu s inými formami analýzy a informáciami, pretože žiadna metóda nie je stopercentne presná.

Forex – techická analýza

V poslednom príklade sa predpokladá investor preferujúci forex. V tomto príklade sa využije Fibonacci retracement a RSI (Relative Strength Index) pri analýze pohybov v mene EUR/USD.

 1. Fibonacci Retracement:
  • Predpokladajme, že bol zaznamenaný silný vzostupný trend v EUR/USD. Potom je možné použiť Fibonacci retracement na identifikáciu možných úrovní podpory v prípade, že by došlo k náhlemu poklesu cien. Nakreslí sa Fibonacci retracement od posledného minimálneho k poslednému maximálnemu bode trendu.
  • Predstavme si, že investor zistil, že cena EUR/USD sa po silnom vzostupe začala korigovať. Pomocou Fibonacci retracement identifikoval úroveň 38.2% ako možnú úroveň podpory, kde môže očakávať, že by cena mohla získať nový impulz nahor.
 2. RSI (Relative Strength Index):
  • Na podporu rozhodovania by mohol skontrolovať RSI, indikátor, ktorý meria sily a slabosti trhu. Ak by zistil, že RSI klesá pod hodnotu 30, môže to naznačovať, že trh je prekúpený a môže prísť k zvratu.
  • Ak investor zaznamenal hodnotu RSI pod 30, to by naznačovalo, že EUR/USD by mohlo byť prekúpené. Toto by ho mohlo upozorniť na možný zvrat v trende, čím by mohol byť opatrný pri otváraní nových dlhých pozícií a skôr by mal zvážiť možnosť krátkodobého predaja.

V praxi sa následne sledujú tieto signály a prispôsobujú obchodné rozhodnutia v závislosti od aktuálnych pohybov na trhu. Dôležité je zdôrazniť, že technická analýza forexu by nemala byť jediným nástrojom, no mala by byť kombinovaná s inými.

Technická analýza u brokerov

Brokeri často poskytujú robustné nástroje technickej analýzy na svojich investičných a obchodných platformách, čo obchodníkom umožňuje analyzovať cenné papiere a prijímať informované rozhodnutia. Medzi takýchto brokerov patria aj XTB a eToro, ktorí ponúkajú na svojich platformách nástroje technickej analýzy.

XTB poskytuje svoju vlastnú obchodnú platformu xStation, ktorá je známa rýchlym vykonávaním obchodov a pokročilými nástrojmi na vytváranie grafov. Na druhej strane, eToro sa ľahko používa a jeho nástroje a aplikácia sa jednoducho ovládajú

Obaja brokeri umožňujú dobrú technickú analýzu tým, že ponúkajú komplexný súbor nástrojov, ktoré obchodníkom pomáhajú hodnotiť trendy akcií, identifikovať obchodné vzorce a robiť informované rozhodnutia.

Brokeri – ako kúpiť akcie a ETF

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. Jedným zo správnych riešení je dlhodobé a pasívne investovanie, ktoré je najlacnejšie. Možno tak urobiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Okrem iného XTB aktívne spravuje úroky z hotovostných zostatkov na obchodných účtoch svojich klientov. Tieto úroky predstavujú príjmy, ktoré automaticky podliehajú daňovým povinnostiam.

Jedinečnou novinkou je automatické investovanie na XTB, ktoré predstavuje jedinečnú funkciu dostupnú v rámci investičných plánov spoločnosti XTB, ktorá investorom umožňuje efektívne spravovať svoje portfólio a zabezpečiť jeho dlhodobý rast bez potreby častého manuálneho zasahovania.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Začať investovať s XTB >

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

Začať investovať s Portu >

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

Začať investovať s eToro >

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG fondy a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a investovanie do dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Začať investovať s Fondee >

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

TOP brokeri a investičné platformy

xtb

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

etoro

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.