Na dôchodok si pravidelne sporí 53 percent Slovákov

Podľa nedávnej štúdie, ktorú vykonala spoločnosť FinStat, na dôchodok si pravidelne sporí až 53 percent Slovákov. Toto zistenie je potešujúce v kontexte celkovej situácie s dôchodkovým systémom na Slovensku.

Dôležitosť systematického sporenia na dôchodok je zrejmá. Vzhľadom na starnúcu populáciu je potrebné mať istotu finančnej stability v priebehu starobného veku.

Tento fakt si uvedomuje stále viac obyvateľov Slovenska, čo vedie k zvýšenému záujmu o dlhodobé zabezpečenie finančnej stability po odchode do dôchodku.

Štúdia spoločnosti FinStat

Podľa výsledkov štúdie, ktorú FinStat vykonala na vzorke 1 500 respondentov, je priemerná suma, ktorú Slováci ukladajú mesačne na dôchodok, 94 eur.

Zároveň sa ukázalo, že najväčší počet sporiteľov sa nachádza vo vekovej kategórii 30 – 45 rokov. Títo ľudia majú dostatočný čas na vytvorenie si dostatočného finančného zázemia, keď príde ich dôchodkový vek.

Taktiež sa mnoho ľudí pred dosiahnutím dôchodkového veku zaujíma o to, aká bude výška ich dôchodku. To je možné zistiť jednoducho – vďaka vzorcu na výpočet dôchodku.

FinStat tiež uviedol, že väčšina sporiteľov preferuje pravidelné mesačné vklady na ich účty. Dôležitou motiváciou sa pre nich stal fakt, že sa na dôchodku nechcú spoliehať výlučne na štátny systém, ktorý môže byť nepredvídateľný a nedostatočný. Preto si radšej vytvárajú vlastné finančné rezervy.

Toto zvýšené povedomie o potrebe pravidelného sporenia na dôchodok môže mať pozitívny vplyv na celkovú dôchodkovú situáciu na Slovensku. Sporitelia, ktorí si pravidelne odkladajú peniaze na dôchodok, znižujú závislosť od štátu a v budúcnosti môžu počítať s vyššou finančnou stabilitou.

Vzhľadom na tieto nové zistenia je dôležité, aby sa tento trend podporoval a aby sa rozširovalo povedomie o význame pravidelného sporenia na dôchodok, čím by bola aj väčšia šanca na predčasný odchod do dôchodku.

Vláda by mala vychádzať v ústrety občanom a umožniť im flexibilitu pri tvorbe ich vlastných financií na dôchodok.

Možnosti sporenia na dôchodok

Sporenie na dôchodok je dôležitou súčasťou finančného plánovania každého človeka a zabezpečenie si dostatočnej peňažnej rezervy na dôchodok by malo byť v záujme každého jednotlivca. Je to tak preto, aby si jednotlivci mohli vychutnať život v starobe bez obáv o ich finančnú situáciu.

Preto je dôležitým krokom jednotlivcov začať investovať a vytvoriť si pasívny príjem. Niektoré zo spôsobov, ako si sporiť na dôchodok, sú napríklad:

Dôchodkový fond

Dôchodkový fond slúži na zhromažďovanie finančných prostriedkov, ktoré majú slúžiť k zabezpečeniu občanov po dosiahnutí ich dôchodkového veku. Existuje niekoľko typov dôchodkových fondov, pričom najpoužívanejšími sú tzv. druhý a tretí dôchodkový pilier.

Druhý pilier zahŕňa povinný dôchodkový fond, ku ktorému prispieva zamestnanec a zamestnávateľ na základe zákonných predpisov.

Tretí pilier je dobrovoľný a umožňuje občanom individuálne ukladať finančné prostriedky na ich budúcu dôchodkovú existenciu.

Dôchodkové fondy majú vedenie a správu, ktoré sa starajú o zhromažďovanie, spravovanie a investovanie finančných prostriedkov v ich rámci. Cieľom dôchodkového fondu je dosahovať dlhodobý kapitálový rast a zároveň zabezpečiť dostatočný výnos pre účastníkov v čase ich dôchodku.

Pasívne investovanie do fondov

Hlavnou myšlienkou pasívneho investovania je zamerať sa na dlhodobé zisky a minimalizovať vplyv krátkodobých fluktuácií na hodnotu investícií. Pasívni investori často využívajú spoločnosti spravujúce indexové fondy alebo ETF (Exchange Traded Funds), ktorých cieľom je replikovať výkonnosť určitého indexu.

Tieto fondy investujú do širokej škály aktív a snažia sa dosiahnuť rovnaký výnos ako daný index. Indexové fondy majú často nižšie poplatky a menšiu mieru rizika v porovnaní s aktívnym investovaním.

Jedným z najlepších ETF fondov je S&P 500 – tento index sleduje výkonnosť 500 najväčších amerických verejných spoločností, ktoré sú obchodované na New York-skej burze (NYSE) a NASDAQ.

Hodnota S&P 500 je založená na kapitalizácii týchto spoločností, čo znamená, že sa berie do úvahy nielen cena jednotlivých akcií, ale aj ich počet dostupných na trhu.

Graf S&P 500 ukazuje vývoj hodnoty tohto indexu v čase. Ide o lomenú krivku, ktorá pripomína vlny, keďže hodnota indexu kolíše a mení sa v priebehu dní, týždňov, mesiacov a rokov.

Investovanie do nehnuteľností

Investovanie do nehnuteľností je jedným z najbežnejších spôsobov zhodnocovania finančných prostriedkov. Mnoho ľudí vidí investovanie do nehnuteľností ako bezpečnú a stabilnú formu investície.

Nehnuteľnosti majú tendenciu zvyšovať hodnotu dlhodobo. Aj keď na trhu sú občasné fluktuácie, väčšinou táto hodnota rastie. To znamená, že nehnuteľnosti môžu byť dlhodobým a stabilným zdrojom príjmu.

Okrem toho môže investovanie do nehnuteľností poskytnúť príležitosti na pravidelný príjem z prenájmu. Príjem z prenájmu môže pokryť aj splátky hypotéky, ak je na nehnuteľnosť nevyhnutné vziať úver, čo znamená, že nehnuteľnosť môže byť samofinancujúca.

Investovanie do nehnuteľností môže byť atraktívnou alternatívou k tradičným investičným nástrojom, ako sú akcie či dlhopisy. Je však dôležité mať na pamäti výhody a nevýhody spojené s touto formou investovania a prijať dobre premyslené rozhodnutie.

Cieľom dôchodkového fondu je dosahovať dlhodobý kapitálový rast a zároveň zabezpečiť dostatočný výnos pre účastníkov v čase ich dôchodku.

Pravidlo 4 %

Pravidlo 4 % je populárnym usmernením, ktoré sa používa na určenie toho, koľko môžu dôchodcovia každý rok bezpečne stiahnuť zo svojich investičných portfólií, aby si udržali svoje životné náklady.

Pravidlom 4 % investičného plánu je diverzifikácia portfólia. Diverzifikácia znamená rozloženie investícií do rôznych tried aktív, sektorov a geografických regiónov.

Diverzifikáciou je možné znížiť riziko straty peňazí v prípade, že jedna investícia nebude fungovať dobre. Umožňuje využiť rôzne príležitosti a minimalizovať vplyv výkyvov na trhu.

Brokeri – ako kúpiť akcie a ETF

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. Jedným zo správnych riešení je dlhodobé a pasívne investovanie, ktoré je najlacnejšie. Možno tak urobiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Jedinečnou novinkou je automatické investovanie na XTB, ktoré predstavuje jedinečnú funkciu dostupnú v rámci investičných plánov spoločnosti XTB, ktorá investorom umožňuje efektívne spravovať svoje portfólio a zabezpečiť jeho dlhodobý rast bez potreby častého manuálneho zasahovania.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Začať investovať s XTB >

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

Začať investovať s Portu >

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

Začať investovať s eToro >

U 76 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG fondy a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Začať investovať s Fondee >

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

TOP brokeri a investičné platformy

xtb

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

etoro

U 76 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.