DAX 40 – akcie, graf, ako investovať

V dnešnej globalizovanej ekonomike sú investičné príležitosti rôznorodé a na trhoch pôsobí mnoho rôznych akciových indexov. Medzi týmito indexmi je nemecký index DAX jedným z významných hráčov. Čo je to akciový index DAX? Aké sú dividendy DAX? A ako investovať do DAX indexu?

Deutscher Aktienindex, často označovaný skratkou DAX, je dôležitým ukazovateľom vývoja cien akcií najväčších nemeckých spoločností obchodovaných na Frankfurtskej burze cenných papierov.

Jeho význam a história ho radia medzi popredné európske a svetové akciové indexy a ponúka investičné príležitosti pre mnohých obchodníkov a investičné stratégie.

Kľúčové informácie článku

DAX 40 a jeho význam – akciový index DAX predstavuje výkonnosť 40 najväčších spoločností v Nemecku a považuje sa za jeden z najdôležitejších burzových indexov v Európe; používa sa ako referenčná hodnota pre nemeckú ekonomiku.

Investovanie do indexu DAX 40 – investovať do indexu DAX sa dá napr. nákupom akcií alebo investovaním do ETF, ktoré sledujú výkonnosť indexu a poskytujú viac diverzifikované portfólio a nižšie riziko; obe možnosti ponúkajú možnosť dlhodobého rastu a vyplácania dividend.

Nákup akcií a ETF indexu DAX 40 – nakupovanie akcií a ETF indexu DAX 40 je možné prostredníctvom online brokerov; títo makléri poskytujú platformu na nákup a predaj cenných papierov; dá sa investovať napr. cez XTB, Portu, eToro, Fondee.

Porovnanie brokerov a investičných platforiem

Broker

Demo účet

Slovenská podpora

xtb

XTB

Demo účet

Slovenská podpora

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

portu

Portu

Demo účet

Slovenská podpora

fondee

Fondee

Demo účet

Slovenská podpora

etoro

eToro

Demo účet

Slovenská podpora

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

DAX 40 – graf

DAX 40 vždy odráža aktuálny stav nemeckého akciového trhu a poskytuje cenný prehľad o výkonnosti najväčších a najvplyvnejších spoločností v krajine.

Jedným z hlavných dôvodov popularity indexu DAX 40 je jeho silná korelácia s celkovým stavom nemeckej ekonomiky. Keďže Nemecko je najväčšou ekonomikou v Európe, zmeny v indexe DAX 40 môžu mať významný vplyv na globálne finančné trhy.

DAX 40 graf je pre investorov silným nástrojom, pretože im umožňuje sledovať výkonnosť indexu v čase a identifikovať trendy a vzory. Poskytuje tiež cenné informácie pre obchodníkov, ktorí môžu pomocou technickej analýzy prijímať informované rozhodnutia o nákupe a predaji akcií.

Celkovo je DAX 40 dôležitý a vysoko cenený index, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v nemeckom a globálnom finančnom prostredí. DAX 40 graf je kľúčovým nástrojom na pochopenie a analýzu pohybov na trhu a je cenným zdrojom informácií pre investorov aj obchodníkov.

Graf DAX 40 ukazuje výkonnosť indexu v priebehu času. (zdroj: Google Finance)

Čo je to DAX index?

Index DAX, celým názvom „Deutscher Aktienindex“, je hlavným akciovým indexom nemeckého trhu. Je referenčným ukazovateľom vývoja cien akcií najväčších a najvýznamnejších nemeckých spoločností obchodovaných na Frankfurtskej burze cenných papierov.

Index DAX prvýkrát predstavila spoločnosť Deutsche Börse približne v roku 1987 a odvtedy sa stal jedným z najdôležitejších akciových indexov na svete.

Tento akciový index DAX sleduje vývoj cien 40 najväčších a najlikvidnejších nemeckých spoločností, medzi ktoré patria niektoré z najznámejších svetových firiem, ako napr. Volkswagen, Siemens, SAP a Bayer. Index má pre tento počet spoločností aj pomenovanie DAX 40.

Index je vážený podľa trhovej kapitalizácie jednotlivých spoločností, čo znamená, že spoločnosti s vyššou trhovou hodnotou majú väčší podiel. Taktiež je index DAX dôležitým ukazovateľom pre investorov, ktorí sledujú nemecký trh a európsky trh ako celok.

Jeho vývoj môže odrážať všeobecný stav nemeckej ekonomiky a európskych trhov a slúži aj ako základ mnohých investičných produktov vrátane ETF (Exchange-Traded Funds) a finančných derivátov, ktoré umožňujú investorom špekulovať na cenové pohyby akcií zahrnutých v indexe.

Prečo investovať do akciového indexu DAX 40?

Existuje mnoho dôvodov, prečo by investovanie do akciového indexu DAX mohlo byť pre investorov atraktívne. Investovanie do indexov je vo všeobecnosti vnímané ako jedno z najefektívnejších spôsobov pasívneho investovania a taktiež dlhodobého investovania.

DAX obsahuje akcie 40 najväčších a najvýznamnejších nemeckých spoločností, čím poskytuje investičným portfóliám vysokú mieru diverzifikácie. V dôsledku toho sa riziko spojené s investovaním do jednotlivých akcií rozloží medzi viacero spoločností, čo môže pomôcť znížiť potenciálne straty.

Nemecký trh je známy svojou stabilitou a likviditou. Index DAX je jedným z najlikvidnejších akciových indexov na svete, čo znamená, že akcie zahrnuté v indexe sa dajú ľahko nakupovať a predávať za trhové ceny.

Ďalším dôvodom je jeho rast a dividendy. Investičné portfólio tak môže získať nielen kapitálový rast, ale aj pasívny príjem z dividend. Pred investovaním si investori taktiež môžu pozrieť P/E pomer, ktorý môže pomôcť pri rozhodovaní o tom, či investovať.

DAX je dobre sledovaný analytikmi, investormi a médiami. Informácie o vývoji indexu a jednotlivých spoločností sú ľahko dostupné, čo investorom umožňuje vykonávať kvalitné analýzy a prijímať informované rozhodnutia.

Investovaním do indexu DAX sa investor stáva súčasťou nemeckej ekonomiky, ktorá je jednou z najväčších a najvýkonnejších v Európe. Vďaka tomu môže profitovať z rastu a rozvoja nemeckého priemyslu a obchodu.

Z historického hľadiska majú akciové trhy tendenciu dlhodobo rásť. Dlhodobé investovanie do indexu DAX môže byť efektívnym spôsobom, ako dosiahnuť rast kapitálu a budovať bohatstvo.

Je však dôležité mať na pamäti, že investovanie do akcií je spojené s rizikom a výkonnosť indexu DAX môže byť ovplyvnená mnohými faktormi vrátane globálnych hospodárskych udalostí a zmien makroekonomických podmienok.

Preto sa odporúča konzultovať investičné plány s finančným poradcom a vykonať náležitý prieskum skôr, ako sa investor rozhodne investovať do akciového indexu DAX.

Cena a vývoj indexu DAX 40 – akcie

Na zistenie ceny a vývoju indexu DAX je nutné poznať rôzne faktory, ktoré ich môžu ovplyvňovať. Aj keď je DAX 40 obľúbený najmä vďaka intradenným obchodovaniam, na investovanie v dlhodobom horizonte je dôležité poznať viacero premenných.

Jednou z najdôležitejších premenných sú makroekonomické dáta. Ide o klasické dáta ako inflácia, HDP či nezamestnanosť v Nemecku. Nemenej dôležitým faktorom je vývoj kurzu eura. Je vhodné pozerať na konkrétne akcie DAX 40, pretože pokles najsilnejšej spoločnosti v indexe by mohol mať veľký vplyv na celý index DAX.

Akciový index DAX 40 sleduje nemeckú ekonomiku, pričom ide o najsilnejšiu ekonomiku v Európe a o 4. najväčšiu ekonomiku na svete a stále rastie.

Akcie DAX 40 je možné nájsť kdekoľvek, sú voľne dostupné. No najznámejšími akciami indexu DAX sú napríklad spoločnosť Bayer, Siemens, SAP, Allianz, Deutsche Bank či Volkswagen Group.

DAX 40 – ETF

Jednou z hlavných výhod investovania do indexu DAX 40 je jeho stabilita a potenciál dlhodobého rastu. Index za posledné desaťročie neustále prekonáva ostatné hlavné európske indexy. To môže investorom poskytnúť pocit istoty a dôvery v ich investície.

Jedným zo spôsobov, ako investovať do indexu DAX 40, je prostredníctvom ETF. Tieto fondy sledujú výkonnosť indexu DAX 40 a ponúkajú investorom spôsob, ako diverzifikovať portfólio bez toho, aby museli kupovať jednotlivé akcie. ETF majú tiež nižšie poplatky a sú prístupnejšie pre investorov s menším rozpočtom.

Investovanie do indexu DAX 40 prostredníctvom ETF môže investorom poskytnúť aj expozíciu voči rôznym priemyselným odvetviam vrátane automobilového, technologického a finančného. Umožňuje to vytvoriť dobre vyvážené portfólio a znižuje riziko strát.

ETF ponúkajú výhody diverzifikácie a nákladovej efektívnosti. Obchoduje sa s nimi na burze podobne ako s akciami a môžu sa kupovať a predávať vo veľkých množstvách len s jednou províziou. Výber ETF ovplyvňuje mnoho faktorov. Jednými z najznámejších ETF indexu DAX 40 sú:

Názov ETFPomer nákladovVeľkosť fondu
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF0,08 %0,979 miliardy €
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF – Acc0,15 %0,557 miliardy €
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)0,16 %5,405 miliardy €
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C0,09 %3,777 miliardy €
Porovnanie ETF indexu DAX 40

Pomer nákladov predstavuje ročný poplatok, ktorý musí investor zaplatiť za správu fondu. U porovnávaných ETF sa pohybuje medzi 0,08 % až 0,16 %. Veľkosť fondu znamená množstvo peňazí, ktoré sú investované do fondu.

Ročný poplatok sa strháva denne. To znamená, že sa z investovanej sumy, kde má investor napr. 0,07 % pomer nákladov, strhne denne 0,07 % investovanej čiastky vydelených 365 (počet dní v roku). To je za rok dokopy 0,07 % z investovanej sumy, preto je nízky pomer nákladov dôležitý.

DAX 40 ponúka investorom stabilnú a rozmanitú možnosť investovania na európskom akciovom trhu. S možnosťou investovať cez ETF sa stal obľúbenou voľbou pre skúsených aj začínajúcich investorov, ktorí chcú zväčšiť svoje bohatstvo.

Dividendy DAX indexu

Dividendy sú dôležitou súčasťou investícií do akcií DAX a môžu investorom priniesť ďalší príjem. Z toho dôvodu by investori mali poznať základné aspekty dividend z tohto a podobných indexov.

Dividendová kultúra v indexe DAX

Index DAX je známy svojou silnou dividendovou kultúrou. Mnohé spoločnosti zaradené do indexu majú dlhú históriu vyplácania dividend svojim akcionárom.

Dividendy sú pre nemecké spoločnosti často záväzkom a považujú sa za dôležitý spôsob odmeňovania investorov za ich podiel v spoločnosti. To robí investíciu do indexu DAX atraktívnou pre tých, ktorí hľadajú pravidelný pasívny príjem vo forme dividend.

Dividendový výnos v indexe DAX

Výnosy z dividend v indexe DAX sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnych spoločností a trhových podmienok. Niektoré spoločnosti v indexe DAX vyplácajú veľmi atraktívne dividendy, zatiaľ čo iné sa môžu zameriavať na rast a investície.

Investori, ktorí hľadajú vysoké dividendy, sa často zameriavajú na konkrétne akcie v indexe DAX, ktoré majú za sebou stabilné vyplácanie dividend a atraktívne dividendové výnosy.

Diverzifikácia prostredníctvom dividendových akcií

Pre investorov, ktorí hľadajú kombináciu kapitálového rastu a pravidelného príjmu, môže byť vhodnou stratégiou investovanie do akciových indexov, ako je DAX.

Diverzifikáciou medzi viacerými spoločnosťami v indexe možno znížiť riziko spojené s vynechaním dividend od jednej spoločnosti. To môže pomôcť udržať stabilitu príjmu aj v nestabilných trhových podmienkach.

Je však dôležité mať na pamäti, že dividendové výnosy a stabilitu vyplácania dividend môžu ovplyvniť zmeny v ekonomickom prostredí a finančná situácia jednotlivých spoločností. Možno nájsť taktiež nejaký dividendový ETF, ktorý kopíruje index DAX.

Pred investovaním do konkrétneho akciového indexu vrátane indexu DAX je dôležité vykonať dôkladný prieskum a zvážiť svoje investičné ciele a stratégiu.

Investovanie do indexu DAX 40 prostredníctvom ETF môže dobre diverzifikovať portfólio.

Brokeri – ako kúpiť akcie a ETF

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. Jedným zo správnych riešení je dlhodobé a pasívne investovanie, ktoré je najlacnejšie. Možno tak urobiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Okrem iného XTB aktívne spravuje úroky z hotovostných zostatkov na obchodných účtoch svojich klientov. Tieto úroky predstavujú príjmy, ktoré automaticky podliehajú daňovým povinnostiam.

Jedinečnou novinkou je automatické investovanie na XTB, ktoré predstavuje jedinečnú funkciu dostupnú v rámci investičných plánov spoločnosti XTB, ktorá investorom umožňuje efektívne spravovať svoje portfólio a zabezpečiť jeho dlhodobý rast bez potreby častého manuálneho zasahovania.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Začať investovať s XTB >

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

Začať investovať s Portu >

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

Začať investovať s eToro >

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG fondy a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a investovanie do dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Začať investovať s Fondee >

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

Porovnanie DAX 40 so svetovými indexmi

Porovnanie indexu DAX s indexmi S&P 500 a Nasdaq poskytuje užitočný pohľad na rôzne trhy a ekonomiky. Každý z týchto indexov má svoje vlastné charakteristiky a zloženie.

DAX (Deutscher Aktienindex)

DAX je nemecký akciový index, ktorý sleduje výkonnosť cien 40 najväčších a najdôležitejších nemeckých spoločností obchodovaných na Frankfurtskej burze cenných papierov.

Je známy svojou metodikou váženia podľa trhovej kapitalizácie, čo znamená, že spoločnosti s vyššou trhovou hodnotou majú väčší podiel. DAX sa často považuje za ukazovateľ vývoja nemeckého hospodárstva a európskych trhov ako celku.

S&P 500 (Standard & Poor’s 500)

S&P 500 je americký akciový index, ktorý sleduje výkonnosť cien 500 najväčších verejne obchodovaných spoločností na amerických burzách. Je vážený podľa trhovej kapitalizácie a zahŕňa spoločnosti z rôznych sektorov, vďaka čomu je reprezentatívnym ukazovateľom amerického trhu. S&P 500 sa považuje za jeden z najdôležitejších a najsledovanejších akciových indexov na svete.

Nasdaq Composite

Nasdaq Composite je akciový index, ktorý sleduje výkonnosť cien všetkých spoločností obchodovaných na burze Nasdaq, medzi ktoré patrí mnoho technologicky orientovaných spoločností. Je vážený podľa trhovej kapitalizácie a často sa spája s technologickým a inovačným sektorom. Nasdaq Composite je známy svojou vysokou volatilitou a inovatívnymi spoločnosťami, ktoré ho tvoria.

Porovnanie týchto indexov môže spočívať najmä v geografickej expozícií, sektorovom zložení a taktiež vo volatilite a výkonnosti. Každý investor si môže vybrať akýkoľvek index, prípadne ich kombináciu, keďže sa navzájom nevylučujú.

DAX 40 je nemecký index, zatiaľ čo S&P 500 je americký a Nasdaq Composite sa zameriava na spoločnosti obchodované na burze Nasdaq v USA. To znamená, že každý index odráža vývoj hospodárstva svojej krajiny.

Čo sa týka sektorového zloženia, index S&P 500širšie spektrum sektorov, zatiaľ čo Nasdaq Composite je viac zameraný na technológie. Index DAX má tiež rôznorodé zloženie, ale s väčším dôrazom na tradičné odvetvia.

Nasdaq Composite je často volatilnejší ako S&P 500 a DAX, čo môže priniesť vyššie potenciálne zisky, ale aj vyššie riziko. Index S&P 500 je historicky známy stabilnejšou výkonnosťou, zatiaľ čo DAX môžu ovplyvňovať európske trhy.

Pri rozhodovaní, kam investovať peniaze, je dôležité zvážiť svoje investičné ciele, toleranciu voči riziku a diverzifikáciu portfólia. Každý z týchto indexov môže investorom ponúkať rôzne príležitosti a riziká.

TOP brokeri a investičné platformy

xtb

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

etoro

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.