Investičné plány na XTB – ako otvoriť, poplatky, skúsenosti

Investičné plány od spoločnosti XTB predstavujú možnosť pasívneho investovania úspor prostredníctvom fondov ETF. Tento produkt je k dispozícii pre slovenských investorov a umožňuje im vytvoriť rôzne investičné plány s nízkou počiatočnou investíciou. Čo je a ako otvoriť investičný plán XTB?

Investori majú možnosť výberu z rozsiahlej ponuky ETF fondov a plány možno vytvárať na základe ich individuálnych preferencií, ako sú typ ETF, zloženie a geografická oblasť. Tento produkt je považovaný za unikátne riešenie pre pasívne investovanie a je súčasťou snahy spoločnosti XTB o neustály rozvoj svojej online investičnej platformy.

Investičné plány XTB ponúkajú jednoduchý a automatizovaný spôsob investovania do ETF fondov, umožňujúc investorom pasívne budovanie ich portfólia podľa individuálnych cieľov a preferencií.

Investovať do ETF fondov s XTB >

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Investičné plány na XTB

Investičné plány XTB predstavujú dynamickú a modernú formu investovania, ktorá umožňuje investície do širokého spektra ETF fondov, pričom XTB má v ponuke viac ako 365 takýchto fondov. Zoznam úplnej ponuky investičných titulov je dostupný tu. Tieto fondy sú špeciálne koncipované pre pasívne investovanie, čím poskytujú investorom jedinečnú príležitosť zhodnocovať svoje finančné prostriedky s minimálnym úsilím.

Výrazným rysom investičných plánov od XTB je ich flexibilita a prispôsobiteľnosť individuálnym preferenciám každého investora. Každý má možnosť zostaviť si vlastný investičný plán podľa svojich potrieb a cieľov.

Investor si môže vybrať účel plánu, stanoviť výšku investície a rozhodnúť sa, na aký dlhý časový horizont chce investovať. Či už ide o pravidelné investície na nákup nových zariadení, plánovanie cestovania, sporenie na dôchodok alebo dosiahnutie osobného finančného cieľa, investičné plány XTB sú prispôsobené každému investorovi.

Tento produkt je špeciálne zameraný na tých, ktorí plánujú systematicky investovať do ETF fondov počas dlhšieho časového obdobia, pričom si želajú aktívne zhodnocovať svoje peniaze. Avšak, prínosy týchto plánov môžu využiť aj investori s rôznymi finančnými cieľmi a stratégiami.

Investičné plány od XTB majú nízky vstupný prah, umožňujúc investorom začať investovať už od minimálnej sumy transakcie vo výške 15 eur. Táto prístupná suma robí investovanie dostupným širokej verejnosti, čím demokratizuje svet financií a investícií.

Jedným z výrazných benefitov je aj možnosť riadenia svojich investícií. Investori majú plnú kontrolu nad svojimi plánmi a môžu ich kedykoľvek upravovať podľa aktuálnej situácie na trhu alebo svojich osobných preferencií. Funkcia automatického investovania zase umožňuje nastavenie pravidelných platieb a nákupov, čím sa zjednodušuje dlhodobá správa investícií a maximalizuje potenciálny výnos.

Výhody investičných plánov XTB

V súčasnom dynamickom finančnom prostredí je dôležité mať k dispozícii investičné nástroje, ktoré nielen poskytujú rôznorodé možnosti, ale aj zjednodušujú proces investovania. Investičné plány od spoločnosti XTB predstavujú inovatívnu odpoveď na túto potrebu, ponúkajúc investorom nielen prístup k širokej škále ETF fondov, ale aj unikátne výhody, ktoré môžu transformovať spôsob, akým sa investuje:

 • Jednoduchosť používania – Intuitívne rozhranie investičných plánov umožňuje investorom ľahko navigovať a jednoducho spravovať svoje portfólio na investičnej platforme či v aplikácii.
 • Možnosť úplnej automatizácie – Pohodlné riadenie a navyšovanie hodnoty portfólií bez nutnosti neustáleho manuálneho zásahu a správy.
 • Rozmanitá ponuka ETF fondov – S viac ako 365 ETF fondmi, ktoré pokrývajú rôzne odvetvia a krajiny, majú investori možnosť diverzifikovať svoje portfólio a rozložiť riziko.
 • Prístupnosť investovania – S minimálnym vstupným kapitálom od 15 EUR sú investície dosiahnuteľné pre širokú verejnosť. Táto nízka vstupná suma umožňuje investovať aj tým, ktorí nemajú k dispozícii veľký kapitál.
 • Transparentnosť informácií – Prehľadné informácie o portfóliu, ako aj základné údaje o všetkých ETF fondoch, vrátane ratingu, výkonnosti a zloženia ETF, sú ľahko dostupné. To poskytuje investorom dôveru a jasný prehľad o ich investíciách.
 • Flexibilita – Investori nemusia čeliť žiadnej časovej viazanosti a majú úplnú kontrolu nad svojím portfóliom. Môžu otvárať, zatvárať a upravovať svoje plány kedykoľvek podľa aktuálnych potrieb a preferencií.
 • Bez poplatkov – Jednou z najväčších výhod je absencia XTB poplatkov pri mesačnom objeme do 100 000 EUR. Aj keď transakcie nad tento limit sú spoplatnené poplatkom 0,2 %, ponúkaná možnosť bezplatných transakcií predstavuje významnú úsporu nákladov, čo môže značne prispieť k celkovému zhodnoteniu investícií.
 • Využívanie výhod pasívneho investovania – Investori môžu efektívne zhodnocovať svoje prostriedky bez potreby aktívneho spravovania portfólia, čo môže byť obzvlášť atraktívne pre tých, ktorí preferujú stabilné a dlhodobé investičné stratégie.

Celkovo možno konštatovať, že investičné plány od spoločnosti XTB predstavujú komplexné riešenie pre súčasných investorov, ktorí hľadajú spoľahlivý a inovačný prístup k svojim investíciám.

Investičné plány možno považovať za jednoduchý spôsob pre začiatočníkov začať investovať pasívne. Tieto plány poskytujú štruktúrovaný prístup k investovaniu, čo môže byť pre nových investorov veľmi užitočné.

Automatické investovanie XTB

Automatické investovanie XTB je jednou z výnimočných funkcií, ktoré investičné plány od spoločnosti XTB ponúkajú, čo umožňuje investorom optimalizovať svoje portfólio a dosiahnuť dlhodobý rast ich investícií bez nadmerného manuálneho zásahu.

Investor má možnosť zvoliť si čiastku, periodicitu (týždenne, mesačne, polročne a iné) a dátum, kedy by malo dôjsť k navýšeniu portfólia. Taktiež má kontrolu nad spôsobom vkladu, pričom prostriedky sú následne pravidelne investované do vybraných ETF fondov na základe preddefinovanej štruktúry zvoleného investičného plánu.

Týmto spôsobom klient nemusí opakovane otvárať aplikáciu na ručné spravovanie svojich investícií, čo prispieva k jednoduchosti a efektívnosti investičného procesu. Stratégia, pri ktorej investor pravidelne investuje do aktív bez ohľadu na aktuálnu cenu sa nazýva aj dollar cost averaging.

Jednou z možností je použitie platobnej karty, pričom klientovi pripadá poplatok vo výške 0,70 % zo sumy. Alternatívne, prostriedky možno posielať aj prostredníctvom trvalého príkazu z bankového účtu. Je však dôležité mať na pamäti, že prevody medzi bankami môžu chvíľu trvať, pohybujúc sa v časovom rámci 1-3 dni.

Investičné plány od XTB ponúkajú jedinečnú možnosť automatizácie investovania, umožňujúc investorom pravidelné investovanie do až 10 portfólií bez potreby manuálneho zásahu a s nulovými poplatkami.

Investovať do Investičných plánov s XTB >

Poplatky XTB investičných plánov

Investičné plány od spoločnosti XTB prinašajú investorom nielen výhody pasívneho investovania, ale aj výnimočne priaznivé podmienky týkajúce sa poplatkov XTB, čo robí tento finančný produkt atraktívnym pre širokú škálu investorov.

Samotné investovanie do akcií a ETF fondov na XTB je bez poplatkov, a to isté platí aj pre investičné plány. Tento benefit zahŕňa bezplatné založenie plánu a investovanie do objemu 100 000 EUR mesačne.

To znamená, že klienti môžu vytvoriť, spravovať a realizovať nákupy a predaje ETF fondov v rámci svojich investičných plánov bez akýchkoľvek nákladov do tohto mesačného limitu. Po dosiahnutí tohto limitu sa účtuje poplatok vo výške 0,2 %, pričom minimálny poplatok je 10 EUR.

Je však dôležité zdôrazniť, že sa môžu uplatniť poplatky za konverziu mien vo výške 0,50 %. To je dôležité v prípade, že klient realizuje obchod v inej mene než je základná mena jeho účtu. Pre kompletný prehľad poplatkov spojených s XTB službami možno navštíviť webovú stránku brokera.

Výhody nulových poplatkov a automatizácie investovania sú zreteľné a prispievajú k efektívnemu a pohodlnému spôsobu investovania, najmä pre začiatočníkov alebo tých, ktorí preferujú pasívny investičný prístup.

Ako otvoriť investičný plán na XTB?

Krok, ako otvoriť investičný plán XTB, je kľúčovým pre každého investora, ktorý si želá systematicky a cieľavedome spravovať svoje finančné prostriedky. Spoločnosť XTB ponúka svojim klientom jednoduchý a prístupný spôsob, ako vytvoriť a spravovať investičné plány, pričom proces pozostáva z niekoľkých krokov:

 1. Výber ETF fondov – klient si môže zostaviť vlastné portfólio (plán) z viac ako 365 ETF fondov, ktoré majú pridelené ohodnotenie a rizikovosť. Okrem toho je možné zistiť z čoho sú jednotlivé ETF zložené a aká je ich miera výnosu.
 2. Alokácia prostriedkov – po zvolení ETF fondov, ktoré chce mať klient vo svojom investičnom pláne, možno nastaviť koľko percent z celkovej čiastky plánu pôjde do jednotlivých ETF fondov.
 3. Vykonanie vkladu – do investičného plánu možno investovať od 15 EUR rôznymi spôsobmi a navyše si možno nastaviť pravidelné financovanie plánu.

Po vykonaní vkladu stačí nechať investičný plán pracovať na základe zvolených parametrov. Automatické investovanie XTB sa postará o pravidelné vklady čo umožní systematicky zhodnocovať prostriedky dlhodobo bez potreby akýchkoľvek zásahov.

Ako a z čoho zostaviť investičný plán?

Na webovej stránke XTB možno nájsť úplný zoznam všetkých dostupných ETF fondov. Tento prehľad poskytuje dôležité informácie o jednotlivých fondoch, vrátane ich výkonnosti, štruktúry a rizikového hodnotenia.

Investori môžu súčasne spustiť až 10 investičných plánov. Pri vytváraní plánu si môžu zvoliť tematiku investícií (technológie, dlhopisy, svetové akcie a iné), dobu investovania a definovať cieľ investičného plánu. Táto široká škála možností umožňuje investovať podľa individuálnych preferencií a finančných cieľov.

Investičné plány možno nastaviť aj podľa rizikovosti. Každé ETF má pridelené rizikové hodnotenie, ktoré investorom pomôže efektívne balansovať medzi výnosom a rizikom. V rámci jedného investičného plánu možno zvoliť až 9 rôznych ETF fondov, čím sa dosiahne adekvátna diverzifikácia portfólia.

Investičné plány od XTB poskytujú investorom investovanie do širokej ponuky viac ako 365 ETF fondov, pričom možno diverzifikovať portfólio s 9 ETF fondmi v jednom investičnom pláne.

Zostaviť Investičný plán s XTB >

Okrem toho majú investori možnosť rozhodovať medzi rôznymi druhmi ETF fondov. Napríklad si možno vyberať medzi distribučnými a akulumačnými fondmi. Distribučné fondy vyplácajú dividendy, zatiaľ čo akumulačné reinvestujú vyplácané zisky do samotného fondu. Táto voľba umožňuje prispôsobiť investičný plán podľa preferencií v oblasti získavania príjmov.

V rámci rizikovosti investičného plánu môžu investori rozhodovať medzi dlhopisovými a akciovými ETF fondmi. Dlhopisové fondy môžu znižovať výnos, ale zároveň predstavujú menej rizikovú investíciu.

S týmito možnosťami a detailmi na pamäti možno zostaviť investičný plán, ktorý presne vyhovuje finančným cieľom a osobným preferenciám. So širokým výberom ETF fondov a flexibilitou nastavenia plánov XTB umožňuje optimalizovať investičný prístup pre dosiahnutie optimálnych výsledkov.

Príklady kvalitných ETF fondov v EUR odporúčaných od XTB:

 • SXR8.DE – riadi sa podľa výkonnosti indexu S&P 500. Tento ETF sa vyznačuje tretinou investícií do technologických firiem a ponúka univerzálny prístup k trhu.
 • EUNL.DE – je zameraný na svetové akcie a reguluje sa na základe ich výkonnosti. Dve tretiny portfólia tohto ETF tvoria americké firmy, čo mu dodáva istú stabilitu a zároveň prístup k rozmanitým trhom.
 • SXRV.DE – Pre tých, ktorí sú ochotní akceptovať vyššie riziko v nádeji na vyššie zisky, je tu možnosť investovať do SXRV.DE. Tento ETF sa orientuje na index Nasdaq a zahŕňa technologické firmy. Avšak treba si byť vedomý, že tento fond je menej diverzifikovaný, čo zvyšuje riziko investície.
 • MTD.FR a DTLA.UK– Okrem akciových ETF sú tu aj možnosti pre tých, ktorí preferujú menej rizikovú investíciu dlhopisy. MTD.FR a DTLA.UK sú dva príklady dlhopisových ETF z Európy a Spojených štátov. Tieto fondy ponúkajú možnosť investovať do dlhopisových trhov s rôznymi charakteristikami a výnosmi.
 • EGLN.UK – Toto ETF na zlato umožňuje investorom získať expozíciu k tomuto cennému kovu, ktorý je tradičným útočiskom v časoch ekonomickej neistoty.

Výber vhodného ETF závisí od investičných cieľov, rizikovej odolnosti a preferencií každého investora. Pred investovaním je dôležité dôkladne preskúmať každý fond a poprípade sa poradiť s finančným poradcom, aby sa zabezpečilo, že investícia bude v súlade s finančnými cieľmi a stratégiami.

Skúsenosti s investičnými plánmi XTB

Aj napriek tomu, že investori mohli už dlhšie na XTB investovať do akcií a ETF fondov, investičné plány sú pomerne novým produktom, ktorý združuje všetky výhody pasívneho a automatického investovania.

Mnohí investori v XTB recenziách uvítali práve príchod funkcie automatického investovania XTB, ktoré bolo tento rok zavedené do investičných plánov. Táto novinka umožňuje investorom tvoriť automatizované portfóliá s nulovou províziou čo patrí medzi pozitívne skúsenosti s XTB. Ďalšou z uvádzaných výhod je podrobný popis každého ETF fondu, čo zvyšuje transparentnosť a prehľadnosť plánu.

Niektorí užívatelia XTB recenzií vyjadrili záujem o možnosť investovať do akcií prostredníctvom investičných plánov. Zatiaľ čo ETF fondy sú atraktívnou možnosťou pre pasívne investovanie, niektorí investori by uvítali možnosť pravidelného investovania aj do jednotlivých akcií bez potreby manuálneho nakupovania, čo by prispelo k ešte lepšej skúsenosti XTB. Táto možná aktualizácia by poskytla investičným plánom XTB ešte väčšiu flexibilitu a rozmanitosť vo výbere investičných možností.

Jednou z oblastí, ktorá je predmetom diskusií, je dostupnosť investičných plánov vo webovej aplikácii XTB. Zatiaľ je táto možnosť dostupná iba prostredníctvom mobilnej aplikácie, čo môže byť obmedzením pre tých, ktorí preferujú investovanie cez webový prehliadač. Tento problém bude avšak pravdepodobne vyriešený ešte tento rok a XTB zavedie plány aj na webové platformy XTB.

Platforma XTB

XTB, tiež známy ako X-Trade Brokers, je jedným z najväčších maklérov FX a CFD na svete kótovaných na burze, ktorý maloobchodníkom ponúka okamžitý prístup na stovky globálnych trhov. Spoločnosť poskytuje širokú škálu finančných nástrojov vrátane forexu, akcií, komodít, indexov, kryptomien a ETF.

XTB platforma je známa svojou oddanosťou technológii, ponúkaním vlastných obchodných platforiem a neustálym zdokonaľovaním svojich obchodných aplikácií v súlade s najnovšími trendmi. Maklér tiež kladie dôraz na nástroje riadenia rizík, transparentnosť a spokojnosť klienta a je regulovaný uznávanými finančnými orgánmi vo viacerých krajinách.

Spoločnosť pôsobí vo viac ako 13 krajinách vrátane Slovenska a Česka a ponúka služby zákazníckej podpory a vzdelávacie zdroje na pomoc obchodníkom.

Alternatívne platformy pasívneho investovania

Vstup do sveta pasívneho investovania s ETF fondami sa stal pre mnohých investičných nadšencov atraktívnou možnosťou. Okrem tradičných poskytovateľov, ktoré ponúkajú investičné plány s ETF, existujú aj alternatívne platformy, ktoré prichádzajú s vlastnými jedinečnými prístupmi a výhodami.

Portu

Portu je online investičná platforma, ktorá umožňuje investovať do globálne diverzifikovaných portfólií zložených z ETF fondov, ktoré sú poskladané na mieru potrebám a cieľom každého investora. Poskytuje rôzne druhy investovania pre začiatočníkov aj skúsenejších investorov, vrátane portfólií na mieru, vlastných stratégií a tematických stratégií. Svoje služby spoplatňuje jediným poplatkom, a to už od 0,60 % z hodnoty portfólia ročne.

Medzi jednu z výhod patrí proces vyskladania portfólií, kde klient prejde dotazníkom, pričom mu tím profesionálov Portu vyskladá portfólio na mieru na základe cieľov klienta. To môže byť vhodné pre tých, ktorí nechcú zostavovať svoje portfólio sami.

Táto platforma je vhodná pre dlhodobých investorov, ktorí majú záujem o zhodnocovanie svojich úspor v čase, pričom môžu investovať už od 20 €. Portu je prvá online investičná platforma svojho druhu v Česku a je určená pre širokú verejnosť bez ohľadu na výšku majetku, pričom jej dôveruje už viac ako 200 000 klientov.

Výhody PortuNevýhody Portu
+ Nízky kapitál od 20 €– Obchodné dni iba 2x do týždňa
+ Nákup frakčných akcií– Poplatok 1 % pri investíciách bez dlhodobej viazanosti
+ Bez vstupných a výstupných poplatkov– Náklady samotných ETF (cca 0,20 % z portfólia)
+ Možnosť zníženia poplatku pri dlhodobých investíciách
+ Automatická diverzifikácia portfólia
+ Týždenné rebalansovanie portfólia

Fondee

Fondee je česká online investičná platforma, ktorá umožňuje investorom investovať do portfólií ETF fondov. Spoločnosť je podporovaná J&T bankou a poskytuje jednoduchý a transparentný spôsob investovania pre retailových aj inštitucionálnych investorov, pričom možno investovať už od 40 € pri poplatku vo výške 0,90 % z hodnoty portfólia. Fondee ponúka rozmanitý výber investičných možností, pričom medzi štyri druhy investovania, ktoré možno s Fondee založiť patria:

 • investície na mieru
 • udržateľné investície
 • detské investičné účty
 • investície do dôchodku

Platforma je chránená Českou národnou bankou a Garančným fondom obchodníkov s cennými papiermi. Fondee nie je vhodné pre krátkodobé špekulácie, ale investuje s cieľom dlhodobého zhodnotenia investícií.

Fondee je vhodné pre investorov, ktorým vyhovuje bezstarostné investovanie do ETF fondov, nakoľko platforma Fondee funguje tak, že si stačí zvoliť investičný profil a cieľ. Na základe týchto informácií zvolí tím Fondee pre investora najvhodnejšie portfólio spomedzi 7 ponúkaných druhov portfólií, a to v rámci Investícií na mieru alebo Udržateľných investícií.

Výhody FondeeNevýhody Fondee
+ Nízky vstupný kapitál 40 €– Nemožno zostaviť vlastné portfólio ani upravovať svoje investície
+ Automatické mesačné rebalansovanie portfólia – Poplatok 0,90 % spolu s nákladmi samotných ETF (cca 0,20 % za portfólio)
+ Bez vstupných a výstupných poplatkov– Nemožno investovať v €
+ Dozor ČNB– Chýba menové zaistenie
+ Vhodné pre úplných začiatočníkov vďaka nižšiemu riziku

Možností pre investovanie je mnoho, pričom Fondee a Portu poskytujú skvelú alternatívu, ako investovať do ETF fondov bez problémov.