Ponziho schéma, lietadlo či pyramída – ako spoznať podvod

Pri nedostatočnej finančnej gramotnosti sa môže stať, že niekto spadne do systému, ktorý oberá ľudí o peniaze. Sofistikovanou praktikou je tzn. pyramídová schéma. Najznámejším príkladom pyramídy je Ponzicho schéma. Čo je to Pyramída? Čo je Ponziho schéma? Ako sa tomu vyhnúť?

Nemusí ísť avšak len o finančne negramotných ľudí. Moderné pyramídové hry sú tak prepracované, že je ich na prvý pohľad náročné rozpoznať. A ak ich aj niekto rozpozná, môže to znieť natoľko dôveryhodne, že do toho spadne.

Ponziho schémy sú typom investičného podvodu, ktorý existuje už viac ako storočie. Napriek zvýšenej informovanosti a regulácii sa pri nich naďalej podvádzajú jednotlivci a organizácie a každý rok sa z nich vylákajú milióny dolárov tým, že ľudom ponúkajú nepravdivé možnosti, ako sa stať milionárom.

Niektorí ľudia sa obávajú, či aj Bitcoin nie je určitá forma pyramídy, no v prípade Bitcoinu ide o mylnú predstavu. Bitcoin funguje omnoho sofistikovanejšie a prepracovane, takže nejde o žiadnu podvodnú schému.

Pochopenie charakteristík a varovných príznakov Ponziho schém môže jednotlivcom pomôcť vyhnúť sa tomu, aby sa stali ich obeťami, zatiaľ čo nahlasovanie a podávanie žalôb proti podvodným prevádzkovateľom môže pomôcť zabrániť vzniku schém v budúcnosti.

Pyramídová schéma – Pyramídová hra

Pyramídová schéma (inak nazývané aj systém lietadlo) je druh podvodného obchodného modelu, ktorý sa pri zhodnotení peňazí spolieha skôr na nábor nových členov než na predaj legitímneho produktu alebo služby.

V pyramídovej schéme sa účastníkom sľubujú vysoké výnosy z ich investícií alebo možnosť získať významný príjem tým, že budú naberať ďalších ľudí, aby sa do schémy zapojili.

Pyramídová schéma má taký názov z toho dôvodu, že schéma pripomína tvar pyramídy. Na vrchole je jeden, prípadne pár ľudí, ktorí profitujú s veľkého počtu nových ľudí pod nimi.

Schéma sa zvyčajne začína s jednou osobou na vrchole pyramídy, ktorá získava malú skupinu ľudí, aby sa k nej pripojili a investovali peniaze. Každý z týchto prvých členov je potom povzbudzovaný, aby naverboval ďalších, ktorí zase naverbujú ďalších ľudí, a tak ďalej, čím sa vytvorí hierarchická štruktúra pripomínajúca pyramídu.

Ľudia na vrchole pyramídy dostávajú časť peňazí investovaných každým novým členom, zatiaľ čo ľudia na spodku dostávajú veľmi málo alebo vôbec nič.

Nakoniec sa pyramídová hra stane neudržateľnou, pretože počet nových členov potrebných na dosiahnutie výnosov pre existujúcich členov sa stane neudržateľným. V tomto bode sa schéma zrúti a väčšina účastníkov utrpí finančné straty. Pyramídové systémy sú v mnohých krajinách vrátane Spojených štátov nezákonné.

Pyramídový systém

Pyramídový systém je obchodný model, ktorý funguje na princípe získavania zisku prostredníctvom rozšírenia predajnej siete a získavania provízie od predajcov, ktorých sa podnikateľ rozhodne zamestnať. Tento systém je často nazývaný aj ako MLM (Multi-Level Marketing) alebo sieťový marketing.

V pyramídovom systéme sú noví predajcovia motivovaní, aby si zamestnali ďalších predajcov pod sebou, ktorí vytvoria pod nimi ďalší level a tak ďalej. Každý predajca získava províziu z predaja vlastných produktov a z predaja produktov tých, ktorých si zamestnal do svojho tímu.

Tento model môže byť veľmi ziskový pre ľudí na vrchole pyramídy, no pre väčšinu predajcov, ktorí sú nižšie v hierarchii, môže byť ťažké dosiahnuť zisk.

Sieťový marketing je často kritizovaný, pretože sa môže javiť ako podvod, keďže sa často zdôrazňuje nábor nových predajcov namiesto predaja skutočných produktov. Mnoho krajín preto prijalo zákony a regulácie, ktoré chránia spotrebiteľov pred pyramídovými schémami a podvodmi.

Ponziho schéma – lietadlo

Ponziho schéma je investičný podvod, ktorý sľubuje vysoké výnosy s malým alebo žiadnym rizikom. Je pomenovaný podľa Charlesa Ponziho, ktorý sa v roku 1920 preslávil používaním tejto schémy.

V Ponziho schéme prevádzkovateľ vyberá investičné prostriedky od nič netušiacich obetí a potom im vypláca výnosy z ich vlastných peňazí alebo z peňazí získaných od ďalších investorov.

Prevádzkovateľ peniaze neinvestuje a namiesto toho ich používa na vyplácanie predchádzajúcich investorov, pričom naďalej láka nových investorov. Systém nakoniec skrachuje, keď prevádzkovateľovi dôjdu peniaze alebo keď príliš veľa investorov požaduje svoje peniaze späť.

Ponziho schémy sa dajú ťažko identifikovať a často sa spoliehajú na schopnosť prevádzkovateľa presvedčiť investorov o oprávnenosti ich investície.

Investori by sa preto mali mať na pozore pred schémami, ktoré sľubujú vysoké výnosy s malým alebo žiadnym rizikom, a mali by dôkladne preskúmať každú investíciu predtým, ako do nej vložia akékoľvek peniaze.

Okrem toho by si investori mali byť vedomí akýchkoľvek varovných signálov, ako sú netransparentné finančné informácie, zaručené výnosy a/alebo nedostatočný regulačný dohľad. Informovanosťou a prijatím náležitých preventívnych opatrení sa investori môžu vyhnúť tomu, aby sa stali obeťou Ponziho schémy.

Ako spoznať Ponziho schému

Prvým krokom pri rozpoznávaní Ponziho schémy je uvedomiť si varovné signály. Napríklad investície, ktoré sľubujú nezvyčajne vysoké výnosy pri malom alebo žiadnom riziku, by mali byť varovným signálom.

Ponziho schémy sa často spoliehajú na to, že noví investori budú vykonávať platby existujúcim investorom, aby sa schéma udržala v chode. To znamená, že investorom môžu byť sľubované vysoké výnosy, ale v skutočnosti sú vyplácaní peniazmi iných investorov.

Okrem toho im nemusí byť umožnené vybrať si svoje peniaze, alebo sa od nich môže vyžadovať, aby naberali nových investorov, aby si mohli vybrať svoje peniaze.

Druhým krokom pri rozpoznávaní Ponziho schémy je uvedomenie si ľudí, ktorí za ňou stoja. Ponziho schémy často prevádzkujú jednotlivci alebo organizácie, ktoré majú za sebou finančné podvody alebo iné pochybné činnosti.

Títo jednotlivci alebo organizácie často používajú taktiku vysokého nátlaku, aby presvedčili ľudí investovať, napríklad ponúkajú neprimerane vysoké výnosy alebo dávajú falošné sľuby o bezpečnosti investícií.

Tretím a posledným krokom pri rozpoznávaní Ponziho schémy je uvedomenie si samotnej spoločnosti. Ponziho schémy často fungujú bez akejkoľvek legálnej registrácie firmy alebo inej dokumentácie. Okrem toho nemusia ponúkať žiadnu transparentnosť ani poskytovať žiadne informácie o svojich financiách.

Ak niekto sa niekto rozhoduje, kam investovať peniaze, mal by si daný investičný produkt naštudovať a určiť, či tam nie sú varovné signály, signalizujúce Ponziho schému.

Prečo Ponziho schéma nefunguje

Ponziho schémy sa môžu zdať investorom atraktívne, pretože sľubujú vysoké výnosy pri malom riziku. Tieto schémy sú však vo svojej podstate chybné a v konečnom dôsledku neudržateľné. Na prvý pohľad môže takáto schéma vyzerať ako akési kolektívne investovanie, no vôbec to tak nie je.

Na Ponziho schémy si treba dávať pozor a sledovať varovné signály, ktoré môžu naznačovať, že ide o takýto druh podvodnej schémy.

Hlavným dôvodom, prečo Ponziho schémy nefungujú, je to, že sa spoliehajú na neustále sa zvyšujúci počet nových investorov, ktorí majú vyplatiť predchádzajúcich investorov.

Ako schéma rastie, počet nových investorov potrebných na udržanie výnosov sľúbených predchádzajúcim investorom je príliš vysoký a schéma sa zrúti.

Ďalším dôvodom, prečo Ponziho schémy nefungujú, je, že sú zvyčajne založené na nepravdivých alebo zavádzajúcich informáciách o investičnej príležitosti. Podvodník môže tvrdiť, že má prístup k dôverným informáciám alebo k tajnej investičnej stratégii, ktorá môže priniesť vysoké výnosy.

Tieto tvrdenia sú však často nepodložené alebo prehnané a samotná investícia nemusí ani existovať. V dôsledku toho sa výnosy sľubované investorom nezakladajú na žiadnych skutočných investičných ziskoch, čo znemožňuje, aby schéma vytvárala dlhodobo udržateľné zisky.

Najznámejší príklad ponziho schémy

Jednou z najznámejších Ponziho schém v histórii je schéma, ktorú zorganizoval Bernard Madoff. Odhaduje sa, že Madoffova schéma, ktorá trvala viac ako dve desaťročia, pripravila investorov o miliardy dolárov.

Madoffova schéma fungovala tak, že investorom sľuboval vysoké výnosy prostredníctvom legitímne znejúcej investičnej stratégie, ale v skutočnosti používal peniaze nových investorov na vyplatenie predchádzajúcich investorov. Madoffova schéma sa zrútila v roku 2008 počas finančnej krízy a nakoniec bol za svoje zločiny odsúdený na 150 rokov väzenia.

Madoffova schéma bola pozoruhodná nielen svojím rozsahom, ale aj vysokopostavenými jednotlivcami a organizáciami, ktoré sa stali obeťami tohto podvodu. Medzi obeťami boli známe osobnosti, charitatívne organizácie a inštitucionálni investori vrátane bánk a hedge fondov.

Škandál bol pre regulačné orgány a investorov výstrahou, ktorá viedla k zvýšeniu kontroly investičných schém a k snahe o posilnenie ochrany investorov.

Madoffova schéma tiež zdôraznila význam náležitej starostlivosti pri investovaní. Mnohé z Madoffových obetí mu dôverovali na základe jeho povesti a kontaktov vo finančnom sektore, ale nepreskúmali jeho investičnú stratégiu ani si nevyžiadali dokumentáciu potvrdzujúcu jeho tvrdenia. V dôsledku toho prišli o značné sumy peňazí, keď schéma skrachovala.

Čo robiť, ak sa niekto stane obeťou Ponziho schémy

Ak sa niekto stane obeťou Ponziho schémy, môže podniknúť niekoľko krokov, aby sa pokúsil získať späť svoje straty. Prvým krokom je nahlásenie podvodu úradom. To môže zahŕňať podanie sťažnosti rôznym úradom pokrývaných štátom.

Obete by tiež mali zvážiť kontaktovanie právnika so skúsenosťami v oblasti podvodov s cennými papiermi, aby preskúmali svoje právne možnosti na vymáhanie strát.

Každý, kto sa stane obeťou, by mal zhromaždiť a uchovať všetku dokumentáciu týkajúcu sa jeho/jej investície vrátane výpisov z účtu, e-mailov a inej komunikácie s podvodníkom alebo investičnou spoločnosťou. Táto dokumentácia môže byť užitočná pri vytváraní prípadu proti podvodníkovi alebo pri podávaní žalôb na vymáhanie strát.

Napokon, obete by mali byť opatrné pri všetkých ponukách pomoci pri vymáhaní strát. Mnohé podvodné firmy na vymáhanie pohľadávok sľubujú obetiam pomoc pri vymáhaní ich peňazí, ale v skutočnosti si môžu účtovať vysoké poplatky alebo sa zapájať do vlastných podvodných činností.

Každý by si teda mal vždy riadne preveriť situáciu predtým, ako sa spojí s akoukoľvek firmou alebo službou na vymáhanie pohľadávok, a mal by sa mať na pozore pred akýmikoľvek prísľubmi zaručenej návratnosti alebo rýchleho riešenia.