Pravidlo 4 % – čo to je, z čoho vychádza, funguje?

Vo svete osobných financií existuje množstvo princípov a stratégií, ktoré pomáhajú jednotlivcom dosiahnuť finančný úspech. Jedným z takýchto princípov, ktorý vyniká, je pravidlo 4 %. Tento jednoduchý, ale výkonný koncept sa točí okolo sily zloženého úročenia. Čo je pravidlo 4 %? Ako pravidlo 4 % funguje?

Pochopenie a implementácia tohto pravidla môže výrazne ovplyvniť finančnú trajektóriu jednotlivca a v konečnom dôsledku viesť k dlhodobému finančnému blahobytu.

Porovnanie brokerov a investičných platforiem

Broker

Demo účet

Slovenská podpora

xtb

XTB

Demo účet

Slovenská podpora

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

portu

Portu

Demo účet

Slovenská podpora

fondee

Fondee

Demo účet

Slovenská podpora

etoro

eToro

Demo účet

Slovenská podpora

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Čo je pravidlo 4 %

V podstate to naznačuje, že človek môže bezpečne vybrať 4 % svojich investovaných aktív ročne, aby si udržal svoj životný štýl počas celého dôchodku. Princíp získal význam po svojom zavedení v roku 1994 v článku „The Trinity Study“ od Philipa L. Cooleyho, Carla M. Hubbarda a Daniela T. Walza. Štúdia skúmala udržateľné miery výberu z investičných portfólií počas dlhších období.

Základ pravidla 4% je postavený na mágii zloženého úročenia. Dôsledným reinvestovaním výnosov z investícií umožňuje kombinovaný rast, aby sa počiatočné úspory časom exponenciálne znásobili. Táto technika akumulácie bohatstva je obzvlášť účinná pri investovaní do aktív, ako sú akcie a podielové fondy, ktoré historicky ponúkajú vyššie výnosy v porovnaní s tradičnými sporiacimi účtami.

Implementácia pravidla 4 % vyžaduje dôkladné pochopenie nasledujúcich kľúčových faktorov:

 • Dôchodkové sporenie

Pred uplatnením pravidla 4 % je potrebné najprv nazhromaždiť značné portfólio dôchodkových úspor. To zahŕňa kombináciu dôchodkových plánov sponzorovaných zamestnávateľom, individuálnych dôchodkových účtov (IRA) a iných investičných nástrojov. Celková výška dôchodkového sporenia bude určovať výšku ročného výberu.

 • Investičné výnosy

Priemerná ročná návratnosť investičného portfólia je rozhodujúcim faktorom pri určovaní toho, koľko je možné bezpečne vybrať. Historické údaje naznačujú priemerný výnos okolo 7 – 8 % pre diverzifikované portfólio akcií a dlhopisov v dlhodobom horizonte. Je však dôležité upraviť túto projekciu na základe individuálnej tolerancie rizika a ekonomických podmienok.

 • Inflácia

Ďalším dôležitým faktorom je vplyv inflácie. Inflácia časom narúša kúpnu silu peňazí, čo znamená, že za rovnaké množstvo peňazí sa v budúcnosti kúpi menej tovarov a služieb. Prispôsobenie ročnej miery výberu inflácii je nevyhnutné na zabezpečenie udržateľnosti finančných prostriedkov pri rastúcich nákladoch.

 • Alokácia aktív

Alokácia investícií je kritickým aspektom pravidla 4 %. Dobre diverzifikované portfólio, ktoré vyvažuje riziko a odmenu prostredníctvom kombinácie akcií, dlhopisov a iných tried aktív, môže pomôcť maximalizovať výnosy a zároveň minimalizovať volatilitu. Alokácia aktív by mala byť v súlade s toleranciou rizika jednotlivca, časovým horizontom a finančnými cieľmi.

K lepšiemu pochopeniu pravidla 4 % sa odporúča poznať, ako sa počítajú percentá.

V podstate to naznačuje, že človek môže bezpečne vybrať 4 % svojich investovaných aktív ročne, aby si udržal svoj životný štýl počas celého dôchodku.

Z čoho pravidlo 4 % vychádza

Pravidlo 4 % je populárnym usmernením, ktoré sa používa na určenie toho, koľko môžu dôchodcovia každý rok bezpečne stiahnuť zo svojich investičných portfólií, aby si udržali svoje životné náklady. Je založený na koncepte udržateľných mier výberu, ktorých cieľom je zabezpečiť stabilný tok príjmov počas celého dôchodku.

Počiatky pravidla 4 % možno vysledovať späť do štúdie, ktorú vykonal finančný plánovač William Bengen v roku 1994. Bengen skúmal historické údaje o trhu a výnosy portfólia za obdobie 50 rokov od roku 1926 do roku 1976. Jeho cieľom bolo určiť mieru výberu tým by sa zabezpečilo, že portfóliá dôchodcov vydržia aspoň 30 rokov.

Bengenov výskum ukázal, že miera výberu 4 % by mohla bezpečne udržať dôchodkové portfólio po dobu troch desaťročí, za predpokladu kombinácie akcií a dlhopisov so štandardnou alokáciou 50 % akcií a 50 % dlhopisov. To znamená, že dôchodcovia si mohli vybrať 4 % svojej pôvodnej hodnoty portfólia v prvom roku odchodu do dôchodku a následne každý rok upraviť nasledujúce výbery o infláciu.

Pravidlo 4 % vychádza z koncepcie „bezpečnej miery výberu“, ktorej cieľom je dosiahnuť rovnováhu medzi zabezpečením trvalej životnosti dôchodkového príjmu a zároveň umožniť dôchodcom udržať si primeranú životnú úroveň.

Výskum spoločnosti Bengen dospel k záveru, že miera výberu 4 % poskytuje vysokú pravdepodobnosť, že počas 30-ročného obdobia odchodu do dôchodku nedôjdu peniaze, a to aj v časoch volatility trhu.

Úspešnosť pravidla 4 %

Pravidlo 4 % sa stalo všeobecne uznávaným usmernením v oblasti plánovania odchodu do dôchodku. Je však dôležité poznamenať, že pravidlo 4 % nie je zárukou, ale skôr usmernením založeným na historických údajoch.

Úspešnosť pravidla 4 % závisí od viacerých predpokladov. Po prvé, predpokladá diverzifikované portfólio pozostávajúce z akcií aj dlhopisov. Historické údaje použité na určenie pravidla predpokladajú alokáciu 50/50 medzi tieto dve triedy aktív. Špecifická alokácia aktív sa môže líšiť v závislosti od individuálnej tolerancie rizika a investičných cieľov.

Po druhé, pravidlo 4 % predpokladá 30-ročné obdobie odchodu do dôchodku. Aj keď je toto trvanie bežným plánovacím horizontom, nemusí byť vhodné pre každého. Niektorí dôchodcovia môžu vyžadovať dlhší časový horizont.

Hnutie FIRE

S pravidlom 4% úzko súvisí hnutie alebo komunita FIRE – Financial Independence, Retire Early

Komunita FIRE, čo je skratka pre Finančná nezávislosť, odchod do predčasného dôchodku, je hnutie, ktoré presadzuje, aby jednotlivci uprednostňovali finančnú nezávislosť a predčasný odchod do dôchodku prostredníctvom kombinácie sporenia, investovania a vedomého míňania.

Hlavným cieľom komunity FIRE je dosiahnuť finančnú nezávislosť, čo znamená, že jednotlivci nazhromaždili dostatok aktív a pasívnych príjmov na pokrytie svojich životných nákladov bez toho, aby sa spoliehali na tradičné zamestnanie. To umožňuje jednotlivcom mať väčšiu kontrolu nad svojím časom a venovať sa svojim vášňam a záujmom, a nie byť viazaní na tradičnú prácu.

Komunita FIRE zdôrazňuje dôležitosť šetrenia veľkého percenta vlastného príjmu (zvyčajne 50 % alebo viac) a jeho investovania s cieľom akumulovať bohatstvo a vytvárať pasívny príjem. Často to znamená žiť pod pomery, minimalizovať výdavky a uprednostňovať sporenie a investovanie pred konzumom.

Zatiaľ čo presná metóda a časová os na dosiahnutie FIRE sa môžu medzi jednotlivcami líšiť, spoločnou témou je túžba po finančnej nezávislosti a schopnosti odísť do predčasného dôchodku, zvyčajne vo veku 30, 40 alebo 50 rokov.

Princípy hnutia FIRE

Princípy komunity FIRE (Financial Independence, Retire Early) sú založené na predstave, že jednotlivci môžu dosiahnuť finančnú nezávislosť a odísť do predčasného dôchodku implementáciou špecifických stratégií a filozofií vo svojom živote. Aj keď sa prístup každého môže mierne líšiť, existuje niekoľko kľúčových zásad, ktoré väčšina nadšencov FIRE dodržiava:

 • Finančná nezávislosť: Primárnym cieľom komunity FIRE je dosiahnuť finančnú nezávislosť. To znamená mať dostatok úspor a investícií na pokrytie životných nákladov bez spoliehania sa na tradičný pracovný príjem.
 • Sporenie a investovanie: Sporenie a investovanie sú rozhodujúce zložky filozofie FIRE. Svoje úspory investujú do nízkonákladových indexových fondov ETF, akcií, nehnuteľností alebo iných aktív, aby maximalizovali svoje investičné výnosy a časom zvýšili svoje bohatstvo. Investovanie im umožňuje využívať výhody zloženého úročenia a rýchlejšie dosahovať svoje finančné ciele.
 • Pasívny príjem: Generovanie pasívneho príjmu je ďalším kľúčovým princípom komunity FIRE. Pasívny príjem je príjem získaný s malým alebo žiadnym aktívnym úsilím.

Na dosiahnutie FIRE si jednotlivci osvoja životný štýl zameraný na šetrnosť, strategické výdavky a rozumné investovanie. 

Do čoho sa oplatí investovať

Existuje niekoľko kľúčových investičných možností, do ktorých sa pri pasívnom investovaní často oplatí investovať. Tie obsahujú:

 1. Indexové fondy: Tieto fondy sú navrhnuté tak, aby sledovali špecifický index, ako je S&P 500, a poskytujú širokú trhovú expozíciu s nízkymi poplatkami. Ponúkajú diverzifikáciu a môžu byť dobrou dlhodobou investičnou možnosťou.
 2. Exchange-Traded Funds (ETF): Podobne ako indexové fondy, aj ETF sledujú špecifické indexy alebo sektory a ponúkajú nízke poplatky. Dajú sa nakupovať a predávať na burzách počas celého dňa, čo poskytuje flexibilitu a likviditu.
 3. Dlhopisové fondy: Investovanie do dlhopisových fondov môže poskytnúť stabilný tok príjmov a relatívnu stabilitu v porovnaní s akciami. Dlhopisové fondy môžu byť dobrou voľbou pre investorov, ktorí nemajú sklon k riziku, ktorí hľadajú investície s pevným výnosom.
 4. Dividendové akcie: Investovanie do akcií vyplácajúcich dividendy môže poskytnúť pravidelný tok príjmov prostredníctvom dividend a zároveň ťažiť z potenciálneho zhodnotenia kapitálu v priebehu času. Dividendové akcie od stabilných spoločností s konzistentným záznamom vyplácania dividend sa často považujú za ideálne na pasívne investovanie.

Je dôležité poznamenať, že aj keď sa pasívnym investorom oplatí investovať do týchto možností, vždy sa odporúča dôkladne preskúmať a posúdiť potenciálne riziká a odmeny akejkoľvek investície predtým, ako sa rozhodnete.

Pravidlo 4 % sa stalo všeobecne uznávaným usmernením v oblasti plánovania odchodu do dôchodku.

Platformy na pasívne investovanie

Pasívne investovanie, tiež známe ako indexové investovanie alebo investovanie typu buy-and-hold, je investičná stratégia, ktorej cieľom je replikovať výkonnosť špecifického trhového indexu, akým je napríklad S&P 500.

Namiesto snahy poraziť trh výberom jednotlivých akcií, pasívni investori sa snažia získať celkové výnosy trhu držaním diverzifikovaného portfólia indexových fondov alebo fondov obchodovaných na burze (ETF). Platforiem, ktoré môžu pomôcť s pasívnym investovaním je viacero. Aj na Slovensku sa dá medzi nimi vyberať.

Brokeri – ako kúpiť akcie a ETF

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. Jedným zo správnych riešení je dlhodobé a pasívne investovanie, ktoré je najlacnejšie. Možno tak urobiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Okrem iného XTB aktívne spravuje úroky z hotovostných zostatkov na obchodných účtoch svojich klientov. Tieto úroky predstavujú príjmy, ktoré automaticky podliehajú daňovým povinnostiam.

Jedinečnou novinkou je automatické investovanie na XTB, ktoré predstavuje jedinečnú funkciu dostupnú v rámci investičných plánov spoločnosti XTB, ktorá investorom umožňuje efektívne spravovať svoje portfólio a zabezpečiť jeho dlhodobý rast bez potreby častého manuálneho zasahovania.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Začať investovať s XTB >

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

Začať investovať s Portu >

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

Začať investovať s eToro >

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG fondy a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a investovanie do dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Začať investovať s Fondee >

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

TOP brokeri a investičné platformy

xtb

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

etoro

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.