Cash drag – čo to znamená pre investora a ako ho znížiť

Cash drag je finančný termín, ktorý popisuje situáciu, keď peniaze, ktoré by mohli byť investované do produktívnych aktív s vyšším výnosom, sú držané v hotovosti alebo investované v likvidných prostriedkoch, ktoré neprinášajú vysoký alebo žiadny výnos.

Tento jav sa často vyskytuje v prípade, keď investori držia veľké množstvo hotovosti na účte či v ich portfóliách, namiesto toho, aby ju alokovali do investičných príležitostí. Cash drag môže mať negatívny vplyv na celkový výnos investora, pretože peniaze v hotovosti nevytvárajú žiadny príjem a jsou ovplyvnené infláciou.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

Cash drag je situácia, kedy sú peniaze držané v hotovosti alebo likvidných prostriedkoch namiesto investovania do produktívnych aktív, čo môže negatívne ovplyvniť výnos investora.

Nákup frakčných akcií môže byť užitočný pre investorov, ktorí čelia cash drag problému, keďže umožňuje využiť každé euro na investovanie a minimalizuje vplyv cash dragu.

Niektorí brokeri v súčasnosti umožňujú získavať úroky na neinvestovanú hotovosť na účtoch, ako napríklad XTB, ktorý ponúka novým klientom 4,20 % pre EUR a 5,00 % pre USD.

Zníženie cash dragu možno na brokerských účtoch dosiahnuť prostredníctvom stratégií ako diverzifikácia, automatické či pasívne investovanie, pre ktoré majú jednotliví brokeri rôzne služby a funkcie.

Nákup frakčných akcií

Nákup frakčných akcií môže byť užitočný pre investorov, ktorí čelia cash drag problému. Peniaze, ktoré ostávajú nevyužité na účte, znižujú potenciálny výnos portfólia. Nákup frakčných akcií umožňuje investorom využiť každé euro na investovanie, čím minimalizuje vplyv cash dragu.

Nákup frakčných akcií umožňuje investorom investovať všetky dostupné finančné prostriedky bez toho, aby museli čakať na dostatočnú sumu na nákup celých akcií. To znamená, že aj keď má investor len malú sumu peňazí, môže ju stále investovať.

Mnohí brokeri ponúkajú možnosť nákupu frakčných akcií svojim klientom. Táto možnosť sa stáva čoraz bežnejšou vzhľadom na rastúcu popularitu a dopyt po investovaní do akcií. Medzi týchto brokerov dostupných na Slovensku patria:

Pre investorov, ktorí majú obmedzené finančné prostriedky alebo chcú systematicky investovať menšie čiastky, je nákup frakčných akcií užitočným nástrojom na dosiahnutie ich investičných cieľov.

Úročená hotovosť ako ochrana pre cash dragom

Brokerské spoločnosti a makléri postupne prichádzajú s novými službami, ktoré umožňujú investorom čerpať výhody aj z neinvestovaných prostriedkov na účtoch. S takouto novinkou prišlo aj XTB, ktoré svojim klientom ponúka úročenie hotovosti, čím investori znížia negatívne dopady celkového cash dragu na maklérskom účte.

Broker XTB ponúka možnosť klientom získavať úroky zo svojich neinvestovaných prostriedkov, čo môže pomôcť znížiť celkový cash drag. Okrem toho, možnosť vybrať si naakumulovaný úrok v krátkom časovom rámci ďalej zvyšuje atraktívnosť tohto produktu pri efektívnej správe držby hotovosti a optimalizácii návratnosti investícií.

Ako úročenie hotovosti XTB funguje?

Táto služba automaticky aktivuje úročenie pre všetkých klientov, ktorí majú neinvestované finančné prostriedky na svojom maklérskom účte. Tieto úroky sú počítané denne z voľných finančných prostriedkov na účte. Úrokové sadzby sa môžu meniť raz týždenne, čo môže ovplyvniť celkový výnos z neinvestovaných prostriedkov.

Vyplácanie úrokov prebieha do 5 pracovných dní od skončenia kalendárneho mesiaca. Dôležitou výhodou je, že neexistuje stanovená minimálna ani maximálna výška hotovosti, ktorá sa zúročuje.

Využitie úročenej hotovosti môže byť pre klientov XTB výhodné ako ďalší spôsob zhodnocovania svojich finančných prostriedkov, čím sa zvyšuje celková efektivita investičných stratégií a zároveň znižuje negatívny efekt cash dragu pre investora.

S XTB je teraz možné získať úrok zo svojich neinvestovaných finančných prostriedkov. Sadzby sa líšia za jednotlivé meny, pričom môžu noví klienti získať 5,00 % na prostriedky v USD a 4,20 % pre EUR.
Využiť úročenie hotovosti na XTB >

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Úrokové sadzby úročenia hotovosti

Sadzby úrokov sa líšia v závislosti od meny na maklérskom účte. Pre klientov disponujúcich dolármi (USD) alebo eurami (EUR) platia odlišné sadzby, pričom sadzby úrokov sú odlišné aj pre nových a existujúcich klientov.

MenaNoví klienti (prvých 90 dní)Existujúci klienti (po uplynutí 90 dní)
EUR4,20 %2,00 %
USD5,00 %2,50 %

Aj napriek tomu, že sú úrokové sadzby pomerne stabilné, môžu sa meniť v priebehu času.

Ako vypočítať cash drag?

Vypočítanie cash dragu, čiže straty spôsobenej neinvestovaním finančných prostriedkov, je pomerne jednoduché, pričom možno postupovať podľa týchto krokov:

 1. Určenie množstva neinvestovaných prostriedkov: Výpočet celkovej sumy hotovosti držanej v portfóliu, ktorá sa neinvestuje do produktívnych aktív, ako sú akcie, dlhopisy alebo nehnuteľnosti, ale je držaná v hotovosti na účte, poprípade investovaná do hotovostných finančných nástrojov.
 2. Odhad nákladov stratených príležitostí: Porovnanie výnosov, ktoré by mohol investor získať investovaním prebytočnej hotovosti na trhu, so skutočnými výnosmi generovanými držbou hotovosti. To zahŕňa výpočet rozdielu vo výnosoch za určité obdobie.
 3. Výpočet vplyvu na výnosy portfólia: Posúdenie vplyvu cash dragu na celkové výnosy portfólia zvážením nevyužitých príležitostí na rast a potenciálneho vytvárania bohatstva v dôsledku držby prebytočnej hotovosti.
 4. Zváženie daní a inflácie: Posúdenie vplyvu daní na potenciálne zisky a vplyv inflácie na kúpnu silu hotovosti v priebehu času. Tieto prvky prispievajú k celkovému negatívnemu vplyvu cash dragu na výkonnosť portfólia.

Analýzou týchto faktorov a kvantifikáciou nevyužitých výnosov a rastového potenciálu vyplývajúceho z nadmernej držby hotovosti môžu investori vypočítať cash drag vo svojom portfóliu a podniknúť kroky na zmiernenie jeho účinkov prijatím vyváženého a diverzifikovaného investičného prístupu.

Ako znížiť cash drag v portfóliu?

Zníženie cash dragu v portfóliu je dôležité pre optimalizáciu výnosov a minimalizáciu potenciálnych strát spojených s neinvestovanými finančnými prostriedkami. Na jeho redukciu môžu investori implementovať nasledujúce stratégie:

 • diverzifikácia medzi triedami aktív
 • automatické investovanie
 • využitie pasívneho investovania
 • minimalizácia držby hotovosti

Diverzifikácia portfólia naprieč triedami aktív môže znížiť potrebu preventívnej likvidity a minimalizovať cash drag. Rozložením investícií do rôznych typov aktív, ako sú akcie, dlhopisy a nehnuteľnosti, investori znižujú volatilitu peňažných tokov smerom nadol a zlepšujú riadenie likvidity portfólia.

Nastavením pravidelných automatických príspevkov do investícií umožňujú investori pravidelné investovanie peňazí bez potreby manuálneho zásahu. To znamená, že každý mesiac alebo iné obdobie sa určitá časť finančných prostriedkov presunie z hotovosti do investičného portfólia. Táto funkcia pomáha minimalizovať čas, kedy zostávajú financie neinvestované, pričom navyše eliminuje emocionálne reakcie a rozhodovanie o tom, kedy a koľko investovať.

Na takéto automatické investovanie nadväzuje aj využitie pasívneho investovania, pričom možno využiť ETF fondy. Tieto fondy predstavujú výhodný spôsob, ako pravidelne alokovať svoje financie na finančných trhoch bez toho, aby musel investor podniknúť fundamentálnu či technickú analýzu finančných produktov.

Medzi negatívne dôsledky cash dragu patrí znížený celkový výnos portfólií investora, čo možno upraviť rôznymi stratégiami.

Využívanie ETF fondov pri nadmernej hotovosti

Pri správe nadmernej hotovosti existuje mnoho možností, ako ju efektívne zhodnotiť. Jednou z najpopulárnejších a najefektívnejších možností je investovanie do ETF fondov, ktoré ponúkajú jednoduchý a diverzifikovaný spôsob investovania.

A) ETF fondy pre aktívneho investora a ekvitizáciu hotovosti

Pre aktívneho investora, ktorý má voľnú hotovosť a zároveň sa snaží prehodnotiť svoju investičnú stratégiu, sú ETF fondy atraktívnym riešením. Tento investor nechce držať hotovosť na maklérskom účte, aby sa vyhol cash drag efektu, ktorý môže znižovať výnosy.

Investovaním do dobre diverzifikovaných ETF fondov môže dosiahnuť stabilný prírastok hodnoty svojho portfólia a zároveň mať možnosť medzi časom prehodnotiť svoje investície. Táto stratégia, známa ako ekvitizácia hotovosti, umožňuje investorovi udržať svoje peniaze v pohybe a maximalizovať ich využitie.

B) ETF fondy pre pasívneho investora a zabezpečenie diverzifikácie

Pasívny investor, ktorý má pravidelne dostupné finančné prostriedky a chce ich zhodnocovať efektívnejšie ako na bežnom sporiacom účte, tiež môže nájsť v ETF fondoch vhodné riešenie. Tieto fondy mu ponúkajú zabezpečenú diverzifikáciu a lepšie výnosy v porovnaní so zvyčajnými úspornými účtami.

ETF fondy často kopírujú výkonnosť trhu, čo znamená, že ich výnosy môžu byť stabilnejšie a predvídateľnejšie. Široké trhové ETF fondy napríklad historicky dosahovali priemerné výnosy medzi 7-10 %, čo môže byť atraktívna alternatíva k tradičným sporiacim účtom.

Porovnanie brokerov a investičných platforiem

Broker

Demo účet

Slovenská podpora

xtb

XTB

Demo účet

Slovenská podpora

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

portu

Portu

Demo účet

Slovenská podpora

fondee

Fondee

Demo účet

Slovenská podpora

etoro

eToro

Demo účet

Slovenská podpora

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Niekoľko brokerov v šúčasnosti ponúka rýchle a nízkonákladové investovanie do ETF fondov, pričom by si mali investori vyberať na základe svojich preferencií a cieľov.

Investičné plány od XTB pre pasívne investovanie

XTB ponúka Investičné plány, ktoré umožňujú klientom pasívne a automaticky investovať do ETF fondov, čím im poskytuje jednoduchý a efektívny spôsob diverzifikácie ich portfólia. Tieto investičné plány sú navrhnuté tak, aby klienti mohli ľahko spravovať svoje investície a sledovať ich vývoj.

Klienti majú možnosť bez poplatkov zostaviť si až 10 investičných plánov/portfólií, v rámci ktorých môžu zahrnúť až 9 rôznych ETF fondov.

XTB poskytuje prístup k vyše 365 ETF fondom, ktoré sú ohodnotené podľa popularity a rizikovosti priamo v XTB aplikácii. Tento široký výber fondov umožňuje klientom vybrať si tie, ktoré najlepšie zodpovedajú ich investičným cieľom a stratégiám.

Investičné plány od XTB predstavujú jednoduchý spôsob pre pravidelné a pasívne investovanie do ETF fondov bez poplatkov.

Portu a Fondee – ďalšie možnosti investovania do ETF fondov

Portu predstavuje českú investičnú platformu dostupnú aj na Slovensku, ktorá klientom poskytuje jedinečnú možnosť investovať do ETF fondov na základe ich individuálnych preferencií a cieľov. Platforma využíva dotazník, aby pochopila investičné ciele, rizikový profil a preferencie každého klienta. Na základe týchto informácií vytvára personalizované investičné portfóliá zložené z ETF fondov.

Skúsenejší investori majú možnosť vytvárať vlastné investičné stratégie s Portu.sk. Okrem ETF fondov môžu investori zahrnúť do svojich portfólií aj akcie, frakčné akcie alebo tematické stratégie. S Portu môžu investori začať investovať už od 20 €, pričom ročný poplatok je od 0,60 % z hodnoty ich portfólia.

PortuFondee
Minimálny kapitál20 €40 €
Ročný poplatokod 0,60 %0,90 %
Ďalšie poplatkyNIENIE
Finančné nástrojeETF fondy, akcie, frakčné akcieETF fondy
Vlastná stratégiaÁNONIE
Udržateľné (ESG) investícieÁNOÁNO

Fondee je taktiež česká investičná platforma, ktorá sa špecializuje na dlhodobé investovanie do ETF fondov. Podobne ako Portu, Fondee ponúka personalizovaný prístup k investovaniu, kde sa na základe profilu a cieľov investora vyberie najvhodnejšie portfólio.

S platformou Fondee môžu investori začať investovať do ETF fondov už od 40 €, pričom platia poplatok vo výške 0,90 % z hodnoty ich portfólia. Tento prístup umožňuje aj menším investorom začať budovať svoje portfólio a postupne ho rozširovať podľa ich možností a preferencií.

Platforma Fondee poskytuje štyri hlavné produkty:

 • investície na mieru
 • udržateľné investície
 • detské investičné účty
 • investície do dôchodku

Vďaka platforme Fondee majú investori v Českej aj Slovenskej republike prístup k profesionálnemu a personalizovanému investovaniu do ETF fondov, čo im umožňuje dosiahnuť ich investičné ciele efektívne a bezpečne.

Aj napriek tomu, že cash drag je negatívnym javom, držanie hotovosti pri investíciách nie je nevyhnutne zlá vec. Skutočnosť, že investor má istú časť svojho portfólia v hotovosti, môže byť prospešná z niekoľkých dôvodov, ako je likvidita a flexibilita, či držanie hotovosti pre neskoršie výhodné situácie na trhu.