Vytváranie rezerv – najvýhodnejšie sporenie, ako na to 2024

sporenie na rezervu

Je dôležité sporiť si peniaze na starobu, horšie časy či nečakané výdavky. Uľahčuje to človeku možné, nepredvídateľné situácie, ktoré môžu nastať v budúcnosti. Koľko percent z výplaty je dobré si mesačne odložiť? Článok hovorí o tom, aké druhy rezerv sa odporúča vytvoriť, aby človeka nezaskočila žiadna situácia.

Vytvárať si finančné rezervy je veľmi potrebné, pretože človek nemôže vedieť, čo mu prinesie budúcnosť a kedy ušetrené prostriedky bude skutočne potrebovať.

Sporenie na rezervu

Sporenie na rezervu je forma bezpečnostného úložiska, ktoré pomáha človekovi udržať časť jeho finančných prostriedkov mimo jeho hlavného účtu. Ide o efektívny spôsob, ako si uložiť peniaze na dlhší časový horizont a zároveň získať zhodnocovanie.

Často je to výhodné pre tých, ktorí chcú mať finančnú rezervu pre nečakané situácie alebo pre ľudí, ktorí chcú získať väčšiu finančnú flexibilitu.

Existujú 4 typy sporenia na rezervu:

  • pohotovostná rezerva
  • krátkodobá rezerva
  • strednodobá rezerva
  • dlhodobá rezerva

Sporenie na rezervu je väčšinou dostupné v hotovosti alebo v termínovaných vkladoch, ktoré sú často bezpečnejšie ako bežný účet.

Pohotovostná rezerva

Pohotovostná rezerva slúži na nečakané výdavky. Jej optimálna výška by mala byť trojnásobkom až šesť násobkom nutných mesačných výdavkov. Tieto peniaze netreba odkladať do pohára či vankúša. Vhodné je ich dať na sporenie, čiže sporiaci účet.

Krátkodobá rezerva

Krátkodobá rezerva je zvyčajne zameraná na dobu jedného roka. Peniaze je vhodné ukladať na sporiaci účet. Cieľom tejto rezervy je zvyčajne príprava peňazí na dovolenku, vianočné nákupy a podobne.

Strednodobá rezerva

Táto rezerva predstavuje obdobie zhruba 5 rokov. Cieľom tejto rezervy je sporenie peňazí na svadbu, narodenie dieťaťa, nákup auta, nehnuteľnosti, rekonštrukciu nehnuteľnosti, mimoriadnu splátku hypotéky a iné. V tomto prípade nie je na mieste spoliehať sa len na sporiaci účet.

Vhodnou kombináciou sporiaceho účtu, stavebného sporenia a vyváženého portfólia podielových fondov je možné našetriť zaujímavú čiastku.

Dlhodobá rezerva

Hlavným cieľom tejto rezervy je príprava na starobu či štartovné do života pre deti – sporenie pre deti. Pokiaľ človek odkladá peniaze desiatky rokov, nemusí sa držať pri zemi. Pri investovaní môže podstúpiť aj určité riziko, ktoré zodpovedá vyššiemu potenciálu zhodnotenia.

Pri dlhodobej rezerve sa neoplatí využiť stavebné sporenie či sporiaci účet, pretože hodnotu výnosov zníži inflácia. Finančnú rezervu je možné vybudovať správnym investovaním. Takýto produkt je možno nájsť aj od spoločnosti Portu, ktorá sa okrem toho venuje aj diverzifikovanému investovaniu.

Sporenie od SLSP

Slovenská sporiteľňa je najväčšia banková skupina na Slovensku, ktorá ponúka veľké množstvo produktov a služieb pre svojich klientov. Jedným z nich je aj sporenie.

Ponúka rôzne druhy úspor, ako napríklad šetriace účty, termínové vklady, investičné produkty a ďalšie. Sporiaci účet SLSP je najjednoduchším typom sporenia, ktoré prináša táto banka. Umožňuje klientovi ukladať peniaze a zhodnocovať ich príjemnou úrokovou sadzbou. Tiež sa nemusí obávať toho, že by ich stratil. Slovenská sporiteľňa garantuje, že mu úspory budú vždy k dispozícii.

Termínované vklady sú ďalším druhom úspor, ktoré Slovenská sporiteľňa ponúka. Tento typ úspor je určený pre tých, ktorí chcú svoje peniaze uložiť na dlhšie obdobie a získať z nich vyšší zisk. Termínovaný vklad má nastavené obdobie fixácie (obvykle 1 alebo 2 roky) a po ukončení obdobia fixácie klientovi Slovenská sporiteľňa vráti vklad s úrokmi.

Investičné produkty sú ďalšou možnosťou, ako môže zákazník svoje peniaze zhodnotiť. Slovenská sporiteľňa ponúka veľké množstvo investičných produktov, ako napríklad investičné portfóliá, akciové fondy, dlhopisové portfólia a mnoho ďalších. S týmito produktami môže dosiahnuť vyšší zisk ako s klasickými úsporami.

Sporenie od SLSP dáva svojim klientom rôzne možnosti ako si vytvárať finančné rezervy. Je len na klientovi, akú možnosť si vyberie.

Sporiaci účet od SLSP

Sporiaci účet od SLSP je výhodným riešením pre tých, ktorí chcú ušetriť svoje peniaze. Poskytuje ľuďom jednoduchý a bezpečný spôsob, ako uskladniť svoje peniaze, nakoľko je krytý až do výšky 100 000 €. Sporiaci účet od SLSP má niekoľko výhod:

  • úroková sadzba je konkurencieschopná s ostatnými sporiacimi účtami od Slovenskej Sporiteľne
  • vkladateľ nemusí mať žiadne konkrétne záväzky voči banke
  • je možné ľahko vkladať a vyberať peniaze, a to do 24 hodín
  • peniaze sú vždy kryté do výšky 100 000 €
  • banka poskytuje svojim klientom zľavy a bonusy

Sporiaci účet od Slovenskej Sporiteľne je vhodnou voľbou pre tých, ktorí chcú ušetriť svoje peniaze, avšak chcú si tiež udržať prístup k nim. Poskytuje klientovi bezpečné uskladnenie peňazí.

Zrušenie účtu SLSP

Slovenská Sporiteľňa (SLSP) je jednou z najpopulárnejších a najviac využívaných bánk na Slovensku. Mnohí ľudia využívajú jej služby na uskutočňovanie bežných platieb, vkladanie peňazí a ďalšie bankové operácie. Je to veľmi dobré miesto pre správu peňazí, avšak niekedy môže byť potrebné zrušiť účet, najmä taký, ktorý sa už nevyužíva alebo sa neplánuje využívať.

Zrušenie účtu SLSP je jednoduchý proces, lenže existujú isté kroky, ktoré je potrebné dodržať.

Najprv je vhodné ukončiť všetky potrebné transakcie, kvôli zrušeniu zostávajúcich záväzkov na účte. Potom je potrebné kontaktovať SLSP a oznámiť im svoj zámer o zrušení účtu.

Tá následne vyžaduje, aby klient predložil písomnú žiadosť o zrušení účtu v SLSP. V žiadosti musia byť uvedené všetky dôležité informácie, ako je klientovo meno, adresa, dátum narodenia, číslo účtu a podobne. Okrem toho je dôležité predložiť aj doklad totožnosti.

Žiadosť o zrušenie účtu v SLSP bude následne posúdená a proces zrušenia sa začne. Môže to chvíľu trvať, až kým účet nie je úplne zrušený. Akonáhle je účet úplne zrušený, SLSP pošle klientovi potvrdenie o zrušení.

Sporenie od Poštovej banky

Sporenie od Poštovej banky je k dispozícii pre rôzne skupiny ľudí. Je možné si vybrať medzi jednotlivými balíkmi, ako je napríklad Terminovaný vklad, Užitočné sporenie, Dobré sporenie Rezerva či Dobré sporenie Istota.

Sporiaci balík Užitočné sporenie garantuje až 5,5 % ročne počas celej doby sporenia. Pri tomto druhe sporenia je možné si vybrať viazanosť na 12 alebo 24 mesiacov a sporiť sa dá už od 10 € mesačne.

Ak má klient záujem získať v Poštovej banke sporenie bez viazanosti, môže si vybrať balík Dobré sporenie Rezerva s úrokovou sadzbou 0,05 % ročne. Výšku vkladov si zvolí samotný klient, avšak minimálna suma musí byť aspoň 10 €.

Pri Termínovanom vklade od Poštovej banky môže získať klient zvýhodnený úrok 3 % ročne a peniaze je možné mať k dispozícii kedykoľvek.

Poštová banka a sporenie, ktoré ponúka, počíta aj s balíkom pre budúcnosť detí. Dobré sporenie Istota na vzdelanie ponúka zvýhodnený úrok 1 % ročne počas celej doby viazanosti, sporiť sa dá od 10 do 50 € mesačne a doba viazanosti je podľa výberu klienta na 5, 10 alebo 15 rokov.

Dlhodobo si možno sporiť aj investičným sporením, ktoré Poštová banka ponúkala v rámci Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, dnes známej ako 365.invest.

V Poštovej banke je možné si založiť až 6 rôznych účtov. Táto banka ponúka vysoké úročenie, nízke poplatky a veľmi jednoduché sporenie. Ak hľadá človek spôsob, ako zhodnotiť svoje peniaze, Poštová banka je pre neho ideálnym riešením.

Ktoré je najvýhodnejšie sporenie?

Ak sa klient zamýšľa nad otázkou, ktoré je najvýhodnejšie sporenie, odpoveď nemôže byť stopercentne jasná, pretože to závisí od typu sporenia, o ktorý má záujem.

Na internete existujú porovnávacie kalkulačky, ktoré dokážu na základe zadaných kritérií porovnať jednotlivé sporenia a zistiť, ktoré z nich je v danej kategórii najvýhodnejšie.

Najvýhodnejšie sporenie závisí od osobných finančných cieľov a preferencií každého človeka. Ak chce mať istotu nízkeho úroku a pevne stanovených výnosov, vyplatí sa mu založiť si účet v bankovej ponuke s nízkym úrokom a sporiť si na ňom.

Ak sa zameriava na vyššie výnosy, môže sa rozhodnúť pre investovanie do spoľahlivých aktív ako sú dlhopisy, akciové indexové fondy alebo investičné fondy.

Na otázku, ktoré je najvýhodnejšie sporenie je teda odpoveď individuálna a závisí od finančných cieľov a očakávaní každého klienta.

Sporiaci účet pre dieťa

Sporiaci účet pre dieťa je dnes viac potrebný ako kedykoľvek predtým. Náklady na vzdelávanie, šport a ďalšie aktivity rastú, a preto je dôležité, aby sa deti naučili, ako správne hospodáriť s peniazmi.

Sporiaci účet pre dieťa počíta s nižšími poplatkami a vyššími úrokmi, čo umožní klientovi ušetriť viac peňazí. Keď sa klient rozhodnete pre sporiaci účet pre svoje dieťa, je dôležité, aby rozumel všetkým podmienkam, ako aj tomu ako funguje.

Väčšina takýchto sporiacich účtov má minimálne vklady, ktoré musí klient platiť. Je tiež dôležité poznať úrokovú sadzbu, pretože to rozhodne o tom, koľko peňazí klient získa.

Dnes je v ponuke takýto typ účtu takmer v každej banke. Je dobré si porovnať ponuky jednotlivých bankových spoločností na základe porovnávacej kalkulačky na internete. Následne si vybrať ten najvhodnejší produkt a ísť do konkrétnej banky založiť spomínaný účet.

Sporiaci účet je skvelou cestou, ako naučiť dieťa správnej finančnej výchove. Pomôže mu získať lepší prehľad o hospodárení s peniazmi a získajú lepší pocit z toho, ako úspešne zarábajú. Navyše, svoje úspory môžu investovať do budúcnosti, čo im prinesie väčšiu finančnú slobodu.

Ako získať peniaze zadarmo?

Ak človek hľadá spôsob, ako získať peniaze zadarmo, má veľa možností. Tu je niekoľko tipov, ako sa dostať k peniazom zadarmo.

Mnoho spoločností po celom svete vyhlasuje súťaže, v ktorých je možné získať peniaze zadarmo. Ak je človek šikovný, môže získať veľa peňazí tým, že budete súťažiť.

Ďalším spôsobom je hľadanie grantov. Mnoho vládnych a neziskových organizácií poskytuje granty pre ľudí, ktorí chcú začať podnikať alebo sa budú venovať rôznym projektom. Ak je človek ochotný investovať čas do hľadania grantov a žiadostí o nich, môže získať veľa peňazí.

Získať peniaze zadarmo nie je jednoduché. K peniazom sa človek môže dostať zadarmo napríklad dedením alebo darovaním istej sumy peňazí.